Nyhedsarkiv

Nyt liv til erhvervsområder

En ny rapport ’Den nye by’ adresserer udfordringer i landets erhvervsområder og giver konkrete løsningsforslag til, hvordan disse områder kan tilføres nyt liv. Erhvervsområderne har siden 1960’ernes udbygning ændret karakter, og mange fremstår nu som isolerede enklaver. Områderne virker ofte nedslidte og umiddelbart uden kvaliteter men indeholder også nye typer aktiviteter, der blander sig med de gamle erhverv. Det kan dog være svært på samme tid at forny områderne og samtidig fastholde de eksisterende erhverv. Arkitektskolen Aarhus har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet rapporten ”Den nye by” med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til forsøg i byfornyelsen. Rapporten ser på, hvordan forandringer kan initiere en byfornyelse, der både udvikler området og bidrager til byens generelle udvikling. Rapporten peger på kvaliteter i erhvervsområderne og muligheder for fx nye boligformer, rekreative landskaber eller erhvervsudvikling. Publikationen giver en række anbefalinger til håndtering af de aktuelle udfordringer, som mange danske erhvervsområder står overfor lige nu. Anbefalingerne fremhæver blandt andet strategisk registrering i erhvervsområder. En kortlægning af områdernes funktioner, landskabelige kvaliteter og ledige lokaler kan give et nyt billede af, hvor mulighederne er. Desuden kan en større viden bidrage til en samlet prioritering og en sammenhæng med kommunens øvrige strategier. Det er målet, at landets kommuner vil lade sig inspirere af rapportens eksempler. Ét af eksemplerne er forsøget i Buiksloterham i Holland, som gennem organisk byomdannelse har inddelt industriområdet i felter, som gennemgår en trinvis udviklingsproces frem for en samlet, radikal ændring. Invitation til seminar For at få mere viden om hvordan kommunerne aktivt kan bruge rapportens anbefalinger og hente inspiration fra de danske og internationale cases i en gensidig erfaringsudveksling, inviteres kommuner og andre interesserede til seminar torsdag den 24. maj 2018 kl. 14.00-16.30 på Arkitektskolen i Aarhus. Tilmelding skal ske senest 21. maj […]
May 17th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regeringen styrker indsatsen for at øge it-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Regeringen styrker indsatsen for at øge it-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Med den Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed styrker regeringen indsatsen for at understøtte it-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder som del af et samlet stærkt dansk cyberforsvar. Regeringen sætter med den nye Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed fokus på at styrke indsatsen for it-sikkerhed i små og mellemstore danske virksomheder på flere fronter. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi indeholder et væsentligt løft af it-sikkerheden i erhvervslivet generelt og i de samfundskritiske sektorer. Cybertrusler kan ramme både virksomheder og borgere. Rigtig mange både danskere og danske små og mellemstore virksomheder mangler viden om, hvordan de bedst beskytter deres data og it-systemer. De skal have hjælp i kampen mod it-kriminalitet og hackerangreb. Regeringen laver derfor også en ny informationsportal, hvor både virksomheder og borgere kan få nem adgang til viden om aktuelle trusler og målrettede værktøjer til at løfte sikkerheden.” Det er regeringens ambition, at Danmark skal være en digital frontløber. Fortsat digital vækst forudsætter dog, at der er tillid til sikkerheden i digitale løsninger. En ny undersøgelse peger på, at 39 procent af de danske små og mellemstore virksomheder ikke har en tilstrækkelig balance mellem deres it-sikkerhedsniveau og deres risikoprofil. Den peger også på, at viden hos ledelsen og medarbejdere om it-sikkerhed har stor betydning for virksomhedernes it-sikkerhedsniveau. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Utilstrækkelig cyber- og informationssikkerhed kan være en akilleshæl i et digitaliseret samfund som det danske. Derfor skal vi naturligvis også have et niveau af cyber- og informationssikkerhed, der matcher vores digitaliseringsgrad. Det kræver dialog og samarbejde. Regeringen etablerer således også et nyt erhvervspartnerskab mellem erhvervslivet og myndighederne, som skal give et væsentligt løft af it-sikkerheden hos navnlig de små og mellemstore virksomheder.” Erhvervspartnerskabet er en del af flere initiativer i regeringens nye nationale strategi for […]
May 15th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Danmark vil fortsat have styr på godkendelser af pesticider

Danmark vil fortsat have styr på godkendelser af pesticider

Miljøstyrelsen er i fuld gang med at forebygge virkningerne af, at nogle medarbejdere ikke vil kunne følge med til Odense. Blandt andet på pesticid- og biocidområdet, som på det seneste har været omtalt i medierne. I den seneste tid har der været fokus på konsekvenserne af Miljøstyrelsens flytning til Odense. Flere historier i medierne har taget udgangspunkt i en liste, hvor styrelsen beskriver en række udfordringer og worst case scenarier. Listen handler om de udfordringer, som kan tænkes at opstå på en række områder som følge af opsigelser i fagenhederne. Samtidig beskrives de tiltag, Miljøstyrelsen har sat i søen for at håndtere afgangen af medarbejdere. DR har på baggrund af listen bl.a. bragt historier om, at Danmark mister indflydelse på biocid- og pesticidområdet på EU-plan, og der har været rejst bekymring for, at ikke-godkendte midler vil blive indført på det danske marked. Der er dog ikke grund til bekymring på nuværende tidspunkt, lyder det fra Miljøstyrelsens ledelse. Listen, som danner grundlag for bekymringerne, er nemlig blot et udtryk for rettidig omhu og afspejler ikke den situation, som styrelsen rent faktisk befinder sig i. – Det er vigtigt at understrege, at listen handler om worst case scenarier, og vi er på nuværende tidspunkt ikke ramt af tab af ekspertise i det omfang, som listen beskriver. Vi kan samtidig garantere, at der ikke på lovlig vis kommer pesticider på det danske marked, som ikke er vurderede i Miljøstyrelsen og godkendte. Det kan dog blive nødvendigt at prioritere i vores indsatser, og vi kan ikke udelukke længere sagsbehandlingstider i en periode, siger vicedirektør Mads Leth-Petersen. Siden flytningen blev udmeldt, har Miljøstyrelsen både arbejdet målrettet på at fastholde de nuværende ansatte og samtidig rekruttere nye medarbejdere til Odense. Senest blev ca. 70 stillinger […]
May 15th, 2018|Nyhedsarkiv|

Information om farlig kemi halter ved nethandel

Stort EU-projekt afslører, at over 80 procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande ikke har styr på oplysning om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger. Det samme gælder danske netbutikker. Ved nethandel har forbrugerne ikke mulighed for at se etiketters faremærkning inden køb. Derfor er der i EU krav om, at information om produkters farlighed skal fremgå synligt på hjemmesiden. Det er et krav, som mange e-shops ikke lever op til. Det viser ny undersøgelse. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen har i samarbejde med 14 andre EU lande deltaget i et kontrolprojekt om reklameoplysninger ved e-handel af farlige kemiske blandinger jf. CLP forordningens Artikel 48(2). Af de 1314 kontrollerede produkter var 82,4 % ikke i overensstemmelse med CLP forordningens artikel. Miljøstyrelsens stikprøvekontrol i Danmark viste, at 8 ud af 10 produkter ikke overholdt de krævede oplysninger om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger, når de sælges via e-handel. De 10 produkter blev udtaget indenfor følgende produktkategorier: fire husholdningsprodukter, fire byggevareprodukter og to hobbyprodukter. Miljøstyrelsen har orienteret og vejledt de kontrollerede e-shops forhandlere vedrørende overtrædelserne og deres forpligtigelse af CLP forordningens artikel 48(2). Af de 1314 kontrollerede produkter fra de 15 EU-lande fordelte produkterne sig på: husholdningsprodukter (37,7 pct.), byggevareprodukter (16,7 pct.), motorprodukter (14 pct.), hobbyprodukter (11,9 pct.), haveprodukter (9,3 pct.) og andet (10,4 pct.) På baggrund af resultatet har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen besluttet at gentage kontrollen i 2018. Fakta: Farlige kemiske blandinger skal mærkes med bl.a. farepiktogrammer, signalord, fare- og sikkerhedssætninger og supplerende oplysninger, som beskriver de relevante miljø-, sundheds- og/eller fysiske farer. Reglerne om klassificering og mærkning omfatter også reklamen for online markedsførte kemiske blandinger. Artikel 48 (reklame): 1. Enhver reklame for et stof, der er klassificeret som farligt, skal nævne de pågældende fareklasser eller farekategorier. 2. Enhver reklame for en blanding, der er […]
May 14th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel skal inspirere andre

Seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel skal inspirere andre

Realdanias indsats for at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber sætter også aftryk i Naturbydelen i Ringkøbing, hvor foreningens datterselskab Realdania By & Byg udvikler og opfører et eksempelbyggeri. Det nye bofællesskab for seniorer skal inspirere andre og samtidig gøre den nye naturbydel endnu mere mangfoldig. Færre kvadratmeter, mindre havearbejde og nærhed til naboer står øverst på mange seniorers ønskeseddel, når de er på jagt efter deres næste bolig. Realdania tager hul på udviklingen af et nyt bud på et seniorbofællesskab, der skal udvikle og afprøve nye løsninger til inspiration for udviklingen af seniorbofællesskaber i hele landet. Seniorbofællesskabet bliver opført i Ringkøbings ny naturbydel over de kommende par år og vil efter planen stå klar til indflytning i 2020. Ambitionen for udviklingen af seniorbofællesskabet er, at den private bolig skal smelte sammen med fællesarealer, naturen og resten af bydelen, for at skabe de bedste rammer for at tage del i fællesskaber. ”Vi går efter, at den private bolig i seniorbofællesskabet måske bliver lidt mindre, end man er vant til. Til gengæld vil vi skabe fælles rammer af høj kvalitet, hvor man kan man tage del i en sjovere og lettere hverdag med andre. Vi kan se, at der er en stor efterspørgsel efter denne type boliger, og vores undersøgelser viser også, at beboere i seniorbofællesskaber oplever højere livskvalitet, øget tryghed og har bedre sociale relationer. Med en stigende andel af ældre og singler i vores samfund kan boliger med fokus på fællesskaber være afgørende for at forebygge ensomhed,” siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania. Naturen som fælles have I hele Naturbydelen, der ligger direkte ned til Ringkøbing Fjord, bliver der bygget tættere end i traditionelle parcelhuskvarterer. Der bliver private uderum som f.eks. terrasser eller altaner, men ingen private haver. Naturen fungerer som en stor, […]
May 11th, 2018|Nyhedsarkiv|

Markedet for betalinger i Danmark får særlig fokus

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har udstedt over 20 påbud til forretninger, der har opkrævet gebyrer på betalingskort i strid med loven. Samtidig har styrelsen gennemført en række initiativer og afgørelser, der alle har til formål at gøre markedet for betalinger i Danmark mere velfungerende. Det fremgår af ”Betalingsrapport 2018”, som netop er offentliggjort. Der er sket en række ændringer af reglerne på betalingsområdet det seneste år. Derfor har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen haft særlig fokus på sit tilsyn med betalingstjenesteloven. Vi har blandt andet: Udgivet vejledningen ”Forretningers opkrævning af gebyrer” i forbindelse med de nye EU-regler, der trådte i kraft ved årsskiftet. Udstedt over 20 påbud til forretninger, der havde opkrævet gebyrer i strid med de nye regler. Udstedt tre påbud og et varsel til aktører, som ikke efterlevede reglerne om frit valg af betalingsmærke. Det vil sige, de tilbød ikke kunderne at vælge, om de ville betale med for eksempel Visa- eller Dankortdelen på et Visa/Dankort. Undersøgt prissætningen af interbankgebyrer uden at finde anledning til at gribe ind. Afgjort, at Nets maksimalt må opkræve 486 millioner kroner af forretningerne i 2018 og 2019 for brug af Dankort i fysisk handel. Der gælder særlige regler for fysiske forretningers betaling af Nets, som følge af Dankortets store udbredelse i Danmark. I 2018 vil styrelsen fortsat have særligt fokus på markedet for betalinger i Danmark. Der er blandt andet planlagt yderligere undersøgelser af prissætningen af interbankgebyrer. Desuden vil der fortsat være fokus på information og håndhævelse. Markedet for betalinger i Danmark har fået bedre rammer som følge af ny teknologi og regulering. For eksempel åbner den nye betalingslov for nye muligheder, som kan tiltrække nye aktører eller anspore de eksisterende til at udvikle nye produkter til gavn for forbrugerne. For yderligere information, […]
May 9th, 2018|Nyhedsarkiv|

Regeringen vil gøre energien grønnere og billigere

Danmark skal bevare sin position som en grøn vindernation og inspirere resten af verden med en ambitiøs grøn omstilling, der samtidig er til at betale. Regeringen lancerer et omfattende energiudspil, som skal sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov er dækket af vedvarende energi i 2030. Samtidig sigter planen mod, at Danmark er fri af fossile energikilder i 2050. Regeringen vil gøre energien i Danmark både grønnere og billigere. Regeringen sætter en ny kurs for dansk energipolitik. Danmark skal være grønnere, end det er i dag, men den grønne omstilling af landets energipolitik skal opnås samtidig med, at energien bliver billigere for både familier og virksomheder. Det er nødvendigt at være økonomisk ansvarlig i den måde, vi tænker energipolitik på i fremtiden, så danskerne får mest mulig grøn energi for pengene. Regeringen vil have øget konkurrence mellem de grønne teknologier. Det betyder, at store grønne teknologier som vindmøller og solcelleanlæg sammen med blandt andet biomasse skal konkurrere indbyrdes om at give danskerne mest mulig grøn energi for pengene. Støtteordninger og rammebetingelser bør indrettes, så de mest effektive løsninger vinder frem, og så konkurrencen mellem teknologierne skærpes. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V): ”Regeringens langsigtede klimamål er, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050, der stort set ikke udleder drivhusgasser, og som er helt uafhængig af fossile brændsler som kul, gas og olie. På vej dertil skal vi kunne dække mindst halvdelen af Danmarks energibehov med vedvarende energi i 2030. Med energiudspillet tager regeringen nogle vigtige skridt i retning af at nå vores langsigtede klimamål. Og vi viser helt konkret, hvordan vi vil sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.” Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA): ”I mange år har det […]
May 8th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regeringen sætter fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene

Regeringen sætter fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene

Vi har i den grad taget e-handlen til os, og vi er blandt verdens mest digitale forbrugere. En analyse fra World Economic Forum og Accenture (2017) viser, at Danmark kan opnå en gevinst på knap 30 mia. kr., hvis potentialet i e-handel udnyttes. Forbrugs- og produktionsmønstre under forandring giver nye udfordringer, men også muligheder for handels- og logistikerhvervet. Forbrugerne er i stigende grad online. Den ene dag finder vi produktinformation og priser på sammenligningssider, den næste nethandler vi direkte i online-butikken og den tredje bestiller vi online, men afhenter i en fysisk butik. Handelserhvervet står endvidere overfor øget international konkurrence, særligt fra store, udenlandske online platforme, der dog også giver SMV’er let adgang til eksport. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder ikke oplever unødige forhindringer, når de tager udfordringen op og griber de muligheder, som ny teknologi giver. På logistikområdet har Danmark i dag en stærk position, men den stigende internationale konkurrence presser danske virksomheder. Derfor er det vigtigt, at myndighederne forstår virksomhedernes behov, så regler ikke forhindrer det store vækstpotentiale, som ny teknologi og digitalisering udgør. Danmark har brug for et stærkt handels- og logistikerhverv til gavn for både virksomheder og forbrugere. Derfor nedsætter regeringen nu et vækstteam for handel og logistik, der skal hjælpe med at identificere de barrierer, som handels- og logistikerhvervet oplever, og komme med anbefalinger til, hvordan vi fremover kan sikre vækst i handels- og logistikerhvervet. Erhvervsminister, Brian Mikkelsen: ”Danske forbrugere og virksomheder er blandt de mest digitale i verden, men i en verden, hvor forbrugsmønstre ændrer sig markant, er det vigtigt, at vi ikke læner os tilbage. Danmark skal gå forlæns ind i fremtiden og være på forkant med udviklingen for at klare sig internationalt. Jeg er derfor glad for, at vi […]
May 7th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  EU’s vækstplan: Vækstfonden indgår rekordstor aftale om midler til danske SMV’er

EU’s vækstplan: Vækstfonden indgår rekordstor aftale om midler til danske SMV’er

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, har indgået en ny garanti-aftale på 1,6 mia. kr., der giver Vækstfonden mulighed for at skrue yderligere op for sine finansieringer til SMV’er. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over den nye aftale, der er den største af sin art i Vækstfondens historie. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Vi har et kontinuerligt fokus på at sikre de bedst mulige betingelser for danske SMV’er, så de kan investere i fremtiden og udvikle sig som virksomheder. Her spiller adgangen til kapital en afgørende rolle, og det er meget positivt, at vi med aftalen har tiltrukket betydelige midler fra EIF til Danmark, så vores små- og mellemstore virksomheder kan få medfinansieret deres vækstplaner.” Aftalen, der er udformet som en tabsgaranti på Vækstfondens låneprodukter, er den største af sin art i fondens historie. I alt er garantiaftalen på 1,6 mia. kr. Midlerne kommer fra Den Europæiske Investeringsfond, EIF, der med programmet InnovFin stiller garantier for lån og garantier til SMV’er i EU-landene. Bredere finansiering til SMV’er Danmark ligger på en 6. plads blandt EU-landene i forhold til at tiltrække kapital fra EIF til SMV’erne. Vækstfonden har i en årrække samarbejdet med EIF om netop sikring af kapital til vækst og innovation i Danmark, og den nye aftale er den største de to parter har indgået til dato. Direktør i Vækstfonden Christian Motzfeldt: ”I Vækstfonden er vi sat i verden for at sikre kapital til vækst og udvikling i danske virksomheder. Det får vi endnu bedre mulighed for med midlerne fra EIF. Den nye InnovFin-aftale er beløbsmæssigt den største, vi har lavet, og den bringer vores samlede aftalebeløb op på 4,4 mia. kr. Med aftalen her får vi nye muligheder for både at finansiere flere virksomheder og for at tage en større risiko. Dermed […]
May 4th, 2018|Nyhedsarkiv|

Socialfonden hjælper danske iværksættere på vej

Gennem 60 år har EU’s Socialfond investeret i blandt andet uddannelse, kompetenceudvikling og iværksætteri. Fondens investeringer har også hjulpet danske iværksættere videre med deres virksomheder.  Har du brug for sparring og vejledning for at komme videre med din virksomhed? I Danmark er det de regionale vækstfora, der indstiller projekter til medfinansiering fra EU’s Socialfond. Derfor skal du kontakte dit regionale vækstforum, hvis du vil høre mere om dine muligheder og aktuelle iværksætterprojekter. Kontakt dit regionale vækstforum her. Aktuelle iværksætterprojekter I Erhvervsstyrelsens projektdatabase kan du få overblik over aktuelle iværksætterprojekter i hele Danmark. Her kan du blive inspireret af allerede igangsatte projekter, og du kan finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at vide mere om et særligt projekt. Se oversigt over aktuelle iværksætterprojekter i Danmark her. Socialfonden investerer i danske iværksættere i 2014-2020 Gennem 60 år har Socialfonden hjulpet millioner af europæere med at finde job og forbedre deres kompetencer. I den forkortede udgave af socialfondsprogrammet kan du få overblik over, hvilke specifikke iværksætteraktiviteter Socialfonden støtter i perioden 2014-2020. Læs om iværksætterindsatsen i den forkortede programtekst på side 11-22 her.   Kilde: Den Europæiske Socialfond
May 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|