Nyhedsarkiv

Nu er turen kommet til Håndværkerfradraget!

Pressemeddelelse Økonomisk kvartalsoversigt 4. kvartal 2019 er udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her. Fortsat fornuftig håndtering af corona-krisenHos Danske Byggecentre er vi meget tilfredse med måden, hvorpå regeringen og de resterende partier på Christiansborg har håndteret den igangværende corona-krise. Det har fra politisk side været nødvendigt at søsætte store økonomiske hjælpepakker for at holde hånden under den danske økonomi, der må siges at være presset af omstændighederne. De økonomiske hjælpepakker varierer i størrelse og fokus, men overordnet set er vi meget tilfredse med de tiltag, der er taget i brug for at holde gang i byggebranchen og det produktive erhvervsliv. Byggebranchen spiller i kraft af sin størrelse, målt på omsætning og beskæftigelse, en hovedrolle i dansk økonomi og vil formentlig altid gøre det. Derfor er det vigtigt, at man fra politisk side gør hvad man kan, for at holde byggebranchen kørende. Foruden tiltag der sikrer, at håndværkere fortsat må arbejde på byggepladserne, spiller det logistiske setup en afgørende rolle. Her kan særligt genbrugspladser og byggecentre nævnes som vigtige komponenter i byggeriets logistikkæde. Det er altafgørende, at byggecentre fortsat holdes åbne og tilgængelige for byggebranchen, så landets byggerier ikke stopper. Vi er verdensmestre i at få materialer frem til Byggepladser også i vanskelige situationer. Det er sådan set det, vi lever af. Hos Danske Byggecentre bakker vi op om de fornuftige tiltag, der er taget for at holde dansk økonomi i gang. Og vi håber, at man fra politisk side fortsat holder foden på speederen og benytter alle nødvendige tiltag, så byggebranchen og dansk økonomi kan styre nogenlunde […]
April 3rd, 2020|Nyhedsarkiv|

Ind med hakkejernet og ud med pesticiderne

Miljøstyrelsen igangsatte den 31. marts en informationsindsats målrettet haveejere. Med den vil de gerne opfordre haveejerne til at fjerne ukrudt og skadedyr fra haven uden at bruge pesticider. Foråret banker heldigvis på i denne tid, og mange bruger påsken i haven til at fjerne ukrudt i bede og mellem fliser. Denne kampagne fra Miljøstyrelsen giver gode råd til, hvordan du bekæmper ukrudt, alger og skadedyr, og holder din have dejlig grøn uden brug af pesticider. Kampagnen, ”Sammen gør vi haven grøn”, hjælper haveejere til at vælge miljøvenlige alternativer til pesticider. Undervejs i kampagnen giver havemand Claus Dalby og have-entusiast Annette Heick på skift gode råd til, hvordan man forebygger ukrudt, skadedyr og alger i sin have og hvordan haveejere kan bekæmpe dem uden at bruge pesticider. Miljøstyrelsen opfordrer haveejere til at slå et smut forbi Miljøstyrelsens side: tips til færre pesticider, hvor haveeksperter giver deres bedste tip til en have fri for ukrudt, alger og skadedyr uden at bruge pesticider. På hjemmesiden er det også muligt at finde gode råd til hvordan man kan pleje sin have med stauder og prydplanter, drivhuse, fliser, køkkenhaver m.m. uden brug af pesticider. Havekampagnen er en opfølgning på Pesticidstrategi 2017-2021. Gode råd til at undgå pesticider: Dæk jorden med levende planter, kompost, blade eller afklip. Dette holder også gang i regnorme og andre nyttige jordbundsdyrEtabler havens planter tæt – når jorden er dækket af planter, får ukrudtet sværere ved at flytte indLug ukrudt med hakkejern eller skuffejernBrug en fugerenser mellem fliser og stenBekæmp alger ved at lægge et lag sand på fliserne, og fej det af et par dage senereFjern mos med en rive eller en motoriseret mosfjerner. […]
April 2nd, 2020|Nyhedsarkiv|

Høring over ændring af bygningsreglementet (BR18)

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder ændringer, som bl.a. skal sikre, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler efterleves. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret. Der er høringsfrist den 4. maj 2020. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18) i høring. Ændringerne af reglerne i BR18 vil bl.a. lette det administrative arbejde for branchen samt give energibesparelser til borgere. Bekendtgørelsen præciserer reglerne for: Væsentlige ombygninger.Evakuering og redning af personer.Bærende konstruktioners bæreevne.Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommerhuse.Wc-krav for offentligt tilgængelige bygninger. Bekendtgørelsen ændrer reglerne for: Sanitetsbygninger med et areal på 25 m2.Transportable konstruktioner på byggepladser.Camping- og salgsområder. Ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.Brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold og driftsmæssige tiltag.Brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggearbejde.  Energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.Centralvarmekedler.Skateboardbaner, parkourredskaber mv.Udformningen af tekniske installationer for sommerhuse. Vandinstallationers udformning og vandtemperatur. Bekendtgørelsen udvider omfanget af: Midlertidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav.Risikoklasse 1. I høringsmaterialet kan du læse om de enkelte regler, som bliver ændret eller præciseret. Se udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
April 1st, 2020|Nyhedsarkiv|

Mange virksomheder vil sende håndsprit på markedet

Miljøstyrelsen har haft travlt med at hjælpe virksomheder, som ønsker at få håndsprit og hånddesinfektionsmidler ud i en fart på det danske marked i denne tid. Frem til den 30. juni gælder særlige dispensationsmuligheder for at få håndsprit og hånddesinfektionsmidler på det danske marked. Det betyder, at mange virksomheder har kontaktet Miljøstyrelsen for at få hjælp til at få håndsprit-produkter ud på markedet. Der er p.t. fem danske destillerier, der har registreret sig hos Miljøstyrelsen. De ønsker at producere ethanol, som skal bruges, når man vil fremstille håndsprit. Derudover er der 28 virksomheder, der har registreret sig til at markedsføre håndsprit-produkter. Det gælder både for import og egenproduktion, og så er der en enkelt virksomhed, som har fået dispensation til et håndspritprodukt. Sidstnævnte har været nødt til at søge en dispensation, eftersom det aktivstof, som de har ønsket at bruge kræver godkendelse, hvis man udelukkende bruger dette stof og ikke blander med andre stoffer. Virksomhederne skal ikke have en decideret godkendelse til at producere og markedsføre håndsprit-produkter med aktivstoffer fra alternative leverandører, eftersom der er en generel dispensation til dette. Ud over hjælp til registrering af produkter, er der mange spørgsmål vedrørende håndsprit og hånddesinfektionsmidler. Der spørges f.eks. til, om der er alternativer til almindelige produkter, produkter med andre aktivstoffer, lovligheden i produkterne generelt og meget mere. Læs mere om reglerne for vejledning om lovlig markedsføring af håndsprit og hånddesinfektionsmidler her. Læs gode råd om håndsprit og hånddesinfektionsmidler her.
March 31st, 2020|Nyhedsarkiv|

Svindgruppens anbefalinger til sikker handel i corona-tiden

Denne tid byder os på ændret adfærd for firmaer, ansatte og ja – hele samfundet. I Danske Byggecentre følger vi situationen med den nedsatte Svindgruppe, der arbejder på tværs af hele branchen. Vi har siden lockdown af Danmark konstateret en øget kriminalitet rettet mod erhvervslivet. Uden tvivl fordi de private hjem er fyldt op med hjemmearbejdende mennesker og deres børn. Vi ser desværre flere indbrud i butikker og firmaadresser, og derfor sender vi hermed et oplæg til, hvordan I som forretningsdrivende kan være opmærksomme – og måske høste nogle af de lavthængende frugter i en uvant situation. Oplægget er ikke udtømmende men tager forhåbentlig hul på emner, der kan være mere eller mindre relevante for jeres forretning. Vedr. politiet:Det er for os tydeligt, at politiet har fået en række opgaver, der ses som corona-relateret, og det må forventes, at politiet i højere grad må prioritere opgaver, der desværre ikke tilgodeser vores branche. Det være sig nærmest alle opgaver der ikke er akutte og presserende.Igangværende sager i landets domstole er ligeledes sat i bero for en stund. Det vil formentlig også gøre sig gældende i perioden efter gældende lockdown. Eksterne trusler:Overordnet står vi med risikoen om, at tyvene vil gå efter virksomheder, da nærmest alle har ændret hverdagsrutiner og færre ansatte på job. Opmærksomhedspunkter Virksomhedsindbrud i mørketimer (uden for åbningstid)Problematik:Tyvene der sædvanligvis vil gå efter private hjem må flytte deres fokus, og her er virksomheder efter vores vurdering i højere risiko i den kommende tid. Løsning: Lås om muligt materiale og maskiner inde ved lukketid – alt efter, hvad der er praktisk muligt.Sæt biler og udstyr […]
March 30th, 2020|Nyhedsarkiv|

Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

Meddelelse fra Konkurrencerådet om konkurrencereglerne og COVID-19. COVID-19 og dens mange følgevirkninger medfører flere opfordringer til at stå sammen og tage kollektivt ansvar for at begrænse skadevirkningerne. Rigtig mange virksomheder tager aktivt del i håndteringen af krisen og viser samfundssind. Det er positivt og mange tiltag vil kunne gennemføres uden at virksomhederne kommer i konflikt med konkurrencereglerne. I denne meddelelse skitseres hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet vil håndhæve konkurrenceloven under sundhedskrisen. COVID-19 hærger i disse dage Danmark og resten af verden. Regeringen og Folketinget har iværksat meget omfattende hjælpepakker, som skal holde hånden under den danske økonomi, mens krisen står på. Men COVID-19 sætter allerede sine tydelige spor og medfører store udfordringer for mange virksomheder, der både skal håndtere store fald i efterspørgsel og omsætning og står over for at skulle afskedige medarbejdere. Det gælder ikke mindst i de brancher, som rammes direkte af de foranstaltninger, som gennemføres i Danmark og i resten af verden. Det kan synes oplagt for virksomheder at samarbejde i forsøget på at afbøde de negative følger for både dem selv og resten af samfundet. Det er positivt, at virksomheder udviser samfundssind og tager aktiv del i håndteringen af krisen. Det vil i mange tilfælde også kunne gøres uden, at virksomhederne kommer i konflikt med konkurrencereglerne. Samarbejder og priserVirksomheder kan lovligt hver for sig træffe en lang række beslutninger, som kan afhjælpe den aktuelle situation. Fx vil de fleste leverandører uden problemer kunne fastsætte maksimumpriser for deres produkter, sådan at senere omsætningsled ikke kan udnytte en eventuel akut mangelsituation til at sætte priserne højt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er klar over, at det i nogle tilfælde ikke rækker langt nok at handle på egen hånd. Der kan således være områder, hvor de problemer, […]
March 27th, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Lad os gøre hvad vi kan for at støtte byggeriet i corona-krisen

Lad os gøre hvad vi kan for at støtte byggeriet i corona-krisen

PRESSEMEDDELELSE I Danske Byggecentre har vi kæmpet for at kommunerne fremrykkede investeringer og renoveringer i byggeriet, i en tid hvor dansk økonomi er under pres fra corona-virus. Nu kan vi gladeligt konstatere at Venstre, med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen, er enige i vurderingen og nu foreslår at lempe det kommunale anlægsloft, så kommunerne har flere midler til at fremrykke investeringer i byggeriet. Forslaget er vigtigt, men uden hurtig handling hjælper det ikke meget. Forslaget som bakkes op af regeringen og flere partier på Christiansborg, foreslår yderligere at øge fleksibiliteten i offentlige udbud og opgaveindkøb, så kommunerne fremover først skal sætte opgaver i udbud, hvis de lyder på 5 millioner kr., mod de 1,6 millioner som reglerne siger i dag. ”Vi er meget glade for, at Venstre nu foreslår at lempe det kommunale anlægsloft, så kommunerne kan fremrykke investeringer og renoveringer i byggeriet. Det er noget vi har arbejdet for. Byggeriet er i en svær position og staten kan ikke holde gang i byggeriet alene. Derfor er det glædeligt hvis kommunerne kan få frigjort flere midler, så de også kan byde ind. Byggeriet udgør en krumtap i dansk økonomi og byggeriets 175.000 ansatte er fortsat dem, der holder hjulene kørene, trods corona-krisen”, udtaler adm. direktør Palle Thomsen. Af yderligere tiltag bør politikerne kigge på at bringe landsbyggefondens midler i spil. Landsbyggefonden har i skrivende stund godkendte renoveringsopgaver for 18,4 milliard kr. eller det der ca. svarer til 35.000 årsværk i byggeriet. Renoveringsopgaverne dækker over store og små renoveringer af alt fra køkkener og toiletter til tag og mure i almene boliger spredt over hele landet. Renoveringerne i Landsbyggefonden […]
March 26th, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Forlængelse af midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil

Forlængelse af midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil

I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark. For at forebygge chaufførmangel i forbindelse med corona-krisen er der på køre- og hviletidsområdet meddelt en midlertidig undtagelse i medfør af artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen) med følgende indhold: ”I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil – dvs. om afholdelse af det såkaldte regulære ugehvil på mindst 45 timer og reducerede ugehvil på mindst 24 timer, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6, sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark”. I perioden for den midlertidige undtagelseEr du en af de omfattede chauffører, vil du frem til og med 11. april 2020 kunne undlade at afholde ugehvil, uanset om der er tale om det regulære ugehvil på mindst 45 timer eller det reducerede ugehvil på mindst 24 timer. Selvom du ikke behøver at afholde ugehvil, skal du fortsat overholde de øvrige køre- og hviletidsregler – altså reglerne om køretid, afholdelse af pause og daglig hviletid. Efter udløbet af perioden for den midlertidige undtagelseNår vi har passeret 11. april 2020, skal du holde ugehvil igen, og dette ugehvil skal afvikles i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6. Ugehvilet vil således skulle afholdes i tidsrummet mellem mandag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00. Hvor langt og hvornår du skal afholde dit næste ugehvil vil i øvrigt afhænge af længden af og tidspunktet for dit senest afholdte ugehvil. Se mere
March 25th, 2020|Nyhedsarkiv|

Frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage. Når virksomheder ønsker at gennemføre en større fusion, skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontrollere, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen væsentligt til skade for konkurrenter og forbrugere. Styrelsen har en lovbestemt periode til at godkende eller forbyde fusionen. Som følge af de foranstaltninger, der har været nødvendige for at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19, er de frister, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til at behandle en fusion, ekstraordinært afbrudt i 14 dage. Det drejer sig konkret om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12 d styk 1-5. Når de 14 dage er gået, skal det vurderes, om der skal ske yderligere afbrydelse af fristerne. Afbrydelsen af fristerne fremgår af ”Bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme”. Bekendtgørelsen træder i kraft fra i dag, onsdag den 18. marts. Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en fusion, er styrelsen afhængig af at kunne indhente oplysninger fra tredjeparter, fx kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder. Der kan være tale om omfattende undersøgelser, hvor både parterne i fusionen, virksomheder i branchen og forbrugere skal høres. Den særlige situation med covid-19 indebærer imidlertid, at både styrelsen og fusionens parter vil være udfordrede. Det samme gælder kunder og konkurrenter, som spiller en vigtig rolle i styrelsens markedsundersøgelser. Det er derfor sandsynligt at konkurrencelovens eksisterende frister ikke kan opfyldes i nogle sager. Det medfører risiko for, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer, som hidtil, virksomheder, […]
March 24th, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Force majeure: Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, mens udlån af chauffører tillades

Force majeure: Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, mens udlån af chauffører tillades

For at sikre vareforsyningen er der udstedt en bekendtgørelse, som forlænger gyldighedstiden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet. For at forebygge chaufførmangel er der i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, udstedt en bekendtgørelse som forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet. Samtidig ophæves forbuddet mod chaufførudlån midlertidigt. Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges til den 31. august 2020: • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til nedenstående kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring– C 1– C1/E– C– C/E– D1– D1/E– D– D/E • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Der kan derudover uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel. Dette gælder til og med 30. marts 2020. Kilde: Færdselsstyrelsen
March 23rd, 2020|Nyhedsarkiv|