Kreativiteten, den sociale dagsorden og glæden ved at skabe sammen er i højsædet hos de 18 nye ildsjæleprojekter, som nu bliver til virkelighed med støtte fra Realdanias Underværker-kampagne.

Ildsjæle skaber nye mødesteder. I Odense skal en fredet smedje sættes i stand og gøres til aktivt værested for kunstnere og kreative børn og unge. I nordjyske Skjød genoplives gadekæret som landsbyens centrum med en ny promenade i træ. Og i Brøndby Strand er Danmarks første ungedrevne kulturlaboratorium i et alment boligområde på vej – et sted, hvor børn og unge udvikler nye færdigheder, fællesskaber og selvværd gennem kreativt arbejde.

Sådan lyder blot tre af de i alt 18 ildsjæleprojekter, som nu kan realiseres med støtte fra Underværker – Realdanias kampagne til ildsjæle i det byggede miljø. De udvalgte projekter spreder sig over hele landet og over både land og by. Mens nogle af projekterne først og fremmest har et socialt sigte, er andre drevet af ønsket om at bevare og udvikle den lokale bygningsarv. Og andre igen har til formål at udvikle bedre rammer for leg og kreativitet eller naturoplevelser. Fælles for alle de udvalgte projekter er glæden ved at udvikle og skabe sammen og kærligheden til de steder og lokalsamfund, som ildsjælene er sammen om.

”Relationer har stor betydning for vores oplevelse af at have et godt liv, og de fysiske rammer for vores hverdag er en vigtig nøgle til at skabe netop det. Det ved ildsjælene om nogen. De er ofte de første til at få øje på et steds særlige muligheder og arbejder utrætteligt for at udvikle nutidens og fremtidens gode mødesteder – både når det gælder de nære fællesskaber, og når det handler om at gøre en forskel for andre,” siger programchef, Stine Lea Jacobi, Realdania.

Realdania har i alt afsat ca. 13,5 mio. kr. til de 18 projekter.

Ny ansøgningsrunde starter nu
Siden 2011 har Underværker støttet mere end 250 ildsjæleprojekter, som har det til fælles, at de skaber fællesskab og livskvalitet i lokalsamfund overalt i Danmark. Og der er ikke noget, der tyder på, at ildsjælenes virkelyst er blevet mindre over årene – tværtimod. I alt valgte hele 146 ildsjælegrupper at byde ind på denne ansøgningsrunde.

For ildsjæle, der ikke nåede at byde ind i denne omgang, kommer nu endnu en mulighed – næste ansøgningsfrist er den 11. september, og der er åbent for ansøgninger nu.

Se mere på underværker.dk her.

Billedkreditering: Foreningen Makvärket

Kilde: Realdania