Nyhedsarkiv

  • Permalink Gallery

    Danmark presser på for globale klimaambitioner i ny erklæring

Danmark presser på for globale klimaambitioner i ny erklæring

Energi-, forsynings- og klimaministeren udsender sammen med en række andre ambitiøse lande en ny erklæring, hvor man presser på for at øge klimaindsatsen globalt. Regeringen viser med erklæringen internationalt lederskab sammen med andre ambitiøse lande, der stræber efter at holde stram snor i Parisaftalens målsætninger. Konkret lover landene i ”A Declaration for Ambition” at undersøge mulighederne for at øge deres egne klimaambitioner. Samtidig understreger landene vigtigheden af at få sikret et solidt regelsæt for Parisaftalen på COP 24 i Polen til december. Endelig sender landene også et klart signal om deres fulde støtte til FN’s Generalsekretær, António Guterres, og hans planer om at holde et klimatopmøde i 2019. ”Jeg er meget glad for at stå helt fremme sammen med en gruppe af verdens ambitiøse lande, der hermed understreger vigtigheden af den internationale klimaindsats. Samtidig giver vi vores opbakning til FN’s Generalsekretær og hans lederskab på klimaområdet op mod det planlagte klimatopmøde i 2019 – og det mener jeg, er et stærkt og vigtigt signal til omverdenen i vores stræben efter af nå Parisaftalens mål”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Deklarationen indeholder: En forpligtelse til at se på mulighederne for at øge sine klimaambitioner En understregning af vigtigheden af at få vedtaget et stærkt regelsæt for Parisaftalen på COP24 i december. Anerkendelse af FN’s Generalsekretærs lederskab på klimaområdet og vigtigheden af det kommende klimatopmøde, der afholdes i 2019. I alt har 23 lande tilsluttet sig erklæringen deriblandt Tyskland, Spanien, Holland, Canada, Sverige, Storbritannien, Norge, Mexico, New Zealand og Danmark.   Kontaktpersoner Pressekontakt: Lasse Bendtsen, tlf: 41 72 38 84, lasab@efkm.dk   Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
July 16th, 2018|Nyhedsarkiv|

Foretrækker kommuner lokale håndværkere?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse af udvalgte kommuners indkøb af håndværksydelser. Analysen viser bl.a., at mange kommuner foretrækker, at lokale virksomheder udfører kommunens bygge- og anlægsopgaver, og at virksomheder fra nabokommuner sjældent indbydes til at byde på opgaverne. Læs 14. artikel i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikation “Velfungerende markeder” her.   Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
July 13th, 2018|Nyhedsarkiv|

Global Timber and Wood Products Market Update

– a brief from Wood Resources International LLC Lumber markets – North America After softwood lumber consumption in the US reached a ten-year high in 2017, demand fell in early 2018. Despite the reduced first quarter consumption, lumber production on the US west coast was actually up by 9% y-o-y when compared to the 1Q/17 due to strong demand from China. In fact, shipments to China during the 1Q/2018 were up almost 50% as compared to the 1Q/17. While lumber production in Canada’s eastern provinces increased slightly in early 2018, sawmills in British Columbia reduced their production by an estimated three percent in the 1Q/18 as compared to the 1Q/17. Production levels were down partly because of lower demand for wood in the US during the winter season, but also because of reduced availability of logs due to severe weather conditions. The weather also impacted lumber shipments by rail, resulting in substantial slowing in exports from BC. Lumber markets – Northern Europe In the Nordic countries, the sawmilling industry has seen their markets improve both in regard to demand and to pricing during the past year. Although export volumes declined somewhat in early 2018 as compared the same period in 2017, prices increased, reaching the third highest level seen in the past decade (in local currencies). Sawmills in Finland and Sweden have increased their presence in different markets in 2018, with Swedish sawmills predominantly expanding sales in Europe, and Finnish exports increasing to the Middle East and Japan, reports the Wood Resource Quarterly (WRQ). Both countries reduced sales to China during the typically slow season of January and February when the Chinese New Year is celebrated. Lumber markets – China Demand for wood in China slowed in the 1Q/18, following a […]
July 12th, 2018|Nyhedsarkiv|

Stormflodsloven anno 2018

Den 1. juli 2018 træder en ny stormflodslov i kraft. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse. Loven er ændret på baggrund af et større udvalgsarbejde, og er nu mere i tråd med nutidens krav til en katastrofeordning. Den nye stormflodslov betyder bl.a., at det er muligt at få erstatning for ødelagt indbo i kælder godkendt til beboelse. Der indføres også en mere fleksibel dækning af omkostninger til opmagasinering af indbo. Endvidere får borgerne mulighed for at få dækket ekstraomkostninger til lovliggørelse af bl.a. elinstallationer, når disse er blevet skadet i forbindelse med en stormflod. Endelig er der indført en anden model for selvrisiko. Loven er ændret på baggrund af en rapport fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Udvalget afleverede sin rapport til erhvervsministeren i marts 2017, og Folketinget har på den baggrund vedtaget en ny stormflodslov. Hent udgivelsen her. Kontaktinformation For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98   Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
July 11th, 2018|Nyhedsarkiv|

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

Alle ordregivende myndigheder skal fra den 1. juli 2018 gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem. Kravet om at gennemføre elektroniske udbud gælder for udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der indgås efter udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Light-regimet) og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation her. Al kommunikation i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgsmål og svar osv. skal fremover derfor foregå elektronisk. Foretager du denne type udbud for en ordregivende myndighed, skal du være klar til at gennemføre hvert skridt i en udbudsprocedure elektronisk. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at de elektroniske kommunikationsmidler, fx det udbudssystem, du anvender, lever op til bekendtgørelsens krav: Du skal bl.a. sikre, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes, så kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af ansøgninger og tilbud, og at det nøjagtige tidspunkt for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed. Desuden skal du sikre, at det elektroniske udbudssystem, du anvender, er almindeligt tilgængeligt, funktionelt kompatibelt med almindeligt anvendte elektroniske kommunikationsmidler, ikkediskriminerende, og ikke begrænser adgangen til udbudsproceduren. Endelig må adgangen til at deltage i en udbudsprocedure ikke kræve betaling af et vederlag. Pligten til at gennemføre udbud elektronisk gælder som tidligere nævnt kun for kontrakter omfattet udbudslovens afsnit II (EU-udbud), III (Light-regimet) samt forsyningsvirksomhedsdirektivet. Der er således ikke krav om, at den samlede kommunikation skal være digital, når der indgås kontrakter under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. Her er du som ordregiver kun forpligtet til at annoncere på udbud.dk.   Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
July 10th, 2018|Nyhedsarkiv|

Nominer din lokale ildsjæl til Landdistriktsprisen 2018

Nu har du mulighed for at indstille enten din lokale ildsjæl, foreninger, virksomheder eller din kommune til Landdistriktsprisen 2018. Prisen bliver uddelt af erhvervsminister Rasmus Jarlov for at hylde dem, der lokalt lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling, attraktive lokalsamfund og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Det sker på den årlige Landdistriktskonference den 17. september på Hotel Faaborg Fjord, hvor der sættes fokus på vækst og udvikling i landdistrikterne. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Med Landdistriktsprisen hædrer vi hvert år de lokale kræfter, der lægger hjerteblod og en ekstraordinær indsats i udviklingen af de danske landdistrikter. Det er dem, der i det daglige er med til at gøre vores landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve. Og det er derfor også dem, der fortjener vores uforbeholdne hyldest.” Frist for nominering er den 17. august kl. 12 Alle har mulighed for at indstille andre enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet. Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen vil finde frem til vinderen af Landdistriktsprisen 2018. Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen består af: Formand Grethe Saabye, medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune og næstformand i Landdistrikternes Fællesråd Finn Jorsal, formand for foreningen Friends of Cold Hawaii Jan Bendix, rådgiver i Jan Bendix a/s, BusinessPark Struer Marie Louise Friderichsen, turistchef for Turistrådet Lolland Ønsker du at indstille en kandidat, kan du sende dit bud til jannag@erst.dk. Buddet skal, ud over dine kontaktoplysninger, indeholde en begrundelse for indstillingen. Kriterier for valg af vinder Vinderen af Landdistriktsprisen skal leve op til følgende kriterier: Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet Involverer samarbejde/partnerskab/netværk Har skabt effekt for lokalsamfundet Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund I 2017 gik Landdistriktsprisen til projektet frivilligflokken omkring Bovbjerg Fyr i Lemvig Kommune. Kontaktperson: Ditte Vibe Petersen, presserådgiver […]
July 9th, 2018|Nyhedsarkiv|

Digitalt kompetenceløft i SMV’er

Det landsdækkende projekt, Digital Vækstkultur, arbejder med at udvikle små og mellemstore virksomheders digitale kompetencer. Bag projektet står en række erhvervsakademier, erhvervsorganisationer og innovationsnetværk. I løbet af projektperioden, der slutter i 2019, vil projektets partnere hjælpe mindst 150 SMV’er til at opnå nye, digitale kompetencer for at øge virksomhedernes vækst og forbedre konkurrenceevnen. Se præsentationsvideoen fra Digital Vækstkultur her. Læs mere om projektet i projektdatabasen her.   Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 6th, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Området mellem bymidte og søfront i Silkeborg skal styrkes

Området mellem bymidte og søfront i Silkeborg skal styrkes

Silkeborg Kommune, foreningen Realdania og lokale aktører har indgået et partnerskab om at gennemføre en parallelkonkurrence om en samlet masterplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg by. Masterplanen skal styrke sammenhængen mellem Silkeborgs nærhed til natur og bylivet i byens midte. Arealerne omkring Søfronten og Havnen er de mest attraktive i Silkeborg by. Arealerne ligger direkte forbundet med sø og skov, og man kan gå til Torvet og gågaderne på få minutter. Det står i kontrast til, at arealerne i dag stort set kun bruges til parkering og veje. Endnu mere liv, handel og oplevelser i byen Parallelkonkurrencen skal undersøge og udpege den bedste placering af et fremtidigt Museum Jorn, sådan at det indgår i et velfungerende bymiljø. Masterplanen skal samtidig skabe sammenhæng og balance mellem de mulige projekter på arealerne.  Ud over et nyt museum kan det for eksempel være en bypark, et søbad, et dokanlæg til Hjejlen, boliger, veje, stier og broer. Masterplanen skal desuden vise, hvordan søen og havnen og de fremtidige byfunktioner kan forbindes med stier til Torvet og gågaderne i midtbyen. “Vi ønsker en samlet plan for Søfronten og Havnen, så vi kan forstærke byens liv, handel og oplevelser og skabe endnu bedre adgang til sø, natur, kultur, handel og outdoor-oplevelser – og dermed endnu større livskvalitet for borgerne. Parallelkonkurrencen skal sikre, at også Søfronten kan indskrives i vores fortælling om Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad”, siger udvalgsformand Hans Okholm, Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune. Stor interesse fra investorer og borgere “Vi mærker en meget stor interesse for at investere i Silkeborg, og borgerne har mange ideer og ønsker til, hvordan vi udvikler de attraktive arealer i byens hjerte. Derfor ønsker vi en samlet plan for, hvordan Søfronten og Havnen skal udvikle sig bedst […]
July 5th, 2018|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Ny Realdania-støtteordning skal hjælpe bæredygtige produkter på markedet

Ny Realdania-støtteordning skal hjælpe bæredygtige produkter på markedet

Virksomheder, der står med nye, bæredygtige produkter til byggeriet, men har brug for hjælp til at få gennembrud på markedet, kan nu søge penge og støtte hos Realdania. Under overskriften ”Innovation til marked” har Realdania afsat 20 mio. kr. til økonomisk støtte og rådgivning. Første ansøgningsfrist er den 1. september. Innovation til marked er sat i verden, fordi mange virksomheder har svært ved at få deres innovative produkter til byggeriet ud på markedet. Det er ikke blot en skam for virksomhederne og byggeriet, men også samfundet som helhed, hvor der er behov for flere bæredygtige løsninger. ”Erfaringer fra vores tidligere innovationskampagner har vist, at det er svært for producenter af nye bæredygtige produkter at ramme det rette mix af timing, risikovillighed og økonomi, når de skal gå fra innovativ idé til marked. Derfor vil vi gerne hjælpe en række virksomheder med at få de første og ofte svære kunder,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania. Gå til innovationtilmarked.dk Svært at komme længere end den gode ide Det er ikke innovationslysten, der mangler. Men byggerier er ofte så komplekse og omkostningstunge, og bygherrer ser sig ofte nødt til at fokusere på allerede kendte og konventionelle løsninger. Vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, siger: ”Vi kan se et stort behov for at udvikle nye innovative løsninger i byggebranchen for at lette presset på klodens naturressourcer. Både i produktionen af byggematerialer og i den store mængde affald, som byggeriet genererer. Problemet er bare, at byggetekniske løsninger skal være veldokumenterede og velafprøvede for at bygherrerne vil påtage sig en risiko med at indbygge dem i kommende byggeprojekter. Derfor er det velkomment med et initiativ, der støtter netop den risiko i processen, og hvor både bygherrer og materialeudviklere kan få hjælp til […]
July 4th, 2018|Nyhedsarkiv|

Using data to drive market share

Save the date: the 5th annual European STTC Conference Using data to drive market share A European Networking Event Thursday October 25 2018, Paris (France) In today’s world, reliable data is the key to unlocking market share in any business – and the market for verified sustainable timber is no exception. Good data helps identify the best market areas and segments to target efforts to grow share and has the potential to increase overall transparency and trust in tropical timber. But, while there is general agreement that the European timber sector’s shift to sustainability must be data driven, right now we don’t have the high quality intelligence needed to determine the action required to generate market momentum. That’s why the 2018 European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) Conference will be centered around the theme of market intelligence and increasing the sustainable tropical timber market share. Take part and you’ll share and learn from the experience of companies, trade federations, governments and NGOs in both gathering data and using it to grow the market for verified sustainable tropical timber uptake. You’ll also hear inspiring stories from the STTC participants’ latest activities. The STTC conference will also link to the ATIBT celebration of the first anniversary of the Fair and Precious communication program at the same venue on October 24. This communication program aims to give more visibility to the FSC® and PEFC certification schemes. Both events will also be excellent opportunities to network with buyers, suppliers and specifiers. Learn about The impact of the STTC so far and future plans; Why market intelligence is critical to driving the tropical timber market; Inspiring actions for increasing verified sustainable tropical timber market share; […]
July 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|