Pressemeddelelse

På trods af en negativ vækst i bruttonationalproduktet, fortsætter byggecentrene med at øge salget. I 3. kvartal blev der i alt solgt for knap 14 mia. kr. i landets byggecentre.

Omsætningen i 3. kvartal er knap en halv milliard højere end i samme kvartal 2014, og bygger videre på en generel positiv tendens fra de tre foregående kvartaler, der alle har været over niveauet for de samme perioder i 2014.

– Vi er rigtig glade for den positive udvikling. Det har været nogle svære år, og byggecentrene har været presset på både omsætning og indtjening, hvilket har medført en massiv konsolidering i branchen og intenst fokus på at tjene penge og optimere forretningen. Vi forventer at den positive omsætningsudvikling derfor udmønter sig i øget indtjening og overskud til byggecentrene, siger adm. direktør i brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Fortsat jobvækst og få konkurser i byggeriet
Inden for byggeriet er der fortsat gang i beskæftigelsen, som er steget med ca. 8.000 personer siden 3. kvartal 2014. Der var 98 konkurser i 3. kvartal. Det markerer en slags vendepunkt, da det er første gang i mange kvartaler, at tallet er under 100 konkurser.

 – Det er godt nyt, at beskæftigelsen for alvor begynder at nærme sig et niveau, som det vi havde før krisen. Og det er samtidig rigtig godt, at antallet af konkurser ser ud til at have stabiliseret sig. Men det er også et udtryk for, at det kun er de mest solide virksomheder, der har overlevet finanskrisen, siger Palle Thomsen.

Ikke behov for økonomisk opbremsning
Tallene for 3. kvartal viste samtidig, at væksten i BNP stadig ikke er prangende. Faktisk var væksten negativ i 3. kvartal. Det samme gælder boliginvesteringer, som fortsætter med at være negativ. Derfor er der ikke behov for en stram økonomisk politik. Tværtimod.

– Der er ikke mange argumenter at hente for en kontraktiv finanspolitik i væksttallene for 3. kvartal. Regeringen bør i stedet være forsigtige med at passe på det gryende opsving, vi har oplevet i de seneste kvartaler. Renten og inflationen er fortsat meget lave – og langt fra faretruende, siger Palle Thomsen.

Hele analysen kan downloades her.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk