Den 2. marts 2015 træder en ændring af køre- og hviletidsreglerne i kraft. Det drejer sig om muligheden for at fragte materiel og udstyr til byggepladser uden at blive omfattet af reglerne.

Den 2. marts 2015 ændres køre- og hviletidsreglerne således, at håndværkere, som fragter materiel eller udstyr fra virksomheden til byggepladser, kan køre inden for en radius af 100 km fra virksomhedens adresse uden at blive omfattet af reglerne, forudsat at:

  • køretøjet inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til under 7,5 ton
  • der transporteres materialer eller udstyr, som anvendes til førerens erhverv og
  • den, der fører køretøjet, ikke kun er ansat til at køre materialer og udstyr til virksomhedens forskellige byggepladser

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeri, Juridisk afdeling på telefon 72 16 00 00.

Kilde: Dansk Byggeri