Nyhedsarkiv

Større incitament til at bygge mindre almene boliger

Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger ændres og fastsættes dermed fremover som summen af et beløb pr. bolig og et beløb pr. m2. Samtidigt bliver energitillægget integreret i maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen. Ændringerne har virkning fra den 1. august 2020. Når kommuner og almene boligorganisationer skal etablere almene boliger, skal omkostningerne til byggeriet holdes under et bestemt beløb, nemlig det såkaldte maksimumsbeløb. Maksimumsbeløbet udgør dermed loftet for anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger. Med bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. bliver maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger ændret, så de bliver ens. Derudover ændres fastsættelsen af maksimumsbeløbet, ved at der indføres et beløb pr. bolig. Det betyder, at maksimumsbeløbet består af summen af to beløb: et beløb pr. bolig og et beløb pr. m². I bekendtgørelsen bliver energitillægget integreret i det almindelige maksimumsbeløb ved at ophæve differentieringen efter byggeriets art. Den geografiske differentiering for familie- og ungdomsboliger samt fastsættelsen af maksimumsbeløbet for ældreboliger ændres ikke. Dog bliver energitillægget integreret i maksimumsbeløbet for ældreboligerne. Ændringen af bekendtgørelsen øger maksimumsbeløbet for mindre familie- og ungdomsboliger, mens det omvendt reduceres for større boliger. Det kan være med til at skabe et større incitament for etablering af mindre almene boliger. Derudover sker der en forenkling, ved at de tidligere i alt 16 maksimumsbeløb for familie- og ungdomsboliger reduceres til i alt 6 beløb. Den ændrede fastsættelse af maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger betyder f.eks., at et boligprojekt opført i hovedstaden på 100 familieboliger med et gennemsnit på 85 m² kan blive bygget til en samlet maksimal anskaffelsessum på 217 mio. kr. (100 boliger*365.000 kr. + 8.500 m²* 21.250 kr.). Ændringen er foretaget, så den typiske ungdoms- og familiebolig med et boligareal på hhv. 45 m² og 95 m² (svarende til det gennemsnitlige boligareal […]
April 29th, 2020|Nyhedsarkiv|

PEFCs Fotokonkurrence: Nu begynder det!

Den 22. april – er det Den Internationale Moder Jord Dag, også kaldet Jordens Dag (Earth Day), og udover at være dagen hvor vi skal skal sætte fokus på klodens vigtighed markerer denne dag også starten på PEFC’s årlige Instagram Fotokonkurrence. Her får du mulighed for at vise, hvad skoven betyder for dig. Denne dag, hvor der over hele verden sættes fokus på vores alles jord og de problemer og kriser den står overfor, er den perfekte start på konkurrencen. Vi ønsker nemlig i denne konkurrence at sætte fokus på skovens vigtighed og giver jer muligheden for at fortælle, hvad verdens skove betyder for netop dig. Læs meget mere om konkurrencen her. Del dit billede, som viser, hvornår du er ’Tæt på skoven’ og deltag i konkurrencen ved at bruge hashtagget #TætPåSkoven2020. Det kan være billeder af naturskønne landskaber, træer og dyreliv. Eller billeder fra vandreture og cykelture i naturskønne områder. Det kan også være forskellige træprodukter, som bringer tankerne mod skoven. Hvad end skoven betyder for dig, vil vi gerne se det. Du kan deltage med så mange forskellige billeder du vil. Det er kun fantasien, der sætter grænser! Hvad er der i det for dig? Jo, ikke nok med at du ved at deltage støtter op om vores arbejde med at fremme bæredygtigt forvaltet skovbrug i hele verden, samt sætter fokus på skovenes vigtighed for dig og jorden, så er der selvfølgelig også præmier. Vi har en jury på tre mand, som vil udvælge de tre billeder, der på bedste vis udtrykker temaet – Tæt på skoven -, som er […]
April 28th, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    175 mio. kr. fra Realdania til indsatser i kølvandet på COVID-19

175 mio. kr. fra Realdania til indsatser i kølvandet på COVID-19

Realdania bidrager nu med 175 mio. kr. til at hjælpe med at afbøde virkningerne af coronakrisen. Indsatsen skal understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på krisen og samtidig hjælpe udfordrede projekter, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen. Med indsatsen vil Realdania understøtte, at der kan holdes mest muligt fokus på bæredygtighed i forbindelse med de betragtelige samfundsinvesteringer, der forventeligt vil finde sted som følge af COVID-19. Målet er at give relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter. Realdania støtter dette arbejde med en pulje på 115 mio. kr. ”Byggeriet bliver helt sikkert en del af løsningen i forhold samfundsøkonomien, og sektoren spiller samtidig en nøglerolle i forhold til at nå de klimamål, vi har sat os i Danmark. Der er derfor et åbent vindue, som vi gerne vil bidrage til, at vi kan udnytte ved at tænke de to ting sammen. På den måde gavner byggesagerne både beskæftigelse, samfundsøkonomi og den grønne omstilling,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård. Den anden del af Realdanias særlige indsats skal hjælpe projekter, der tidligere har fået filantropisk støtte fra Realdania, og som nu mærker alvorlige økonomiske konsekvenser af COVID-19. Med en pulje, der står på skuldrene af statens hjælpepakker, er der nu hjælp til en række udfordrede projekter, der er ramt af alt fra aflysninger til forsinkelser og problemer med finansiering. Nogle projekter er ramt her og nu, og andre bliver det formentlig senere. Støtten er målrettet igangværende projekter og projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse. Disse projekter får nu mulighed for i to […]
April 27th, 2020|Nyhedsarkiv|

Markant fald i antallet af indbrud

Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er faldet markant i årets første måneder. Corona-epidemien er formentlig en del af forklaringen. Danskerne er langt mere hjemme, og det gør livet surt for indbrudstyve. Nu skal vi forberede os på, at samfundet gradvist genåbnes, og fortsætter vi med at gøre en fælles indsats, er det muligt at fastholde tendensen med fald i indbrudstallene, lyder vurderingen fra Bo trygt. I første kvartal 2020 blev der på landsplan anmeldt 5.496 indbrud i private hjem. Det svarer til et fald på 16 pct. i forhold til første kvartal sidste år. I 2019 havde Danmark det laveste antal indbrud i mere end tredive år, og tendensen med færre indbrud fortsætter i starten af 2020 og forstærkes efter alt at dømme af corona-epidemien, fastslår Britt Wendelboe, der er programleder i Bo trygt. “Det at mange har været mere hjemme end normalt, har gjort livet surt for indbrudstyvene. Ifølge politiet har nogle af de mest indbrudsplagede områder endda oplevet døgn uden indbrud. Nu bør vi forberede os på en mere almindelig hverdag. For fortsat at holde tyvene væk kan vi derfor med fordel indbrudssikre boligen. Der er også brug for, at endnu flere end i dag bliver aktive nabohjælpere”, siger Britt Wendelboe. Bo trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem. Bag indsatsen står TrygFonden og foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp under corona-krisen“Siden Danmark lukkede ned den 11. marts, har mange danskere holdt sig hjemme det meste af døgnet. Vi er mere i haven, vores biler er parkeret ved huset, og der er liv i nabolaget. Samtidig har vi set mange eksempler på godt naboskab, hvor […]
April 24th, 2020|Nyhedsarkiv|

Byggematerialers klimaaftryk skal findes i BygDok

PRESSEMEDDELELSE Med den begyndende gradvise genåbning af Danmark, mener vi i Danske Byggecentre, at tiden igen er til at debattere, hvordan vi i byggebranchen bevæger os mod den grønne omstilling og en miljøvenlig byggebranche med en stærkt reduceret klimabelastning. En ny podcast fra Danske Byggecentre sætter fokus på den vigtige dokumentation af byggematerialer. Her spiller byggematerialer en stadig stigende rolle i takt med, at vi i branchen bliver bedre og bedre til at bygge energieffektivt. Det er bredt anerkendt blandt fagfolk, byggeriets parter og politikere, at byggematerialer i fremtiden vil spille en større rolle, når vi i fremtiden planlægger og bygger bæredygtigt. Særligt dokumentation på byggematerialers indhold og klimabelastning vil være af afgørende betydning, da man ikke kan reducere byggeriets CO2 med 70%, hvis man ikke kender til byggematerialernes indhold og klimabelastning. For at sætte fokus på dokumentation på byggematerialer, har vi i Danske Byggecentre udviklet BygDok, som beskrives i en ny podcast, i serien om byggematerialers klimaaftryk. I seriens femte afsnit interviewes adm. direktør Palle Thomsen om udviklingen af databasen BygDok.dk, og hvordan databasens enorme mængde data kan hjælpe byggeriets parter i deres arbejde med at bygge bæredygtigt. ”Hos Danske Byggecentre tager vi klimadagsordenen alvorligt og håber, at BygDok.dk kan hjælpe med at dokumentere byggematerialers klimaaftryk. Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og her er særligt byggematerialernes klimaaftryk en vigtig brik i arbejdet. Derfor har vi lanceret BygDok.dk, som beskrives i vor podcastserie, så folk i byggebranchen kan få en hurtig og forståelig indsigt i problemstillingen”, siger adm. direktør Palle Thomsen. Podcasten samt resten af serien kan findes på vores […]
April 23rd, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny hjemmeside giver inspiration til aktiviteter på landets herregårde

Ny hjemmeside giver inspiration til aktiviteter på landets herregårde

Hjemmesiden jagtenpaafortiden.dk rummer både information om aktiviteter, vandreruter og oplevelser på danske herregårde samt en skattekiste af gratis undervisningsmateriale til brug i skoler og på ungdomsuddannelser. Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum står bag jagtenpaafortiden.dk, og målet med siden er at få folk ud i deres lokale herregårdslandskaber og bruge naturen og kulturarven aktivt. ”Vi vil gerne have alle – unge som gamle – til at gå på opdagelse i deres egne lokale herregårdsmiljøer og få øjnene op for den vigtige kulturarv, som de fleste har liggende i deres eget nærområde. Danmarks cirka 730 herregårde ligger spredt udover landet som et fintmasket net, og de udgør vores egen helt nære kulturarv. Ved at bruge herregårdene og kulturmiljøerne kan vi sammen være med til at bevare vores historie og dermed også en vigtig kulturarv til de kommende generationer. På jagtenpaafortiden.dk kan man både som privatperson og som underviser få inspiration til, hvordan man kommer ud i sit eget herregårdsområde, og man kan finde helt konkrete forslag til aktiviteter i form af vandreture og oplevelser samt undervisningsmateriale til både grundskole og gymnasieniveau”, fortæller Britta Andersen, der er museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, som står bag jagtenpaafortiden.dk. Desuden vil det også være muligt, at finde information om den landsdækkende begivenhed ”Herregårdenes Dag”, som finder sted 16. august på en række herregårde landet over. Onlineformidling midt i en Corona-tidHjemmesiden lanceres midt i den nationale Corona-krise, og det er museumsdirektørens håb, at mange vil benytte de mange timer hjemme til at gå online og finde inspiration: ”Det er en svær tid for os alle lige nu, hvor man ikke kan lave de ting, man plejer. […]
April 22nd, 2020|Nyhedsarkiv|

The Impact of Covid‐19 on the Timber Market

On April 15, the European Timber Trade Federation (ETTF) and the European Organization of the Sawmill Industry (EOS) organized a joint conference call which aimed to take stock of the effects of the covid‐19 crisis in the timber market and try to gauge what the situation will be in the coming months. Representatives from eleven European countries contributed to a lively discussion which enriched participants knowledge about the crisis and its impact. Without doubt, the impact of the coronavirus outbreak is having wide‐ranging and severe impacts upon the timber value chain. There are however significant differences among European countries: where the coronavirus has taken a heavier toll, the economy has been hardest hit. The construction sector, a fundamental market for the timber industry, has taken a hit in countries such as Spain, Italy, the United Kingdom and France, and also in businesses located elsewhere which are particularly exposed to this group of countries. In other parts of Europe, such as in Scandinavia, Germany, and the Netherlands, the local construction sector has been doing better. A crunch period might be on the cards also for these countries in Q3. Sectors connected to logistics, such as pallets, are performing comparatively better than sectors connected to manufacturing, such as furniture industries. To meet struggling demand double‐digit production curtailments have been introduced by mills, with reductions in Scandinavia comparatively milder than in Central Europe. It is expected that the Do It Yourself (DIY) sector will prop up the market as people spend more time at home, especially as DIY markets mostly remain open currently and hence are supporting sawmills and trade. Overall, it is likely that countries that are navigating this crisis with […]
April 21st, 2020|Nyhedsarkiv|

Ny redegørelse om realkredit- og prioritetslån

Generelt har realkreditinstitutterne ikke justeret deres bidragssatser og gebyrer det seneste års tid. Og realkreditinstitutternes kunder er fortsat loyale og skifter sjældent institut. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør redegørelsen ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”. Redegørelsen er udarbejdet i regi af Erhvervsministeriet. Færre skifter realkreditinstitut, når de omlægger lån, og prisforskellen mellem institutterne er begrænset. Det er nogle af konklusionerne i redegørelsen ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”, der bygger på tal primært fra 2018. I 2018 er blot 0,9 procent af realkreditinstitutternes kunder flyttet til et konkurrerende institut. De fleste skift skete i forbindelse med omlægning af lån, men også andelen af låntagere, der skiftede realkreditinstitut ved omlægning, er faldet markant. De udgjorde 9 procent i 2018 mod godt 22 procent i 2004. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse viser, at der er mulighed for at få betydelige rabatter på omkostningerne ved låneoptagelse, hvis man skifter realkreditinstitut. Den lave mobilitet blandt kunderne skal blandt andet ses i sammenhæng med, at prisforskellen på realkreditlån mellem institutterne er begrænset. Der har dog været ganske mange omlægninger sidste år, hvilket – når tallene foreligger – forventes at afspejle sig i mobiliteten for 2019. Realkreditinstitutternes indtægter fra bidrag og gebyrer udgjorde 25,3 milliarder kroner i 2018, svarende til knap 0,9 procent af udlånene. Det er omtrent samme niveau, som de foregående år, men cirka 50 procent mere end i 2005-2008, hvor indtægterne fra bidrag og gebyrer i gennemsnit udgjorde 0,6 procent af udlånet. I 2018 udbetalte tre realkreditinstitutter ca. 9 milliarder kroner i udbytte til deres ejere – svarende til cirka 70 procent af årets resultat efter skat. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse er en opfølgning på en politisk aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet fra januar 2017.
April 20th, 2020|Nyhedsarkiv|

Byudvikling i Nakskov skal inspirere hele landet

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har til sammen afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden. Mange danske byer overvejer deres identitet og ståsted i disse år. Købstæder som Nakskov var tidligere lokale kraftcentre, men meget udvikling er i dag flyttet til landets største byer. Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond vil sammen med lokale ildsjæle og investorer bygge videre på det gode, som allerede findes i Nakskov: I bymidten, på havnen og ved fjorden. Det er vigtigt for hele Lolland, at Nakskov er en stærk og attraktiv by – og projektet kan skabe ny viden om byudvikling i de traditionelle købstæder. ”I Nakskov mærker du straks historiens vingesus. Her er en by med rødder i middelalderen, en befolkning med ben i næsen og et hjerte, der banker for fjorden, fællesskabet og friheden. Det vil vi gerne have flere til at opdage og opleve. Vi er derfor glade for, at Realdania og A. P. Møller Fonden vil indgå i et partnerskab med os,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune. Stort lokalt potentiale         Nakskov er en by med en rig historie. Jutlandia blev bygget her. I Nakskov bliver Danmarks hvide guld – sukker og vindmøller – stadig produceret. Fra havnen er der adgang til vandsport og ø-hop. Og i bymidten står den gamle købstad intakt. Men som i andre byer i de danske yderområder er der blandt andet demografiske udfordringer og færre uddannelsesmuligheder. Samtidig trænger flere gamle huse til en kærlig hånd. ”Vi vil styrke Nakskov gennem en flerstrenget […]
April 16th, 2020|Nyhedsarkiv|

Dampspærre af genbrugsplast – kan det holde?

I dag kan man finde et stigende antal dampspærrer på det danske marked, der er produceret af genanvendt polyethylen (PE), og der har været bekymringer for, hvorvidt de har samme kvalitet som dampspærrer af ren PE.“Fremadrettet kan dampspærre af genanvendeligt PE være med til at understøtte den bæredygtige omstilling af byggeriet, derfor er det vigtigt at have ordentlig dokumentation for, at kvaliteten er i orden –vores undersøgelse har ikke kunnet påvise, at der generelt er forskel i egenskaber af dampspærre, alene ud fra om produkterne er produceret af ren eller genanvendt PE”, fastslår Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD AAU.I den nye forskningsrapport fra BUILD (tidligere SBi), Aalborg Universitet, Materialeegenskaber – Test af polyethylenmembraners egenskaber før og efter accelereret ældning, undersøges levetiden for 9 af de hyppigst anvendte dampspærrer af PE på det danske marked. De 9 forskellige dampspærrer, der er undersøgt i rapporten, er produceret af henholdsvis genanvendeligt PE, ren PE og en kombination af ren og genanvendt PE. Herunder undersøges tapede samlinger tilhørende de enkelte dampspærresystemer og samlinger klæbet med mellemlæg af bånd af butyl. Læs rapporten her. “Vores undersøgelser viser, at det godt kan lade sig gøre at sortere, oprense og vaske indsamlet PE og tilsætte forskellige konserveringsmidler, så der opnås egenskaber for den producerede dampspærremembran, som svarer til dampspærremembraner af ren PE”, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD AAU. Vigtige resultater fra rapporten: • Undersøgelsen har, med de anvendte metoder, ikke kunnet påvise, at der generelt er forskel i egenskaber af dampspærremembraner, alene ud fra om produkterne er produceret af ren eller genanvendt PE.
April 15th, 2020|Nyhedsarkiv|