Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  EU’s Regionalfond investerer 19 millioner kroner i nye grønne byløsninger

EU’s Regionalfond investerer 19 millioner kroner i nye grønne byløsninger

Nu kan kommuner med byer på mere end 30.000 indbyggere søge EU-midler til bæredygtig byudvikling. Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til puljen på 19 mio. kroner, som EU’s Regionalfond investerer i kommunale projekter, der arbejder målrettet på at sikre grøn og bæredygtig byudvikling. Indsatsen understøtter dermed regeringens strategiske arbejde med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Stadig flere danskere søger mod de større byer og hovedstadsområdet. Det stiller både store krav til udviklingen af fremtidens byer, ligesom det giver nye forretningsmuligheder for virksomheder, der kan bidrage med for eksempel nye teknologier og innovative løsninger. Ambitionen er derfor, at kommunernes initiativer både vil understøtte en bæredygtig byudvikling og samtidig skabe vækst og nytænkning i små og mellemstore virksomheder.” For at komme i betragtning til puljens midler er det et krav, at kommunen har byer med over 30.000 indbyggere. Kommunen skal desuden udarbejde en helhedsorienteret bystrategi, der udstikker rammerne for kommunens fremtidige byudvikling. Med afsæt i strategien kan kommunen ansøge om medfinansiering fra EU’s Regionalfond til implementering af specifikke dele af strategien, mens kommunen selv står for finansieringen af de øvrige initiativer i strategien. Der ydes maksimalt medfinansiering fra EU’s Regionalfond svarende til 50 pct. af et projekts samlede budget. Kommuner i Region Sjælland kan dog ansøge om op til 60 pct. EU-medfinansiering. I perioden 2014-2020 er der i alt afsat op mod 72 mio. kroner fra EU’s Regionalfond til investeringer i bæredygtig, grøn byudvikling i Danmark. Foreløbigt er cirka 53 mio. kroner øremærket til projekter i Slagelse, Næstved, Vejle, Kolding, Fredericia, Aalborg og Odense. Kommuner opfordres til at sende deres ansøgning hurtigst muligt, da midlerne udmøntes efter først til mølle-princippet uden egentlig ansøgningsfrist.   Kilde: Erhvervsministeriet Kontakt: Ditte Vibe Petersen, Presserådgiver, divipe@em.dk, 91 33 70 97 Link: […]
March 20th, 2018|Nyhedsarkiv|

BYGGERI’18 kiggede ind i fremtiden

Pressemeddelelse Byggeboom fyrede op under fagmesse Byggeopsvinget i hele Norden blev afspejlet på fire travle messedag på BYGGERI’18 fra den 13. – 16. marts. Udstillerne kunne præsentere rekordmange nye bæredygtige produkter og fremhævede især messens evne til at tiltrække de rigtige besøgende, mens de besøgende lagde vægt på at få skabt sig et stærkt netværk og tilegnet sig nyttig viden om fremtidens produkter. Fra tirsdag den 13. marts og fire messedage frem valfartede over 26.000 professionelle fagfolk fra hele byggebranchen til Skandinaviens vigtigste byggefagmesse, BYGGERI’18, i MESSE C, Fredericia. I år havde messen mere end 300 producenter og leverandører som udstillere. På åbningsdagen kunne Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard, og Carsten With Thygesen, formand for Markedsmodningsfonden og næstformand i Realdania, overrække Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris samt Byggeriets Miljøpris – Særpris til hhv. Kronospan, WOOD STEP, Komproment og H+H Danmark. Hæderspriserne er indstiftet af Brancheforeningen Danske Byggecentre for at sætte fokus på og fremme udviklingen af byggevarer med bedre energi- og miljømæssige egenskaber. Et tema, som også var gennemgående blandt de mange udstillere på årets messe. Et byggeboom og en stigende efterspørgsel samt flere krav til byggeriet har sat ekstra fart på udviklingen af grønne innovative produkter, der både kan gøre dansk byggeri mere effektivt og bæredygtigt. Det har vi kunnet mærke på en succesrig BYGGERI’18, hvor de besøgende har fået et kig ind i fremtidens byggeri. Det kan vi blandt andet takke de mange engagerede udstillere for, som i år har ydet en ekstraordinær indsats med de flotteste og mest inspirerende stande, jeg endnu har oplevet ved en BYGGERI-messe, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, som arrangerede BYGGERI’18. Stor begejstring blandt udstillere og besøgende Det er ikke bare arrangøren bag BYGGERI’18, der er begejstret for byggefagmessen i MESSE C. Blandt de […]
March 19th, 2018|Nyhedsarkiv|

GAME Streetmekka Viborg er åbnet

Skate, street art, parkour, visuals, streetbasket, gadefodbold, dj’ing og dans. Alt det får nu et samlet yndlingssted i Viborg, når GAME Streetmekka slår portene op til det 3.170 m2 store, imponerende gade-hus med 2.000 m2 udendørs faciliteter – herunder Danmarks nok fedeste skate bowl. En udtjent industribygning har fået nyt liv og inviterer nu indenfor til et levende kulturhus til gadesport, gadekultur og gadekunst. GAME Streetmekka Viborg åbnede den 9. marts og sætter turbo på Viborg kommunes street-miljø. Huset skal sænke tærsklen til at deltage i aktiviteter og fællesskaber og målet er at samle gadeidræt, gadekunst og gadekultur under ét tag. GAME Streetmekka Viborg er realiseret i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, TrygFonden, Nordea-fonden og GAME. EFFEKT er arkitekter på projektet. Når GAME Steetmekka Viborg åbner, tilbyder huset billig medlemskab og adgang, og der bliver masser af aktiviteter og træninger hver dag sideløbende med selvorganiserede aktiviteter og fede events. Undervejs har der været stor brugerinvolvering – senest med en byggeworkshop, hvor børn og unge var med til bl.a. at bygge møbler til huset. Varemærke for Viborg – Jeg tror GAME Streetmekka får en vigtigt rolle og bliver et varemærke for Viborg i fremtiden. Det bliver et samlingspunkt for byens unge, som får et attraktivt mødepunkt på tværs af skoledistrikter, hvor aktiviteter og uformelle fællesskaber er omdrejningspunktet. Jeg tror det vil skabe forbindelser mellem unge, som ellers ikke ville opstå, siger Iben Lindebjerg, som er kunstnerisk leder på Visuel HF ved The Animations Workshop. Tom industribygning skaber liv – Streetmekka er et rigtig fint eksempel på, hvordan vi gennem en ny anvendelse af tomme industribygninger kan skabe liv, som kan blive en stærk driver for udviklingen i området. Og Streetmekka i Viborg vil ligesom de øvrige Streetmekka’er kunne tilbyde […]
March 16th, 2018|Nyhedsarkiv|

International handel gør Danmark markant rigere

Ny rapport vurderer, at international handel har øget Danmarks BNP med 240 mia. kr. siden 1992. Det svarer til 90.000 kr. per husstand. I samme periode er beskæftigelsen steget og arbejdsløsheden faldet, hvilket er et klart tegn på, at Danmark har evnet at udnytte globaliseringens muligheder. En ny rapport, som Erhvervsministeriet har fået udarbejdet af konsulenthuset Copenhagen Economics viser, at international handel er en stor gevinst for Danmark. Vi eksporterer varer og tjenester for mere end 1.1100 milliarder kroner og flere end 800.000 jobs er bundet op på handel med udlandet. Rapporten viser samtidigt, at Danmark i perioden med kraftigt stigende handel, har øget beskæftigelsen og reduceret arbejdsløsheden fra 12 procent i 1992 til under fem procent i dag, samtidigt med at vores realløn er steget – også i industrien, som er mest udsat for international konkurrence. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Denne rapport viser, at Danmarks velstand er baseret på international handel, og at vores virksomheder har været gode til at udnytte de nye markedsmuligheder, som er blevet skabt siden 1992 både på EU’s indre marked og på fjernere markeder. Rapporten understreger også, at den danske samfunds- og arbejdsmarkedsmodel er robust og har vist sit værd. Det gælder både i forhold til at sikre, at gevinsterne ved international handel kommer hele samfundet til gode, bl.a. i form af stigende lønninger – og i forhold til at håndtere de udfordringer, som øget internationale handel og konkurrence også medfører. Danmark har derfor en stærk interesse i fortsat at arbejde for at fremme international handel og nye handelsaftaler på fair og ordentlige vilkår” Copenhagen Economics har udarbejdet analysen for Erhvervsstyrelsen. Rapporten belyser effekten af handel for velstanden og beskæftigelsen samt ser på Danmarks evne til at håndtere de omstillingsomkostninger, som også kan være […]
March 15th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Byggeriets Klimapriser 2018 – Så er årets vindere fundet

Byggeriets Klimapriser 2018 – Så er årets vindere fundet

Pressemeddelelse Klimagulv, kuldereducerende trappeløsning, cirkulær miljøstrategi og en arbejdsmiljøfremmende montagelift blev vinderne, da Brancheforeningen Danske Byggecentre uddelte Byggeriets Klimapriser i forbindelse med Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, BYGGERI’18, i MESSE C, Fredericia. Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard, og Carsten With Thygesen, formand for Markedsmodningsfonden og næstformand i Realdania, overrakte tirsdag Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris samt Byggeriets Miljøpris – Særpris til hhv. Kronospan, WOOD STEP, Komproment og H+H Danmark. Bag Byggeriets Klimapriser står Brancheforeningen Danske Byggecentre, som med de tre hæderspriser og årets særpris ønsker at sætte fokus på og fremme udviklingen af byggevarer med bedre energi- og miljømæssige egenskaber. Danske virksomheder har sat fart på innovationen inden for grønne og bæredygtige byggevarer, løsninger og miljøstrategier. Det er femte gang, at vi uddeler Byggeriets Klimapriser, og mængden af ny teknologi og idéer har aldrig været større blandt de nominerede og messens mange udstillere. Specielt inden for cirkulær økonomi og energibesparende materialer oplever vi i år en opblomstring, så der gode udsigter til et endnu grønnere og mere bæredygtigt dansk byggeri, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, som er arrangør af BYGGERI’18. Særpris til det gode arbejdsmiljø Sammen med Byggeriets Klimapriser blev der i år uddelt Byggeriets Miljøpris – Særpris. Vinderen blev H+H Danmark, der har udviklet montageliften H+H ERGO, som både har øget virksomhedens konkurrenceevne og bidraget til et dokumenteret bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. Vi ønsker at hylde det gode og sikre arbejdsmiljø. Derfor har vi i år indstiftet Byggeriets Miljøpris – Særpris for at sætte fokus på, at der kan hentes mange penge i byggeriet ved at satse på innovation, der både skaber effektive løsninger og et godt fysisk arbejdsmiljø for ens medarbejdere på byggepladsen, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, der er medlem af Nomineringskomitéen bag […]
March 13th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Erhvervsministeren styrker vejledningsarbejdet om virksomheders samfundsansvar

Erhvervsministeren styrker vejledningsarbejdet om virksomheders samfundsansvar

Når virksomheder arbejder strategisk med deres samfundsansvar er det en god forretning – både for virksomheden og samfundet. Derfor tager erhvervsminister Brian Mikkelsen nu konkrete skridt for at gøre det endnu lettere for virksomheder og investorer at arbejde med deres samfundsansvar. I dag lanceres blandt andet en ny vejledning, der skal fremme danske investorers arbejde med ansvarlige investeringer. Erhvervsminister Brian Mikkelsen sætter i dag gang i en række initiativer, der skal gøre det endnu lettere for virksomheder og investorer at arbejde strategisk med deres samfundsansvar, herunder i forhold til deres arbejde med menneskerettigheder, miljø- og klimamæssige udfordringer og meget mere. Gældende vejledning i virksomheders samfundsansvar bliver derfor fra i dag gjort kortere og mere brancheorienteret, og dermed mere praktisk anvendelige, og i højere grad præcise i forhold til forventningerne til virksomheder og investorer i internationale retningslinjer. Initiativerne udspringer af arbejdsgruppen for opdatering af vejledninger om samfundsansvar, som erhvervsministeren nedsatte i foråret 2017, med henblik på at sikre virksomhederne den rette vejledning. Arbejdsgruppen sendte deres anbefalinger til erhvervsministeren i slutningen af 2017. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Virksomheder og investorer er nøglespillere i forhold til at løse en lang række af samfundets centrale udfordringer. Deres strategiske arbejde med samfundsansvar bidrager ikke kun til en bedre verden, men er også til gavn for egen forretning og dermed dansk konkurrenceevne og dansk økonomi.” ”Som opfølgning på arbejdsgruppens arbejde lancerer jeg i dag en ny vejledning om ansvarlige investeringer. Samtidig har jeg bedt Erhvervsstyrelsen om at gå i gang med at opdatere samfundsansvar.dk. Det er min forventning, at vi dermed kan skabe øget klarhed om forventningerne til ansvarlig virksomhedsadfærd i topledelsen hos danske investorer. Samtidig skal det bidrage til, at danske virksomheder og investorer ser endnu flere muligheder i at investere i bæredygtige løsninger, der driver […]
March 12th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Konjunkturvurdering og offentlige finanser – En prognoseopdatering

Konjunkturvurdering og offentlige finanser – En prognoseopdatering

De Økonomiske Råds formandskab har i februar offentliggjort en prognoseopdatering, som kan findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. I prognoseopdateringen gives et opdateret billede af dansk økonomi og de offentlige finanser. For 2018 ventes en vækst i BNP på 2¼ pct., og væksten ventes at blive omkring 2 pct. i 2019. Overordnet set er konjunkturbilledet nogenlunde det samme som ved vurderingen i efteråret, jf. Dansk Økonomi, efter 2017. Der er udsigt til et lille underskud på de offentlige finanser både i 2018 og 2019, og underskuddet på den strukturelle saldo i 2018 vurderes at blive 0,7 pct. af BNP, altså over budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. Formandskabet har i forbindelse med prognoseopdateringen skrevet en kronik til Berlingske. I den kommenterer formandskabet på den økonomiske situation. Vurderingen er, at selv om presset på arbejdsmarkedet er stigende, er der ikke tale om akut overophedning. Formandskabet vurderer dog, at politikerne skal være klar til at træde på bremsen, hvis udviklingen går hurtigere end forventet. Samtidig konstaterer de, at den nuværende konjunktursituation er gunstig i forhold til at gennemføre ønskede strukturreformer Kilde: De Økonomiske Råd sekretariat
March 12th, 2018|Nyhedsarkiv|

BYGGERI’18 indstifter særpris

Pressemeddelelse Det gode arbejdsmiljø skal hyldes Brancheforeningen Danske Byggecentre, der i forbindelse med BYGGERI’18 uddeler Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris, indstifter i år en helt ny pris: Byggeriets Miljøpris – Særpris. Prisen uddeles til en virksomhed, der har udviklet produkter, som dokumenteret bidrager til et bedre arbejdsmiljø. BYGGERI’18 oplever i år et boom i mængden af innovation og nytænkende teknologier. Aldrig har der været så mange idéer og løsninger inden for grønne og bæredygtige byggevarer, klimaløsninger og miljøstrategier – og nu også inden for arbejdsmiljø. Det har fået Nomineringskomitéen bag Byggeriets Klimapriser til at indstifte en ny pris på BYGGERI’18 – Byggeriets Miljøpris – Særpris. Særprisen gives til en virksomhed, som gennem innovativ produktudvikling både har øget virksomhedens konkurrenceevne og bidraget til et dokumenteret bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. ”Byggeriets Miljøpris – Særpris skal sætte fokus på, at der kan hentes mange penge i byggebranchen ved at satse på innovation, der både skaber effektive løsninger og et godt fysisk arbejdsmiljø for ens medarbejderne,” siger Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, der er medlem af Nomineringskomitéen bag Byggeriets Klimapriser, og fortsætter: ”Med særprisen ønsker vi at skabe en debat om fysisk arbejdsmiljø og fremme udviklingen af løsninger, der både kan skabe et bedre og et mere sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen. Det gode arbejdsmiljø skal hyldes.” Historisk dansk eksportmulighed Byggeriets Miljøpris – Særpris overrækkes sammen med Byggeriets Klimapriser af Fredericia Kommunes borgmester Jacob Bjerregaard, tirsdag den 13. marts på BYGGERI’18 i MESSE C, Fredericia. Prisoverrækkelsen indledes i år med et indlæg ved Carsten With Thygesen, formand for Markedsmodningsfonden og næstformand i Realdania. Han vil bl.a. fortælle, hvordan byggebranchen kan hente støtte til at få innovative og bæredygtige produkter på markedet. ”Byggeriet er en meget vigtig sektor for dansk økonomi og har en afgørende rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt […]
March 8th, 2018|Nyhedsarkiv|

Nye regler mod allergi fra maling og rengøringsmidler

Det er netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det allergifremkaldende stof MI. Grænseværdien bliver mere end 600 gange lavere. Fremover bliver maling, rengøringsmidler og andre kemiske blandinger mærket som allergifremkaldende, hvis de indeholder bare 0,0015 % eller mere af konserveringsmidlet MI. Det er resultatet af en afstemning i EU i går eftermiddags, hvor det bl.a. blev besluttet at fastsætte en meget restriktiv grænse for, hvornår kemiske blandinger med MI skal mærkes som allergifremkaldende. Grænsen bliver sænket fra 1% til 0,0015%, hvilket er mere end 600 gange lavere end hidtil. MI og MI-lignende stoffer findes ifølge en undersøgelse i de fleste vandbaserede malinger. Danmark har en stor del af æren for den nye lave grænseværdi, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsens kemikalieenhed, Isabelle Navarro Vinten. – Vi har set en eksplosion MI-allergi, siden stoffet blev tilladt i kosmetik i 2005. Der er også flere slemme tilfælde, hvor allergien kan relateres direkte til maling. Med hjælp fra Videncenter for Allergi har vi kunnet dokumentere over for EU, at MI er stærkt allergifremkaldende. Derfor blev det tidligere i år forbudt i leave on-kosmetik. Nu får vi også sænket grænsen for, hvornår maling og andre kemiske blandinger skal faremærkes, så forbrugerne bedre kan vælge MI-holdige produkter fra eller tage deres forholdsregler, siger hun. Man kan som forbruger undgå MI ved at vælge svanemærket kosmetik og ved at læse indholdsdeklarationer på fx maling og rengøringsmidler og undgå stoffet ”Methylisothiazolinone”. Yderligere oplysninger: Pressekoordinator Jakob Volf, tlf. 72 54 44 50 / 91 33 47 94, e-mail: jamvo@mst.dk Fakta: MI MI står for methylisothiazolinon og er et konserveringsmiddel, der bl.a. tilsættes maling, rengøringsmidler, lim og kosmetik. Gennem de senere år har Videncenter for Allergi dokumenteret […]
March 8th, 2018|Nyhedsarkiv|

Idræts Campus i Nykøbing FC bliver en realitet

Borgerne i Guldborgsund får nu et fyrtårn inden for idræts- og fritidsområdet. Med et tilsagn på knap 12 millioner kroner fra to af Danmarks største fonde bliver visionerne om Idræts Campus i Guldborgsund nu en realitet til glæde for borgerne i Guldborgsund. Fælles leg og træning for hele familien. God plads til både bredde- og eliteidræt. Fællesskaber og sund madkultur. Det er blot nogle af temaerne for det kommende Idræts Campus i Nykøbing. Projektet har været på tegnebrættet længe, men for nylig modtog Nykøbing FC tilsagn om støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og foreningen Realdania på henholdsvis 6.885.000 og 5.000.000 kroner. Det betyder, at projektet nu bliver en realitet til gavn for hele Guldborgsund. ”Vi har simpelthen fået verdens bedste gave, og vi glæder os helt vildt til at fortsætte arbejdet med videreudviklingen af Idræts Campus”, siger formand for Nykøbing FC, Guldborgsund, René Fjeldsøe Sørensen. Det var fodboldklubben, der oprindeligt fik ideen for snart seks år siden. Tiden er blevet brugt til at samle samarbejdspartnere og andre interesserede fra fritids- og foreningslivet i Guldborgsund, videreudvikle ideen, ligesom der er søgt penge til realiseringen af projektet. Blandt de tætteste samarbejdspartnere er Guldborgsundløberne og Aktiv Fritid. Nu er økonomien på plads Guldborgsund Kommune har tidligere givet et tilsagn om 15 millioner kroner, såfremt Nykøbing FC kunne skaffe et tilsvarende beløb. Derudover har mange lokale fonde støttet projektet, og senest er Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania så kommet med knap 12 millioner kroner. Penge der gør, at man nu er i hus rent økonomisk. Direktør Henrik Tvarnø, Den A.P.Møllerske Støttefond, udtaler. ”Der er tale om et ambitiøst projekt, som når det indfries vil kombinere mange ting på samme tid: Legen og det sundhedsmæssige, idrætten og styrkelse af det sociale samvær på tværs, naturoplevelsen […]
March 7th, 2018|Nyhedsarkiv|