Nyhedsarkiv

Ny samlet plan for Rønne by

Udviklingen af Rønne er gennem årene foregået sporadisk og uden en samlet plan. Realdania støtter nu udviklingen af en strategisk plan for Rønne by. Der er grøde og forandring i Rønne by i disse år, og kommunalbestyrelsen ønsker at styrke Rønne som Bornholms hovedby. Men der mangler en strategisk udviklingsplan, som giver et visionært og helhedsorienteret bud på Rønnes udvikling. En samlet plan skal tage højde for f.eks. trafik, skoler, parker, pladser, boliger, havn, handel og tilgængelighed for handicappede. Planen skal også give bud på mulighederne for at finansiere eventuelle udviklingsprojekter samt danne basis for at opdatere plangrundlaget for Rønne by. En bevilling på 1 million kroner fra Realdania gør det nu muligt at få udarbejdet sådan en plan. ”Rønne tilbyder mere i forhold til oplevelser, uddannelse og handel end de fleste andre danske byer af samme størrelse. Alligevel er særligt bymidten udfordret i disse år. Dels skal ejendomme, der tidligere har huset uddannelse, finde nye anvendelser, dels er detailhandelen under pres på grund af nye indkøbsvaner. Rønne har dog alle elementerne, der skal til for at være en god by til beboelse, besøg og handel. Vi ser derfor et stort potentiale i en samlet planlægning for udviklingen af Rønne by og bymidte,” siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania. Vejen til nyt liv i byen Borgmester Winni Grosbøll siger: ”Bevillingen kommer på det helt rigtige tidspunkt for Rønne. Ambitionen med planen er at vise vejen til et nyt liv og nye aktiviteter i bymidten og de tilknyttede handelsgader. Den historiske bykerne skal bindes bedre sammen med Rønne Havn og det rekreative havneområde på Nørrekås. Det nye Campusområde og de omkringliggende idrætsområder skal forbindes bedre til bymidten. Planen skal også kigge på de mange store bygninger, der er –  […]
September 24th, 2018|Nyhedsarkiv|

Det kan betale sig at udskifte belysning

Gamle belysningsanlæg er svære at vedligeholde og dyre i drift. Ved at udskifte gamle og slidte belysningsanlæg i kontorbygninger kan man altså ikke alene opnå store energibesparelser og bedre belysning, men også lavere udgifter til vedligeholdelse. Du kan læse mere om fordele og få anvisninger til, hvordan du udfører udskiftningen korrekt. Gå til energiløsningen her.   Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
September 21st, 2018|Nyhedsarkiv|

BMF Young Merchant Conference

Thursday 11 October 2018 – Birmingham – UK The BMF Young Merchant group would like to inform other Young Ufemat members about its Young Merchant Conference and exhibition to be held in Birmingham on Oct. 11th. If the young merchants within UFEMAT would be interested in attending both the Conference and the exhibition which is the largest Construction Exhibition in the UK and one where the BMF has a major presence, they are heartily welcome. The first ever Young Merchant Conference at the NEC in Birmingham on 11 October which will provide a good opportunity for EU young participants to meet young colleagues from the other side of the canal. Full info on that event here. Conference ticket costing £125. Accommodation is also available at the NEC on the evening of the 11th Oct for those wishing to stay overnight. To give you a bit of insight into the group more generally see flyer attached. The age category is 21-40. The BMF young Merchants meet 3 times a year with one of those trips being an International Trip which this year was to Belfast and Dublin hosted by Lagan Products. For any further information you may need, please contact: James Spillane, BMF Regional Manager james.spillane@bmf.org.uk John Newcomb, CEO BMF john.newcomb@bmf.org.uk Download the YM Final Programme flyer here.   Kilde: UFEMAT
September 20th, 2018|Nyhedsarkiv|

The Silo vinder RENOVER prisen

Årets bedste renovering ligger i Nordhavn. Parterne bag renoveringen af The Silo kan nu kalde sig danske mestre i bygningsrenovering. Siden januar har alle danskere indstillet deres favorit renoveringsprojekter, og i år blev det til hele 182 indstillinger på tværs af hele landet. Ud af dem blev seks nomineret, og torsdag aften kunne repræsentanterne fra det store renoveringsprojekt i Københavns Nordhavn efter flere måneders venten så stille sig øverst på sejrsskamlen, da RENOVER prisen 2018 blev uddelt. Det var formand for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, der stod for uddeling af prisen. ”The Silo er et fornemt eksempel på en ambitiøs transformering fra havneerhverv til attraktive, eksklusive boliger. Det er værdifuldt, fordi der i mange danske havne er funktionstømte siloanlæg, som venter på en stillingtagen til bymæssig genbrug eller nedrivning. Boligernes fandenivoldske materialemæssige råhed, den frigjorte indretning og det banebrydende arkitektoniske facadeudtryk er så perspektivrigt, at der ikke kan herske den mindste tvivl om renoveringens kaliber,” Gøsta Knudsen, tidligere stadsarkitekt i Aarhus og formand for nomineringsudvalget. Et projekt i særklasse The Silo var før renoveringen en ikonisk bygning i Nordhavn, der stod ubrugt hen. Den rå silo er blevet renoveret med ny facade af stål, hvor altaner, isolering og døre er blevet en integreret del. Siloens råhed består også indvendigt, hvor de eksklusive lejligheder fremstår med ubehandlede betonvægge og de originale loftshøjder på mellem 3,5 og 7 m er bevaret. Sammen med RENOVER prisen og den eftertragtede prisstatuette kommer en check på 100.000 kroner. Særlig hæder til unikt projekt Udover RENOVER prisen blev også Specialprisen uddelt. Specialprisen går til et unikt, originalt og særligt projekt, der måske ikke lever op til alle RENOVER prisens kriterier. Prisen gik i år til Whiskyhuset på Ærø, der er et forfriskende indspark i fortællingen om landdistrikternes deroute, hvor Whiskyhuset var […]
September 19th, 2018|Nyhedsarkiv|

Kom med til Internetdagen & Dansk IGF

Bliv klogere på vores digitale fremtid, men også de udfordringer og dilemmaer, der følger med. Konferencen Internetdagen & Dansk IGF 2018 afholdes den 1. oktober 2018 i København. Internettet udvikler sig i rasende fart, og det åbner for en masse nye og spændende muligheder, som vi skal forstå at udnytte til fulde. Målet med Internetdagen & Dansk IGF (Internet Governance Forum) er, at bringe det danske internetsamfund sammen for at diskutere den digitale udvikling: Hvordan kan data bruges i forretningsmodeller? Nytter det at få regler om dataetik? Hvordan skaber vi samfundsmæssigt en stærk sikkerhedskultur. Hvem har hvilket ansvar for fake news? Og bør udbydere af internetinfrastruktur være ansvarlige for indhold? Hør om dette og meget mere på Internetdagen & Dansk IGF, hvor Erhvervsminister Rasmus Jarlov åbner konferencen. Erhvervsstyrelsen og DIFO (Dansk Internet Forum) står sammen med en række organisationer og virksomheder bag konferencen. Program og tilmelding Deltagelse er gratis. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om programmet og tilmeld dig på konferencens hjemmeside her. Følg også Internetdagen på Facebook og Twitter, hvor du blandt andet vil blive introduceret for en række af oplægsholderne. Du kan deltage i debatten op til konferencen med #Internetdagen.   Kilde: Erhvervsstyrelsen
September 18th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Realdania søger pilotkommuner til indeklima-projekt i folkeskoler

Realdania søger pilotkommuner til indeklima-projekt i folkeskoler

Strategisk fokus på indeklima i skolernes renovering kan give klogere og sundere børn. Sammen med kommunerne vil foreningen Realdania derfor bidrage til at udvikle metoder til indeklimarenovering, som kan bruges på alle skoler. Kommuner fra hele landet opfordres til at indsende en ansøgning om at deltage som pilotkommune. Deadline for ansøgning er den 30.oktober 2018. Efter en lang, varm sommerferie har skolerne igen åbnet dørene for eleverne. Desværre ofte til klasselokaler med dårligt indeklima. En undersøgelse fra DTU viser, at børn klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Populært sagt, svarer det til, at elever med et godt indeklima kan være et år foran i pensum, når de når 9. klasse. Udfordringen med indeklimaet i skolerne er velkendt, og det skaber hovedbrud hos mange kommuner, hvor manglende økonomi og planlagte energirenoveringer ofte fremhæves som hovedårsagen til den manglende fokus på indeklimaet. Trods udfordringerne lykkes det imidlertid nogle kommuner at prioritere indeklimaet. Det er ofte de, der ser indeklimaet som et værdiskabende element og ikke blot en ekstra udgift. Det er den slags erfaringer, Realdania vil hjælpe frem i lyset. Kampagnen henvender sig til kommuner, der ønsker at udvikle en strategisk indeklimaplan, hvor de medtænker indeklimahensyn, når kommunens skoler skal renoveres, ombygges eller opgraderes. Realdania støtter udvikling af strategiplanerne og indsamler erfaringerne i samarbejde med kommunerne. Herefter evaluerer Realdania og et ekspertpanel de indkomne strategiske indeklimaplaner på tværs af de deltagende kommuner og udvikler en metodesamling, der kan udrulles på flere af eller alle landets kommuner. Inden for kommunernes eksisterende økonomiske ramme Indeklimaplanen skal anvendes til at skabe overblik over udfordringer med indeklimaet i kommunens skoler, samt pege på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet inden for kommunens økonomiske ramme. Peter Pannula Toft, […]
September 17th, 2018|Nyhedsarkiv|

Indeklimaets Temadag 2018

Tirsdag den 25. september 2018 afholder Teknologisk Institut INDEKLIMAETS TEMADAG 2018. Årets temadag har stillet skarpt på sundhed og indeklima – både i boligen og på arbejdspladsen. INDEKLIMAETS TEMADAG 2018 er for dig, som producerer ventilations- og facadeløsninger; for dig, der planlægger og indkøber ventilation som bygningsansvarlig eller bygherrerådgiver; og for dig, der installerer og servicerer ventilationsanlæg – og som i alle tilfælde ønsker at være ajour med de nyeste trends og seneste udvikling inden for indeklimaområdet. Den nye agenda Nu skal indeklima i bolig og arbejdsmiljø gøres sundt, når bygninger renoveres. Hvad betyder det for renoveringsprojektet i f.eks. et parcelhus, en kontorejendom eller en institutionel bygning? Er bygningsreglementets krav med til at fremme sundheden? Og kan vi som almindelige brugere af en bygning finde ud af at bruge bygningen rigtigt, så vi ikke selv står i vejen for sundheden? Programmet for temadagen i overskrifter: Trend: Fokus på det nære indeklima BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? Hvem vinder, – teknikken eller brugerne? FN-bygningen er et godt eksempel…. Bygningsventilation i helhedsperspektiv Hvordan skal vi forstå behovet for ventilation? Realdania: Sund boligprojekt i Holstebro – helt ny statusraport Sund bygning øger brugernes ydeevne Vision for indeklima: Fra supersygehuse til superskoler Indeklimavurdering og -sikring i praksis – hvilke metoder kan bruges til at vurdere indeklimaet og hvilke erfaringer er der på området? Skimmelsvamp – et studium Lyd og akustik: Hvor kommer støjen fra? Paneldebat: Hvor bruger vi pengene bedst, når der skal renoveres og bygges nyt? Temadagen henvender sig til Uanset om du er bygningsansvarlig, bygherrerådgiver, producent eller serviceinstallatør vil temadagen give dig indblik i den nyeste viden og de nyeste produkter inden for regulering af indeklima i boliger og bygninger. På temadagen kan du bl.a. møde: Kim Kronby, direktør, TEKNIQ […]
September 14th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Potentialerne ved et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby skal undersøges

Potentialerne ved et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby skal undersøges

Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, som kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby. Den Østjyske Millionby omfatter i alt 19 kommuner. Tilsammen omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 km2. Området er i dag landets største samlede vækstområde, uden for hovedstadsområdet. ”Den Østjyske Millionby er en væsentlig vækstdriver i Danmark, og vi hilser forskning i potentialer for udvikling og vækst i området meget velkommen. Det er vores forventning, at det vil kunne skabe et solidt strategisk grundlag for flere internationale, nationale og lokale investeringer i Business Region Aarhus og Trekantområdet, der udgør Den Østjyske Millionby,” udtaler formændene for de to business regions (Jan Petersen, Business Region Aarhus, borgmester i Norddjurs og Jens Ejner Christensen, Trekantområdet Danmark, borgmester i Vejle). Analysearbejdet, som i første omgang er forankret på Arkitektskolen Aarhus, vil omfatte udarbejdelsen af et overordnet strukturbillede over regionen. Analysen skal understøttes af aktuelle data, statistiske nøgletal og forskellige kortgrundlag. Forskningschef ved Arkitektskolen Aarhus, Charlotte Bundgaard ser frem til det kommende samarbejde: ”Arkitektskolen Aarhus er utrolig glade for at være med i dette spændende udviklingsprojekt. Vi har som mål at engagere skolen, dens forskere og undervisere i samfundsudviklingen og være en aktiv sparringspartner for lokalmiljøet. Vi ser dette meget ambitiøse udviklingsprojekt som anledning til virkelig at gøre en forskel. Fingerplanen for København var initieret af en uafhængig arbejdsgruppe støttet af forskellige fagfolk. Vi ser dette projekt som en pendant til denne bedrift og ser frem til sammen med projektgruppen at kunne overlevere et visionært oplæg til de politiske samarbejdspartnere […]
September 13th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Opprioriter erhvervsskolerne! – Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark

Opprioriter erhvervsskolerne! – Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark

Pressemeddelelse Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 2. kvartal 2018 er nu udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her. Økonomisk Kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Danske Byggecentre benytter også kvartalsoversigten til at komme med politiske anbefalinger. Vigtigt med fokus på erhvervsskolerne Hos Danske Byggecentre mener vi at det er forkert prioriteret, at regeringen i deres finanslovsforslag lægger op til at køre videre med omprioriteringsbidraget frem til 2022, hvor der hvert år spares 2 % på uddannelsesområdet. Der er brug for penge til erhvervsskolerne, så der kan blive udlært faglært arbejdskraft i Danmark, hvor mangel på arbejdskraft er et af byggeriet største problemer. Hos Danske Byggecentre hilser vi regeringens forslag om en landsbypulje til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer velkommen, vi mener dog, at det er en fejl, at disse midler kommer fra en omprioritering af det statslige tilskud til kommunal byfornyelse. Byggecentrernes omsætning igen i vækst I sidste Økonomisk Kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre kunne vi berette, at væksten i første kvartal 2018 var 2,4 % lavere end første kvartal 2017. Vi regnede med, at det blot var et enkeltstående tilfælde med negativ vækst, og vi kan nu se, at den negative udvikling er vendt og der er nu igen vækst i omsætningen. De to første kvartaler af 2018 er omsætningen hos vores medlemsforretninger steget med 4,5 % i forhold til samme periode sidste år. Yderligere information: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk
September 12th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Styrket fokus på virksomheders omkostninger i offentlige udbud

Styrket fokus på virksomheders omkostninger i offentlige udbud

Omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud rammer især små og mellemstore virksomheder hårdt. Myndigheder og repræsentanter for indkøbere og leverandører er gået sammen om at sætte fokus på at begrænse virksomheders omkostninger ved offentlige udbud. Initiativet sker som opfølgning på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet med det formål at begrænse omkostningerne ved at deltage i udbud. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Det er vigtigt, at det ikke er dyrt og bøvlet for især vores små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud. Hvis omkostningerne fylder mere end absolut nødvendigt, kan det hæmme en sund konkurrence om de offentlige opgaver. En stærk konkurrence om opgaverne giver bedre kvalitet og skarpere priser til gavn for borgerne.” Det kommende halve år sætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og partnerne fra kampagne ”Bedre udbud” endnu mere fokus på at nedbringe virksomheders omkostninger, når de deltager i offentlige udbud. Der bliver blandt andet offentliggjort vejledninger og analyser med fokus på at få nedbragt omkostningerne, og der bliver arrangeret en række konferencer om emnet. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”I Danmark har vi mange små- og mellemstore virksomheder, som tilbyder innovative løsninger. Jo mere vi kan fjerne besværet for virksomhederne ved at deltage i offentlige udbud, desto nemmere kan vi åbne op for, at små og mellemstore virksomheder kan deltage i dem.” Hjemmesiden bedreudbud.dk lancerer i dag et tema om at nedbringe virksomhedernes omkostninger når de deltager i udbud. Temaet indeholder gode råd og konkrete eksempler på, hvordan omkostningerne kan nedbringes og er udarbejdet af partnerne bag kampagnen ”Bedre udbud”. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag kampagnen ”Bedre udbud” i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Moderniseringsstyrelsen, Foreningen af Offentlige indkøbere, SKI, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Links: Læs mere om at nedbringe omkostninger ved […]
September 11th, 2018|Nyhedsarkiv|