Nyhedsarkiv

  • Permalink Gallery

    Ny informationsportal skal hæve danskernes digitale sikkerhed

Ny informationsportal skal hæve danskernes digitale sikkerhed

Digital afpresning, virus, hacking, økonomisk kriminalitet, cyberspionage – de digitale trusler er mange og stigende. Derfor lancerer innovationsministeren og erhvervsministeren sammen med en lang række aktører en ny informationsportal, som skal være med til at øge danskernes viden om, hvordan de bedst beskytter sig mod digitale farer. Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og de it-kriminelles metoder og evner til at udnytte ny teknologi udvikler sig hele tiden. Det stiller store krav til en mere sikker digital adfærd hos den enkelte borger, virksomhed og myndighed. Derfor lancerer en lang række aktører, med innovationsminister Sophie Løhde og erhvervsminister Rasmus Jarlov i spidsen, en ny portal, sikkerdigital.dk, hvor borgere, virksomheder og myndigheder kan finde viden om og værktøjer til en sikker digital hverdag. Lanceringen af sikkerdigital.dk, skal medvirke til at forbedre danskernes bevidsthed om de digitale trusler. Samtidig skal både borgere, offentligt ansatte og virksomheder kunne finde anvendelige værktøjer og gode råd til at øge deres digitale sikkerhed. Portalen er et af de centrale initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som regeringen præsentrede i maj. For innovationsminister Sophie Løhde er det ambitionen, at sikkerdigital.dk kan være med til at løfte den digitale sikkerhed for borgere og i myndigheder: ”I dag har de fleste danskere en smartphone ved hånden, som flittigt bruges til for eksempel at gå på netbank eller bestille tid til lægen. Det gør hverdagen lettere, men digitalisering gør os også sårbare over for it-kriminelle, og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen bliver klædt på til at beskytte os mod digitale farer ved eksempelvis at ændre kodeord og opdatere de programmer, vi bruger. Og det skal den nye portal være med til.” På sikkerdigital.dk skal det være let at finde frem til hjælp, hvis […]
November 13th, 2018|Nyhedsarkiv|

Ministerier bygger broer til fremtidens klima

Bortvaskede veje, nedblæste tage og oversvømmelse af broer. Klimaforandringer kan koste det danske samfund dyrt. Især hvis vi ikke er forberedt. Derfor offentliggør DMI nu en række klimascenarier, som skal hjælpe kommunerne i deres arbejde med at forberede Danmark på de forestående klimaforandringer. Kommunerne bliver nu guidet, når de skal anlægge fremtidens infrastruktur, så den kan modstå fremtidens klima. Sammen med Miljøstyrelsen vil DMI vejlede i, hvilken klimafremtid Danmark skal forberede sig på. Udfordringen for kommunerne er, at der er flere forskellige bud på, hvordan klimaet kommer til at se ud i fremtiden – såkaldte scenarier. Hvilket skal man vælge? Vælger kommunen forkert, kan det koste dyrt i fejlinvesteringer. Guide til fremtidens klima i Danmark DMI guider til, hvilket klimascenarie der bør bruges ved løsningen af forskellige opgaver. Rådgivningen betyder bedst mulig klimasikring for pengene, og at kommunerne træffer beslutninger på det rigtige grundlag. ”Klimaforandringer er lig med flere ekstreme, dyre og ofte farlige vejrsituationer i Danmark. Kommunerne har brug for den bedste vejledning for at kunne klimasikre infrastrukturen. Og her er det helt essentielt, at vi med det nye initiativ samarbejder på tværs af ministerier i vores rådgivning”, siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Hvordan fremtidens klima udvikler sig afhænger i høj grad af, hvor store mængder drivhusgasser, der udledes. Frem mod midten af århundredet følges de forskellige udledningsscenarier nogenlunde ad, og temperaturændringen er relativt ens. Men mod slutningen af perioden bliver der stor forskel på temperaturstigningen og dermed klimaeffekterne. Når der skal bygges ny infrastruktur, er der en række forskellige klimascenarier, man skal orientere sig mod. I hvert enkelt tilfælde må det vurderes, hvilket scenarie der bør anvendes. Når det kommer til infrastruktur med lang levetid som f.eks. kloakker, broer eller sokler på bygninger, kan det […]
November 12th, 2018|Nyhedsarkiv|

Hvad er en VE-godkendelse?

I en ultrakort brochure fra Videncentret kan du læse nærmere om de tre forskellige kurser nævnt ovenfor. Derudover kan du finde ud af, hvad en VE-godkendelse er, hvad din virksomhed kan få ud af at blive VE-godkendt på varmepumper, og hvordan I opnår godkendelsen. Læs mere her. En VE-godkendelse er en frivillig ordning for dig, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper. Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen. For at blive VE-godkendt er der nogle krav, virksomheden skal opfylde. Den skal bl.a. have en VE-uddannet medarbejder og et kvalitetsledelsessystem. Det er muligt for både montør- og installatørvirksomheder at opnå VE-godkendelse. Nu har du i 2018 mulighed for at komme på kurser til en fordelagtig pris, så din virksomhed hurtigt kan blive VE-godkendt.   Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
November 9th, 2018|Nyhedsarkiv|

Fingerplanen til debat

Hvordan skal Hovedstadsregionen udvikle sig? Det har regeringen sat på dagsordenen med Hovedstadsudvalget og en kommende revision af Fingerplanen. Byplanlaboratoriet kvitterer og inviterer til debat med afsæt i et nyt projekt, der bl.a. skal munde ud i alternative skitseforslag til en ny Fingerplan. Projektet er støttet af Realdania. Fingerplanen, der sætter rammerne for planlægning og udvikling i Hovedstadsområdet, skal revideres og moderniseres, men hvordan og i hvilket omfang, skal debatteres. Det er udgangspunktet for et projekt som nu skydes i gang, og som er støttet af foreningen Realdania. Der er bred enighed om, at Fingerplanens grønne kiler og koncentrationen af erhverv og boliger ved stationer, er nogle af de helt centrale principper i planen og afgørende for en attraktiv og effektiv Hovedstadsregion. Men befolkningstilvækst og ønsker om lokalisering af virksomheder sætter kommunerne og planens principper under pres. Et regionalt perspektiv “Vi glæder os til en spændende debat med politikere, borgere og fagfolk om, hvordan vi kan udvikle Fingerplanen og sikre en balanceret udvikling i hele regionen. Der er mange muligheder for at bygge boliger og finde ledige erhvervsarealer samtidig med, at vi bevarer og bygger videre på grundprincipperne i Fingerplanen”, vurderer direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium. Projektchef i Realdania, Mikkel Suell Henriques siger: “Det er vigtigt og godt, at vi får en debat om, hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig på lang sigt, regionalt set. Vi ser frem til debatten, og vi håber, at den kan bidrage til den proces, der er på vej om at revidere Fingerplanen”. Skitseforslag og fremtidsbilleder Som afsæt for debatten udarbejdes en række alternative skitseforslag og fremtidsbilleder. De skal bl.a. forholde sig til temaer som regionale knudepunkter for byudviklingen, revitalisering af ældre erhvervsområder, aktivering af de grønne kiler for flere borgere og udarbejdelse af en sammenhængende regional […]
November 8th, 2018|Nyhedsarkiv|

Stor interesse for at byde på facility management i staten

Bygningsstyrelsen har prækvalificeret fire leverandører til at byde på opgaven med at levere serviceydelser til 20 statslige institutioner. Kontrakten for første bølge af statens FM har en samlet værdi på ca. 2 mia. kr. og en varighed på syv år. Bygningsstyrelsen forventer at kunne indgå kontrakt med den vindende leverandør til april 2019 med opstart den 1. oktober 2019. Bygningsstyrelsen offentliggjorde i august 2018 udbudsmaterialet til første bølge af statens fælles facility management, og der har været flot markedsinteresse for udbuddet. Facility management bliver et nyt, centralt forretningsområde for Bygningsstyrelsen, som fra den 1. oktober 2019 kan levere bygninger, vedligehold og serviceydelser i en samlet pakke. De prækvalificerede leverandører – Coor Service Management A/S, ISS Facility Services A/S, Forenede Service A/S og Kongsvang Rengøringsservice A/S – repræsenterer både erfarne integrerede facility management-leverandører og single service-leverandører, der har sluttet sig sammen i et partnerskab for at kunne byde på opgaven. Om prækvalifikationen udtaler Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen: “Selvom vi har gjort et grundigt forarbejde med to runder markedsdialog, så har det været spændende at se, om markedet rent faktisk er interesseret i at byde på opgaven, nu hvor udbuddet er sendt ud. Derfor er vi også meget tilfredse med den store interesse, som vores udbud har givet anledning til, og med at vi nu står med et stærkt felt af aktører, der skal konkurrere om opgaven.” Serviceydelserne i statens facility management omfatter indvendigt vedligehold, pleje af udearealer, sikkerhed, rengøring, kantine, affald og intern service, og de prækvalificerede leverandører er netop udvalgt på baggrund af deres erfaringer med disse serviceydelser. De prækvalificerede leverandører skal den 10. december 2018 afgive deres indledende bud, hvorefter der er forhandling. Kontrakten forventes underskrevet medio april 2019 med idriftsættelse 1. oktober 2019. Om statens facility management Med statens […]
November 7th, 2018|Nyhedsarkiv|

Positiv med fjernelse af omprioriteringsbidraget

Pressemeddelelse Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti valgt at afskaffe omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne fra 2019. Dette ser vi utrolig positivt på fra Danske Byggecentres side. “Det er utroligt positivt, at omprioriteringsbidraget for erhvervsskoler bliver fjernet. Kvaliteten i undervisningen ude på erhvervsskolerne har været truet. Det kan virke helt tosset, at regeringen i første omgang lagde op til en fortsættelse af omprioriteringsbidraget, når der i den grad mangler faglært arbejdskraft i Danmark”, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre. Vigtigt at holde kursen Regeringen og Dansk Folkeparti vil, i lyset af annulleringen af omprioriteringsbidraget, nedprioritere de øvrige elementer i udspillet ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”. “Det er vigtigt at kursen bliver holdt fremadrettet, og at der arbejdes for at gøre erhvervsuddannelserne så attraktive som muligt. Vi håber derfor ikke at fjernelsen af omprioriteringsbidraget går ud over for mange af de ellers udmærkede forslag til at styrke erhvervsskolerne – bl.a. forslaget om at 10 klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne så vi positivt på”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre.   Yderligere information: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk
November 6th, 2018|Nyhedsarkiv|

Ny tjekliste om salg på nettet og kemikalielovgivningen

Mange nethandelsvirksomheder har tilsyneladende ikke helt styr på reglerne i kemikalielovgivningen. Derfor har Miljøstyrelsen nu lavet en tjekliste, som også byggecentrene kan have glæde af at se nærmere på. En større stikprøvekontrol tidligere på året viste, at over 80% af de kontrollerede nethandelsvirksomheder i 15 lande ikke havde styr på reglerne om oplysning om faren og mærkningen for kemiske blandinger. Billedet viste sig at være det samme i Danmark, hvor 10 produkter blev udtaget inden for produktkategorier, som også forhandles i byggecentrenes webshops: byggevare-, rengørings- og hobbyprodukter. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du sælger et produkt med faremærker på etiketten på nettet, så skal information om produktets farlighed også fremgå synligt på hjemmesiden. Kunderne skal kunne læse, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere produktet forsvarligt under brug og bortskaffelse. Nethandelsvirksomheder er ligesom fysiske butikker berørt af EU’s kemikalieregulering REACH. Det betyder blandt andet, at de skal kunne informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. For at komme nethandelsvirksomhederne i møde har Miljøstyrelsen nu lavet en tjekliste, der hjælper med at finde ud af hvilke kemikalieregler, der gælder for produkter, der handles på nettet, og hvordan de overholder dem. Brug tjeklisten til at sikre dig, at du har helt styr på reglerne. Du finder den på webshopkemi.dk. Fakta: Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Informationspligten gælder, uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra et land uden for EU. Du kan læse mere om kandidatlistestoffer og informationspligter i vejledningen som Danske Byggecentre har udviklet i partnerskab med Miljøstyrelsen, Dansk Erhverv og Dansk Industri, her.
November 5th, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny energiløsning hjælper med at reducere energiforbrug til ventilation

Ny energiløsning hjælper med at reducere energiforbrug til ventilation

Gamle og slidte ventilationsanlæg er ofte dyre i drift og typisk med høje energiudgifter og store omkostninger til at vedligeholde de udtjente anlæg. Nu viser en ny energiløsning, hvordan man kan spare på både el til ventilation og energi til rumopvarmning i kontorbygninger. Du kan se energiløsningen her.   Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
November 2nd, 2018|Nyhedsarkiv|

Dit bæredygtige valg

Pressemeddelelse Håndværkere skal have bedre adgang til viden om bæredygtigt byggeri. Et nyt branchesamarbejde skal derfor klæde byggecentre og håndværkere på, så der nemmere træffes valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges. Bæredygtighed i byggeriet er en agenda, som ivrigt diskuteres og fremhæves som et vigtigt parameter i den grønne omstilling. Men undersøgelser viser også, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Nyt samarbejde skal sikre større viden om bæredygtighed Et nyt samarbejde mellem Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og rådgivningsvirksomheden Smith Innovation skal derfor opkvalificere viden om bæredygtigt byggeri på 400 byggecentre, trælaster og byggemarkeder samt hos Dansk Byggeris udførende medlemmer. Bæredygtigt byggeri er øverst på dagsordenen i byggebranchen, men det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge bæredygtigt. Derfor er det vigtigt, at vi i byggecentrene bliver endnu bedre til at yde kyndig vejledning og hjælpe håndværkerne til at få bæredygtighed ned i øjenhøjde. Dette projekt vil højne vidensniveauet både i de danske byggecentre og ude hos de udførende. Det vil i sidste ende gøre det nemmere at træffe det rigtige valg på et oplyst grundlag, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør, Danske Byggecentre. Konkret skal der udvikles informationsmateriale og kursustilbud til de kunderådgivere, der dagligt vejleder både professionelle og private om valg af byggematerialer og byggeløsninger. Det primære sigte er at vejlede særligt de små og mellemstore håndværkervirksomheder i at vælge og bygge bæredygtigt, så de kan give en bedre og mere kvalificeret rådgivning om bæredygtige valg til deres kunder. Et andet vigtigt element i projektet er udvikling af informations-/kursusmateriale til Dansk Byggeris udførende medlemmer. Således arbejder parterne på at højne vidensniveauet på såvel udbud og efterspørgselssiden. Ambitionen er at flere med tiden […]
November 1st, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    ”ByggeBasen bliver bæredygtig” – Informationsmøde den 22. november 2018 i MESSE C, Fredericia

”ByggeBasen bliver bæredygtig” – Informationsmøde den 22. november 2018 i MESSE C, Fredericia

Torsdag den 22. november 2018 kl. 12.00 afholdes informationsmøde for medlemmer og leverandører i MESSE C, Fredericia. Mødet omhandler ByggeBasens udvidelse med miljøcertificeringer og yderligere dokumentation. Et tiltag, der åbner helt nye muligheder for medlemmer og leverandører for at blive byggeriets bæredygtige partnere! Se ”det grønne katalog” præsenteret i ByggeBasen, og hør om ”BygDok”, der vil gøre miljøcertificeringer og dokumentation i ByggeBasen tilgængelig for byggeriets parter. Hør: NCCs Bæredygtighedschef Anna-Mette Monelly om dokumentation som salgsparameter Teknisk direktør Niels Heidtmann fra Komproment om vigtigheden i, at branchen løfter i flok Direktør Peer Leth, Troldtekt, om at miljøcertificeringer er et markedskrav, der åbner døre Indkøbsdirektør Preben Nielsen, BYGMA, om de krav branchen stiller Se programmet her Tilmelding Send en mail til Mette H. Jensen – mhj@bdb.dk – senest 15. november 2018 og angiv firmanavn og navn på deltager(e). På gensyn!  
October 31st, 2018|Nyhedsarkiv|