Nyhedsarkiv

Videncentret er her 4 år mere

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fortsætter i 4 år mere frem til og med 2023 og drives videre af det samme konsortium som hidtil. Kræfterne bag videncentret vil dermed fortsat være Teknologisk Institut, BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut, DTU, ViegandMaagøe og Primetime Kommunikation. Centret vil stadig have hjemsted på Teknologisk Institut. Formålet med at videreføre Videncentret er ifølge Energistyrelsen at sikre en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og konkrete løsninger af høj kvalitet vedrørende energibesparelser i bygninger, og et bæredygtigt og klimavenligt byggeri. Videncentret skal dermed også medvirke til korrekt efterlevelse af Bygningsreglementets energikrav og være med til at sikre, at byggeriets aktører har de nødvendige kvalifikationer samt at det er enkelt at vejlede om og udføre energibesparende tiltag. Denne viden, der er omsat i energiløsninger og andre værktøjer, er fortsat grundsøjlen sammen med formidlingsaktiviteter for at opnå en mere energieffektiv og klimavenlig bygningsmasse. Videncentret har eksisteret siden 2008.
May 12th, 2020|Nyhedsarkiv|

Bliv bedre til bæredygtighed

Denne guide bygger videre på vores eksisterende vejledningsmateriale om bæredygtige materialevalg, som hedder ”Vælg bæredygtigt” – et materiale, som giver tommelfingerregler og gode råd primært angående materialevalg. Du finder det på www.vælgbæredygtigt.dk. Helt overordnet beskriver det fem gode principper, når det handler specifikt om bæredygtige materialevalg: • Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift • Skab godt indeklima – lyd, lys og luft • Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger • Byg holdbart – vælg materialer til formålet • Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer Nærværende guide gør brug af de fem principper, men går et spadestik dybere i nogle af de centrale områder og vil udbygge din viden om bæredygtighed og de fem principper. Temaet ‘bæredygtigt materialevalg’ vil blive uddybet og derudover behandles en række andre aspekter af begrebet bæredygtighed. For at bygge mere bæredygtigt er det vigtigt at kunne stille de rette spørgsmål til kunder og leverandører, forstå de processer, man skal bidrage til, og finde svar. Denne guide hjælper de udførende aktører i byggebranchen med at gøre netop det – uanset om det er den mindre håndværksvirksomhed eller den større entreprenør. Du får viden om en række værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig til at blive bedre til de mange forskellige aspekter af bæredygtighed, både når du bygger nyt og renoverer. Formålet er at klæde dig og din virksomhed på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og at gøre dig klar til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet. Materialet er også velegnet til […]
May 11th, 2020|Nyhedsarkiv|

BYGGERI’20 bliver til BYGGERI’22

Pressemeddelelse Udstillere får standleje tilbage Danske Byggecentre, der står bag BYGGERI-messerne med titusindvis af deltagere, udskød i marts – som en direkte konsekvens af regeringens Corona-tiltag – årets messe, BYGGERI ’20. Nu er der fundet en ny dato for messen, og alle udstillere får deres standleje tilbagebetalt. Siden BYGGERI’20 i begyndelsen af marts blev udskudt, som direkte konsekvens af regeringens foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af udbredelsen af Corona-virus, har arrangørerne Danske Byggecentre arbejdet hårdt på at finde en mindelig løsning og en ny dato.  ”Det er vigtigt for os at handle ansvarligt. Vore udstilleres og de besøgendes sikkerhed og tryghed er afgørende. Og med de usikre udsigter for mindsket smittefare, går der betydeligt længere tid, end vi først antog, før det er forsvarligt at samle så mange besøgende, som vi gør på BYGGERI-messen,” siger Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre, der arrangerer messen.  Respekt for usikkerhedenSamtidig er erhvervslivet voldsomt ramt af den heftige økonomiske usikkerhed, der har hersket siden marts. Og sådan vil det forventeligt være i lang tid endnu. ”Vi har dyb respekt for, at konsekvenserne af COVID-19 kan ramme bredt. For mange handler de næste mange måneder ikke om messer, men om at få deres virksomheder styret sikkert gennem krisen. Det tager vi hensyn til,” siger Palle Thomsen. Arrangørerne har derfor vedtaget, at BYGGERI’20 bliver til BYGGERI’22, der afholdes 1. til 4. marts 2022 i MESSE C i Fredericia. Udstillere får standleje returSideløbende med at finde en ny dato, har arrangørerne bag messen været fokuserede på at afsøge alle muligheder for økonomisk at tilgodese og kompensere udstillere på BYGGERI’20. ”Messeudvalget og bestyrelsen […]
May 7th, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Hvis ikke byggebranchen bruger dokumentation af materialer, når vi ikke regeringens klimamål

Hvis ikke byggebranchen bruger dokumentation af materialer, når vi ikke regeringens klimamål

Debatindlæg Byggebranchen skal øge brugen af dokumentation og certificeringer af materialer, hvis Danmark skal have en chance for at nå målet om 70 procents reduktion af CO2-udledning, skriver Palle Thomsen, adm. Direktør i Danske Byggecentre i dette debatindlæg. Man kan i diverse debatindlæg finde kvalificerede bud på, hvordan de mange midler staten har frigjort for at holde hånden under byggebranchen i coronakrisen, bedst kan fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Hertil diskuteres, hvordan vi i byggebranchen bevæger os mod den grønne omstilling og en miljøvenlig byggebranche med en stærkt reduceret klimabelastning. Her spiller byggematerialer en stadig stigende rolle i takt med, at vi i branchen bliver bedre og bedre til at bygge energieffektivt. Det er bredt anerkendt blandt fagfolk, byggeriets parter og politikere, at byggematerialer i fremtiden vil spille en større rolle, når vi i fremtiden planlægger og bygger bæredygtigt. Vi kan ikke CO2-reducere uden at kende materialerSærligt dokumentation på byggematerialers indhold og klimabelastning vil være af afgørende betydning, da man ikke kan reducere byggeriets CO2 med 70%, hvis man ikke kender til byggematerialernes indhold og klimabelastning. Byggeriet vil i dag have dokumenteret, hvad valg af byggematerialer og byggeprocesser gør for byggeriets samlede påvirkning. Her er certificeringer en måde at dokumentere, at et byggeri opfylder kriterierne for bæredygtighed. Det er altså helt essentielt for fremtidens grønne byggeri, at man ved, hvad man bygger med, og hvilke stoffer de pågældende materialer indeholder. Derfor vil tilgængeligheden af denne dokumentation være fundamental for fremtidens byggeri. I Danske Byggecentre kender vores medlemmer til arbejdet forbundet med at skaffe den fornødne dokumentation på byggematerialer. Derfor udviklede […]
May 7th, 2020|Nyhedsarkiv|

Ny tilskudspulje til energiforbedringer på vej

I 2021 åbner en offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger på op til 200 mio. kr. årligt frem til og med 2024. Reglerne for puljen er p.t. i høring. Det giver mulighed for at få gennemført flere energiforbedringer i både enfamiliehuse og etageejendomme. Fra 2021 til og med 2024 vil det være muligt at søge tilskud til energiforbedringer i eksisterende helårsboliger. Her får en ny, offentlig tilskudsordning effekt. Formålet er et fremme den grønne omstilling ved at reducere energiforbruget i bygninger ved efterisolering og ventilation med varmegenvinding og ved at omstille flere boliger til grøn energi i form af varmepumper. Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Vagn Holk siger: “Puljen vil medvirke til at reducere energiforbruget i boliger – hvilket er helt nødvendigt, hvis Danmark skal nå i mål med 70 % CO2-reduktion i 2030. Vi glæder os i Videncentret til at være med til at understøtte ordningen og håndværkerne med viden og vejledning.” Bekendtgørelsen, der frem til 13. maj 2020 er i høring, beskriver rammerne omkring tilskudsordningen, herunder de specifikke energiforbedringer, man kan søge tiltag til, og hvor meget der kan opnås i tilskud. Selve bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2020, men altså først med tilskudsmidler fra 2021. Det betyder, at byggebranchen har et halvt år til at forberede sig. Det er Energistyrelsen, som administrerer tilskudspuljen. Find bekendtgørelsen, der er i høring, her.
May 7th, 2020|Nyhedsarkiv|

Covid-19 crisis has multiple timber trade impacts

Members of the STTC Technical Committee report the Covid-19 pandemic resulting in radically reduced timber trading across Europe. Many companies are temporarily closing or curtailing operations, pushing back orders and asking for longer payment terms. Impacts of the health crisis are also reported from China and African supplier countries. The STTC Technical Committee, which comprises the European Timber Trade Federation, national trade associations, the FSC, PEFC and ATIBT, held a remote meeting to address the crisis and share experience. The UK TTF said it was busy with member enquiries, particularly on government grants to enable companies to pay furloughed personnel during temporary shutdown. Some importers, distributors and merchants have suspended business. Others are operating at much reduced levels. Some demand continues from the UK building sector, with work on construction sites allowed within new health and safety rules. DIY sales are also holding up, which is attributed to consumers undertaking repair and refurbishment projects while off work. Importers say they have asked overseas suppliers to push back orders by 30 to 60 days but there is still concern about the build-up of landed stocks at ports, with companies unable to accept cargoes as their own storage is full. German trade federation GD Holz said wholesalers had not at the time been significantly affected. How long this would last depended on continuing construction activity. However, for small to medium sized timber enterprises the situation was described as ‘catastrophic’. It was suggested that, to provide some relief, they might adopt the strategy of the electronics sector, allowing consumers to pre-order and pick up goods. Many German retail and other consumer-facing businesses were at a full stop, but DIY outlets were allowed to open in some parts of the country and hardware stores continued to serve B2B customers.
May 6th, 2020|Nyhedsarkiv|

EPD’ER FOR KONSTRUKTIONSTRÆ

April 2020 Fem nye miljøvaredeklarationer dokumenterer nu meget præcist træs egenskaber i de modeller, som beregner et byggeris klimabelastning. Miljødeklarationerne er udregnet for konstruktionstræ, der dækker nogle af byggeriets mest almindelige træprodukter. Fordi konstruktionstræ er et standardprodukt, har det været muligt at lave fælles branche-EPD’er. Det giver den fordel, at producenter og leverandører ikke skal ud at lave deres egne målinger for disse træprodukter. Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet i et samarbejde mellem de to organisationer Træinformation og træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk og er tredjepartsverificeret af Rambøll. De fem EPD’er kan downloades frit via nedenstående links fra EPD Danmarks hjemmeside:Download savet og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran her. Download høvlet konstruktionstræprodukter af fyr og gran her. Download limtræ konstruktionstræprodukter af fyr og gran her. Download CLT konstruktionstræprodukter her. Download WISA Gran krydsfiner, ubelagt her.
May 5th, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Danske vandselskaber kan effektivisere for ca. 3,9 milliarder

Danske vandselskaber kan effektivisere for ca. 3,9 milliarder

Potentialet for at effektivisere den danske vandsektor er betydeligt, og indfrielsen af det kan styrke grøn omstilling. Det viser analysen ”Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030 ”, som klima- energi- og forsyningsministeren i januar bad Forsyningssekretariatet udarbejde. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald: ”De danske vandselskaber er naturlige monopoler. Det manglende konkurrencepres fjerner en vigtig tilskyndelse til effektiv drift og god service. Analysen viser, at effektiviseringspotentialet er betydeligt, men også at det ikke er urealistisk at indfri potentialet frem mod 2030. Det vil gavne alle, der bruger vand, forbrugere såvel som virksomheder.” ”Vandsektoren står som det meste af det øvrige danske erhvervsliv over for en grøn omstilling. Effektiv drift bidrager til at målene kan nås, uden unødige stigninger i vandpriserne.” Den danske vandsektor kan hente effektiviseringsgevinster for omkring 3,9 milliarder kroner frem mod 2030. Beløbet er et usikkert men konservativt skøn. Det fremgår af en analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren, som klima- energi og forsyningsministeren i januar bad Forsyningssekretariatet udarbejde. Effektiviseringsgevinsterne kan for eksempel hentes ved investeringer i ny teknologi, som ud over en mere effektiv drift også understøtter grøn omstilling og højere forsyningssikkerhed. Analysen peger på fem primære kilder til en mere effektiv vandsektor i Danmark. Det drejer sig om: Øget konsolidering Lavere lønpræmier Øget brug af bedre, eksisterende teknologier De mindst effektive vandselskaber skal indhente efterslæb i forhold til de mest effektive vandselskaber Højere produktivitet som følge af, at vandsektoren skal følge den forventede produktivitetsudvikling i en sammenlignelig del af den konkurrenceudsatte danske økonomi frem til 2030. Vandselskabernes kunder – der både er forbrugere og virksomheder […]
May 4th, 2020|Nyhedsarkiv|

Der er brug for krav om byggematerialers klimabelastning

Af Palle ThomsenAdministrerende direktør, Danske Byggecentre I Danske Byggecentre har vi længe været fortaler for fokus på byggematerialers klimabelastning – altså den mængde af energi det kræver at producere et givent produkt – den såkaldte indlejrede energi. Derfor blev vi svært tilfredse, da vi læste klimarådets rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, her foreslår rådet nemlig et øget fokus på klimabelastningen i byggematerialer. Klimarådet skriver således at: ”Vi er formentlig allerede i dag nået til det punkt, hvor nye bygningers udledninger fra materialeforbrug og byggeri overstiger udledninger fra energiforbruget i bygningernes levetid. Det fordrer et øget fokus på klimabelastningen fra byggematerialer”. Vi kan ikke bygge alt i træKlimarådets forslag er ikke til tage fejl af og understreger det, vi har sagt længe – nemlig at energieffektiviseringer af bygninger ikke gør det alene. Hvis vi i byggeriet skal imødekomme den ambitiøse klimaplan der er lagt, skal der fokus på byggematerialers klimabelastning. Ellers kommer vi ikke i mål. Her kan man fristes til at tro, at løsningen udelukkende er at bygge i træ, da man derved kan binde træets kulstof i bygningen og samtidig reducere mængden af svært klimabelastende byggematerialer såsom stål og beton. Og selvom træ uomtvisteligt spiller en hovedrolle i byggeriets arbejde for at bygge mere bæredygtigt, så er det ikke gjort med det – af den simple årsag at vi ikke kan bygge alt i træ. Det vigtige er, at vi får gennemsigtighed omkring byggematerialers sammensætning og indhold, da vi først dér kan kende til materialets klimabelastning og først dér kan vælge byggematerialer ud fra et oplyst grundlag. Vi er i […]
May 1st, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om tagpap-branchen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om tagpap-branchen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om mulige konkurrencebegrænsende aftaler i den danske tagpap-branche. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: ”I Konkurrencerådet vurderede vi oprindeligt, at centrale aktører inden for tagpap-branchen var gået sammen om at holde konkurrenter ude, og at det var i strid med konkurrenceloven. Konkurrencerådet traf afgørelse om, at det var tilfældet, men Konkurrenceankenævnet fandt, at vi ikke med den fornødne sikkerhed havde godtgjort, at adfærden var i strid med loven.” ”Vi har gennemført en række yderligere undersøgelser og juridiske analyser. Vi mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt – hverken i forhold til sagens parter eller en effektiv anvendelse af styrelsens ressourcer – at fortsætte sagsbehandlingen, måske flere år endnu. På den baggrund og ikke mindst med afsæt i Ankenævnets vurdering af sagen og dens beviser, er det besluttet, at sagen lukkes.” I maj 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening (DTB) og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ulovligt havde holdt konkurrenter ude af markedet, blandt andet gennem en branchestandard. Sagens parter ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet, og i september 2018 ophævede Konkurrenceankenævnet afgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling og afgørelse i Konkurrencerådet. Konkurrenceankenævnet fandt, at det ikke med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at der foreligger en såkaldt ”til formål”-overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrenceankenævnet har forholdt sig til centrale beviser i sagen og lagt vægt på, at standarder ikke som udgangspunkt anses for konkurrencebegrænsende. Ankenævnet nævner blandt andet, at selv om det er godtgjort, at standarderne er blevet brugt til at give de indklagede virksomheder en vis konkurrencemæssig fordel, så har det efter nævnets opfattelse ikke været det styrende hensyn bag standarderne og/eller TOR Godkendt. Undersøgelser […]
April 30th, 2020|Nyhedsarkiv|