IFO – Instituttet for Opinionsanalyse indsamler på vegne af Danske Byggecentre aktuelle tal for omsætningen blandt samtlige medlemsvirksomheder. Tallene indsamles fire gange årligt og præsenteres i en særlig branchestatistik, som udsendes til medlemsvirksomhederne.

Den senest tilgængelige statistik dækker udviklingen frem til og med tredje kvartal 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man sammenligner årets tre første kvartaler med den tilsvarende periode i 2015, er omsætningen steget med en lille milliard kroner (928 mio.) svarende til en stigning på 5,5%. Det flugter meget godt med udviklingen i byggeriet i Danmark. Når det gælder fordelingen af omsætningen på henholdsvis private og professionelle kunder, er den nøjagtig den samme i de to perioder: 29% af omsætningen stammer fra private kunder, mens de professionelle står for 71%.

Nethandel fylder meget lidt. I 2015 udgjorde omsætning fra e-handel 251 mio. kr. Det udgør 1,12% af omsætningen. I de tre første kvartaler i 2016 udgjorde omsætning fra e-handel 245 mio. kr. Det svarer til 1,38% af periodens omsætning.

Alle tal i omsætningsstatistikken er i sagens natur i løbende priser. Selvom prisudviklingen i Danmark er meget lav for tiden, er der en prisudvikling, derfor kan man spørge, hvor meget af stigningen i omsætningen, som alene afspejler prisudviklingen. For at belyse dette spørgsmål kan man kigge på byggeomkostningsindeks for boliger, som opgøres af Danmarks Statistik på kvartalsbasis. Dette indeks har år 2015 som indeks 100. Indekset er sammensat af et indeks for arbejdsomkostninger og et indeks for materialer. Indeks for omkostninger til materialer for 2015 og de tre første kvartaler i 2016 ser således ud:

 

 

 

 

 

 

Et simpelt gennemsnit af indeks for de tre første kvartaler i henholdsvis 2015 og 2016 ser således ud:

 

 

Som man ser, har der været en stigning i omkostningsindekset fra de tre første kvartaler i 2015 til de tre første kvartaler i 2016 på 1%. Det er væsentligt mindre end de 5,5%, som omsætningen er steget med. For så vidt som dette indeks er et relevant mål for prisudvikling i forhold til byggecentrenes omsætning, kan man konkludere, at der har været en stigning i omsatte mængder på 4,5%.

Danmarks Statistik laver også et indeks over udviklingen i forbrugerpriserne – forbrugerprisindekset. Dette indeks opgøres månedligt med 2015 som indeks 100. I januar 2015 var det 98,8, hvilket i januar 2016 var steget til 99,4 svarende til en stigning på 0,6%.

I april 2015 var forbrugerprisindekset 100,3, hvilket det også var i april 2016. Der var med andre ord ingen udvikling i priserne i denne sammenligning.

I juli 2015 var det 100,2, hvilket i juli 2016 var steget til 100,5. Det svarer til en stigning på 0,3%.

Det samlede billede er, at i 2015 og 2016 er forbrugerpriserne steget mindre end indeks for materialer i byggeomkostningsindekset for boliger.