AB-udvalget inviterer i samarbejde med Det Danske Selskab for Byggeret til høringskonference om udvalgets udkast til revideret AB og ABR (standardaftalevilkår for bygge- og anlægsarbejder og teknisk rådgivning). Konferencen afholdes onsdag d. 21. februar kl. 10.00-17.00 i Industriens Hus. 

AB-udvalget, som blev nedsat i 2015 og består af byggeriets parter, har til opgave at revidere det såkaldte AB-system, som i dag består af dokumenterne ABR 89, AB 92 og ABT 93.

AB-udvalget har nu udarbejdet udkast til en revideret udgave af AB og ABR (udvalget arbejder fortsat på revision af ABT mv.), som sendes i høring fredag den 2. februar 2018. Som led i høringsprocessen inviterer udvalget i samarbejde med Danske Selskab for Byggeret til høringskonference for alle, der beskæftiger sig med AB-systemet, herunder bygherrer, entreprenører, rådgivere, myndigheder og advokater med henblik på at få ændringerne belyst ud fra både en praktisk og juridisk vinkel.

Konferencen afholdes onsdag den 21. februar 2018 kl. 10:00-17:00 i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København V. Deltagelse i konferencen er gratis, men kræver tilmelding, da antallet af pladser er begrænset. Du kan tilmelde dig elektronisk senest mandag den 12. februar 2018 kl. 12:00.

Det vil være muligt at streame konferencen på dagen og i resten af høringsperioden via styrelsens hjemmeside.

Læs program og invitation her

Tilmeld dig høringskonferencen her

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen