Foto: Bygningsstyrelsen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer til åbent arrangement om transaktionsomkostninger i byggeriet 28. marts i København.

I foråret 2016 blev der holdt en række fyraftensmøder rundt om i landet med byggebranchen.

I forlængelse af disse møder blev der holdt en stor en byggekonference den 6. juni 2016 med deltagelse fra alle dele af branchen.

På møderne og konferencen blev der drøftet en række emner inden for byggeområdet, og et af dem var transaktionsomkostninger i byggeriet. På byggekonferencen blev det klart, at det er relevant med en yderligere drøftelse af emnet.

Arrangementet finder sted i:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Mødecenter
Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K.
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 14.00-16.30

Alle er velkomne til at deltage – tilmelding er dog nødvendig af pladshensyn. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og du skal tilmelde dig senest den 20. marts 2017 til Jo Skot Hansen, jha@trm.dk.

Program for arrangement kan hentes på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet