Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og har bl.a. til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager og gennemføre ændringer af energikravene.

Ændringen af BR18 indfører en frist for stikprøvekontrol i byggesager, hvor der tidligere var teknisk byggesagsbehandling.

Derudover bliver bygningsklasse 2020 ændret. Ændringen har til formål at tilpasse bygningsreglementet til beslutningen om, at klassen ikke skal være obligatorisk for alt nybyggeri i 2020. Endelig sker der en række mindre præciseringer af bestemmelser og henvisninger i bygningsreglementet.

Høringsperioden var fra den 6. april 2018 til den 4. maj 2018.

På baggrund af høringen er der foretaget justeringer i det oprindelig udkast til ændring af BR18. For eksempel er det på baggrund af høringen præciseret, at kommunen skal iværksætte stikprøvekontrollen indenfor én måned samt efter ibrugtagning. Kommunen skal derudover underrette bygherren om udtagelsen til stikprøvekontrol, så bygherren hurtigt efter ibrugtagning har vished for, om det konkrete byggeri er udtaget til stikprøvekontrol.

Læs ændringen af bekendtgørelsen her.

Læs høringsmaterialet her.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen