Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  50 mio. kr. til inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

50 mio. kr. til inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Danske virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Samtidig findes der en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som på længere sigt også står uden for det ordinære arbejdsmarked. Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder. Det kræver dog en særlig indsats at få de unge i målgruppen i gang med ungdomsuddannelse og dermed på lidt længere sigt at sikre, at de bliver en del af den ordinære arbejdsstyrke. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 50,3 mio. kr. til en inklusionsindsats, der skal forbedre mulighederne for unge på kanten af arbejdsmarkedet. EU’s Socialfond medfinansierer den kommende indsats. Læs mere om inklusionsindsatsen, og find link til ansøgningsskemaet her.Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 11th, 2019|Nyhedsarkiv|

I tvivl om hvilken løntype?

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at gøre det lettere at administrere strukturfondsprojekter. Derfor lavede de i efteråret 2018 to beslutningstræer for løntyper.Beslutningstræerne skal gøre det nemt og overskueligt for tilskudsmodtagere at finde ud af, hvilken løntype den enkelte projektdeltager eller -medarbejder skal oprettes under i projektet. De har også lavet to skemaer, der giver et hurtigt overblik over, hvilke lønudgifter der er støtteberettigede for den enkelte løntype. Find beslutningstræer og vejledningsskemaer her. Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 10th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Håndværkerfradraget er med til at sikre den grønne omstilling

Håndværkerfradraget er med til at sikre den grønne omstilling

Pressemeddelelse Regeringens støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten fremsætter nu krav til den kommende finanslov om, at boligjobordningen skal skrottes. Det er bestemt ikke noget vi bifalder hos Danske Byggecentre. Boligjobordningen har allerede haft en turbulent levetid, hvor håndværkerfradraget i flere omgange er blevet forringet, både beløbsmæssigt og antallet af håndværksydelser man kan få fradrag for er reduceret. – “Det er meget ødelæggende, med politikernes evindelige ændringer, de forskellige politiske udmeldinger, og de destruktive stop and go tiltag, der har været i forbindelse med boligjobordningen – Det er ødelæggende for en hel branche”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Håndværkerfradraget er grønne tiltagArgumentationen fra støttepartierne for at afskaffe boligjobordningen er, at pengene i stedet skal bruges på ”det grønne område” og ”grønne tiltag”. SF’s Pia Olsen Dyhr udtaler, at pengene i stedet skal bruges på en energisparefond, hvor danskerne kan søge om penge til at energi-isolere deres huse. Håndværkerfradraget er lige præcis med til at sikre, at danskerne energi-isolerer deres hjem. I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere danskernes huse, hvilket efterlyses af SF. – “Man kan undre sig over om politikerne sætter sig ind i tingene, før de udtaler sig. At ville afskaffe boligjobordningen for i stedet at oprette en energisparefond med samme formål som håndværkerfradraget allerede indfrier, virker ærlig talt mærkeligt. Og hvordan vil de sikre at det ikke bare bliver et fordyrende led, hvor en bureaukrat skal sidde og vurdere danskernes ansøgninger?” Siger Palle Thomsen. Danske Byggecentres anbefalingHos […]
July 8th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny ansøgningsrunde: 59,1 mio. kr. til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Ny ansøgningsrunde: 59,1 mio. kr. til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Den nuværende højkonjunktur og mangel på kvalificeret arbejdskraft medfører flaskehalse. Virksomheder på tværs af brancher risikerer at måtte takke nej til nye ordrer, hvilket er en bremseklods for udviklingen i den enkelte virksomhed og for dansk økonomi. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats, som kan medvirke til at styrke særligt SMV’ers mulighed for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse.Den kommende indsats ligger i forlængelse af prioriteterne i Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og medfinansieres af EU’s Socialfond.Læs mere om indsatsen, og find link til ansøgningsskemaet her. Kilde: Erhvervstyrelsen
July 5th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Otte steder udvalgt: Samarbejde styrker Vestkysten som destination

Otte steder udvalgt: Samarbejde styrker Vestkysten som destination

Vestkystens særlige feriesteder og attraktioner skal have et løft. Nu er otte projekter udvalgt, som skal sætte skub i udviklingen. Kommuner og private aktører kan sammen styrke oplevelsesmuligheder til gavn for beboere og besøgende.Enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. Alle, der bor, arbejder eller besøger Vestkysten, ved, at den er noget særligt, og kystens særlige kvaliteter kan bruges som løftestang for blandt andet turisme og levende lokalsamfund.Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ vil Realdania være med til at styrke flere af de centrale kystbyer og attraktioner langs den 550 kilometer lange kyststrækning. I alt har Realdania afsat 40 mio. kr. til udvikling af kystbyer og attraktioner, som skal gøre Vestkysten til én af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Indsatsen kommer i forlængelse af Udviklingsplan for Vestkysten, som blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Ny udvikling skal bygge på stedernes særlige kvaliteterFørste skridt er udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt. Alle kommuner langs Vestkysten havde mulighed for at byde ind, og de fem feriesteder udvalgt til støtte er Hvide Sande, Klitmøller/Nr. Vorupør, Thorupstrand/Slettestrand, Søndervig og Vejers Strandby. Tidligere har Realdania støttet strategisk-fysiske udviklingsplaner for Blåvand, Thorsminde/Thyborøn og Løkken/Blokhus. ”Vestkysten er noget særligt – og vi vil gerne være med til at udvikle den på grundlag af de kvaliteter, der allerede findes. F.eks. ved at beskytte naturområderne og gøre dem mere tilgængelige. Og ved at forstærke byernes karakter til gavn for både beboere og besøgende. Vi er meget glade for at se den store interesse langs Vestkysten for at løfte i flok og styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne. […]
July 4th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Ti danske og internationale startups er nu udvalgt af COWI, EWII, VKR Holding/VELUX og Realdania i det danske innovations og acceleratorprogram Urbantech. Fra energiproducerende vinduer til geotekniske analysesystemer. Ideerne spænder vidt blandt de ti startups, der er udvalgt til det nye innovations- og acceleratorprogram Urbantech.Virksomhederne er udvalgt efter en tre måneders ansøgningsperiode og 400 ansøgninger fra danske og internationale startups. De 10 udvalgte er de første deltagere i Urbantech – et program for verdens mest lovende, nye og innovative teknologivirksomheder. Programmet har til formål at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling. Gennem partnerskaber med en række danske virksomheder er det ambitionen, at programmet over de næste tre år skal bidrage til udviklingen af nye teknologiske løsninger til fremtidens byer. Målet er, at programmets fokus på digitale løsninger skal gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle, eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet – inde som ude. Urbantechs ambition er at koble danske styrkepositioner inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Derfor er programmet skabt i et samarbejde mellem private virksomheder og de førende institutioner på de respektive områder, der alle bidrager til at give de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. Programmet har desuden etableret et stærkt netværk af mentorer og investorer. Programmet giver de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. De ti deltagende startups skal skalere deres forretning og dermed være med til at fremme udviklingen af fremtidens bæredygtige byer, både globalt og inden for Danmarks grænser. Det skal understøtte den endnu større ambition med […]
July 3rd, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Nye udbudsregler om evaluering af tilbud trådte i kraft den 1. juli 2019

Nye udbudsregler om evaluering af tilbud trådte i kraft den 1. juli 2019

Den 1. juli trådte en ændring af udbudsloven i kraft. Der indførtes blandt andet pligt til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Folketinget vedtog i februar 2019 en ændring af udbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2019. Ændringen indebærer, at ordregiver får pligt til: at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter. Som følge af ændringerne i udbudsloven offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samtidig en opdateret version af vejledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.”Læs ændring af udbudslov her.Læs vejledningen “Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere” her.Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
July 2nd, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Du kan stadig nå at tilmelde dig infomøde om kvalificeret arbejdskraft

Du kan stadig nå at tilmelde dig infomøde om kvalificeret arbejdskraft

Overvejer du at søge om midler til en af de netop lancerede indsatser, der skal forbedre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, og er du endnu ikke tilmeldt et af informationsmøderne? Fortvivl ikke! Du kan stadig nå at melde dig til.Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse holder informationsmøder om indsatserne i: •                    Sorø mandag den 1. juli 2019 kl. 13.00 – 16.00 •                    Vejle tirsdag den 2. juli kl. 13.00 – 16.00 •                    Odense torsdag den 15. august kl. 13.00 – 16.00. Læs mere om informationsmøderne, og meld dig til her. Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 1st, 2019|Nyhedsarkiv|

DB Administrationen holder sommerferie

Vær OBS på ændrede telefontider i sommerferien. I uge 27-30 vil telefonerne være sparsomt bemandet. Du kan altid sende en email på db@bdb.dk. Danske Byggecentre – 45 80 78 77 – har følgende telefontider i juli: Uge 27 (1. – 5. juli):       Kl. 8:30 – 16:30Uge 28 (8. – 12. juli):     Kl. 8:30 – 15:00Uge 29 (15. – 19. juli):   Telefonen er lukketUge 30 (22. – 26. juli):   Kl. 8:30 til 16:00 ByggeBase supporten – 20 85 88 44 – vil være åben hele sommeren. Du kan også henvende dig til supportkonsulenterne via email support@byggebasen.dk. For support på Byg-e henvend dig på 20 85 88 44 eller til support@byg-e.dk. Danske Byggecentre ønsker alle en god sommer.
June 28th, 2019|Nyhedsarkiv|

Symbolpolitikken skal fjernes – også fra skatteområdet

Pressemeddelelse Rød blok er nu blevet enige om en politisk aftale, der åbner for, at Mette Frederiksen kan danne en ren Socialdemokratisk mindretalsregering. Der er dermed ikke tale om et decideret regeringsgrundlag, men en politisk aftale om en ny politisk retning for den kommende S regering. Det er ikke den mest konkrete aftale, og man kan også diskutere hvor finansieringen til forslagene skal findes. Regeringsaftalen giver i hvert fald ikke meget svar på det. Det bliver spændende at se, hvordan de klarer de kommende finanslovsforhandlinger. På trods af det er der dog positive takter. Positivt med energibesparelser i offentlige bygningerI den politiske aftale er der fokus på energieffektiviseringer, herunder krav til energibesparelser i offentlige bygninger. Det ser vi positivt på hos Danske Byggecentre. – Energieffektivisering af bygninger er et vigtigt skridt i en grønnere retning for Danmark. Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 % af Danmarks samlede energiforbrug, derfor spiller effektivisering en afgørende rolle, hvis vi skal nå de høje ambitioner, vi har i Danmark med 70 % CO2-reduktion i 2030, men der er også behov for at vi fokuserer på klimaaftrykket af byggematerialer, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraftHos Danske Byggecentre er vi også glade for at læse, at der i aftalen er blevet enighed om at virksomheder skal have nemmere ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft i fremtiden. – Der er alvorlig mangel på arbejdskraft i dansk erhvervsliv, og derfor er det positivt, at der dannes grundlag for at danske virksomheder nemmere kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så produktiviteten ikke falder, og væksten kan fortsætte. Der kunne ikke skaffes flertal fra den tidligere […]
June 26th, 2019|Nyhedsarkiv|