Pressemeddelelse 
Skatteministeriet har offentliggjort evalueringen af den svenske pendant til den danske boligjobordning, i folkemunde kaldet håndværkerfradraget. Adm. Direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, er glad og tilfreds med, at håndværksdelen af det svenske tilskud mindsker sort arbejde og skaber øget aktivitet i samfundsøkonomien.

I Danmark har man via boligjobordningen adgang til tilskud, når der er tale om grønne håndværksydelser, hvor man i den svenske håndværksordning (ROT-ordningen) har adgang til tilskud til en mere generel vifte af håndværksydelser, herunder tilskud til byggeri, el-arbejde, murerarbejde, maling- og tapetseringsarbejde, VVS-arbejde mv.

Analysen fra skatteministeriet dokumenterer, at det samlede svenske tilskud i boligjobordningen er væsentligt højere end i Danmark. I Danmark gives tilskuddet som et ligningsmæssigt skattefradrag for lønudgifter (skatteværdi af fradraget på ca. 27,5 %) svarende til knap kr. 5.000 i en gennemsnitskommune, hvor man i Sverige kan modtage et samlet tilskud på op til 50.000 svenske kroner (svarende til ca. 45.000 danske kroner) i løbet af et indkomstår.

Stor effekt på sort arbejde og gør-det-selv arbejde
Ser man på tallene fra skatteministeriets analyse ser man, at aktiviteten i den svenske ROT-ordning mindsker sort arbejde med 13 %, den mindsker gør-det-selv arbejde med yderligere 13 % og skaber 15 % ekstra aktivitet i samfundsøkonomien, hvor der er udført arbejde, som ikke ville blive udført uden ordningen.

Ser man på Danmark kan man samtidig se, at i perioden, hvor danskerne havde det brede håndværkerfradrag fra 2011 til 2015, faldt det sorte håndværkerarbejde som andel af det samlede sorte arbejde fra kr. 19,1 milliarder i 2010 til kr. 7,9 milliarder i 2014 ifølge Rockwool Fonden. Her taler vi altså om kr. 11,2 milliarder, der potentielt bliver svaret skat af i forhold til tiden før håndværkerfradraget.

Danske Byggecentres forslag
På baggrund af skatteministeriets analyse af den svenske ordning synes vi hos Danske Byggecentre, at man burde se mod Sverige for at forny det danske håndværkerfradrag fremfor at sløjfe den. Reduceringen af det sorte arbejde samt den ekstra aktivitet i samfundsøkonomien er en stor gevinst for ethvert samfund.

Med en forøgelse af det danske tilskud samt en udvidelse af håndværkerfradraget udover grønne håndværkstiltag, på baggrund af de svenske iagttagelser, giver det et incitament til at få lavet mere håndværksarbejde, hvilket direkte vil påvirke samfundet i en positiv retning”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.