Danske Byggecentre inviterer til medlemsmøde og branchemiddag onsdag den 13. januar 2016 på Næsbyhoved Skov i Odense

  • Bliv indført i de nye energikrav i BR15, så du er klædt på til at vejlede dine kunder
  • Lær, hvordan du kan sælge energirenovering til boligejere
  • Tjen penge på god rådgivning. Hør, hvordan
  • Bliv bedre til energirenovering via BedreBolig partnerskabsordningen, og
  • Sidst, men ikke mindst – Få styr på konkurrenceloven!

Vigtig viden for dig og din forretning!

Program

Kl. 15.00 Registrering

Kl. 15.20 Velkomst
v/adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kl. 15.25 Nu kommer BR15
v/Vagn Holk Lauridsen, Videncenter for energibesparelser i bygninger.
Temaet er BR15 reglerne både med fokus på de ændringer, der er i forhold til BR10, men også med præcisering af de områder, der har været svære at håndtere for håndværkere og rådgivere. Hvor meget er der egentlig ændret i kravene ved renovering? Hvad betyder det for ombygning? Hvor meget isolering SKAL der lægges på? Hvornår kan der dispenseres? F.eks. ved fare for fugt-problemer og ved dårlig rentabilitet… og hvad skal egentligt regnes med i rentabilitets-beregningerne?

Kl. 15.50 Sådan sælger du energirenovering til boligejerne
v/Vagn Holk Lauridsen, Videncenter for energibesparelser i bygninger.
Hvordan kan byggecentre hjælpe boligejere med at komme i gang med energirenovering?
Hør hvilke overvejelser der kan bringes i spil, så renoveringspakken udvides for boligejeren, hvilke værktøjer der er til byggebranchen og til boligejerne, og hvordan man tackler udfordringerne omkring beregnede og reelle besparelser.

Kl. 16.15 – 16.30 Kaffe

Kl. 16.30 Der er penge i at spare
v/Louise Overvad Jensen, afdelingschef i Dansk Fjernvarme.
Tjen penge på god rådgivning. Energiselskaberne støtter boligejernes energirenovering. Og sammen med Dansk Fjernvarme har Danske Byggecentre indgået et samarbejde, som giver den enkelte forretning en kontant gevinst hver gang de hjælper deres kunder med at benytte støtteordningen til energirenovering.

Kl. 16.50 Bliv bedre til energirenovering
v/Line Kold, fuldmægtig i Energistyrelsen.
For at sikre, at Danske Byggecentres medlemmer altid kan tilbyde sine kunder – professionelle og private – den nyeste og bedste rådgivning vedrørende energirenovering, har Danske Byggecentre sammen med Energistyrelsen og Videncenter for energibesparelser i bygninger, udviklet BedreBolig-partnerskabet, som er dels uddannelse, dels markedsføring af medarbejdernes energikompetencer.

Kl. 17.10 Få styr på konkurrenceloven
v/Mark Gall, specialistadvokat, Bech-Bruun.
Konkurrenceloven er en del af vor alles hverdag. Alligevel kan loven virke uoverskuelig for de fleste, der ikke arbejder med den til daglig. Mark Gall, der til daglig arbejder med konkurrenceret hos advokatfirmaet Bech-Bruun, giver derfor et overblik over de væsentligste elementer, man som forretningsdrivende skal være opmærksom på.

Kl. 17.30 Afrunding
v/adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kl. 18.00 Middag
Danske Byggecentre byder på middag

Tid og sted:
13. januar 2016 på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, 5000 Odense C

Tilmelding:
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til lp@bdb.dk, hvor du angiver:
Firmanavn og medlemsnummer samt navn og e-mail på deltager(e).

Ny deadline for tilmelding er: 11. januar 2016.
Mødet og middag er gratis, dog vil der blive opkrævet kr. 350,00 ved ”no show”, såfremt afbud ikke er modtaget hos Danske Byggecentre to dage før mødet.

 På gensyn den 13. januar!