17-08-2022

Udskudte og aflyste projekter. Prisstigninger. Mangel på materialer og arbejdskraft. Hvordan håndterer du byggeriets aktuelle udfordringer?

I april 2022 gennemførte Bygherreforeningen en spørgeskemaundersøgelse hos sine 234 medlemmer. Formålet var at belyse konsekvenserne af de prisstigninger, byggeriet har oplevet det sidste halve år især på materialeområdet. Både private, offentlige og almene bygherrer samt bygherrerådgivere har bidraget med svar.

Hvad siger undersøgelsen?
I besvarelserne har 43 procent af medlemmerne  meddelt, at de allerede i år har aflyst projekter, og at hele 52 procent vil aflyse resten af året. 89 procent oplyser, at grunden til at aflyse er, at budgetterne ikke holder.

Aflysninger og udsættelse af projekter betyder store forstyrrelser og tomme ordrebøger i de øvrige led i byggeriets værdikæde. Og de stigende priser giver anledning til diskussioner om, hvornår der er krav på indeksregulering og godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger.

Læs mere på Bygherreforeningens hjemmeside.

Netværksmøde, hvor du får svar på dine brændende spørgsmål
Med udgangspunkt i konkrete sager vil advokaterne Lars Høj Andersson og Louise G.L. Jensen fra Mazanti-Andersen klæde dig på til at takle disse udfordringer, samtidig med at du holder fokus på det gode samarbejde og på at undgå tvister. Det vil de gøre den 15. september kl. 16-19 i Odense, og du er inviteret.

Deltagerne er velkomne til at sende spørgsmål til Louise og Lars før mødet, ligesom der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte forskellige problemstillinger på selve mødet.