Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen øger fokus på digitale platforme

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen øger fokus på digitale platforme

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerer ”Center for Digitale Platforme”, som skal styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for digitale platforme. Samtidig skal centeret udarbejde analyser af platformenes adfærd for blandt andet at afdække, hvordan de påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugerne. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: “De digitale platforme spiller en stadigt større rolle i handlen med varer og tjenesteydelser. Det har stor betydning for konkurrencen, og for os som forbrugere. Derfor opretter vi nu et nyt center, der skal have fokus på håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme og gennem løbende analyser etablere ny viden om platformene.” Som en opfølgning på Disruptionrådets drøftelser om digitale platforme, gode rammevilkår og fair konkurrenceforhold har regeringen besluttet at afsætte midler til en styrket håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme. Initiativet indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder. Fra 1. maj etablerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ”Center for Digitale Platforme”. Centerets opgaver består blandt andet i at: håndhæve konkurrenceregler for digitale platformeudarbejde konkurrenceanalyser af digitale platformegennemføre opsøgende aktiviteter henvendt mod danske virksomheder og andre interessentervære et knudepunkt for styrelsens analyser af big data, machine learning, kunstig intelligens og algoritmer samt brug herafanalysere adfærdsmæssige virkemidler på digitale platformehåndhæve de kommende regler i forordningen om erhvervsbrugeres rettigheder på digitale platforme (P2B-forordningen) For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98. Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
May 10th, 2019|Nyhedsarkiv|

100 mio. kr. til hurtigt internet

Nu er bredbåndspuljen for ansøgninger i 2019 åbnet. Puljen kan søges af lokalområder med langsomt bredbånd. Det er fjerde gang regeringen uddeler midler, og i år er der 100 mio. kr. i puljen. Der er stadig danskere, der ikke er kommet med på den digitale motorvej. Derfor opfordrer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til, at alle med ”ondt i internettet”, undersøger om de kan søge tilskud til et lokalt bredbåndsprojekt. ”Det er regeringens målsætning, at alle skal have adgang til en god bredbåndforbindelse. Det er helt afgørende for, at man kan bo og drive virksomhed over hele landet. Hurtigt internet er en vigtig forudsætning for, at vores børn kan aflevere deres lektier, at man kan handle på internettet og i det hele taget få en familie til at fungere fornuftigt”, siger minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V). Hvem kan søge?Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at udrulle hurtigt bredbånd på kommerciel basis. Desuden skal en ansøgning dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. ”Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i 2018 puljen mere mod tyndt befolkede områder. Det ser helt klart ud til at have virket. Og derfor kan jeg kun opfordre lokalområder med ”ondt i internettet” til at sende en ansøgning”, siger Lars Chr. Lilleholt. I 2018 blev der givet tilsagn om tilskud til 91 projekter med ca. 4.500 adresser, hvoraf godt 98 pct. ligger i landzone. […]
May 9th, 2019|Nyhedsarkiv|

Der er brug for fokus på erhvervslivet i valgkampen

Pressemeddelelse Hos Danske Byggecentre glæder vi os til valgkampen, men vi håber, at der bliver mere fokus på erhvervslivets vilkår, end der har været op til valget.  Der er snakket meget om tidligere pension, bedre sygehuse og flere pædagoger – alle emner der vedrører rigtig mange danskere, men det er vigtigt at huske på, at intet af det kan lade sig gøre uden hårdt arbejde i private virksomheder. Det danske samfund har brug for konkurrencedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser og tjener penge, der kan bruges til at finansiere velfærdsstaten. – “Det danske erhvervsliv har selvfølgelig brug for en god offentlig sektor, der kan sikre gode uddannelsesmuligheder og en veludbygget infrastruktur, men den offentlige sektor har i den grad brug for erhvervslivet, der sikrer at det hele kan løbe rundt. Uden fokus på erhvervslivets vilkår gambler vi med hele fundamentet for den velfærdsmodel vi har i Danmark”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Vigtigt at øge arbejdsudbuddetHos Danske Byggecentre har vi længe slået et slag for, at der skal være nem adgang til kvalificeret arbejdskraft for de danske virksomheder. Hvis vi ser på de seneste tal fra Danmarks Statistik har over hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen måtte sige nej til arbejde på grund af mangel på arbejdskraft. – “Det er ikke godt nok, at over hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen mangler arbejdskraft, og det bliver der nødt til at være fokus på i valgkampen. Udenlandsk arbejdskraft har været et fyord i dansk politik, og indtil nu har der heller ikke været enighed om at sænke skatten, for at give folk et større incitament til […]
May 8th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Stadig tid til at søge tilskud til digital omstilling igennem SMV:Digital

Stadig tid til at søge tilskud til digital omstilling igennem SMV:Digital

I forbindelse med regeringens strategi for Danmarks digitale vækst blev SMV:Digital oprettet. Formålet er at fremme digitalisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder fra alle erhverv i Danmark. Igennem SMV:Digital er det muligt at søge tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel. Den private rådgivning kan indkøbes til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering – med krav om egen medfinansiering. I byggebranchen udgør virksomheder med under 50 medarbejdere 99 pct. af alle virksomhederne i branchen. Derfor er SMV:Digital meget relevant i forbindelse med den digitale omstilling af byggebranchen. Digitale værktøjer kan bidrage til bedre likviditet, f.eks. ved afregning på udførelsesstedet, effektiv regnskabsstyring, sparet tid ved bedre planlægning og afrapportering og bedre konkurrenceevne på større byggeprojekter. Puljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet og der lukkes for nye ansøgninger senest 10. juni 2019. Så hvis det har interesse, skal der søges nu, så man kan komme i gang med den digitale omstilling af sin virksomhed med det samme. Der kan læses mere om tilskudsordningen her, hvor der også kan søges om tilskudsmidler.
May 7th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb

Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb

En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser for hovedparten af offentlige indkøb, at transaktionsomkostningerne er moderate. Blandt de mindre udbud udgør transaktionsomkostningerne dog en relativt stor andel af kontrakten. I alt udgør summen af transaktionsomkostningerne for ordregivere – altså de offentlige aktører, der afholder udbuddet, 1,4 pct. af den samlede kontraktsum. Tilsvarende har virksomhederne, der afgiver tilbud, transaktionsomkostninger for i alt 0,5 pct. af den samlede værdi af de kontrakter, som de vinder. Transaktionsomkostninger er for ordregiver de omkostninger, der afholdes i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af et udbud. For tilbudsgiver er transaktionsomkostningerne især knyttet til forberedelsen og selve udformningen af tilbuddet. Transaktionsomkostningerne varierer dog en del fra udbud til udbud. I nogle udbud er omkostningerne således minimale, mens enkelte – typisk små – udbud har transaktionsomkostninger på op imod en tredjedel af udbuddets kontraktværdi. Det er navnlig blandt de mindre udbud, at transaktionsomkostningerne udgør en relativt stor andel af kontraktværdien. Analysen ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud” er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse – bedst mulig service for pengene” fra maj 2018. Analysen er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ordregivere og vindende tilbudsgivere. Den omfatter EU-udbud, der er afsluttet i perioden januar 2018 til maj 2018. Transaktionsomkostninger er et evalueringskriterium i den igangsatte evaluering af udbudsloven, der forventes at foreligge ved årsskiftet 2019/2020. Herunder om der er områder, hvor transaktionsomkostningerne kan sænkes inden for rammerne af EU-reglerne. Se Analyse af transaktionsomkostninger ved EU-udbud her. Kilde: Erhvervsministeriet
May 6th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Nu kan ildsjæle igen søge støtte til at gøre projekter til virkelighed

Nu kan ildsjæle igen søge støtte til at gøre projekter til virkelighed

Pressemeddelelse Nu inviterer Realdanias kampagne Underværker igen ildsjæle i det byggede miljø til at søge støtte til at føre deres projektidéer ud i livet. I Idestrup på Falster stod landsbyens nedslidte ungdomsklub over for nedrivning, men lokale borgere ville det anderledes. I dag er bygningen sat grundigt i stand, og landsbyens unge er igen rykket ind. I fynske Svendborg har ildsjæle overtaget Frelsens Hærs gamle bygning og forvandlet den til forsamlingshus, som de nu fylder op med foredrag, folkekøkken, værksteder, temacaféer og meget andet. Og i København er det ene af Knippelsbros to ikoniske brotårne omdannet til kulturhus med  radiobiograf, udstillinger og pop-up restaurant, som trækker både borgere og turister til. Det er blot tre eksempler på, hvad der kan ske, når ildsjæle får øje på lokale udfordringer og muligheder og beslutter sig for at gøre noget ved sagen. For nogle handler det om bæredygtighed, lokalt fællesskab og om at udvikle nytænkende alternativer til det organiserede foreningsliv. Andre rækker ud til udsatte børn, unge og familier. Og andre igen arbejder for at redde en historisk bygning og bruge den til nye aktiviteter. Fælles er, at ildsjælene skaber store og varige forandringer – for små midler. Når ildsjæle bygger, blomstrer lokalsamfundet. Ny ansøgningsmulighed for ildsjæle starter nuMed kampagnen Underværker har Realdania i en årrække målrettet støttet ildsjæle i det byggede miljø med penge, viden og sparring, så projektdrømmene kan blive til virkelighed. Nu inviterer kampagnen igen ildsjæle fra hele landet til at byde ind med deres gode idéer. Der er åbent for ansøgninger nu, og fristen udløber den 16. september kl. 12.00. ”Ildsjælene er uundværlige for ethvert lokalsamfund, både i byen og på […]
May 3rd, 2019|Nyhedsarkiv|

Væksten i Danmark er bredt funderet

Dette års regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viser, at den økonomiske fremgang i Danmark er bredt funderet og kommer størstedelen af landet til gavn. Langt størstedelen af landets kommuner har oplevet vækst i BNP pr. indbygger og i beskæftigelsen de sidste fire år. Det gælder også kommuner længere væk fra de større byer. I samme periode har der desuden været vækst i antallet af solgte boliger uden for de større byer og i befolkningstallet i de fleste kommuner landet over. Også på småøerne er befolkningstallet steget de seneste to år. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: “Det går godt i Danmark, og det er en mærkesag for regeringen, at landdistrikterne også får del i væksten. Det arbejde har vi siden år 2015 prioriteret højt. Derfor er det også gode nyheder, at vi nu så tydeligt kan se en række positive udviklingstendenser i landdistrikterne.” Redegørelsen viser dog også, at der fortsat er områder i Danmark, hvor udviklingen og væksten med fordel stadig kan hjælpes på vej. Regeringens fokus er her at skabe bedre rammevilkår for erhverv, beskæftigelse, uddannelse, bosætning og infrastruktur. Derfor har regeringen afsat ca. 1,5 milliarder kroner på finansloven for 2019 til nye initiativer, der understøtter vækst og udvikling i hele landet. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: “Vi er ikke blinde over for det faktum, at der stadig er områder i Danmark, der er særligt udfordrede. Derfor vil vi bl.a. sætte gang i nedrivningen af faldefærdige bygninger for at forskønne landsbyerne. Det gør vi efter anbefaling fra Udvalget for levedygtige landsbyer og med det formål at skabe en bedre balance på boligmarkedet.” Ud over at give et overblik over den seneste økonomiske og demografiske udvikling i landdistrikterne samler […]
May 2nd, 2019|Nyhedsarkiv|

Lille stigning i energiforbruget i 2018

Pressemeddelelse Danmarks faktiske energiforbrug steg i 2018 med 0,2 pct., mens udledningen af CO2 steg 0,3 pct. som resultat af et højere forbrug af fossile brændsler. Samtidig har et markant fald i Nordsøproduktionen sidste år betydet, at den samlede produktion af energi faldt med 10,5 pct. Det fremgår af den foreløbige Energistatistik for 2018, som Energistyrelsen udgiver i dag. Det faktiske energiforbrug i Danmark steg med 0,2 pct. i 2018 til 748 PJ. Stigningen ses i stort set alle brændsler. Forbruget af kul, der fra 2016 til 2017 faldt 25,5 pct., steg i 2018 med 1,9 pct., mens forbruget af olie og vedvarende energi mm steg med henholdsvis 0,9 pct. og 0,3 pct. Forbruget af naturgas faldt omvendt med 4,9 pct., og det skyldes dels et mindre naturgasforbrug på Nordsøplatformene som konsekvens at en lavere produktion af olie og naturgas, og dels at en større andel af den ledningsgas, der anvendes på land nu består af bionaturgas. Forbruget af ledningsgas er steget med 0,5 pct. Energistyrelsen opgør også det korrigerede bruttoenergiforbrug, der er energiforbrug korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet og klimaudsving. Det korrigerede bruttoenergiforbrug steg i 2018 med 0,8 pct. til 778 PJ på baggrund af en stigning i kul, olie og vedvarende energi mm på henholdsvis 5,1 pct., 1,0 pct., og 1,3 pct., mens forbruget af naturgas faldt med 4,0 pct. Stigningen i kulforbruget skyldes formodentligt mindre vind i 2018 og dermed en lavere vindkraftproduktion. Danmarks produktion af primær energi faldt sidste år med 10,5 pct., svarende til ca. 69 PJ. Faldet bæres især af kraftigt fald i produktionen af olie og naturgas på 15,6 pct., svarende til 74 PJ, mens produktionen af vedvarende energi trækker i den modsatte retning med en stigning på 2,4 […]
May 1st, 2019|Nyhedsarkiv|

Regeringen udpeger medlemmer til Dataetisk Råd

Pressemeddelelse Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer. Digitalisering skaber mange nye muligheder. Nye teknologier er med til at gøre hverdagen lettere for både borgere, virksomheder og i den offentlige sektor. Men med nye muligheder kommer også nye dilemmaer, og regeringen er opmærksom på, at etik og ansvarlighed skal følge med udviklingen. Derfor besluttede regeringen bl.a. på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen for dataetik og i forbindelse med reformen ”Digital service i verdensklasse” at nedsætte et Dataetisk Råd. Nu har justitsministeren, innovationsministeren og erhvervsministeren udpeget formanden og ni medlemmer til rådet: Rådets sammensætningFormand Johan Busse, mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune med tidligere karriere hos Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden Medlemmer Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK ITCamilla Gregersen, formand for Dansk MagisterforeningThomas Senderovitz, direktør i LægemiddelstyrelsenChristiane Vejlø, CEO i Electronista Media og radiovært på programmet Electronista på Radio24syvMikkel Holm Sørensen, CEO i KL.7 og medstifter af Advice A/S Jesper Bæk Overgaard, underdirektør i TDC for Data & Advanced AnalyticsJonas Christoffersen, direktør ved Institut for MenneskerettighederMikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business SchoolJanne Rothmar Herrmann, professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns UniversitetMedlem udpeges af REUMedlem udpeget af REU Folketingets retsudvalg skal nu udpege yderligere to medlemmer, før det endelige råd er nedsat. Justitsminister Søren Pape Poulsen siger: ”Med etableringen af Dataetisk Råd får vi et vigtigt forum med en lang række […]
April 30th, 2019|Nyhedsarkiv|

Ny rådgivningsenhed skal styrke statens indkøb

Pressemeddelelse Den 1. april åbnede et nyt statsligt kompetence- og videncenter under navnet ”Rådgivningsenheden – Statens indkøb”. Centret hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet. Rådgivningsenheden bliver bemandet med eksperter fra Moderniseringsstyrelsen og fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Direktør i Moderniseringsstyrelsen, Poul Taankvist: ”Nu kan vi i fællesskab hjælpe vores indkøbere og udbudskonsulenter i staten med løsningsorienteret rådgivning, værktøjer og viden, der gør det nemmere at indgå indkøbsaftaler, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter. Det reducerer ikke bare statens udgifter til eksterne konsulenter, men styrker og udvikler også medarbejdernes kompetencer gennem nye netværk, kurser og mentor-forløb.” Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:”Vi får samlet en masse viden om udbud i staten på et sted. Den viden skal vi bruge til at lave enkle og effektive processer, når vi i staten køber ind. Det vil være til gavn for både ordre- og tilbudsgivere. Samtidig kan vi fremme effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, hvilket i sidste ende vil komme borgerne til gode.” Moderniseringsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerede den 1. april ”Rådgivningsenheden – Statens indkøb”. Det sker, efter at regeringen i december 2017 besluttede at hjemtage en række juridiske opgaver, som ellers blev løst af eksterne rådgivere. Den nye enhed bistår ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med juridisk, praktisk og kommerciel rådgivning. Samtidig understøtter enheden en fælles videnopbygning, som tager afsæt i de to styrelsers omfattende erfaring med indkøb og udbudsregler. I Rådgivningsenheden vil der være fokus på at skabe effektiv konkurrence om de offentlige indkøb, som der rådgives om. […]
April 29th, 2019|Nyhedsarkiv|