Med støtte fra Realdania skal 13 af landets almene boligorganisationer nu undersøge, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres så bæredygtigt som muligt. Viden, der på sigt skal sætte grønne aftryk i hele landets almene boligsektor.

Hvad er den klimamæssige effekt, hvis man renoverer en boligblok med genanvendte mursten fra en anden blok, der skal rives ned? Det skal Boligkontoret Danmark nu undersøge i et renoveringsprojekt til 118 mio. kr. i Nakskov, mens boligorganisationen FSB skal blive klogere på, hvordan man i et kommende renoveringsprojekt til 35 mio. kr. i København kan sikre en så lille CO2-belastning som muligt, når blandt andet gamle vinduer skal skiftes ud.

De to renoveringsprojekter i den almene boligsektor er blandt de i alt 13, der med støtte fra Realdania skal udarbejde en bæredygtighedsanalyse og gennem den blive endnu klogere på, hvordan deres renoveringsprojekt kan gennemføres endnu mere klimamæssigt optimalt.

”Foran os ligger en stor og vigtig opgave i at brede al den nye læring ud til resten af landets almene boligorganisationer og i fællesskab nedbringe udledningen af drivhusgasser,” siger Nina Kovsted Helk filantropidirektør i Realdania.

”Nu giver vi 13 renoveringsprojekter i den almene boligsektor mulighed for at gå i front og indhente værdifuld viden om alt fra genanvendelse af byggematerialer til bæredygtige ventilationsløsninger. Men den viden skal ikke kun komme de 13 til gode. Foran os ligger en stor og vigtig opgave i at brede al den nye læring ud til resten af landets almene boligorganisationer og i fællesskab nedbringe udledningen af drivhusgasser,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Derfor inviteres organisationerne bag de 13 projekter også til at indgå i et fælles kompetenceudviklingsforløb, som Realdania faciliterer i samarbejde med AlmenNet med henblik på, at den almene sektor lærer af hinandens bæredygtige projekter og strategier.

COVID-19-hjælpepakke skal øge grønne ambitioner
I foråret 2020 søsatte den filantropiske forening Realdania en stor COVID-19-hjælpepakke, der blandt andet skal skubbe på en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på coronakrisen. Det har givet en lang række kommunale og nu også almene renoveringsprojekter ekstra luft i budgettet til at øge de grønne ambitioner. Puljen har desuden støttet 31 bygherrer i afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

I første omgang skal de 13 almene boligorganisationer med deres konkrete renoveringsprojekter, eksempelvis Domeas Vindinggårdparken i Vejle og Vridsløselille Andelsboligforenings Gårdhavehusene i Albertslund, bruge det næste halve år på at indhente målrettet rådgivning. Rådgivning, der kan pege på, hvordan det er muligt at gøre renoveringsprojekterne mere klimamæssigt bæredygtige.

”Til sommer kan vi forhåbentlig kigge ned i 13 grundige analyser fyldt med inspiration og viden om, hvordan de almene boligorganisationer kan renovere klimamæssigt endnu klogere. Nogle løsninger kan igangsættes med det samme uden større omkostninger. Andre vil kræve ekstra midler at gennemføre,” siger Nina Kovsted Helk.

De projekter, der har ekstra stor eksempelværdi for hele den almene sektor, men er så nytænkende, at det koster ekstra at gennemføre, får til sommer – også inden for rammerne af Realdanias COVID-19-hjælpepakke – mulighed for at søge om støtte til selve realiseringen.

Fakta – Mere om puljen til klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter

  • Puljen til klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter er ét spor i Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt byggeri’, som blev lanceret i foråret 2020 i forbindelse med COVID-19-krisen.
  • Med puljen får i alt 13 renoveringsprojekter i den almene sektor støtte til at udføre bæredygtighedsanalyser for samlet set 5,5 mio. kr.
  • De 13 renoveringsprojekter udgør en samlet anlægssum på 1,8 mia. kr.
  • Puljen supplerer Landsbyggefondens arbejde med at fremme grønne renoveringer med afsæt i Boligaftale 2020, hvor Landsbyggefonen fik mulighed for at igangsætte renoveringer af almene boliger for 30 milliarder kroner i perioden 2021-2026.

AL2bolig, Afdeling 108 Lindeparken og Afdeling 109 Digtergangen
Aarhus. Bæredygtig bevaring af kulturarv i etageboliger fra 60erne

Domea, Afdeling 8759 Vindinggårdparken-Egely Allé
Vejle. Genbrug af mursten i facade

Nakskov Almene Boligselskab, Afdeling Rosenparken v/ Boligkontoret Danmark
Nakskov. Bæredygtig renovering med genanvendte mursten

Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling Gårdhavehusene VA 4 Syd og VA 4 Nord v/ Bo-Vest
Albertslund. CO2-venlige nye facadematerialer og genbrug af gamle

Boligforeningen 3B, Afdeling Hedelyngen
Herlev. Klimaoptimeret fjernvarmesystem

Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945, Afdeling Falkenbjerg og Hyrdebjerg
Svendborg. Energitiltag og CO2-venlige materialer

BoligKorsør, Afdeling 35 Motalavej og Solbakkevej
Korsør. Genanvendelse af materialer fra nedrivning

fsb, Afdeling Præstevænget
København. CO2-venlig vinduesudskiftning

Frederikshavn Boligforening, Afdeling 6 Koktved
Frederikshavn. Alternative funktioner til genanvendelse af materialer

DAB Frederiksberg, Afdeling Frydenspark
København. Bæredygtig ventilationsløsning

Lyngby almennyttige Boligselskab, Afdeling Lystoftehuse v/ DAB
Kgs. Lyngby. Genanvendelse af tagsten

Boligselskabet AKB Taastrup, Afdeling Taastrupgaard v/ KAB
Tåstrup. Genanvendelse af beton + integration af aktive energikilder

Sønderborg Andelsboligforening, Afdeling SAB9 Alsbo v/ Salus Boligadministration
Sønderborg. Bæredygtighed i traditionelle renoveringssager

Billedkreditering: Claus Bjørn Larsen

Kilde: Realdania