Danske virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Samtidig findes der en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som på længere sigt også står uden for det ordinære arbejdsmarked.

Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder. Det kræver dog en særlig indsats at få de unge i målgruppen i gang med ungdomsuddannelse og dermed på lidt længere sigt at sikre, at de bliver en del af den ordinære arbejdsstyrke.

Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 50,3 mio. kr. til en inklusionsindsats, der skal forbedre mulighederne for unge på kanten af arbejdsmarkedet.
EU’s Socialfond medfinansierer den kommende indsats.

Læs mere om inklusionsindsatsen, og find link til ansøgningsskemaet her.
Kilde: Erhvervsstyrelsen