EUDP uddeler 210 mio. kr. i støtte til udvikling af ny energiteknologi. Støttekronerne fordeler sig på 49 virksomheder i 45 kommuner og bidrager til vækst og arbejdspladser i alle af landets fem regioner.

Med klimaaftalen i Paris skal hele verden i gang med grøn omstilling, og Danmark skal være et af de førende lande i omstillingen. Derfor har regeringen tilsluttet sig præsident Obamas globale initiativ ”Mission Innovation”, hvor 20 lande og EU-Kommissionen er gået sammen om at øge midlerne til energiforskning og udvikling af fremtidens rene energiteknologier.

Indsatsen vil hovedsageligt udmøntes gennem EUDP, der siden 2007 har bidraget til nye innovative teknologier, øget eksport og nye arbejdspladser. Seneste evaluering fra COWI viser, at for hver krone EUDP giver i tilskud, skabes der 2,7 kroner i meromsætning hos virksomhederne, der har projekter i demonstrationsfasen.

EUDP er et af vores vigtigste redskaber til for at skabe nye grønne teknologier, som vi kan eksportere til gavn for klima, vækst og danske arbejdspladser. EUDP-midlerne kommer ud at arbejde i hele landet lige fra de store universitetsbyer til de små virksomheder i landdistrikterne, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De udvalgte projekter fokuserer på vedvarende energi og energieffektivisering, der både gavner klima og forsyningssikkerhed og samtidig bidrager til eksport, økonomisk vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Projekterne bliver startet op i løbet af et par måneder, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre til fire år.

Fakta

EUDP støtter hvert år udviklingen af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark energieffektiv og uafhængig af fossil energi i 2050.  I år bliver der givet tilskud for i alt ca. 210 mio. kr. til danske virksomheder, forskningsinstitutioner og udenlandske virksomheder. Heraf tilfalder ca. 150 mio. kr. danske virksomheder. Støtten fordeler sig på 49 virksomheder i 45 af landets 98 kommuner

Se liste over alle virksomheder der har fået tildelt midler i 2016:

Se COWI’s evaluering af EUDP, 2015:

Kilde: Energi- Forsynings- og Klimaministeriet