SBi udarbejder i den kommende tid tre nye anvisninger om tagmembraner. Formålet er at gøre det lettere for byggeriets parter at bestille, projektere og udføre tagmembraner på et oplyst grundlag.

Byggeskadefonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond har netop bevilget i alt to mio. kroner til udarbejdelsen af de tre kommende SBi-anvisninger om tagmembraner, dvs. tagpap og tagfolier. Det sker bl.a. for at udfylde det tomrum, som er opstået, efter Konkurrencerådet i maj dømte de hidtidige anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ulovlige. Mens TOR-anvisningerne kun omhandlede tagpap, vil de nye SBi-anvisninger tillige omhandle andre typer tagmembraner.

Læs mere om de kommende SBi-anvisninger her.

Kilde: SBi – Statens Byggeforskningsinstitut