Implementeringsrådet har sendt de første 21 anbefalinger til regeringen. Rådet rådgiver regeringen om, hvordan EU-regulering implementeres, så danske virksomheder ikke pålægges unødvendige byrder. Regeringens EU-implementeringsudvalg, som består af otte ministre, skal nu tage stilling til anbefalingerne.

 – Vi har i Implementeringsrådet fået en vigtig opgave ved at sætte fokus på dansk erhvervslivs interesser, både når EU udarbejder nye regler og ved at sikre, at vi i Danmark ikke implementerer reglerne mere byrdefuldt end i andre EU-lande. Det er en opgave, som vi går til med høje ambitioner, og vi vil arbejde målrettet på at undgå og fjerne unødvendig overimplementering, der skader dansk konkurrenceevne, siger formand for Implementeringsrådet Paul Mollerup.

14 af Implementeringsrådets anbefalinger peger på områder, hvor regeringen opfordres til at gøre en særlig indsats for så tidligt som muligt at sikre, at særlige danske hensyn ikke bliver glemt, når nye regler udformes i EU. De resterende syv anbefalinger anmoder regeringen om at gennemføre nabotjek for at få belyst, om konkrete EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre EU-lande. Det giver grundlag for at vurdere, om reglerne kan implementeres mere smidigt i Danmark.

– Vi har fundet eksempler, hvor regler er gjort unødigt besværlige, og hvor man ved at hente inspiration fra andre lande kan finde nemmere måder at udforme reglerne på. Vi fortsætter indsatsen i Implementeringsrådet og forventer at sende flere anbefalinger til regeringen i maj, slutter Paul Mollerup.

De første anbefalinger fra Implementeringsrådet vedrører bl.a. sikring af den særlige danske realkreditmodel i forbindelse med anbefalinger undervejs fra Baselkomiteen. Derudover har Implementeringsrådet anbefalet, at regeringen undersøger, om den danske implementering af køre-hviletidsbestemmelserne kan udformes som i fx Tyskland, hvor der er langt flere muligheder for erhvervsmæssig kørsel uden fordyrende krav om installation af en fartskriver.

Implementeringsrådet blev nedsat af regeringen i december 2015. Rådet har til opgave at dels at pege på områder, hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles, dels at rådgive om, hvordan EU-regulering implementeres uden at danske virksomheder pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet afholder ca. fire møder årligt og består af 15 medlemmer, herunder Paul Mollerup (formand), adm. dir. i Danske Advokater og tidligere medlem af hhv. Virksomhedsforum for enklere regler og EU-Kommissionens uafhængige rådgivende organ vedrørende administrative byrder, tre særligt sagkyndige, samt 11 repræsentanter fra erhvervs-, forbruger-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Rådets samlede anbefalinger kan findes på her.

Kilde: Erhvervsstyrelsen