… måske. Vi vil lige skynde os at trække lidt i land, inden vi får på puklen af DBs Fondsbestyrelse.
Naturligvis giver vi ikke bare en tur til udlandet – sådan noget sker kun i spam-mails, men vi vil i denne artikel gerne slå et slag for DB Fonde og de støttemuligheder, fonden giver medarbejderne i branchen.

DB Fond går tilbage til midten af 1980’erne (tidligere gået under navnene T-36 og TUF) og har i alle årene givet en hånd med til branchens medarbejdere, der gerne vil videreuddanne sig. Og der gives støtte til alle former for brancherelevant videreuddannelse, fremme af den personlige udvikling – og som antydet i overskriften – til rejselegater.

DB Fonde støtter også gerne afholdelse af konferencer og lignede for virksomhedens ledelse og/eller medarbejdere – kravet er dog at konferencen omhandler fremtidige uddannelsesbehov.

Uddannelse er ikke kun at sidde på skolebænken
Førhen var der ofte ansøgninger fra ny-udlærte elever om tilskud til et trainee-ophold i udlandet. For det at lære handler også om at være ude og prøve tingene af i praksis.

Af beskrivelser DB Fonde har modtaget, efter endt ophold, ligger et par stykker på hjemmesiden. Titler som ”Savværk, storslået natur og elgjagt” samt ”Træet mellem hænderne” viser, at disse ”dannelsesture” ikke kun har givet ballast til uddannelsen, men også givet minder for livet.

Så hold jer endelig ikke tilbage – brug beskrivelserne som inspiration, grib chancen og tage ud og oplev branchen fra en anden del af verden. DB Fonde sidder tålmodigt og venter på jeres ansøgning (mens de tænker tilbage på deres egne oplevelser, da de var ude). Vi glæder os allerede til de nye spændende beretninger, næste generation kommer med.

Branchen har også brug for støtte
Heldigvis giver DB Fonde støtte til andet end udlandsrejser, og de sidste år har forskellige organisationer modtaget støtte. Organisationer som gør noget for at gøre uddannelsesniveauet i vores branche både bedre og mere spændende.

F.eks. har FUT, i forbindelse med deres arbejde med at sætte FUT på skoleskemaet, modtaget støtte fra DB Fonde. Projektet er ikke støttet for at markedsføre FUT som forening, men fordi FUT med sin neutrale position i branchen er det sted, hvor branchen kan mødes på tværs – uden at skulle tage hensyn til om man er kollega eller konkurrent.

FUT på skoleskemaet er et valgfag med studietur for hhv. trælast- og byggemarkedselever. På disse ture – der blev afholdt for anden gang i efteråret 2016 – sendes 30-40 elever fra branchens forskellige kæder og butikker ud i verden i 4 dage for at lære mere om nogle af de produkter, der sælges i butikkerne. Seriøsiteten i projektet ses af, at turen afsluttes med en prøve og karakter, som kommer til at fremgå af uddannelsesbeviset.

DB Fonde er ikke alene
Medarbejderne i vores branche har ikke kun DB Fonde at sætte deres lid til. Der findes flere forskellige fonde i branchen, og her skal bare nævnes 2, som står Danske Byggecentre nær.

ØTD Fonden
For medarbejdere i Østdanmark er der også mulighed for at søge støtte fra Østdanske Trælasthandlers Dispositionsfond af 1987 (i daglig tale forkortet til ØTD).

Det er bl.a. ØTD der står bag den økonomiske støtte til FUT Fagprøvepris, som uddeles hvert år til de bedste afgangsprøver på hhv. Odder Handelsfagskole og Mommark. Formålet med FUT Fagprøveprisen er at inspirere og animere branchens elever til at yde en ekstra indsats med udarbejdelsen af deres fagprøve, for at øge de kvalifikationer, som eleverne får under udarbejdelsen af fagprøven –  til glæde for både elev og branche.

ØTD har også støttet brancheprojekterne www.byggemarkedscase.dk og www.vejentiljob-bet.dk, som begge var projekter, der introducerede de ældste folkeskoleklasser til livet i et byggemarked.

Hjemmesiderne er sat op som cases, hvor den enkelte elev føres igennem forskellige situationer fra dagligdagen i vores branche. For byggemarekdscase.dk’s vedkommen er det de situationer, som en medarbejderne i et byggemarked kommer ud for, så som salg, rådgivning og reklamationshåndtering. På vejentiljobbet.dk handler det om at svare på en jobannonce fra et byggecenter, om at blive udvalgt og derefter være til jobsamtale i vores branche.

FUT Fonden
FUT Fonden administreres af FUT, Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk. Fondens primære formål er at støtte uddannelse af elever og unge ansatte i landets trælaste og byggemarkeder. Dette sker på tre måder:

  1. Via uddannelse- og rejselegater
  2. Gennem FUT Fagprøvepris og sidst men ikke mindst
  3. Ved at give støtte til de aktiviteter som foreningen FUT laver for elever og unge.

Desværre får FUT heller ikke mange ansøgninger, men FUT formår at give branchen glæde af fondens midler ved mange af de arrangementer, de laver. Specielt de korte ture (3 dage) til diverse lande i Europa for at se på byggemarkeder og/eller producenter er meget populære. Disse ture giver deltagerne mulighed for at se, hvad ”de andre” gør inden for branchen, hvordan produkter fremstilles og – ikke mindst – for at netværke med kolleger fra andre dele af branchen.

Man kan altid følge med i disse ture på FUTs Facebook profil. Tjek den ud og følg også med i alle de andre spændende ting FUT har gang i.