Home/Nyheder/

Danmarks første DGNB-certificerede villa – og så endda med platin udmærkelse

Familien Friis Thaagaard flyttede i januar i år ind i Villa Grenaa. På indflytningsdagen fik de overrakt certifikatet på at have verdens første PEFC-certificerede villa – dvs. en villa bygget af 100% bæredygtigt træ. Nu har Villa Grenaa også fået bevis på at være Danmarks første villa med en DGNB certificering – den hårdeste og mest omfangsrige certificering indenfor bæredygtigt byggeri i verden. Og så opnåede Villa Grenaa endda den højest mulige udmærkelse – Platin. Bygherre Dennis Friis Thaagaard og direktør for Jakobsen Huse ApS modtog i januar 2020 et PEFC-certifikat. Inspiration for andre Da Louise og Dennis Friis Thaagaard bestemte sig for at bygge det meget bæredygtige hus, var det med tanken om at kunne inspirere andre til at gøre det samme. ”Når man nu kan bygge bæredygtigt, og verden skriger på bæredygtighed, så giver det da ikke mening ikke at gøre det!” siger Dennis Friis Thaagaard, bygherre på Villa Grenaa. Certificeringer fremfor hippiehus Der findes mange bæredygtige huse – specielt rundt om i de bæredygtige landsbyer i Danmark. Men det var vigtigt for familien at få andres ord for at deres hus var bæredygtigt. Derfor valgte de ret hurtigt i processen, at huset skulle have stempel på at være bæredygtigt – og gerne så meget som muligt. Derfor faldt valget på den europæiske bæredygtighedscertificering DGNB, som nok er det skrappeste sæt kriterier for bæredygtigt byggeri i verden. Da Villa Grenaa er et træhus, var det herudover naturligt at gå efter at få det certificeret indenfor bæredygtigt træ. Sværere end de troede Grunden i den sydlige del af Grenaa ved skoven og stranden blev anskaffet i 2012, men det var først i 2017 at byggeplanerne for alvor gik i gang. Herefter stødte familien ind

Den vestjyske natur danner rammen om nyåbnet seniorbofælleskab i Ringkøbing

Den 1. oktober flyttede de første beboere ind i et helt nyt seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing. Seniorbofællesskabet er opført af Realdania By og Byg mellem enge og frugtlunde og med udsigt til Ringkøbing Fjord. Byggeriet er en del af Realdanias indsats mod ensomhed blandt ældre og et af de 11 seniorbofællesskaber, som foreningen er med til at opføre. Seniorbofællesskaber er blevet en efterspurgt boform blandt mange ældre. Hele 80.000 overvejer at skifte deres nuværende bolig ud med en i et seniorbofællesskab – hvor antallet af egne kvadratmeter er lidt mindre, men hvor fællesskabet med andre seniorer til gengæld er stort. Nu kan Realdania By og Byg byde velkommen til de første beboere i et helt nyt seniorbofælleskab placeret midt i den smukke, vestjyske natur ved Ringkøbing Fjord. 14 boliger og en række fællesarealer står klar til beboerne, som nu, med naturen og det aktive udeliv som ramme, skal skabe et nyt hverdagsfællesskab sammen. Det nye byggeri er en del af Realdanias store indsats for at øge antallet af de eftertragtede seniorbofællesskaber i Danmark. Gennem en række eksempelprojekter har Realdania siden 2016 sammen med den almene og private boligsektor forsøgt at inspirere markedet til selv at bygge flere moderne seniorbofælleskaber. Siden er antallet af nye seniorbofællesskaber i Danmark steget markant. ”Ensomhed påvirker i dag over 100.000 ældre. En del af løsningen er at skabe boliger målrettet seniorer, som sikrer gode rammer for et godt fællesskab og for fælles aktiviteter. Heldigvis har branchen fået øjnene op for boformen, og når vi i dag byder velkommen til de nye beboere i seniorbofællesskabet i Ringkøbing, er de blandt mange ældre, der i år kan flytte i et seniorbofællesskab. Nu er det vores opgave at følge og lære af,

Regeringen bør udvide håndværkerfradraget

Pressemeddelelse Dansk Folkepartis klimaordfører, Morten Messerschmidt foreslår at udvide håndværkerfradraget så det også dækker materialer og gøre det muligt at pulje fradraget over tre år. Det er et fornuftigt forslag som vi støtter op om forslaget og som alle partier burde, se det fornuftige i at medtage til de kommende finanslovsforhandlinger. ”Jeg håber at flere partier vil foreslå en forbedring af bolig-jobordningen og tage det med til finanslovsforhandlingerne. Vi ved, at håndværkerfradraget virker, og er en effektiv måde at sætte skub i efterspørgslen på renoveringsopgaver og den grønne omstilling, som hele vores samfund skal gennemgå. Samtidig vil det hjælpe en masse hårdt trængte SMV’er og sikre danske jobs”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Tal fra skatteministeriet viser, at knap 465.000 personer benyttede sig af fradraget i 2018, og at det samlede fradrag lød på 2,9 mia. kr. heraf gik ikke mindre end 75,1 pct. til energibesparelser i hjemmet samt andre grønne håndværksydelser. Håndværkerfradraget skaber med andre ord det økonomiske incitament der skal til, for at private hyrer SMV’er til at lave grønne renoveringer som f.eks. at energirenovere ens hjem. Energiforbruget i nybyggerier er i dag så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Det er derfor rigtigt set, at håndværkerfradraget bør udvides til også at indbefatte materialer. Materialer vil i fremtiden udgøre en større og større del af den samlede CO2-udledning fra byggebranchen og det er derfor oplagt, at vi sætter ind netop her. ”Ved at udvide ordningen til også at omfatte materialer, muliggør vi en bredere pallette af energirenoveringer i de danske hjem. Det vil uden tvivl løfte den grønne udvikling i byggeriet” udtaler Palle Thomsen. Og tilføjer ”Det er

Regeringen vil mindske danske virksomheders GDPR-bøvl

Regeringen har netop valgt at følge 19 anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum, der skal gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. Der skal være mere tid til at drive virksomhed og mindre bøvl med at efterleve regler i Danmark. Derfor har regeringen netop besluttet at følge 19 anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum, der lige inden sommerferien afleverede deres første bud på, hvilke regler der kan gøres mere enkle for danske virksomheder. Det er i første omgang særligt GDPR-reglerne, der bliver forenklet. ”Det er regeringens mål, at vi kun har de nødvendige regler, og at de skal være enkle for virksomhederne at efterleve. Men når jeg taler GDPR med både små og store virksomheder, går det igen, at mange synes, reglerne er svære at blive kloge på. Derfor er jeg glad for, at vi nu med hjælp fra erhvervslivet kan gøre det lettere for danske virksomheder. Det er vigtigt, at virksomhederne føler sig trygge i GDPR-reglerne og ikke bruger en masse kostbar tid på at finde hoved og hale i uklare regler,” siger erhvervsminister Simon Kollerup. Vejledning til SMV'er Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler bl.a., at der skal oprettes et stående GDPR-kontaktudvalg, hvor det skal være muligt at drøfte problemstillinger og udfordringer. Det vil Datatilsynet nu gøre. Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler også at gøre det enklere at drive en ansvarlig virksomhed i Danmark ved at gøre GDPR-vejledningerne branchespecifikke. Og så mener forummet, at regeringen skal udvikle et koncept for, hvordan SMV’er nemmere kan efterleve GDPR-reglerne ved at udarbejde en samlet vejledning og skabeloner rettet mod dem. Datatilsynet vil derfor nu gå i gang med at udarbejde et koncept for SMV virksomheders efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. ”Det er meget positivt, at regeringen har valgt

Erhvervsministeren fastholder den kontracykliske kapitalbuffer på 0 procent

I lyset af den fortsat usikre økonomiske situation har erhvervsministeren besluttet at fastholde den kontracykliske kapitalbuffersats på 0 pct. for 3. kvartal 2020. Det skal sikre, at danskerne og virksomhederne fortsat kan låne penge i den svære tid. Regeringen frigav den 12. marts den kontracykliske kapitalbuffer. Dermed blev bufferen reduceret fra 1 pct. til 0 pct., hvilket betød, at bankernes udlånskapacitet blev øget med i størrelsesordenen 200 mia. kr. "I marts stod vi pludselig i en svær økonomisk situation på grund af corona. Regeringen besluttede derfor at understøtte bankernes lån til danskerne og virksomhederne ved at frigive den kontracykliske kapitalbuffer. Vi har indtil videre klaret corona-krisen på en økonomisk robust måde, men vi ved ikke, hvordan de næste måneder ser ud. Derfor har jeg besluttet at fastholde bufferen på 0 pct., så danskerne og virksomhederne også i fremtiden kan få hjælp fra deres bank. Den kontracykliske kapitalbuffer vil med andre ord først blive hævet i 2021, så det tidligst træder i kraft i 2022.” Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling. Kravet øges, når det går godt og reduceres, når tiderne vender. Når bufferen er positiv, bindes der ekstra kapital i institutterne. Når bufferen frigives i dårligere tider, kan der tæres på denne kapital. Formålet med den kontracykliske kapitalbuffer er at understøtte udlånet ved at frigive hele eller dele af bufferen i dårlige tider. Det bidrager til at forebygge, at der opstår en situation, hvor bankerne ikke kan låne ud til sunde kunder. For Grønland og Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct. Kontakter Presserådgiver: Camilla Christensen Weigel, 91 33 70 97. Kilde: Erhvervsministeriet

31 bygherrer skal med støtte fra Realdania afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse

Etageboliger, daginstitutioner, et par kontorbygninger og et enkelt hotel er blandt de byggeprojekter, der skal lægge mursten til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse. Bredden er stor og vigtig for, at byggebranchen får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri, lyder det fra Realdania, der støtter i alt 31 projekter med samlet set 5,8 mio. kroner. Nu får byggebranchen mulighed for at etablere endnu flere fælles erfaringer og metoder, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Gennem 31 konkrete byggeprojekter af forskellig art og med placeringer over hele landet skal både private, almene og offentlige bygherrer afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse med støtte fra Realdania. Og netop bredden i projekterne er afgørende, lyder det fra Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania: “Der ligger et enormt potentiale i den frivillige bæredygtighedsklasse, og der er ingen tvivl om, at den vil kunne skubbe byggebranchen i en endnu mere grøn retning. Men det kræver, at afprøvningen fra begyndelsen kommer hele vejen rundt, så vi får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge de 31 bygherrer, som nu skal være med til at indsamle vigtig viden og gøre sig erfaringer med ordningen, som kan komme hele branchen til gode,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Afprøvninger fra Middelfart til Lyngby De 31 udvalgte bygherrer modtager hver op til 200.000 kroner i støtte fra Realdania, som skal dække en del af de udgifter, der er forbundet med at anvende ordningen – herunder analyser, rådgivning og dokumentation. I Middelfart skal kommunen som bygherre afprøve og vurdere den frivillige bæredygtighedsklasse som et alternativ til DGNB på en mindre byggesag i en lokal daginstitution. I Lyngby skal et almennyttigt

Ny klimastrategi: Forenet Kredit afsætter trecifret millionbeløb til gavn for kunders grønne omstilling

Forenet Kredit ønsker at støtte boligejeres grønne omstilling. Derfor har repræsentantskabet ved foreningens repræsentantskabsmøde, den 24. september, besluttet at afsætte 200 mio. kr. til gavn for kunder og klima. Formand i Forenet Kredit Nina Smith fortæller: ”Den grønne omstilling handler ikke bare om at slukke lyset, når vi går hjem. Vi sætter nu handling bag vores ønske om, at vi kan drive en forandring sammen med kunderne. Sammen har vi et kæmpe potentiale for at gøre en forskel for klimaet – som samtidig er til gavn for kunderne selv.” Energiforbedringer af vores boliger og bygninger er det element, hvor det ifølge Klimarådet er muligt at gøre mest for den grønne omstilling i forhold til samfundsmæssige omkostninger. Som den største udlåner til boliger har Nykredit-koncernen med Forenet Kredit i ryggen en unik position til at gøre en reel forskel. Forenet Kredit arbejder for at sikre en økonomisk og socialt bæredygtig realkredit i hele Danmark. Og med den nye klimastrategi, har repræsentantskabet inkluderet endnu en dimension af bæredygtighed. Læs mere om den nye klimastrategi her. Kilde: Forenet Kredit  

Ny vejledning om fælles bud på opgaver

Vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” blev offentligjort den 25. september. Vejledningen inddrager blandt andet højesteretsdommen om den såkaldte vejstribesag. Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger: ”Vejledningen handler om, hvornår virksomheder må afgive fælles bud på en opgave, fx et offentligt udbud. Hovedprincippet er, at fælles bud er velkomne, når de medfører, at udbyderen af opgaven får flere og bedre tilbud, mens det vil være ulovligt at gå sammen og give fælles bud, hvis det begrænser konkurrencen til skade for kunderne. Med den opdaterede vejledning håber vi, at det bliver lidt lettere at vurdere spørgsmålet i de tilfælde, hvor der i dag er tvivl”. Den nye vejledning redegør bl.a. for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt. Dommen var på linje med, hvad både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjorde i sagen. I den kommende tid vil vejledningen blive fulgt op med en engelsk udgave af vejledningen, samt en ”pixi”-udgave, som i kort form beskriver hovedresultaterne i vejledningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer i øvrigt brancheforeninger og andre interesserede til at kontakte styrelsen, såfremt de ønsker vejledningen uddybet, fx ved et gå hjem-møde eller lignende. Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven”. Læs vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” her. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  

Danmarks største havvindmøllepark bliver nu sendt i udbud

Den ambitiøse udbygning af havvind fortsætter med den hidtil største havvindmøllepark i danske farvande, når havvindmølleparken Thor nu sendes i udbud. Når havvindmølleparken står klar i 2027, vil den kunne levere strøm til omkring 800.000 danske husstande. Nu kan interesserede selskaber byde på at bygge Danmarks største havvindmøllepark, når udbudsprocessen for Thor Havvindmøllepark nu skydes i gang. Thor er en af de i alt tre parker, som blev aftalt i energiaftalen fra 2018. Den bliver på mellem 800 MW og 1 GW og bliver placeret i Vesterhavet 20 km ude for kysten ved Thorsminde. ”Regeringen investerer i ny grøn teknologi, blandt andet CCS- og PtX-teknologi, for at nå vores ambitiøse klimamålsætninger. Det er dog samtidig meget vigtigt fortsat at udvikle den danske vindenergi, hvor vi er et globalt foregangsland. Udbygningen af havvind er helt centralt i regeringens ambition om 70 procents reduktioner af CO2-udledningen i 2030, og med udbuddet af Thor Havvindmøllepark tager vi nu endnu et vigtigt skridt videre i den grønne omstilling,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Som noget nyt indgår kabler fra havvindmølleparken ind til land som en del af udbuddet, ligesom byderne på havvindmølleparken har mulighed for selv at vælge kapaciteten på parken, så længe den er mellem 800 og 1.000 MW. Det vil gøre den samlede løsning så billig som muligt, fordi byderne får mulighed for at optimere dimensionerne for både kablerne til land og havvindmølleparkens kapacitet. Thor Havvindmøllepark forventes at stå færdig i 2027. Om Thor Vindmøllepark Thor Havvindmøllepark er den første af de tre havvindmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018 Thor Havvindmøllepark bliver Danmarks hidtil største og skal ligge i Nordsøen, minimum 20 km fra kysten. Som noget nyt udbydes parken med en fleksibilitet

Nu skal regeringen sætte handling bag ordene

Pressemeddelelse Åbningen af folketinget bød traditionen tro på en åbningstale af den siddende statsminister. Statsministeren opridsede i grove træk landets tilstand og fremlagde regeringens arbejde for det kommende folketingsår. Statsministeren fremlagde blandt andet regeringens ønske om en ekspansiv finanspolitik og øgede investeringer i grøn forskning. I Danske Byggecentre deler vi synspunktet, men savner konkrete tiltag. ”Jeg er helt enig i, at vi skal øge investereringer i grøn forskning og sikre corona genopretningen ved at føre en ekspansiv finanspolitik. Men jeg synes åbningstalen blev lidt for overfladisk, da emnet faldt på erhvervslivet,” siger Adm. direktør Palle Thomsen. Et andet kardinalpunkt for Danske Byggecentre er den grønne omstilling i byggebranchen. Her nævnte Mette Frederiksen opvarmning af huse og mere genanvendelse som ”initiativer, vi klogt kan tage her og nu, og som reducerer drivhusgasser”. Det glæder os i Danske Byggecentre, da det netop er her, vi mener, man bør sætte ind i bestræbelserne på at reducere byggesektorens CO2-udledning med 70%. Vi er varme fortalere for at energieffektivisere den danske boligmasse, og at man genanvender mere på byggepladserne. Det er problemer, vi allerede kender løsningerne på, og nu håber vi, at der kan findes den politiske vilje til at få det gennemført. Når det kommer til at energieffektivisere boligmassen, skal det fremmes af offentlige investeringer og et øget håndværkerfradrag så private husejere får råd til at energieffektivisere deres hjem. Øget genanvendelse i byggeriet finder først sted, når vi kender til byggematerialernes indhold og sammensætning. Det er derfor også afgørende, at der indføres dokumentationskrav på sammensætning og indhold i byggematerialer, så byggeriet kan genanvende mere, end man gør i dag. ”Jeg håber, regeringen sætter handling bag ordene og prioriterer de tiltag, der skal til, så vi i byggebranchen kan energieffektivisere

Go to Top