Erhvervsstyrelsen søger små og mellemstore virksomheder, der kunne tænke sig at teste et nyt rådgivningskoncept. Konceptet er udviklet i samarbejde med PwC, Microsoft, Google og Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har i januar 2017 etableret et partnerskab med PwC, Google Danmark og Microsoft Danmark, der skal udvikle aktiviteter, som kan understøtte små og mellemstore virksomheder i omstillingen til avanceret digitalisering.

I første omgang skal rådgivningsforløbet testes på ca. 20 virksomheder. Målet er at guide virksomhederne i retning af de digitale muligheder, der giver mest mening for deres virksomhed.

Målgruppe
Vi søger små og mellemstore virksomheder, der – i udgangspunktet – har mindst 30 ansatte, og som ønsker at sætte fokus på digitalisering og digital omstilling inden for brancherne fremstilling eller detail/engros.

Vi lægger ved udvælgelsen blandt andet vægt på ledelsens opbakning i form af deres deltagelse i projektet, og at virksomheden har budgetteret med fremtidige digitale investeringer. Herudover lægger vi vægt på virksomheder, der har digitaliseret visse områder af forretningen, og som kan se potentialet i at fortsætte den digitale udvikling.

Workshops
De udvalgte virksomheder vil deltage i et aktivt forløb med 3 faser:

  • Indledende vurdering af digital modenhed og parathed til omstilling (udarbejdes af virksomheden selv ved hjælp af et udleveret værktøj).
  • Deltagelse i heldagsarrangement (med 1-2 deltagere fra virksomheden), hvor digitale ambitioner, ideer og muligheder identificeres og formuleres i samarbejde med partnerskabet samt de andre deltagere.
  • Afsluttende møde, hvor implementeringsplaner og muligheder kortlægges og fastlægges.

Det forventes, at heldagsarrangementet bliver afholdt onsdag den 17. maj og det afsluttende møde torsdag den 8. juni dog med forbehold for ændringer. Endeligt tidspunkt og sted meldes ud hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgning:
Vi forbeholder os ret til at forlænge ansøgningsrunden, hvis vi ved ansøgningsfristens udløb ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal egnede ansøgninger inden for målgruppen. Modtager vi flere ansøgninger, end vi har plads til,, vil der blive trukket lod mellem de egnede virksomheder.

Bliver virksomheden udvalgt til at deltage i forløbet, skal den pågældende virksomhed udfylde en såkaldt de minimis-erklæring inden forløbets begyndelse.

Rådgivningsforløbet har en værdi af 50.000. kr, der tildeles virksomheden som de minimis-støtte. De minimis-reglen medfører, at en virksomhed maksimalt må modtage op til i alt 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) i de minimis-støtte over en treårig periode. For at modtage et rådgivningsforløb skal virksomheden derfor underskrive en de minimis-erklæring om overholdelse af denne regel.

Ansøg om deltagelse i digital vækst gennem strategisk rådgivning her.

Ansøgningsfristen er fredag den 5. maj 2017

Kontaktpersoner
Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til Christina Bøtker Siegumfeldt på chrbot@erst.dk eller tlf. 35 29 18 41

Spørgsmål til de konkrete workshops rettes til Thomas Schaumburg-Müller fra PWC på THS@pwc.dk eller tlf. 40 98 84 46

Baggrund for initiativet
Danmark har et rigtig godt digitalt udgangspunkt. Den digitale infrastruktur er veludbygget, og udbredelsen af IT er høj både i den offentlige sektor og hos befolkningen. Danske virksomheder halter imidlertid efter de førende lande, når det gælder den avancerede digitalisering og udnyttelse af de nye teknologiske muligheder i fx Big Data, robotics og Internet-of-Things. Særligt har mange små og mellemstore virksomheder svært ved at komme i gang med digitaliseringen, og de kan drage stor nytte af specialiseret strategisk viden og rådgivning udefra.

Derfor har Erhvervsstyrelsen i januar 2017 etableret et partnerskab med PwC, Google Danmark og Microsoft Danmark, der skal udvikle aktiviteter, som kan understøtte små og mellemstore virksomheder i omstillingen til avanceret digitalisering. I første omgang er der således udviklet et rådgivningsforløb målrettet de små og mellemstore virksomheder, der skal testes på ca. 20 virksomheder.

Kilde: Erhvervsstyrelsen