Markedsovervågning

Energistyrelsen overvåger løbende markedet for byggevarer, så danske forbrugere og virksomheder har adgang til sunde og sikre byggevarer handlet i fair konkurrence. Energistyrelsen gennemfører årligt 2 kontrolindsatser rettet mod forskellige byggevarer, hvor en række forhandlere, producenter, importører og byggepladser får besøg af markedsovervågningen.

I CPR (byggevareforordningen) er det nu påkrævet, at det enkelte land overvåger markedet for byggematerialer. I Danmark har Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og byggestyrelsen) allerede gennemført flere indsatser, selvom kravet om markedsovervågning først træder i kraft 1. juli 2013.

Rammerne for markedsovervågningen er nedskrevet i en bekendtgørelse, som er justeret en smule ind i forhold til ikrafttrædelsen af CPR 1. juli 2013. Den væsentligste ændring er, at ydeevnedeklarationen (tidligere EF-overensstemmelseserklæringen og CE-dokumentet) nu må være leveres på engelsk.

 

markedsovervåging

 

En typisk markedskontrol vil bestå af ca. 20 kontrolbesøg og ca. 20 laboratorietest. For forhandlere og importører drejer det sig ofte om dokumentkontrol. Her skal markedskontrollen have fremlagt alt den lovpligtige dokumentation – herunder at det pågældende byggemateriale lever op til bygningsreglementet, hvis der er krav hertil.

Danske Byggecentre arbejder løbende med at holde ByggeBasen opdateret med den lovpligtige dokumentation. Dermed kan medlemmerne hurtigt og nemt levere den lovpligtige dokumentation videre til kunderne og til markedskontrollen, hvis denne skulle komme på besøg.

Se eksempler på, hvordan du hurtigt og nemt fremskaffer den lovpligtige dokumentation her.

Læs meget mere om markedsovervågning samt tidligere og igangværende indsatser på www.byggevareinfo.dk.

På Byggevareinfo.dk finder du information om byggevarer samt om CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer.
Du kan stille spørgsmål ang. byggevarer og den tilhørende lovgivning og få svar indenfor 24 timer. Har du mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde den