Det er nu ét år siden, at regeringen fremlagde sin plan for bedre balance i placeringen af statslige arbejdspladser overalt i Danmark. Status er, at 1126 ud af de planlagte 3900 statslige job i dag er flyttet ud af hovedstaden. Både tidsplan og økonomien holder sig indenfor planen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen glæder sig over både tempo og den måde, som udflytningen af de statslige job er blevet modtaget.

Udflytning af statslige job kører helt efter planen. Det glæder vi os selvfølgelig over i regeringen. Det er dog en endnu større glæde at se, hvor stor optimisme og begejstring den historisk store udflytning af statslige job fra hovedstaden skaber i vores landdistrikter.

Den gode modtagelse afspejler sig blandt andet i antallet af ansøgere til de udflyttede job. En optælling viser, at der til knap 1100 stillinger har været godt 21.000 ansøgere. 14 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med eller som pendler til jobbet, viser en optælling fra sidst på sommeren.

Udflytningen af statslige job betyder, at der generelt spares på huslejerne. Regeringen er derudover også på vej med en plan for, hvordan det er muligt at samle flere statslige arbejdspladser i København på færre lokaliteter. Det vil betyde, at lejemål kan opsiges og bygninger kan sælges. Alene på huslejerne ventes der at kunne spares over 100 mio. kr. årligt.

Selv om det generelt er lykkedes at tiltrække kompetente medarbejdere til de nye job, så er der som ventet enkelte steder, hvor afgang af medarbejdere i København betyder, at der nu er længere sagsbehandlingstider end acceptabelt. Det gælder bl.a. i Natur- og Miljøklagenævnet, der fra nytår skal flytte til det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg.

Faktaark med status over udflytningen kan findes på www.evm.dk.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet