Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Netværk vil skabe overblik og viden om havvand og fremtidens kystbyer

Netværk vil skabe overblik og viden om havvand og fremtidens kystbyer

Mange danske byer ligger ud til kyst og fjord. Det giver udfordringer for, hvordan byerne kan udvikles i fremtiden – når havvandet stiger, og der oftere kommer stormflod. Et nystartet netværk af forskere fra danske universiteter vil nu samle viden om planlægning af byerne i forhold til klima-forandringernes betydning for oversvømmelser fra havet. Netværket modtager støtte fra Realdania. Det sker som en del af Realdanias samlede arbejde med byerne og det stigende havvand frem til 2022. Alle kommuner har i dag en godkendt klimatilpasningsplan. Men indtil nu har forskning, udvikling og praksis om planlægning for klimatilpasning i byerne primært været fokuseret på at håndtere regnvand. Over halvdelen af alle danske kommuner forventer, at stormflod vil skabe store ud-fordringer fremover. Og næsten alle kommuner forventer, at byplanrelaterede aktiviteter bliver en del af deres klimatilpasningsplan. Der mangler dog generelt forskningsbaseret viden om, hvordan danske byer kan planlægges, sikres og udvikles i forhold til fremtidens klima. Et nystartet forskernetværk vil nu styrke vores viden om dette. Netværket vil også samle viden om, hvordan opgaven kan løses på nye måder med hensyn til organisering og finansiering. Konkret vil netværket blandt andet arrangere en række debatseminarer med forskere fra forskellige universiteter. Med udgangspunkt i drøftelserne vil netværket se på, hvor der kunne være behov for nye forskningsområder. Derudover vil forskernetværket også følge en række pilotprojekter om bæredygtige helhedsløsninger i udvalgte kommuner. Det er pilotprojekter, som støttes af Realdania sammen med Miljø- og Fødevareministeriet. Pilotprojekterne skal finde nye svar på, hvordan man på én gang kan tilpasse og udvikle byerne i forhold til fremtidens klima. Netværket er tværfagligt sammensat og består af en kernegruppe på tre forskere fra henholdsvis Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Arkitektskole:
April 5th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nye og revideret vejledninger til Bygningsreglementet 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i starten af året udgivet nye vejledninger, revideret eksisterende vejledninger samt opdateret en række vejledninger til Bygningsreglementet 2018. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udbygget vejledning om vandinstallationer i bygninger, revideret vejledningerne om byggeskadeforsikring, lovliggørelse og skorstensfejerordningen samt udgivet nye vejledninger på blandt andet brandområdet. Vejledningen om vandinstallationer i bygninger er udbygget, så det beskrives, hvordan funktionskravene der stilles i bygningsreglementet kan efterleves. F.eks. beskriver vejledningen, hvordan man projekterer og udfører vandinstallationer mod udsivning og udstrømning af vand, så utætheder lettere kan konstateres og overholdes i forbindelse med installation af brusearmatur i betonvægge. I den reviderede vejledning om Byggeskadeforsikring er det f.eks. præciseret og tydeliggjort, hvem der skal tegne byggeskadeforsikringen, samt hvem der er den forsikrede. Vejledningen præciserer også, hvad man kan gøre, hvis det ikke er muligt at tegne en forsikring. I vejledningen om lovliggørelse er der indsat et nyt afsnit om BR18 og stikprøvekontrol. Det nye afsnit der omhandler den situation, hvor der skal lovliggøres et ulovligt forhold, som er fundet i forbindelse med stikprøvekontrollen. I skorstensfejervejledningen er det blevet præciseret hvem krav om tilbagebetaling af gebyr skal rettes mod. Herudover er der udgivet nye vejledninger på blandet andet brandområdet. Alle vejledninger kan findes her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
April 4th, 2019|Nyhedsarkiv|

157 projekter dyster om at vinde RENOVER prisen

Pressemeddelelse Indstillingsperioden til RENOVER prisen er slut. I alt er 157 projekter indstillet. Nu er det op til nomineringsudvalget at beslutte, hvilke projekter, der skal nomineres til prisen. Siden januar har alle kunnet indstille deres bud på Danmarks bedste renovering til RENOVER prisen 2019. Nu er der lukket for indstillinger, og derfor står det klart, at det er blandt de indstillede 157 projekter, at årets vinder skal findes. De indstillede projekter tæller renoveringer fra hele Danmark – lige fra Aalborg i nordvest til Gudhjem i øst. ”Det er virkeligt glædeligt at se, at der kan indstilles så mange renoveringer til RENOVER prisen. Og det er også rigtig godt, at der er eksempler på renoveringer fra hele Danmark. Gode renoveringer er nemlig ikke forbeholdt ét bestemt område – der sker virkelig meget i hele landet,” siger Lars Axelsen, der er administrerende direktør i GI, som er den ene af parterne bag RENOVER prisen. Et felt af nytænkende – og forskellige – renoveringer Der er mange forskellige typer af renoveringer indstillet til årets pris. Både renoveringer af store erhvervsbygninger som en maltfabrik i Haderslev, kulturelle bygninger som Hotel D’Angleterre i København K, institutioner som VUC i Roskilde og private boliger som en gammel politigård i Hellerup, der er omdannet til seks town houses. ”Vi er meget glade for, at der igen i år er indstillet mange forskellige typer renoveringer til årets pris. Projekterne repræsenterer et meget bredt og varieret felt af nytænkende og kreative projekter, der emmer af visioner, som, vi håber, kan inspirere til endnu mere nytænkning i branchen,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.     
April 3rd, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  EU åbner en af verdens største fonde for nye grønne energiløsninger

EU åbner en af verdens største fonde for nye grønne energiløsninger

Der skal for alvor fart på udvikling og innovation inden for klima- og energi-løsninger, der kan afbøde klimaforandringerne. Derfor opretter EU en af verdens største fonde på omkring 75 mia. kr. til demonstration af fremtidens grønne teknologier finansieret ved salg af CO2-kvoter. Europa-Kommissionen fremlagde allerede sidste år sin vision for, hvordan den Europæiske Union skal være klimaneutral i 2050. Nu sætter EU yderligere turbo på ambitionerne og åbner en ny grøn innovationsfond på godt 75 mia. kr., der frem mod 2030 skal gøre det muligt at føre nye banebrydende energiteknologier videre fra laboratorierne og prøve dem af i stor skala. ”Det er helt afgørende, at vi i EU afsætter penge til at nå Kommissionens vision om et klimaneutralt samfund i 2050, som Danmark er i front for at gøre til virkelighed. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med EU’s nye innovationsfond bakker ambitionerne op med et meget markant løft af midler til at demonstrere fremtidens grønne løsninger. Innovationsfonden giver Danmark og EU en helt ny trumf i ærmet, når det kommer til at tage de næste store skridt i den grønne omstilling”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Forureneren betaler for fremtidens grønne teknologierFonden skal støtte demonstrationsprojekter af nye banebrydende energiteknologier i stor skala inden for vedvarende energi, energilagring, industriprocesser samt optag, lagring og anvendelse af CO2. Fonden er finansieret af salget af 450 millioner CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Med andre ord bliver det forurenerne, der betaler til fonden. ”Jeg er særligt tilfreds med, at forurenerne kommer til at bidrage til at udvikle nye grønne løsninger. Det har jeg arbejdet for i forhandlingerne om EU’s kvotehandelssystem, hvor vi fastlagde rammerne for fonden. […]
April 2nd, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  23 nye underværker bliver til virkelighed med støtte fra Realdania

23 nye underværker bliver til virkelighed med støtte fra Realdania

Kreativiteten og engagementet stortrives blandt Danmarks ildsjæle, som brænder for at gøre en positiv forskel for mennesker, steder og livskvalitet i lokalsamfund overalt. Der er stor bredde og kreativitet i de 23 nye Underværker, som nu får støtte fra foreningen Realdania, så de kan sættes i gang. Mangfoldigheden i projekterne vidner om, at ildsjæle findes i hele landet og i alle dele af samfundet. Gennem deres engagement bidrager ildsjælene til at styrke lokale fællesskaber i både byerne og på landet. Blandt de udvalgte Underværker er for eksempel det socialøkonomiske ’Vaskeriet’, som knokler for at hjælpe mennesker med udviklingshæmning til at udvikle mod, evner og drømme, så de kan finde sig til rette på en arbejdsplads. Nu får både brugere og ildsjæle mere plads og bedre muligheder for at styrke fællesskabet med beboerne i det almene boligområde, Søvangen, i Brabrand. Også Koelbjergmanden, Nordens ældste menneskefund, får nu, takket være lokale ildsjæle, sin helt egen udstillingsbygning i Vissenbjerg vest for Odense. Den færdige bygning skal også give mulighed for, at besøgende kan blive klogere på områdets særlige istidslandskab. Og på Vesterbro i København skal en 600 kvadratmeter stor taghave forny et område i udvikling og gøre det grønnere. Samtidig skal taghaven samle børn og unge, naboer og udsatte om at dyrke det grønne og fællesskabet. Ildsjæle tager vare på mennesker og stederLandet over bobler og sprudler idéerne til frivillige projekter, der skaber lokal livskvalitet og sætter gang i en positiv forandring. De 23 projekter, som nu får støtte, er valgt blandt 111 begejstrede ansøgere fra hele landet. Projekterne er vidt forskellige og spreder sig på tværs af land og by. Men fælles er, at de bygger på ægte passion, virkelyst og omsorg for […]
April 1st, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Samhandelslisten – byggecenterets lette vej til informationer

Samhandelslisten – byggecenterets lette vej til informationer

Byg-e præsenterer Samhandelslisten. Som professionel udbyder af e-handelsløsninger i byggebranchen har Byg-e, for at hjælpe deres kunder, udviklet en let og overskuelig liste til at se sine handelspartnere på. Portalen Samhandelslisten gør det muligt for byggecentrene, at finde hvilke leverandører der udveksles EDI dokumenter med i dag, samt finde mulige nye leverandører at udveksle dokumenter med i fremtiden – overskueligt, nemt og enkelt! Byg-e´s Samhandelsliste udnytter eksisterende informationer i Byg-e, så der kan tjekkes følgende: Se hvem I sender EDI ordre til i dag. Se hvem I modtager EDI faktura fra i dag. Der vil altid være mulighed for, at følge ens valg løbende via onboarding status. Status viser altid, hvor langt onboarding processen er på de leverandører/dokumenter, der er valgt. Når der er valgt en leverandør/dokument, så igangsættes der automatisk en proces, som forbinder jer med leverandøren. Når alt er gennemtestet, bliver I kontaktet for endelig igangsætning. Kontaktinformationer til Byg-e og til de enkelte leverandører vil også være tilgængelig i Samhandelslisten. Så har du altid dine kunder og leverandører lige ved hånden. Samhandelslisten er en overskueligt, nem og enkel service fra Byg-e! Her er linket til Samhandelslisten http://samhandelslisten.byg-e.dk. Vil du have adgang til Samhandelslisten, så kontakt Byg-e’s support på support@byg-e.dk eller tlf. 20 85 88 44.
March 29th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny rapport: Erfaring er en vigtig parameter for vækstsucces

Ny rapport: Erfaring er en vigtig parameter for vækstsucces

Pressemeddelelse Copenhagen Economics har undesøgt, hvad der skal til for at få en ny virksomhed til at vokse hurtigt. Der er større sandsynlighed for at blive en succesfuld iværksætter, hvis man starter en spin-off virksomhed eller har en videregående uddannelse.  Det viser en ny rapport, som Erhvervsministeriet har fået udarbejdet af Copenhagen Economics. Rapporten afdækker, hvilke forhold, der har betydning for at blive en særligt hurtigvoksende iværksætter – en vækstiværksætter. Som det ser ud i dag udvikler 0,2 pct. af alle danske iværksættere sig til vækstiværksættere. Flere forhold gør sig gældendeRapporten konkluderer, at der er flere forhold, der øger sandsynligheden for at blive en vækstiværksætter. Personer, der har arbejdet med ledelse, har større sandsynlighed for at få succes, ligesom det er en fordel, hvis iværksætteren kan drage nytte af branchekendskab ved at oprette en spin-off virksomhed. Erfaring er nemlig vigtigt, hvis iværksættere skal skabe en særligt hurtigtvoksende vækstvirksomhed. Nødvendigheden af at skabe et tiltrækkende miljø med gode rammevilkår, der fastholder, engagerer og udvikler iværksætterne, er dermed klar. Initiativer på pladsRegeringen har i 2019 introduceret flere initiativer, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at være iværksætter i Danmark. Med erhvervsfremmereformen og Iværksætterpanelets anbefalinger er der blevet indført et investorfradrag og et matchfinansieringsprogram i Vækstfonden. Samtidig er mulighederne for at aflønne med medarbejderaktier blevet forbedret, ligesom der er blevet skabt et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem. Copenhagen Economics undersøgelse af vækstiværksættere kan findes her.
March 29th, 2019|Nyhedsarkiv|

Få styr på dampspærren med Dampspærreguiden

Dampspærreguiden er udarbejdet af Videncenter for energibesparelser i bygninger. Guiden samler de ofte stillede spørgsmål om dampspærren og giver konkret vejledning. Guiden dækker alene bygninger, der bruges som boliger. Læs mere her. Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
March 28th, 2019|Nyhedsarkiv|

Vejledning til erhvervslivet om Brexit

Storbritannien meddelte den 29. marts 2017, at de ønsker at forlade EU-samarbejdet og forlader derfor officielt EU den 29. marts 2019. EU og Storbritannien forhandler på nuværende tidspunkt om vilkårene for Storbritanniens udtrædelse af EU og for det fremtidige samarbejde mellem Storbritannien og EU. Storbritannien forlader EU-samarbejdet den 29. marts 2019, men vilkårene for udtrædelsen af EU og for det fremtidige samarbejde er endnu præget af stor usikkerhed. Uagtet resultatet kan Storbritanniens udtræden af EU få konsekvenser for din virksomhed, hvis du i dag handler med Storbritannien. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdt derfor i samarbejde med Erhvervsstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit onsdag den 20. februar 2019. Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområde. På informationsmødet oplyste Erhvervsstyrelsen indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked, hvorefter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdte parallelle sektorspecifikke sessioner indenfor områderne luftfart, vejtransport og byggeri. Oplægget om byggeri ligger tilgængelig her. Du kan finde Construction Products Regulation if there is no Brexit deal her.
March 27th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Nyt globalt startup-program vil accelerere udviklingen af fremtidens byer

Nyt globalt startup-program vil accelerere udviklingen af fremtidens byer

Pressemeddelelse Et nyt dansk innovations- og accelerationsprogram for verdens mest lovende, nye og innovative teknologivirksomheder, Urbantech, har til formål at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling. Nu inviteres både danske og internationale tech-startups til at ansøge om at blive en del af det nye program. Ansøgninger modtages allerede nu via programmets hjemmeside. Gennem partnerskaber med en række danske virksomheder er det ambitionen, at der over de næste tre år skal opdyrkes og styrkes nye idéer og løsninger inden for teknologisk innovation til fremtidens byer. Urbantech er den samlende betegnelse for programmets fokus på digitale løsninger, som kan gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle, eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet – inde som ude. Danske styrkepositioner og global innovationFormålet med Urbantech er at koble danske styrkepositioner inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Konkret vil programmet udvælge en gruppe af både danske og internationale startups og understøtte deres vækst gennem et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. Omkring denne gruppe vil programmet etablere et netværk af ca. 100 mentorer og investorer samt inkludere programpartnerne i udforskningen af mulige pilotprojekter.  Forventningen er, at de deltagende startups efter forløbet kan skalere deres forretning yderligere og dermed være med til at fremme udviklingen af fremtidens bæredygtige byer, både globalt og inden for Danmarks grænser. Det skal understøtte den endnu større ambition med Urbantech; at forstærke Danmarks internationale position som frontløber i at skabe bæredygtige byer gennem et stærkt økosystem.  De bedste tech-løsninger til fremtidens byggeriProgrampartnerne er COWI, VKR Holding og EWII, som alle […]
March 26th, 2019|Nyhedsarkiv|