Nyhedsarkiv

Ny redegørelse om realkredit- og prioritetslån

Pressemeddelelse Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget på et stabilt niveau siden de seneste større prisforhøjelser i 2016, mens listepriserne for gebyrer ved lånoptagelse er steget. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”. Den gennemsnitlige bidragssats for boligejere har siden 2016 været stabil. Derimod er listepriser for gebyrer ved låneoptagelse i gennemsnit steget cirka 16 procent fra 2016 til 2018 for de institutter, der udbyder realkreditlån til private husholdninger og som indgår i opgørelsen. Det drejer sig om hhv. BRF Kredit (i dag Jyske Realkredit), Realkredit Danmark, Nykredit Bank og Nordea Kredit. De dækker cirka 60 procent af markedet. De øvrige lån formidles af pengeinstitutter i Totalkredit-samarbejdet. De fire institutter oplyser dog, at de i perioder har tilbudt nye kunder at få refunderet alle eller dele af omkostningerne ved låneoptagelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse er en opfølgning på en politisk aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet fra januar 2017. Redegørelsen udkommer årligt og indeholder også et bidrag fra Forbrugerombudsmanden om relevante sager på Forbrugerombudsmandens område. Danske husholdninger har samlet set realkreditlån med pant i deres bolig eller fritidshus for næsten 1.600 milliarder kroner. For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.L Læs redegørelsen ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling” her. Læs ”Aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet” her. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
March 25th, 2019|Nyhedsarkiv|

Vigtigt skridt for klimavenlige lastbiler i EU

Pressemeddelelse EU-landene og Europa-Parlamentet er blevet enige om en endelig aftale, der for første gang fastsætter CO2-krav til nye tunge køretøjer. Udledningerne fra transportsektoren udgør ca. 25 procent af EU’s udledning og er stigende. Derfor er det nødvendigt med EU-tiltag for at fremme den grønne omstilling i transportsektoren i EU. EU-landene og Europa-Parlamentet er blevet enige om en aftale, der for første gang stiller krav til nye lastbilers CO2-udledninger. Aftalen betyder, at nye lastbiler skal udlede 15 pct. mindre CO2 i 2025 og 30 mindre CO2i 2030 i forhold til 2019. Kravene bidrager til at nedbringe udledningerne af CO2 i hele Europa og sætter skub i udviklingen af klimavenlige køretøjer. Danmark har hele vejen igennem forhandlingerne haft en ambitiøs position, og det er lykkedes Danmark at få et bindende reduktionsmål for 2030 og ikke blot vejledende, som Kommissionen ellers havde foreslået. “Jeg er glad for, at vi nu endeligt kan afslutte forhandlingerne med et resultat, der tager endnu et skridt i den svære udfordring med at reducere de stigende emissioner i transportsektoren. Danmark har presset på for at få en så ambitiøs aftale som muligt, og vi vil forsøge at styrke målet yderligere, når det skal evalueres i 2022,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Aftalen giver samtidig producenterne et incitament til at producere flere klimavenlige lastbiler, og denne tilskyndelse er blevet styrket i den endelige aftale. Dermed sendes der et klart signal til producenterne om, at der er behov for at påbegynde den langsigtede omstilling allerede nu. Ministeren tilføjer, at aftalen blot er begyndelsen på omstillingen til en grøn transportsektor. ”Regeringen har sat et ambitiøst mål om udfasning af nye diesel- og benzinbiler i 2030. […]
March 22nd, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Studerende skal udvikle digitale løsninger for et mere bæredygtigt og effektivt byggeri

Studerende skal udvikle digitale løsninger for et mere bæredygtigt og effektivt byggeri

Som et led i Strategi for digitalt byggeri afholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med DTU en konkurrence, hvor studerende skal udvikle digitale løsninger, som kan skabe et mere bæredygtigt og effektivt byggeri. Transport-, bygnings- og boligministeren offentliggjorde den 30. januar 2019  Strategi for digitalt byggeri  med 18 initiativer, der alle skal medvirke til at styrke digitaliseringen i byggeriet. Ét af strategiens initiativer går på at tiltrække digitale talenter til byggebranchen gennem  challenges. En  challenge  er en idé-konkurrence, hvor f.eks. studerende eller virksomheder bliver givet en udfordring, de skal løse over en kort periode. Formålet med konkurrencen er at udvikle og belønne de bedste ideer samt at skabe muligheder for et udviklingssamarbejde mellem deltagere og virksomheder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er med, når DTU afholder Open Innovation X den 22.-24. marts 2019. Her bliver de studerende udfordret til at udvikle en ny digital løsning eller vise, hvordan eksisterende teknologier kan udnyttes til at skabe en mere bæredygtig og effektiv byggesektor med særligt fokus på optimering af ressourceforbrug, byggeprocesser og udnyttelse af data fra byggeri. Flere virksomheder med kompetencer inden for digitalt byggeri vil deltage som mentorer for de studerende. Vinderne kåres den 4. april med præmier for i alt 50.000 kr. Finalen er et åbent arrangement, som du kan tilmelde dig via Open innovation Xs hjemmeside. Tilmeld dig arrangementet her. Læs mere om Open Innovation X her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
March 21st, 2019|Nyhedsarkiv|

Gladsaxe udvikler verdensnyhed for klimaet

Pressemeddelelse En banebrydende klimatilpasningsløsning, hvor regnvand håndteres via fordampning, ser dagens lys i Gladsaxe Kommune. Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Realdania samt forsyningsselskabet Novafos, Teknologisk Institut og Københavns Universitet. Fremtiden byder på flere kraftige regnskyl, som belaster kloakkerne, og som kan oversvømme vores byområder. Derfor har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Realdania efterspurgt nye teknikker til lokal håndtering af regnvand, så kloakkerne bliver belastet mindre, og vi undgår skader på huse og veje. Lokal nedsivning af regnvand er ofte en god løsning, men det er ikke altid en mulighed. Verdens første fordampningsanlægDen nyskabende løsning har fået projektnavnet DAMP, og over de kommende år skal det være med til at udvikle helt nye klimatilpasningsløsninger i Gladsaxe Kommune. Konkret går projektet ud på, at regnvandet fra boligafdelingen Pileparken under Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe med 117 boliger skal håndteres lokalt – udelukkende med fordampning. Lokal nedsivning er nemlig ikke mulig, når der er forhøjet grundvand eller forurenet jord. Målet i Gladsaxe er at skabe verdens første klimatilpasningsanlæg af denne type. Der er tale om skalerbare løsninger, som kan kopieres af andre boligafdelinger og hvor de teknologier, som bliver udviklet, kan bruges i resten af verden. “Vi har tidligere vist, at vi sammen med andre kan skabe nogle af verdens mest innovative klimaløsninger, som forener bæredygtighed og rekreative formål. Derfor er det naturligt, at vi som kommune fortsat går forrest i udviklingen af nye løsninger. Med DAMP-projektet kommer vi til at arbejde med bæredygtige byer og lokalsamfund, klimaindsats og partnerskaber i et og samme projekt. Det er helt i tråd med vores ønske om at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på klimaområdet,” siger borgmester Trine […]
March 20th, 2019|Nyhedsarkiv|

Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder. Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det giver store udfordringer for danske byer, som ligger udsat ved vandet. Der er nu økonomisk og faglig hjælp at hente fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.  Nu kan kommunerne søge en pulje, som støtter pilotprojekter, der er tænkt helhedsorienteret. Det vil sige, at projekterne på samme tid kan beskytte byerne mod oversvømmelse og også skabe attraktive byområder. Puljen er første ansøgningsrunde i et partnerskab, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård lancerede i august 2018.  Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, og det kræver samarbejde mellem mange parter. Vi håber, at mange kommuner vil søge, sådan at vi sammen kan udvikle ideer og nytænkende løsninger og i fællesskab styrke indsatsen – og på den måde også udvikle de enkelte byer i bæredygtig retning, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.  Mange kommuner har forebyggelse mod oversvømmelse til at stå højt på to-do-listen. Selv om det kan lyde enkelt, er det en ganske kompleks opgave. Hvilke aspekter bør der tages højde for i en helhedsløsning, og hvordan kan der skabes merværdi. Kommunerne har her en unik mulig-hed for at søge om vejledning og finansiering til projekter, hvor beskyttelsen mod havet tænkes sammen med byudvikling, siger kystdirektør Merete Løvschall. I første ansøgningsrunde kan kommuner, som allerede har udvist en særlig opmærksomhed på klimaudfordringen og er langt fremme med helhedsløsninger […]
March 19th, 2019|Nyhedsarkiv|

Tak for et godt medlems- og leverandørmøde

Danske Byggecentre afholdte et fagligt og lærerigt medlems- og leverandørmøde torsdag den 14. marts, med pæn deltagelse fra vores medlemmer og deres leverandører. Dagen gik med flere fagligt funderede indlæg. Først hørte vi om BR18, ved Seniorspecialist Lars Thomsen Nielsen fra Videncentret for Energibesparelser i bygninger. Han fortalte om ændringerne fra BR15 til BR18, med et særligt fokus på energiforhold. Vi er nået så langt i bygningsreglementets krav til enfamiliehuses energibehov, at vi ikke skal forvente de store spring længere ned nu. Vi blev også præsenteret for BR18 online hjælpeværktøj, hvor man hurtigt kan søge informationer fra BR18 frem. Se det her. Danske Byggecentres adm. direktør Palle Thomsen fortalte herefter om vores projekt med Dansk Byggeri og Smith Innovation, der er støttet af Grundejernes Investeringsfond, ”Vælg bæredygtigt”. Vælg bæredygtigt skal hjælpe med at udbrede viden og rådgivning om bæredygtighed ude i forretningerne og blandt Dansk Byggeris medlemmer. Det udarbejdede informationsmateriale til både kunderådgivere og håndværkere blev præsenteret på mødet. Palle Thomsen fortalte, at vi skal gøre bæredygtighed til et nemmere valg, når man står i sit lokale byggecenter. Adm. direktør Palle Thomsen præsenterer det udarbejdede materiale i projektet ”Vælg bæredygtigt”. Salgsdirektør hos Davidsen Tom Callesen fortalte bagefter om, hvordan vi ude i forretningerne kan bruge det udarbejdede informationsmateriale fra vælg bæredygtigt projektet. Han var helt enig med Palle Thomsen om, at vi i byggecentrene kan gøre en forskel i arbejdet med at udbrede bæredygtigt byggeri igennem kyndig vejledning til vores håndværkerkunder om bæredygtige løsninger. På www.vælgbæredygtigt.dk kan materialet […]
March 18th, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny hjemmeside giver klarhed om regler for virksomheders brug af data

Ny hjemmeside giver klarhed om regler for virksomheders brug af data

Pressemeddelelse Erhvervsministeriet lancerede i går, i samarbejde med Kulturministeriet, hjemmesiden Brugdata.dk, hvor virksomheder kan finde svar på konkrete spørgsmål om blandt andet ansvar, ejerskab og rettigheder ved anvendelse af data. Samfundet bliver mere og mere digitalt, og i takt med den digitale udvikling, vokser mængden af data markant. Al den data kan være mange penge værd, såfremt dansk erhvervsliv forstår at udnytte potentialet. Men danske virksomheder halter efter mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, når det gælder udnyttelsen af dataøkonomiens potentiale. Regeringen vil derfor gerne understøtte, at flere virksomheder anvender data mere systematisk. Første skridt på vejen er at udrydde forvirring omkring, hvad man kan og må med data. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Det er vigtigt, at usikkerhed om regler for anvendelse af data ikke bliver en bremseklods. På Brugdata.dk kan virksomheder finde svar på konkrete spørgsmål, som har betydning i deres hverdag, og det er mit håb, at det vil gøre det lettere for virksomheder at udvikle nye digitale forretningsmodeller.” På brugdata.dk kan virksomhederne finde information og vejledning om reglerne for bl.a. ansvar, ejerskab og rettigheder ved brug af data. Brugdata.dk giver også virksomhederne et helt konkret værktøj – nemlig en aftaleskabelon, som kan anvendes, når en virksomhed skal aftale brugsret til data med leverandører og kunder. Brugdata.dk er resultatet af et initiativ fra regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst om at skabe klare retningslinjer for virksomheders dataanvendelse. Klare retningslinjer for dataanvendelse er en forudsætning for, at virksomheder med nye forretningsmodeller kan udvikle sig, hvilket er et af temaerne ved det digitale topmøde d. 14. marts. Se hjemmesiden her.
March 14th, 2019|Nyhedsarkiv|

Byggecentrenes vækst stagneret i 2018

Pressemeddelelse Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 4. kvartal 2018 er nu udkommet med en aktuel, kort og koncentreret oversigt over tilstanden i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Læs den her. Danmarks økonomi er stadig opadgående. BNP vækster, og har været stigende siden tredje kvartal 2017. Den danske BNP er steget med ca. 0,7 % fra tredje kvartal 2018 til fjerde kvartal 2018. for hele 2018 er BNP steget med 1,2 % i forhold til 2017. Beskæftigelsen er også fortsat stigende, og der er i fjerde kvartal 2018 2.986.752 personer i beskæftigelse ifølge tal fra Danmarks Statistik. Selvom det stadig går fremad for den danske økonomi, så er der faktorer i verden, som vil ramme en lille åben økonomi som Danmarks. Brexit og handelskrige skaber usikkerhed, og det risikerer også at påvirke den danske økonomi negativt. Byggecentrene vækster mindre i 2018 end i 2017Der er fortsat vækst i de danske byggecentre, om end væksten er stagneret en smule i 2018 i forhold til 2017. Omsætningen i de danske byggecentre var på ca. 26,1 mia. i 2018. Det er en stigning på ca. 1,2 mia. i forhold til 2017, svarende til en vækst på 4,9 %. Det er en lavere vækst end sidste år, hvor omsætningen blandt Danske Byggecentres medlemsvirksomheder steg med 6,1 % fra 2016 til 2017. Positivt med mere fleksibel BoligjobordningHos Danske Byggecentre ser vi meget positivt på udsigten til, at politiske forhandlinger om at forbedre Boligjobordningen, er lige på trapperne. Et mere generøst håndværkerfradrag vil i højere grad give et økonomisk incitament til danskerne om at udføre grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere […]
March 13th, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Workshops om Strategi for decentral erhvervsfremme og EU’s strukturfondsmidler i 2021-2027

Workshops om Strategi for decentral erhvervsfremme og EU’s strukturfondsmidler i 2021-2027

I perioden 13. marts – 1. april 2019 holder Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene workshops landet over. Her inviteres alle interessenter og virksomheder til at komme med input til den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme og anvendelsen af danske strukturfondsmidler i 2021-2027. Som led i arbejdet med den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme og strategi for anvendelsen af EU’s strukturfondsmidler 2021-2027 inviterer Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene virksomheder og interessenter til at komme med inputs på syv workshops landet over. Formålet med de syv workshops er at samle op på regional og lokal viden om styrker, udfordringer og vækstvilkår. De kommende workshops skal både sikre input til anvendelsen af danske EU-strukturfondsmidler fra 2021-2027 og erhvervsfremmemidler fra 2020.  Det er konsulentbureauet Pluss, der står for facilitering og for at samle inputs fra alle workshops.  Målgruppen for de syv workshops er alle, som har behov og ønsker til fremtidens erhvervsfremme. Vi håber at se dig eller en anden repræsentant fra din organisation eller virksomhed. Spred derfor gerne budskabet. Her på siden kan du finde information og tilmelde dig en af de syv workshops i takt med, at der bliver åbnet for tilmeldinger. Tid og stedMidtjylland: Onsdag den 13. marts 2019 kl. 13-17 på Hotel Scandic i Silkeborg. Læs mere om workshoppen i Silkeborg her. Hovedstaden: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 13-17 hos Erhvervshus Hovedstaden. Læs mere om workshoppen i København og tilmeld dig her. Sjælland: Mandag den 25. marts 2019 kl. 13-17 Sydjylland: Onsdag den 27. marts 2019 kl. 9-13
March 13th, 2019|Nyhedsarkiv|

Danske virksomheders digitale forspring bliver mindre

Pressemeddelelse Overordnet har Danmark stadig en digital førsteplads i Europa, men når det kommer til virksomhedernes brug af digitale teknologier deler vi i år førstepladsen med de finske virksomheder. Hvis førerpositionen skal bevares, er det vigtigt, at danske virksomheder i højere grad udnytter nyere digitale teknologier og dataanvendelse som fx kunstig intelligens. Det viser Erhvervsministeriets seneste Redegørelse om Danmarks digitale vækst. Den netop offentliggjorte Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019 peger på, at danske virksomheder fortsat er blandt de bedste i Europa til at bruge en række etablerede, digitale teknologier fx hjemmesider og sociale medier. Redegørelsen viser også, at rammevilkårene i Danmark generelt er gode. Stort set alle boliger og virksomheder har adgang til højhastighedsbredbånd, og dansk lovgivning er bredt set blandt de mest digitaliseringsklare i Europa. Behov for mere fokus på avancerede teknologier og kompetencerInden for mere avancerede, digitale teknologier som fx kunstig intelligens eller arbejde med dataanalyse (Big Data) klarer danske virksomheder sig imidlertid mindre godt. Virksomhederne udfordres også af mangel på digitale kompetencer. Danmark har relativt færre IT-specialister end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det gælder også for befolkningens digitale kompetencer, som ikke helt kan måle sig med vores nordiske naboers. Danske virksomheder er samtidig blandt dem, der oftest forgæves forsøger at rekruttere IT-specialister. ”Den digitale udvikling går meget hurtigt, og vi står ikke så stærkt på de nyere digitale vækstområder som fx kunstig intelligens og Big Data. Øget brug af digital teknologi er vigtigt for Danmark, da det kan øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen i virksomhederne. Vi skal derfor investere mere i digitale teknologier og uddannelse i digitale færdigheder, hvis vi fortsat skal være blandt de mest velstående lande.” Siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.
March 12th, 2019|Nyhedsarkiv|