Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Guide om indeklima og komfort i kontorbygninger er opdateret

Guide om indeklima og komfort i kontorbygninger er opdateret

Videncentret har opdateret sin indeklimaguide, der hjælper med at screene indeklimaet i kontorbygninger med fokus på belysning og ventilation. Guiden kan anvendes til at planlægge og foretage en vurdering af indeklimaet. Download guiden her. Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
October 9th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ændring af udbudslov skal skabe større klarhed om tildeling af udbudte opgaver

Ændring af udbudslov skal skabe større klarhed om tildeling af udbudte opgaver

Regeringen ønsker større klarhed om tildeling af udbudte opgaver og har netop sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget med det lovforberedende arbejde. Erhvervsminister Rasmus Jarlov har sendt et forslag til ændring af udbudsloven i høring. Forslaget indeholder blandt andet to nye pligter for ordregivere: Pligt til at fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Pligt til at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter. Med forslaget om pligt til at fastlægge og beskrive evalueringsmodellen i udbudsmaterialet vil regeringen bringe retstilstanden i overensstemmelse med udbudslovens hensigt. Det sker efter, at Klagenævnet for Udbud i august 2017 i en principiel sag afgjorde, at ordregivere kunne undlade at offentliggøre alle dele af evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Afgørelsen handlede om et udbud fra Region Midtjylland af anæstesiapparater og -monitorer. Lovforslaget sendes nu i høring og ventes fremsat i Folketinget inden udgangen af 2018. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
October 8th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Unge huskøbere står med nøglen til store energibesparelser

Unge huskøbere står med nøglen til store energibesparelser

Unge huskøbere glemmer for ofte at investere i isolering og nye vinduer. Det er skidt for pengepungen og klimaet. Derfor sætter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt gang i en kampagne målrettet førstegangskøbere. Blot én ud af tre førstegangskøbere vælger at bruge penge på at energirenovere. Det viser en rundspørge, som Energistyrelsen har foretaget. Nøglen til de store energibesparelser ligger bl.a. hos de unge førstegangskøbere. Som ny boligejer har man tit fokus på, at man gerne vil have nyt køkken eller bad, og så glemmer man let energiforbruget. Men det kan i den grad svare sig at få tænkt energien med, når man alligevel skal have fat i både værktøj og pengepung. Og så er energirenoveringerne godt for klimaet, hvilket mange unge mennesker heldigvis går meget op i, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. En analyse fra Energistyrelsen viser, at der er store besparelser at hente på huse med de dårligste energimærker. Besparelsespotentialet varierer meget fx i forhold til hustype og de lokale varmepriser, men ifølge analysen er der i gennemsnit en potentiel besparelse på 25.000 kr. årligt, hvis man har købt et hus med energimærke G. Samtidig med at man hæver husets energimærke, får man ofte et bedre indeklima, som også vægter højt i mange børnefamilier. Ny kampagne skal især ramme unge huskøbere og boligejere Næsten 90 pct. af alle husejere, der har købt og renoveret deres bolig inden for de seneste ti år, renoverede det maksimalt tre år efter de købte huset. Derfor sætter Energistyrelsen den 1. oktober gang i kampagnen ”Kom rigtigt fra start”, som er særligt målrettet mod par i alderen 25-40 år, der enten overvejer at købe eller lige har købt et hus med et dårligt energimærke. Unge boligkøbere har glæde af […]
October 5th, 2018|Nyhedsarkiv|

BYGGERI’18 sætter tilfredshedsrekord

Pressemeddelelse De besøgendes udbytte ved årets BYGGERI-messe har aldrig været højere. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt besøgende, udstillere og medlemmer af Brancheforeningen Danske Byggecentre i forbindelse med dette års messe i Fredericia. Flere end 26.000 professionelle fagfolk fra hele byggebranchen valfartede i marts til Skandinaviens vigtigste byggefagmesse, BYGGERI-messen, i MESSE C, Fredericia. Messen havde i år flere end 300 producenter og leverandører som udstillere. Arrangørerne bag BYGGERI-messen, Brancheforeningen Danske Byggecentre, har efterfølgende gennemført en række tilfredshedsundersøgelser blandt de besøgende, udstillere og medlemmerne af Brancheforeningen Danske Byggecentre for at skabe sig et indtryk af branchens tilfredshed med messen. Tilfredshedsundersøgelsen viser, at intet mindre end 93 pct. af de besøgende er tilfredse med udbyttet af deres besøg på messen, og at hele 84 pct. forventer at lægge vejen forbi BYGGERI’20. Det er rekord. De flotte resultater vidner om, at byggeriet fortsat kan hente en masse inspiration, viden og et godt netværk på BYGGERI-messen. Det er branchens samlingspunkt, hvor producenter og leverandører kommer i direkte dialog med de helt rigtige professionelle fagfolk, forhandlere og projekterende, som omvendt bliver klædt fagligt på i forhold til nye produkter og løsninger, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre. Udstillere vender tilbage i 2020 Den store tilfredshed med byggefagmessen kan også spores blandt medlemmerne hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, der er brancheorganisation for landets førende byggecentre, trælaster og byggemarkeder. Her er 93 pct. tilfredse med deres udbytte af messebesøget, ligesom tilfredsheden med det faglige og informative niveau hos udstillerne ligger på hele 90 pct. – en stigning på 10 procentpoint i forhold til BYGGERI’16. I år ydede vores mange engagerede udstillere en ekstraordinær indsats med de flotteste og mest inspirerende messestande, jeg endnu har oplevet ved en BYGGERI-messe. Samtidig så jeg topmotiverede og snakkesalige udstillere på standene, hvilket smitter […]
October 4th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Tegnestuen lenschow & pihlmann vinder Danish Wood Award 2018

Tegnestuen lenschow & pihlmann vinder Danish Wood Award 2018

Vinderen af Danish Wood Award 2018 er blevet offentliggjort. Prisen gik til arkitekterne Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann, der var nomineret sammen med Dorte Mandrup og einrum arkitekter. Når nyt spiller sammen med det gamle i videreførelsen af kulturarv Med Studielandsbyen i Viby J viser lenschow & pihlmann, hvordan et stykke forladt arkitektonisk kulturarv kan vækkes til live på fineste vis med en uhøjtidelig restaureringsstrategi og det rette materialevalg. Her bliver de oprindelige trækonstruktioner udnyttet, hvor nyt og gammelt spiller sammen på fornemste vis. Plads til fordybelse i studierne Når man ser tilbage på 1970’ernes studie- og kollegieboliger, er det ikke svært at forstå, at de brutale betonstrukturer kunne være svære at føle sig hjemme i og endda kunne skabe fremmedgørelse og anonymitet. Studielandsbyen er derimod et sympatisk og modigt projekt, hvor lenschow & pihlmann viser, hvordan man kan videreføre kulturarv og skabe studieboliger med fokus på fællesskab og plads til at fordybe sig i studierne samtidig. De små værelser har hver en hems i træ, hvilket giver et velproportioneret rumforløb, der i samspil med de store vinduespartier bringer naturen ind, og gør boligen til en smuk oplevelse, hvor brugen af træet giver en udstråling af glød og varme. En rigdom af simple detaljer viser, i så ung en tegnestue, en særlig evne til at mestre hele den arkitektoniske proces, skabe værdi for samfundet og den enkelte investor. Alt på trods af økonomiske og funktionelle begrænsninger, udtaler Anna Maria Indrio fra priskomitéen. Særlige byrum opstår Studielandsbyen består af 56 studieboliger og tager udgangspunkt i den gamle bindings-værksgård Søgaard fra 1677, der er omdannet til boliger og fælleshus. Omkring gårdens fire oprindelige længer er der opført nye længer, der også indeholder studieboliger. Placeringen af de nye længer skaber små opholdspladser, der […]
October 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Positivt med en effektiv og mere forståelig arbejdsmiljøregulering

Positivt med en effektiv og mere forståelig arbejdsmiljøregulering

Pressemeddelelse Ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede den 1. oktober sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats til regeringen. Hos Danske Byggecentre støtter vi op om ekspertgruppens anbefaling om en bedre og mere forståelig arbejdsmiljøregulering. Det er vores opfattelse, at arbejdsmiljøreguleringen kan variere alt efter hvilken landsdel reguleringen bliver udført, derfor mener vi, at det er vigtigt med klarere og enklere regler, som fortolkes ens over hele landet. Vi mener også, at det er positivt med øget vidensproduktion om arbejdsmiljø, og en mere sammenhængende formidling af denne viden til arbejdspladserne. Det skal ikke være en hemmelighed, hvad der er godt arbejdsmiljø. Derfor er det også positivt med ekspertgruppens anbefaling om en mere proaktiv kommunikationsindsats fra arbejdstilsynets side. Håber på mere effektiv regulering Ekspertudvalget skriver i deres anbefalinger, at de gerne ser en mere målrettet myndighedsindsats, hvor reguleringen skal målrettes de arbejdspladser, der har de største problemer og risiko for arbejdsmiljøet. Hos Danske Byggecentre er vi helt enige i, at der ikke er nogen grund til gang på gang at besøge de virksomheder, som ikke har en historik med at have problemer med arbejdsmiljøet. Disse besøg giver en række administrative byrder, som kunne være undgået med en mere effektiv tilgang. Siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Mere fokus på rådgivning Således ser man det i markedet som en stor administrativ byrde at have besøg af arbejdstilsynet. Det ville have klædt ekspertudvalget at anbefalingerne kom tættere på en decideret kultur, hvor man har fokus på at hjælpe og vejlede virksomheder, fremfor den ”straffekultur”, der i øjeblikket husere hos arbejdstilsynet. Derfor mener vi ikke, som ekspertudvalget skriver, at der er behov for højere straffe som incitament for at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Vi mener, at højere fokus på rådgivning og vejledning vil give en større effekt. Yderligere information: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk
October 2nd, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  SMV:Digital er klar til at byde de første små og mellemstore virksomheder indenfor

SMV:Digital er klar til at byde de første små og mellemstore virksomheder indenfor

Tirsdag d. 25. september åbnede regeringens initiativ SMV:Digital, der skal styrke de små og mellemstore virksomheders digitalisering og e-handel. Dansk erhvervsliv skal udnytte de nye digitale teknologier til at skabe vækst og job i Danmark. De små og mellemstore virksomheder, som udgør størstedelen af dansk erhvervsliv, er dog markant mindre digitale end de store virksomheder og investerer mindre i digitalisering. Som del af Strategi for Danmarks digitale vækst lanceres nu initiativet SMV:Digital og hjemmesiden www.smvdigital.dk, hvor de små og mellemstore virksomheder får én indgang til en række tilbud, som kan understøtte virksomhedernes arbejde med at udnytte de nye digitale teknologier. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: Digitalisering kan styrke de små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Det kan fx være gennem automatisering af produktionen eller bedre udnyttelse af data til intern optimering og udvikling af nye produkter og services. Med SMV:Digital vil vi gøre det nemmere for virksomhederne at komme i gang med at høste de digitale gevinster gennem rådgivning om digital omstilling og e-handel. På www.smvdigital.dk kan de små og mellemstore virksomheder for eksempel få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der skal hjælpe til at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres, og ligeledes afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. Som en del af SMV:Digital oprettes der et E-handelscenter med særligt fokus på at fremme danske SMV’ers brug af e-handel. Når både forbrugere og virksomheder i stigende grad køber online, er det vigtigt at de danske virksomheder følger med, ellers risikerer de at tabe salg til udenlandske konkurrenter. Via E-handelscentret kan de små virksomheder for eksempel få hjælp til at finde frem til den rigtige webshopløsning eller bruge data fra deres eksisterende webshop til at målrette deres online salg, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov. E-handelscentret […]
October 1st, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Energipolitisk danmarkshistorie: Regeringen åbner for konkurrence mellem sol og vind

Energipolitisk danmarkshistorie: Regeringen åbner for konkurrence mellem sol og vind

Der blev i går skrevet energipolitisk danmarkshistorie, da vindmølle- og solcelle-projekter for første gang nogensinde i Danmark fik mulighed for at byde ind i et teknologineutralt udbud, hvor der konkurreres om at levere mest mulig grøn strøm for pengene. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet igangsatte den 27. september det første teknologineutrale udbud med vind og sol nogensinde i Danmark. Der åbnes således op for, at vindmølle- og solcelleprojekter skal konkurrere om adgang til støttemidler for sammenlagt 842 mio. kr. svarende til ca. 140 MW (1). Det forventes at dække over 100.000 husstandes årlige strømforbrug. Budrunden er åben fra den 27. september til den 26. november, og det endelige resultat forventes præsenteret primo december. Det er en stor dag for dansk energipolitik. For første gang nogensinde skal teknologierne konkurrere om at levere mest mulig grøn strøm for pengene til gavn for hele samfundet, og jeg har stor tiltro til vind- og solbranchen kan levere nogle flotte bud, siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V). Mod en mere markedsbaseret støtte til vedvarende energi Den hidtidige støtteordning for vindmøller udløb den 21. februar 2018, mens den åbne støtteordning til solceller er afskaffet. Derfor besluttede regeringen og Dansk Folkeparti sidste år blandt andet at indføre årlige teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018 og 2019 for sammenlagt 842 mio. kr. Det teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018 markerer det første vigtige skridt væk fra tidligere tiders håndholdte og dyre støtteordninger og med en mere markedsbaseret tilgang til støtten til vedvarende energi. Målet er, at vedvarende energi skal kunne klare sig på markedsvilkår. Der er vi ikke helt endnu. Jeg håber dog, at dette teknologineutrale udbud bliver en god generalprøve, som kan give et praj om, hvor langt vi er fra målet, […]
September 28th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Politiske drøftelser går i gang om iværksætterselskaberne

Politiske drøftelser går i gang om iværksætterselskaberne

Erhvervsministeren indkalder til politiske forhandlinger om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber, som et led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Samtidig skal en sænkelse af kapitalkravet til anpartsselskaber drøftes, så kravet kommer mere på niveau med de øvrige nordiske lande, og sikre at der fortsat er gode muligheder for at oprette selskaber. Man skal i dag stille med en sikkerhed på 50.000 kr. for at stifte et anpartsselskab. Regeringen foreslår eksempelvis at sænke dette kapitalkrav til 40.000 kr. Iværksætterselskaberne kræver derimod ikke et kapitalindskud. Erhvervsstyrelsen har netop færdiggjort en evaluering af iværksætterselskaberne, som viser, at der er problemer med skatte- og afgiftsrestancer, at iværksætterselskaberne udgør en risiko for svig, og at mange af selskaberne tvangsopløses på statens regning. Disse problemer har vist sig at være større end forventet. “Det er vigtigt, at det er nemt og billigt at stifte virksomhed i Danmark. Men iværksætterselskaberne har den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og derefter lukke dem uden selv at miste en krone. Det giver mulighed for at optage gæld og derefter løbe fra regningen. Det er ikke sundt, og derfor vil det være bedre at gøre anpartsselskaberne billigere”, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov. Kontakter Presserådgiver Jesper Christiansen, jec@em.dk, tlf. 91 33 70 17 Dokumenter Læs Analyse af Iværksætterselskaber her.   Kilde: Erhvervsministeriet
September 27th, 2018|Nyhedsarkiv|

Forskere undersøger livskvalitet på landet

For første gang skal et dansk forskerteam undersøge, hvilke faktorer der skaber livskvalitet på landet. Foreningen Realdania støtter projektet med 4,8 millioner kroner. Det er forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet, der er i fire faglige spor skal blive klogere på livskvaliteten på landet og betydningen af de fysiske rammer – f.eks. bygninger og mødesteder. ”Vi ved meget om, hvorfor folk vælger at flytte på landet – nogle ønsker f.eks. mere natur og mere fællesskab. Nu skal vi undersøge, om det er de samme faktorer, der påvirker livskvaliteten,” siger lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, som leder forskningsprojektet. Holder af hverdagen Undersøgelser viser igen og igen, at danskerne er optimistiske, trygge og glade for tilværelsen. Samtidig bryder Danmark med en international tendens til, at de mest tilfredse mennesker lever i byerne. Flere målinger viser nemlig, at livskvaliteten i Danmark er højere på landet. Måler man på andre faktorer end livskvalitet, ser billedet af yderområderne anderledes ud. F.eks. viser Social- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indikatorer, at der i landdistrikterne er store udfordringer. Ofte bliver yderområderne i medierne fremstillet i forfaldshistorier om afvikling og social slagside. I én af flere aktuelle undersøgelser har Realdania i samarbejde med Gallup spurgt godt 7.000 danskerne til deres livskvalitet. I landdistrikterne svarer hele 82 procent, at de har ’en høj livskvalitet’. Landsgennemsnittet er 76,8 procent. Men hvad er det helt konkret, der skaber glæde i hverdagen? Er det naboerne eller naturen? Hvilken og hvor stor en rolle spiller de fysiske rammer hvor man mødes og samles? Hvad er relationen til de strukturelle og sociale problemer, der også findes i yderområderne? Væk fra byens projektstress Pia Heike Johansen mener, at den offentlige debat har travlt med at bortforklare den høje livskvalitet på landet […]
September 25th, 2018|Nyhedsarkiv|