Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre er udkommet

Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre er udkommet

Økonomisk kvartalsoversigt december 2017 er udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her. Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Tal fra Danmarks statistik viser et fald i dansk BNP i tredje kvartal 2017, men ifølge de økonomiske råd er der ingen grund til at tro, at vi nu vil gå ind i en stagnation eller tilbagegang af dansk økonomi. Således bliver der i vismandsrapporten ”Dansk Økonomi, efterår 2017” forventet en realvækst i BNP i både 2018 og 2019. Til trods for faldet i BNP, er beskæftigelsen fortsat med at stige, og er steget med i alt 4,1 % siden første kvartal 2015. Selvom der forventes fortsat vækst i de kommende år, skal det på ingen måde være en sovepude for de danske politikere, der skal være med til at opretholde væksten i Danmark. Derfor er Danske Byggecentres opfordring klar, at regeringen skal holde fast i deres skattelettelser i sit skatteudspil fra august i år, da skattelettelser, herunder især topskattelettelser, er den mest effektive måde at skaffe arbejdsudbud på. Hos Danske Byggecentre er vi også positivt stemt overfor udsigten til et permanent håndværkerfradrag. Det har været vigtigt for os at understrege, at håndværkerfradraget ikke er et reguleringsværktøj, men derimod et strukturelt værktøj, som ikke nødvendigvis handler om at øge aktiviteten i byggebranchen men derimod om at minimere sort arbejde, vedligeholde folks boliger samt sikre lærepladser og dermed gode uddannelsesmuligheder for branchen. Intet fald i byggeriet Faldet i dansk BNP ser ikke ud til at have påvirket bygge- og anlægsbranchen som helhed. Væksten er fortsat ind i tredje kvartal, men den samlede vækst i bygge- og anlægsbranchen er dog skævt […]
December 19th, 2017|Nyhedsarkiv|

Ny lov fjerner gebyrer på betalingskort

Pressemeddelelse Efter nytår forsvinder alle gebyrer på de mest almindelige betalingskort. Forbrugerne kan med fordel undersøge, om de fremover kan få rabatter, bonusser og andre fordele ved at bruge et bestemt kort. Generelt kan den nye betalingslov betyde nye tider på betalingsmarkedet i Danmark. Det er slut med at betale betalingskortgebyrer for de mest almindelige kort, når den nye betalingslov træder i kraft den 1. januar 2018. Fremover vil det være ulovligt, hvis en virksomhed opkræver gebyrer, når forbrugerne betaler med deres kort på nettet eller i fysiske butikker. Virksomheden skal dog stadig betale eventuelle gebyrer til kortudstederen, så kunderne kan komme til at betale gebyret indirekte. ”Med de nye betalingsregler forsvinder forbrugernes gebyrer på betalingskort. Det betyder, at forbrugerne med fordel kan overveje, hvilket kort eller hvilken mobilløsning de vælger at betale med. Der kan være bonusser, kreditter og rabatter at hente alt efter betalingsform,”siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Michael Høg Riis og tilføjer: ”De nye regler betyder generelt, at det bliver nemmere for forbrugerne at gennemskue, hvad varen koster, fordi der ikke længere kommer et kortgebyr oven i prisen.” For firmakort og enkelte korttyper såsom fx American Express og Diners Club kan der fortsat være kortgebyrer. Det skyldes, at American Express og Diners Club indgår direkte aftaler med både forbrugeren og forretningen om brug af kortet. De er dermed ikke omfattet af reglerne for interbankgebyrer og forbuddet mod opkrævning af gebyrer. Generelt kan den nye betalingslov betyde nye tider på markedet for nye betalingsløsninger i Danmark. ”Den nye betalingslov åbner for nye muligheder, som kan tiltrække nye aktører til markedet eller anspore de eksisterende til at udvikle nye produkter til gavn for forbrugerne,” siger Michael Høg Riis. Den nye betalingslov ændrer også reglerne, hvis forbrugernes betalingskort bliver misbrugt. Hvor hovedreglen førhen […]
December 18th, 2017|Nyhedsarkiv|

Digitalisering via ledelse i Region Sjælland

Erhvervsstyrelsen har åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der skal øge væksten i sjællandske virksomheder. Det skal ske gennem kompetenceløft med fokus på digitalisering målrettet ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Manglende viden om digitale forretningsmuligheder og manglende kompetencer til effektivt at implementere og omsætte digitale teknologier til nye produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller er ofte forklaringen på, at små og mellemstore virksomheder ikke høster de samme fordele af den digitale bølge som større virksomheder. Derfor annoncerer Erhvervsstyrelsen nu efter projektansøgninger, der gennem digitalt kompetenceløft af ledere og ledende medarbejdere skal øge væksten i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. EU’s Socialfond investerer 18,3 mio. kr. i den kommende, sjællandske indsats. Programmet – kort fortalt Den kommende socialfondsindsats i Region Sjælland skal understøtte digital forretningsudvikling i SMV’er ved at styrke ledernes og ledende medarbejderes kompetencer inden for digitalisering. Målet med kompetenceudviklingsindsatsen er at øge beskæftigelsen og produktiviteten i de deltagende virksomheder. Aktiviteter kan fx være: Styrkelse af digitale ledelseskompetencer i SMV’er med vækst­ambitioner, fx via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og chef-til-leje-ordninger. Afdækning af lederes og nøglemedarbejderes kompetenceudviklingsbehov i relation til virksomhedens vækststrategi. For at være støtteberettiget skal afdækningen efterfølges af et konkret kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering for ledere og/eller nøglemedarbejdere. Kompetenceudvikling inden for digitalisering af ledere og nøgle­medarbejdere, enten i enkeltvirksomheder eller i et samarbejde mellem virksomheder, fx inden for erhvervsmæssige klynger. Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for digitalisering/digital omstilling, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører. Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete, digitale udviklingsopgaver i private virksomheder, herunder facilitering i forbindelse med matching af virksomheder og højtuddannede. Indsatsen kan eventuelt supplere den eksisterende videnpilotordning og andre specialistformidlingsordninger, som hjælper SMV’er med tidligt at rekruttere […]
December 13th, 2017|Nyhedsarkiv|

Basel-komitéens endelige anbefalinger offentliggjort

Pressemeddelelse De ventede anbefalinger til kreditinstitutters kapitalkrav er i dag offentliggjort af Basel-komitéen. Kravene kan betyde, at institutterne skal polstre sig med væsentligt mere kapital. Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil arbejde for, at danske kreditinstitutter ikke rammes unødigt hårdt. Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Basel-komitéens anbefalinger svarer desværre til det, vi havde forventet. Regeringen er derfor fuldt ud opmærksom på, at anbefalingerne kan få stor effekt for de danske kreditinstitutter. Anbefalingerne skal dog først implementeres i EU, før de gælder for de danske institutter. Jeg vil derfor fortsætte kampen for at sikre de bedste betingelser for de danske kreditinstitutter. Danmark vil i EU fremføre et krav om, at den danske finansielle sektor ikke skal rammes unødigt hårdt, og vi vil arbejde for, at kapitalkravene fortsat skal afspejle den faktiske risiko.” Tidligere på året nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen en ekspertgruppe, der skal identificere de væsentligste danske interesser i Basel-komitéens anbefalinger. Ekspertgruppen vurderer umiddelbart, at effekten for de største danske kreditinstitutters kapitalkrav vil være i størrelsesordenen 72-83 mia. kr., når de nye regler er fuldt indfaset i 2027. Det svarer til en stigning på 31-36 pct. i forhold til allerede kendte fremtidige kapitalkrav. Ekspertgruppen vil nu vurdere, om der er behov for at opdatere beregningerne på baggrund af Basel-komitéens endelige anbefalinger. EU-processen om hvordan anbefalingerne fra Basel-komitéen skal implementeres, går nu i gang. Til brug for forhandlingerne i EU vil ekspert-gruppen identificere de væsentligste danske interesser. Gruppens vurderinger kommer til at indgå i de kommende EU-forhandlinger. Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@em.dk
December 12th, 2017|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Glæde over at håndværkerfradraget videreføres permanent i finansloven for 2018

Glæde over at håndværkerfradraget videreføres permanent i finansloven for 2018

Hos Danske Byggecentre har vi været store fortalere for et permanent håndværkerfradrag, og vi er glade for at se, at regeringen og Dansk Folkeparti nu er kommet til enighed om en finanslov, hvori der indgår et permanent fradrag til håndværksydelser i boligjobordningen. Det er utrolig positivt, at regeringen nu sætter en stopper for den stop-and-go politik, der har været ført de seneste år med udsigten til et permanent håndværkerfradrag. Det vil samtidig hjælpe forbrugerne, da det sætter en stopper for uvisheden, der har floreret over hvilke ydelser man kan få fradrag til. Der vil i alt blive afsat 445 millioner kr. om året til at gøre boligjobordningen permanent. Ordningen vil blive tilpasset, så fradraget for serviceydelser, så som rengøring og børnepasning fastholdes uændret, mens visse håndværksydelser udgår. Fradraget for serviceydelser vil være på 6.000 kr., mens skattefradraget på håndværksydelser i Boligjobordningen fremover vil være på 12.000 kr. Begge beløb vil blive reguleret i takt med lønudviklingen. Hos Danske Byggecentre så vi gerne et håndværkerfradrag til mere almene håndværksydelser, men vi er glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti vælger at føre ordningen videre med fradrag for bl.a. isolering af tag, gulv og ydervægge samt udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre, da det er med til at sikre et godt indeklima i danskernes boliger. Det har været vigtigt for os i Danske Byggecentre at understrege, at håndværkerfradraget ikke var et reguleringsværktøj, men derimod et strukturelt værktøj, som ikke nødvendigvis handler om at øge aktiviteten i byggebranchen men derimod om at minimere sort arbejde, vedligeholde folks boliger samt sikre lærepladser og dermed gode uddannelsesmuligheder for branchen. Fakta om ny permanent boligjobordning: Fradrag for følgende ydelser udgår: Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring Solafskærmning af vinduer og glasdøre Energirådgivning Udskiftning […]
December 11th, 2017|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Badeværelser i byfornyede lejligheder holder vand efter 20 år

Badeværelser i byfornyede lejligheder holder vand efter 20 år

Skaderne har været minimale på de fabriksfremstillede badeværelser, der blev afprøvet ved de store byfornyelsesprojekter fra 1990’erne, viser to nye rapporter fra SBi. Mange beboere, særligt i københavnske lejligheder, fik forbedret boligkvaliteten med nye, fabriksfremstillede badeværelser ved de store byfornyelsesprojekter i 1990’erne. Her, små 20 år efter opførelsen, er disse nye typer badeværelser i god stand med kun overfladiske småskader på fuger og fliser. Det viser en gennemgang, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har gennemført i samarbejde med Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) og med økonomisk støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI). 100 badeværelser Renovering eller etablering af nye badeværelser med fabriksfremstillede elementer blev afprøvet ved en række byfornyelsesprojekter i perioden 1994-1998, som en del af det offentligt støttede udviklingsprogram Projekt Renovering. Badeværelserne blev udført med flere forskellige valg af materialer, både lette konstruktioner med stål og tunge konstruktioner med beton. 20 år efter har SBi’s forskere gennemgået badeværelserne, og undersøgelserne viser, at badeværelserne har klaret beboernes daglige brug og slitage godt. ”Vi har besigtiget 80 badeværelser visuelt, og alle ser rigtigt flotte ud, når man tager deres alder i betragtning.  Det er kun småskader som fuger med tegn på skimmelvækst, manglende udbedring af skruehuller og enkelte revnede fliser, som vi har observeret”, fortæller forsker Martin Morelli, der har gennemført undersøgelsen sammen med seniorforsker Erik Brandt. ”Det er derfor også vores vurdering, at de gennemførte projekter alle er gode og vil kunne anvendes som baggrund for videreudvikling af tilsvarende projekter i fremtiden”, siger Martin Morelli. Kræver højt antal I undersøgelserne indgik også badeværelsesløsninger af nyere dato, der er udført på traditionel vis med betondæk støbt på stedet på eksisterende træbjælkelag og med vægge af skeletkonstruktioner eller porebeton. ”I dag gennemføres de fleste renoveringer af badeværelser i ældre bygninger i mindre skala og tit […]
December 11th, 2017|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regionalfonden investerer 19,3 mio. kr. i grøn omstilling i SMV’er

Regionalfonden investerer 19,3 mio. kr. i grøn omstilling i SMV’er

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der gennem en landsdækkende indsats skal forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i SMV’er. Det skal ske gennem udbredelse af cirkulære forretningsmodeller. EU’s Regionalfond investerer 19,3 mio. kr. i indsatsen. Der er ansøgningsfrist 28. februar 2018. Cirkulære forretningsmodeller Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der vil gøre en landsdækkende indsats for at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem udvikling og udbredelse af cirkulære forretningsmodeller. Effektiv ressourceudnyttelse er ikke bare en miljømæssig gevinst, men også et konkurrenceparameter, fordi grønne forretningsmodeller kan åbne nye markeder for danske virksomheder og styrke virksomhedernes indtjeningsevne. Erhvervsstyrelsen åbner derfor for projektansøgninger, der med en landsdækkende indsats vil forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i danske SMV’er. EU’s Regionalfond investerer i alt 19,3 mio. kr. i indsatsen. Programmet – kort fortalt Den kommende, landsdækkende indsats skal gennemføres i to faser, hvor SMV’er dels får afdækket deres potentiale til at blive mere energi- og ressourceeffektive, dels får sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde og implementere cirkulære forretningsmodeller. Aktiviteter kan fx være: Opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører mv. Tilknytning af en rådgiver, der har erfaring med cirkulær forretningsudvikling Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af cirkulære forretningsmodeller Ansøgningsmateriale og uddybende information Find uddybende information i temabeskrivelsen (pdf) Det er afgørende, at den kommende indsats ikke overlapper med eksisterende eller planlagte indsatser. Se listen over eksisterende, regionale indsatser vedrørende cirkulær økonomi (pdf) Erhvervsstyrelsen holder informationsmøde om ansøgningsrunden tirsdag den 16. januar 2018  kl. 13.00 – 15.00. Mødet finder sted hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. Tilmeld dig informationsmødet Ansøgning Ansøgningsfristen er onsdag den 28. februar 2018 kl. […]
December 8th, 2017|Nyhedsarkiv|

Varmebesparelse i eksisterende bygninger

Denne rapport er bestilt af Energistyrelsen, som har ønsket at få beregnet potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse og de hermed forbundne investeringer samt disses rentabilitet for bygningsejerne. I lyset af den danske regerings målsætning om en fossilfri energiforsyning i 2050 er det vigtigt at være opmærksom på potentialet for varmebesparelser. Opvarmning af bygninger tegner sig for op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug, og derfor kan varmebesparelser være en nøglefaktor til reduktion af den nødvendige kapacitet af fremtidens vedvarende energiforsyningssystem. Rapportens beregninger viser bl.a., at hvis den samlede danske bygningsmasse i forbindelse med nødvendig renovering også bliver energieffektiviseret til et niveau svarende til kravene i det gældende bygningsreglement (BR15 og BR18), ville det nedbringe varmeforbruget med en tredjedel. Den samlede investering i energieffektiviseringen ville være ca. 40 mia. kroner, og investeringen ville være særdeles rentabel for bygningsejerne, idet de over en 30-årig periode ville få deres investeringer tilbage mellem to og tre gange, varierende med hvilken energikilde den enkelte bygningsejer anvender til rumopvarmning. Rapporten konkluderer intet om, hvilket niveau af varmebesparelser der vil være samfundsøkonomisk optimalt. For at kunne svare på dette vil det være nødvendigt også at foretage økonomiske analyser af det fremtidige energiforsyningssystem. Rapporten ledsages af et regneark i Microsoft Excel-format med resultaterne af beregningerne af varmebesparelser og investeringsbehov for de syv forskellige scenarier, som indgår i rapporten. Se regneark og rapport her. Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut
December 7th, 2017|Nyhedsarkiv|

Ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye udgaver af bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen). Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018. Bydronebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2016, og på baggrund af de erfaringer, der siden da er indhentet fra bl.a. dronebranchen har styrelsen besluttet at foretage visse ændringer og tilpasninger af bydronebekendtgørelsen, jf. nedenfor. Endvidere er der foretaget visse ændringer og tilpasninger af landdronebekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. juli 2017. Det sker bl.a. som følge af indførelse af bestemmelser om godkendelse af modelflyvepladser samt bestemmelser om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet, jf. nedenfor. Endelig er der foretaget visse redaktionelle og lovtekniske ændringer i bekendtgørelserne. I bydronebekendtgørelsen er der bl.a. foretaget følgende ændringer: Kravet om praktisk flyveerfaring er ændret fra tre timer til fem timer, og alle dronekategorier vil fremover være omfattet af kravet Der er indsat en ny bestemmelse, der gør det muligt at fravige visse af vigepligtsreglerne Bestemmelsen om overflyvning af luftfartshindringer er ændret, så det fremover er muligt at overflyve visse luftfartshindringer, der overstiger 120 meter, med højst 25 meter Der er indsat en ny bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet I landdronebekendtgørelsen er der bl.a. foretaget følgende ændringer: Der er indsat en ny bestemmelse om flyvning med droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet Der er indsat en ny bestemmelse om godkendelse af modelflyvepladser med tilhørende luftrum De nye udgaver af dronebekendtgørelserne erstatter bekendtgørelse nr. 1119 af 22. august 2016 om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 788 af 14. juni 2017 om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen). Kilde:
December 6th, 2017|Nyhedsarkiv|

Rekordantal ansøgere til prestigefyldte klimapriser

Pressemeddelelse Maling fri for skadelige stoffer, intelligente løsninger inden for indeklima, forebyggelse af skybrudsskader samt stort fokus på CO2-udledning og cirkulær økonomi i produktion af byggematerialer. Mængden af innovation og feltet af ansøgere til Byggeriets Klimapriser favner i år vidt og bredt. Og der er flere end nogensinde. En stigende efterspørgsel og flere krav til byggeriet har de seneste år sat fart på innovation inden for grønne og bæredygtige byggevarer, løsninger og miljøstrategier. Det oplever man ikke mindst hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, der i forbindelse med BYGGERI’18 til marts uddeler Byggeriets tre hæderspriser; Klima-, Energi- og Miljøprisen. I år er der tikket 30 pct. flere ansøgninger ind til de tre prestigefyldte priser, og innovationsniveauet er ifølge direktør Palle Thomsen højere end nogensinde før. ”Det er femte gang, at vi kommer til at uddele Byggeriets Klimapriser, og vi har aldrig oplevet et ansøgningsfelt med så mange nye teknologier, idéer og løsninger som i år,” siger Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, som fortsætter: ”Specielt innovation inden for cirkulær økonomi og energibesparende materialer er et gennemgående træk i de mange ansøgninger. Det vidner om, at bæredygtige materialer og grønne løsninger er kommet højt op på dagsordenen, og at danske virksomheder er blevet bedre til at tænke klima, energi og miljø ind i deres produkter og arbejde,” siger Palle Thomsen. Nomineringskomitéen for Byggeriets Klimapriser består af toneangivende personer inden for byggeri, som nu har til opgave at finde de nominerede til de tre Klimapriser. ”Vi har nedsat en nomineringskomité bestående af repræsentanter fra samtlige af byggeriets parter. Det er lige fra de udførende – repræsenteret ved direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri – til rådgivere – direktør Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder – og bygherrer – direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen. De 13 komitémedlemmer […]
December 5th, 2017|Nyhedsarkiv|