Nyhedsarkiv

  • Permalink Gallery

    Nu kan Arbejdstilsynet komme på uanmeldt besøg på byggepladser

Nu kan Arbejdstilsynet komme på uanmeldt besøg på byggepladser

Mere end dobbelt så mange ansatte kommer alvorligt til skade i bygge- og anlægsbranchen i forhold til andre ansatte på det danske arbejdsmarked. Samtidig viser tal, at mange ansatte i branchen overbelastes fysisk. Som et led i at nedbringe antallet af ulykker og nedslidning i branchen igangsætter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu et forsøg med en ny tilsynsmetode, hvor arbejdstilsynet rykker uanmeldt ud til byggepladser i hele landet, for at tjekke arbejdsmiljøet, som det ser ud til hverdag. Derudover skal arbejdstilsynet afholde et dialogmøde med virksomheden, hvis der konstateres alvorlige arbejdsmiljøproblemer – og hver eneste gang skal arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren. Fakta om tilsynsmetoden Tilsynsmetoden indebærer, at Arbejdstilsynets tilsynsindsats tilrettelægges efter byggeriets kompleksitet med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byggepladsen. Det betyder bl.a., at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladserne på baggrund af den viden, som Arbejdstilsynet har fra f.eks. byggepladsanmeldelser, klager eller alvorlige ulykker. Arbejdstilsynet skal samtidig afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen, og ikke kun hos den enkelte virksomhed. Der gives altså Arbejdstilsynet mulighed for at bevæge sig rundt på hele pladsen, og sikre at de mange forskellige virksomheder der arbejder på en byggeplads kan blive udsat for tilsyn. Arbejdstilsynet skal også have mere fokus på forebyggelse af ulykker og nedslidning. Dette skal ske igennem markant mere dialog med virksomhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning og samarbejde. Det kan f.eks. være hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at der på byggepladsen er en direkte risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, så skal der afholdes et dialogmøde hos den ansvarlige virksomhed. Hvis arbejdsmiljøproblemerne skyldes dårligere rammer for virksomhederne på byggepladsen, vil Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen og bygherren.
September 19th, 2017|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny platform skal sikre flere energirenoveringer i større bygninger

Ny platform skal sikre flere energirenoveringer i større bygninger

Energirenovering kan være en kompliceret og omkostningstung øvelse, særligt når der er tale om større byggeri. I et såkaldt ESCO-projekt bliver der garanteret for, at energibesparelsen kan betale for energirenoveringen, og det bliver mindre usikkert for bygningsejerne at investere i renoveringen. Byggebranchen har efterspurgt uvildig information om krav, procedurer og erfaringer med ESCO-projekter samlet ét sted. Og nu bliver ønsket opfyldt. Energirenovering i større målestok er en stor investering, og det er ofte vanskeligt at få sikkerhed for, hvor store besparelser energirenoveringen kan give på sigt. Med et ESCO-projekt finansieres energirenoveringen gennem den kommende energibesparelse, for eksempel ved at en leverandør garanterer besparelsen. Hidtil har der dog manglet samlet information om, hvordan et ESCO-projekt tilrettelægges i forhold til udbud, finansiering, ansvarsfordeling osv. Med en ny platform på Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk lanceres der nu et sted med samlet information, som skal gøre det nemmere for flere bygningsejere at benytte ESCO-modellen. Dermed imødekommer man en efterspørgsel fra byggebranchen og større bygningsejere, der igennem længere tid har efterspurgt uvildig information om, hvad ESCO egentlig er, og hvordan man kommer godt i gang. ”Regeringen arbejder for, at det skal være lettere for bygningsejere at gennemføre energioptimeringer af deres bygninger. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde uvildig information om ESCO, som både offentlige og private bygningsejere kan benytte sig af,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Information på baggrund af konkrete erfaringer ESCO-modellen har været anvendt både i Danmark og i udlandet i mange år. I Danmark er modellen for eksempel blevet brugt i forbindelse med renoveringen af Hvidovre Hospital, på RUC, i skoler og andre offentlige bygninger samt ved renoveringer af bl.a. butikscentre og kontorejendomme rundt i landet. Den information, der nu bliver […]
September 19th, 2017|Nyhedsarkiv|

Få VIP-badge til Le Mondial Du Bâtiment

Byggebranchens tre internationale flagskibsmesser, BATIMAT (byggematerialer), INTERCLIMA+ELEC (energieffektivitet og komfort) og IDEOBAIN (badeværelser og tilbehør), kaldet Mondial du Bâtiment, løber af stablen fra 6. til 10. november 2017 i Messecenter Paris-Nord Villepinte. Det bliver den hidtil største samlede præsentation af løsninger, innovationer, praktiske demonstrationer, uddannelse og business inden for alle sektorer af byggebranchen. Der ventes 2.400 franske og internationale udstillere og 340.000 besøgende fra hele verden. Som medlem af Danske Byggecentre kan vi tilbyde dig gratis VIP-badge, som du kan bestille ved hjælp af invitationskoden: BPV79X. Du behøver blot at klikke her. For yderligere information, klik ind på www.lemondialdubatiment.com, www.batimat.com, www.interclimaelec.com,  www.ideobain.com eller kontakt messens repræsentant i Danmark: Promosalons / Franske Fagmesser Tlf.: 33 93 62 66 – e-mail: denmark@promosalons.com  
September 18th, 2017|Nyhedsarkiv|