Også i vores branchen har klimadebatten fyldt og det ses tydeligt på det arbejde, som Brancheforeningen Danske Byggecentre (DB) har været involveret i hele året.

I starten af 2019 lagde DB hårdt ud med udgivelse af materiale om bæredygtighed til de udførende håndværkere og kunderådgiver i vores medlemsforretninger. Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges og renoveres. Du kan læse meget mere om dette i årsberetningen for 2019.

BygDok.dk
Bæredygtighed starter dog ikke ved kundens valg af materialer i forretningen. Derfor lancerede Danske Byggecentre bygdok.dk, hvor rådgivende, udførende og bygherrer kan finde dokumentation om bæredygtige produkter til byggeriet. Udover dokumentation for bæredygtighed åbnes der for adgang til lovpligtig dokumentation som sikkerhedsblade, CE-mærkning og monteringsvejledninger. Se mere i årsberetningen her.

Svind-taskforce
2019 er desuden året, hvor vi nedsatte en svind-taskforce, da vores medlemmer hvert år taber værdier for et 3 cifferet million beløb, som er et tal vi gerne vil nedbringe kraftigt. Taskforcen er stadig i den indledende fase, hvorfor vi endnu ikke kan løfte sløret for de tiltag vi har under udarbejdelse. Vi vil i løbet af 2020 præsentere forskellige tiltag, der kan nedbringe svind hos vores medlemmer.

Rekruttering af unge til branchen fortsætter
Som de foregående år har DBs indsats også været målrettet de unge og deres (manglende) interesse for vores branche. 2019 var året, hvor vi havde præmiere på vore branchespil, der foruden at være et underholdende supplement til undervisningen også giver de unge indsigt i den alsidige hverdag vores byggecentre byder på. Læs om i årsberetningen.

Som sidste år udkommer DBs årsberetning som hjemmeside og er inddelt i de 3 emner, som DB beskæftiger sig med: Erhvervspolitik, Medlemsinteresser og Digitalisering.

God læse lyst.

Med venlig hilsen

Carl Bladt Hansen (DBs formand)
Palle Thomsen (Adm. direktør for DB)