Nyhedsarkiv

Markedsmodningsfonden udmønter 27,5 mio. til 13 projekter

Pressemeddelelse Markedsmodningsfonden har udpeget 13 projekter til en medfinansiering på i alt 27,5 mio. kr., der skal være med til at omsætte virksomhedernes ideer til en forretningsmæssig succes. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: “Det er væsentligt for vækstskabelsen, at vi får hjulpet virksomheder med at komme hurtigt og succesfuldt på markedet med innovative produkter, som måske kræver en ekstra afprøvning eller test, før de er helt modne til markedet. Det er ikke mindst vigtigt for udbydere af nye digitale løsninger, hvor udviklingen går rigtig stærkt. Det er glædeligt, at Markedsmodningsfonden også i denne runde har uddelt midler til lovende digitale projekter, så vi understøtter den digitale udvikling og omstilling, og udnytter de store vækstmuligheder for erhvervslivet her”. Blandt de 13 projekter, der har fået del i de 27,5 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden, er bl.a. et produkt, som benytter kunstig intelligens til automatisk videoproduktion af fodboldkampe. Et andet projekt har til formål at sikre virksomheder struktureret og lettilgængelig dokumenthåndtering uden involvering af mennesker, men derimod med machine learning. Formand for Markedsmodningsfonden Carsten With Thygesen: “Som følge af Markedsmodningsfondens seneste udmøntning kan vi nu se frem til, at flere innovative forretningsideer kommer hurtigere på markedet de kommende år. Fonden løser en vigtig opgave: Den skaber gode rammer for de virksomheder, som i fremtiden skal høste det digitale vækst- og beskæftigelsespotentiale ved at komme hurtigt på markedet med salgsbare løsninger, der er testet og tilpasset markedets behov”. Markedsmodningsfondens formål er at fremme vækst, beskæftigelse og eksport – herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Markedsmodningsfonden afholder næste ansøgningsrunde i efteråret 2017. Datoerne for den kommende ansøgningsrunde forventes offentliggjort til august. Læs mere på her.  
July 25th, 2017|Nyhedsarkiv|

Nyt udvalg sætter fokus på levedygtige landsbyer

Pressemeddelelse Erhvervsministeren nedsætter et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Udvalget er dermed med til at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Der er sket meget siden, at landsbyerne første gang opstod. Fra en tid hvor landsbyer var funktionelle enheder primært knyttet til landbruget, ser verden i dag anderledes ud. Mange landsbyer har fundet nye veje og omdannet sig. Samtidig er der stadig steder, som har behov for omstilling og nytænkning for at være levedygtige. Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Regeringen ønsker, at det skal være attraktivt at arbejde og bo i hele Danmark, og derfor skal vi udvikle vores landdistrikter og øsamfund. Som en del af det arbejde, har vi nu nedsat et udvalg for levedygtige landsbyer, som skal se på de udfordringer og muligheder, der gør sig gældende i landsbyer og belyse, hvad der karakteriserer landsbyer, som har vist sig levedygtige. Arbejdet skal ende ud i en række anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan være levedygtige. Jeg ser frem til at følge udvalgets arbejde og modtage dets anbefalinger.” Udvalget for levedygtige landsbyer nedsættes som en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om ”Danmark i balance” og modernisering af planloven. Udvalget sætter et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne. Erhvervsministeren har udpeget 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service. Udvalgets formand bliver Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S, der yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme. Jens Kr. A. Møller vil bidrage med et bredt perspektiv på landdistrikterne og herunder de forskelligartede udfordringer, som disse områder er udsat for. ”Jeg […]
July 24th, 2017|Nyhedsarkiv|

Store Tårn åbner for nye oplevelser på Christiansø

Pressemeddelelse Store Tårn er blevet restaureret, overdækket og indrettet med udstillings- og samlingslokaler. Restaureringen af det tidligere fæstningsværk Store Tårn står nu færdig og klar til at tage imod beboere og besøgende på Christiansø i nye kunst- og samlingslokaler. ”På Christiansø møder fortiden nutiden. Det er restaureringen af det historiske Store Tårn et godt symbol på – og understreger øens unikke karakter. Jeg glæder mig over tårnets forvandling, og at det nu kan bruges til udstillinger og andre aktiviteter. Det er et spændende projekt, som mange gode kræfter har bidraget til, og jeg er sikker på, at det bliver en oplevelse for øens besøgende og beboere”, siger Claus Hjort Frederiksen. ”Christiansø er et helt særligt sted i Danmark, og Store Tårn er en særlig del af øens historie. Den meget tiltrængte renovering og nye indretning giver nyt liv til dette historiske bygningsværk og vil give et besøg på Christiansø en ekstra spændende dimension – til gavn for både beboere og turister,” siger administrerende direktør i foreningen Realdania Jesper Nygård på vegne af projektets filantropiske bidragsydere. Det er en gennemgribende restaurering til ca. 30 mio. kr., der er gennemført af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som bygherre under overordnet ledelse af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Christiansø Administration og Realdania. Projektet er udarbejdet af arkitekt Mette Maegaard Nielsen, som har formået at realisere visionen om både at bevare og at udvikle. Med istandsættelsen og fornyelsen bevares Store Tårns bygnings- og kulturhistoriske værdi og attraktion. Samtidig kan tårnet fremover anvendes til helt nye formål som udstillinger, kulturelle arrangementer og andre begivenheder. Ved åbningen er indrettet to udstillinger. Den ene udstilling har temaet ”Fugl over Ertholmene”, og er bygget op omkring kunstneren Gitz-Johansens fuglebilleder samt fuglemaler Jens Gregersens nymalede værker. Ved tårnets indgang […]
July 21st, 2017|Nyhedsarkiv|