I 2014 var 59.000 beskæftiget med at producere grønne varer og tjenester, omregnet til fuldtidsarbejdspladser. Det er en stigning på 900 i forhold til året før. I alt udgør beskæftigelsen med grønne varer og tjenester 2,8% af den samlede beskæftigelse i virksomheder.

Grønne varer og tjenester bidrager til, at der enten spares på ressourcer som energi, vand m.m., eller at der direkte sker en beskyttelse af miljøet ved at rense eller reducere fx udledning. Statistikken er en del af det grønne nationalregnskab, som man nu kan finde en samlet indgang til og følge udviklingen her.

Flest grønne jobs i industrien
De fleste, som producerer grønne varer og tjenester, arbejder i industrien. Her var beskæftigelsen på 28.500 årsværk, hvilket er ca. 11% af den samlede beskæftigelse i industrien. I både branchegruppen bygge og anlæg og videnservice var ca. 9.000 beskæftiget med grønne produkter, og det er ca. 6,5% af den samlede beskæftigelse på områderne. I branchegruppen renovation og genbrug, som direkte handler om miljø- og ressourcebeskyttelse, var der 7.500 beskæftiget.

Fornybar energi er største indsatsområde
Økonomien i grønne produkter er også opgjort efter miljøformål inden for hhv. miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse. Produkter inden for fornybar energi (vind, biomasse og andre vedvarende energikilder) havde den største omsætning med 86,1 mia. kr. i 2014. Det dækker bl.a. produktion af vindmøller og værdi af grøn el og varme. Omsætning rettet mod direkte miljøbeskyttelse løb op i 48,8 mia. kr. i 2014. Affaldshåndtering og genindvinding var med 19,3 mia. kr. det største område.

Grønt nationalregnskab – et overblik
Opbygningen af et samlet grønt nationalregnskab for Danmark kan følges her, hvor det også er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der annoncerer, når der kommer nye tal. Udviklingen af de enkelte statistikker kan samtidig følges på deres emnesider.

Kilde: Danmarks Statistik