I foråret mødtes transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt med byggebranchen til en række fyraftensmøder om byggeri rundt om i landet. I forlængelse af disse møder afholdte ministeren en byggekonference den 6. juni 2016 med deltagelse fra alle dele af branchen.

På møderne og konferencen blev der drøftet en række emner inden for byggeområdet, og et af dem var mulighederne for anvendelse af OPP i byggeriet. På byggekonferencen blev det klart for ministeren, at OPP i byggeriet er noget, der skal høres mere om. Ministeren inviterer derfor til åben høring om OPP inden for byggeriet.

Høringen finder sted torsdag den 17. november 2016 kl. 16.30-18.30 i Transport- og Bygningsministeriets Mødecenter, Frederiksholms Kanel 27F, 1220 København K.

Alle er velkomne til at deltage – tilmelding er nødvendig af pladshensyn. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og du skal tilmelde dig senest den 14. november 2016 til Natascha Krogager Carlsson, nkc@trm.dk.

Program for høringen  (pdf) kan downloades her

Kilde: Transport- og Bygningsministeriet