Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye udgaver af bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen). Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

Bydronebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2016, og på baggrund af de erfaringer, der siden da er indhentet fra bl.a. dronebranchen har styrelsen besluttet at foretage visse ændringer og tilpasninger af bydronebekendtgørelsen, jf. nedenfor.

Endvidere er der foretaget visse ændringer og tilpasninger af landdronebekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. juli 2017. Det sker bl.a. som følge af indførelse af bestemmelser om godkendelse af modelflyvepladser samt bestemmelser om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet, jf. nedenfor.

Endelig er der foretaget visse redaktionelle og lovtekniske ændringer i bekendtgørelserne.

I bydronebekendtgørelsen er der bl.a. foretaget følgende ændringer:

  • Kravet om praktisk flyveerfaring er ændret fra tre timer til fem timer, og alle dronekategorier vil fremover være omfattet af kravet
  • Der er indsat en ny bestemmelse, der gør det muligt at fravige visse af vigepligtsreglerne
  • Bestemmelsen om overflyvning af luftfartshindringer er ændret, så det fremover er muligt at overflyve visse luftfartshindringer, der overstiger 120 meter, med højst 25 meter
  • Der er indsat en ny bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet

I landdronebekendtgørelsen er der bl.a. foretaget følgende ændringer:

  • Der er indsat en ny bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet
  • Der er indsat en ny bestemmelse om godkendelse af modelflyvepladser med tilhørende luftrum

De nye udgaver af dronebekendtgørelserne erstatter bekendtgørelse nr. 1119 af 22. august 2016 om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 788 af 14. juni 2017 om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen).

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen