Nyhedsarkiv

 • Permalink Gallery

  Ny millionpulje skal booste eksport af grøn dansk energiteknologi

Ny millionpulje skal booste eksport af grøn dansk energiteknologi

Ny pulje skal fremover bidrage til at sætte ekstra vind i sejlene hos den danske energieksport. Frem mod 2024 afsættes der over 45 mio. kr. til ny pulje. Sydkoreanske politikere og embedsmænd, der besøger Danmark for at lære mere om havvind. Kortlægning af potentielle fjernvarmeprojekter i Tyskland. Eller afholdelse af en konference om energieffektivitet i USA. Det kan være nogle af de muligheder, som grønne virksomheder og myndigheder nu kan søge penge til via en ny pulje, som skal fremme dansk grøn energiteknologi i udlandet. Danmark har allerede 15 landesamarbejde på energiområdet, og danske energivirksomheder har markante styrkepositioner på de internationale markeder. Men der skal mere til, hvis målsætningerne i Parisaftalen skal nås. ”Danmark skal tage internationalt lederskab på den globale omstilling til grøn energi. Det skal vi dels gøre politisk, men også ved at give bedre muligheder for at sætte dansk energiteknologi i spil ude omkring i verden. Derfor styrker vi nu indsatsen for dansk grøn energieksport”, siger klimaminister Dan Jørgensen (S). Vital rolle for grøn eksport De 45 mio. kr. fra den nye pulje spiller en vigtig rolle for den fremtidige eksport af dansk energiteknologi. Derfor er det afgørende, at pengene bliver brugt på de rette indsatser, der kan få andre landes øjne op for, hvad Danmark kan indenfor f.eks. vindenergi, energieffektivitet og energiplanlægning. Her har danske virksomheder og myndigheder allerede gjort en mærkbar forskel for den grønne omstilling i blandt andet Kina og USA. ”Efterspørgslen på vores grønne kompetencer er markant i de her år. Men vi kan gøre mere for at åbne nye markeder for bæredygtig dansk teknologi og know-how. Derfor er det afgørende, at vi får flere redskaber til at tackle klimakrisen globalt”, siger […]
August 15th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny rapport om udenlandske erfaringer med håndtering af tomme boliger

Ny rapport om udenlandske erfaringer med håndtering af tomme boliger

På vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har SBi udarbejdet rapporten ’Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger’. Rapporten afdækker Storbritannien, Holland og Tysklands erfaringer og indsatser mod tomme boliger med henblik på at opstille punkter til inspiration for den danske indsats mod tomme boliger. Siden 2010 har det i Danmark været muligt at indhente statslig refusion til nedrivning af nedrivningsmodne og tomme boliger. Ved den seneste finanslovsforhandling blev rammen til landsbyfornyelse tilført 300 mio. kroner over en treårig periode. Med det øgede politiske fokus på at skabe en bedre balance i Danmark, er det interessant at undersøge, hvordan andre europæiske lande med tilsvarende demografi og boligmarked håndterer udfordringerne med tomme boliger. Rapporten beskriver Storbritanniens, Hollands og Tysklands indsatser mod tomme boliger. Storbritanniens indsats mod tomme boliger er primært fokuseret på at få de tomme boliger tilbage på boligmarkedet gennem billige købspriser og lån med favorable renter. Indsatsen i Holland er fokuseret på lokale planer med henblik på at tilpasse boligmassen. I Tyskland har indsatsen mod tomme boliger bestået i en strategisk indsats på tværs af regions- og kommunegrænser. På baggrund af rapporten opstiller SBi følgende punkter til inspiration for den danske indsats mod tomme boliger: Fokus på tilpasning fremfor vækstBehov for øget samarbejde på tværs af administrative og geografiske grænserInnovative støttemuligheder, der fremmer ekstern finansiering og privat medfinansieringAlternativ udnyttelse af tomme boliger Læs rapporten ’Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger’ her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
August 13th, 2019|Nyhedsarkiv|

Den almene boligsektor fortsætter med at effektivisere

Den almene boligsektor fortsætter med at realisere effektiviseringsgevinster. Sektoren har i 2018 foretaget besparelser på 1,3 mia. kr. og er dermed godt på vej mod målet om 1,5 mia. kr. besparelse i 2020. Resultatet for 2018 regnskaberne viser, at den almene boligsektor sammenlignet med 2014 har reduceret driftsudgifterne med 800 mio. kr. I perioden har en ændret beboersammensætning lagt et opadgående pres på sektorens udgifter svarende til 500 mio. kr. Det samlede effektiviseringsresultat for 2018 er derfor 1,3 mia. kr. Budgettal indikerer en ambition om at fortsætte effektiviseringsindsatsen i 2019. Dele af sektoren er ikke kommet i gang Samlet set indikerer tal og kvalitative analyser, at den almene boligsektor er blevet mærkbart mere effektiv, og at der er sket en kulturændring i store dele af sektoren. Effektiviseringsarbejdet har ofte resulteret i lavere husleje, bedre service og arbejdsforhold. Analyser viser dog også, at der er dele af sektoren, hvor effektiviseringsarbejdet ikke er påbegyndt. Fremover er der derfor brug for et større fokus på boligorganisationer og afdelinger, som endnu ikke er kommet i gang med effektiviseringsarbejdet. Boligminister Kaare Dybvad Bek har følgende kommentar til resultatet:“Jeg er rigtig glad for, at de almene boligorganisationer har sparet så meget på deres driftsudgifter, som det er tilfældet. Det giver i sidste ende billigere huslejer for beboerne”. “Vores tal viser, at der er meget stor forskel på hvor dygtige boligorganisationerne har været til at effektivisere deres drift, og jeg forventer, at de dygtigste fremover vil være en inspiration for dem, der endnu ikke er nået så langt.” Aftale om effektivisering af driften i den almene boligsektor Sektorens effektiviseringsmål er en aftale mellem BL – Danmarks Almene Boliger, Kommunernes Landsforening og regeringen. Besparelserne […]
August 12th, 2019|Nyhedsarkiv|

Vi søger en kontorelev med en god portion gå-på-mod

Er du frisk på opgaver af enhver art inden for kontoradministration i et aktivt miljø, så kan vi tilbyde dig en elevplads. Vi kan tilbyde dig en alsidig hverdagDanske Byggecentre er fysisk en lille organisation, men vi favner bredt, så du får muligheden for at prøve kræfter med stort set alle opgaver indenfor administration. Du kommer til at sidde i Sekretariatet, hvor stort set alle opgaver og henvendelser kommer igennem.  Din fornemmeste opgave er at være støttefunktion for henholdsvis vores medlemmer og samarbejdspartnere (eksternt) og dine kolleger (internt). I Danske Byggecentre beskæftiger vi os med stort set alt inden for politisk interessevaretagelse, it-udvikling, support, messe – og arrangementsplanlægning, og da vi stadig er en mindre virksomhed, løser vi mange af opgaverne ved at arbejde på tværs af organisationen. Som elev i Danske Byggecentre får du mulighed for at tage ansvar for egne arbejdsområder og -opgaver indenfor sekretariatets arbejdsopgaver: Medlemsservice via telefon og mailVedligeholdelse af vores kundesystemLettere bogføring, fakturering samt rykning på manglende betalingerAdministration af vores bestyrelserTeammedarbejder i forskellige projekterOpdatering og vedligeholdelse af hjemmesideAdministrativt arbejde i forbindelse med større og mindre arrangementerSupplere som first line supporter til vores produktdatabase ByggeBasen Og oveni kommer alt det andet, som aldrig er til at forudsige. Det er vigtigt for os, at du er ansvarsbevidsttør bede om hjælper systematisk og kan prioritere dine opgaverer kundeorienteret – både over for medlemmer og kollegerhar mod på at gå i gang med alle typer af it-programmerer interesseret i at lære nyt, da du vil blive en del af brancheorganisationens konstante udviklingkan arbejde fra kl. 9:00 til 16:30har bestået eller snart består én af følgende uddannelser: EUX, HHX, HG med adgang […]
August 9th, 2019|Nyhedsarkiv|

Om brandfare.dk

På Brandfare.dk kan du finde en række oplysninger om brandfare i naturen i Danmark. Siden indeholder bl.a. gode råd om at undgå brand i naturen, en oversigt over evt. afbrændingsforbud i kommunerne samt brandfareindekset, som på et kort viser, hvor stor risikoen for brand er rundt om i landet. Brandfare.dk er etableret i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL. Se mere her.
July 26th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  ”Vælg bæredygtigt” når der skal bygges eller renoveres

”Vælg bæredygtigt” når der skal bygges eller renoveres

Pressemeddelelse Bæredygtighed og klimabevidsthed diskuteres heftigt i alle brancher disse år, og i byggebranchen er det ingen undtagelse. På trods af at der snakkes meget bæredygtighed i byggeriet, så viser undersøgelser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. – I byggeriet har vi i flere år snakket bæredygtighed, og nu er det for alvor kommet øverst på dagsordenen. Det er rigtig positivt, men vi har brug for, at vi har alle med, også de små- og mellemstore håndværksvirksomheder, som faktisk står for den største del af byggeriet i Danmark, udtaler Palle Thomsen, Adm. direktør, Danske Byggecentre. – Ude hos de danske byggecentre hører vi fra vores kunder, at det at bygge eller renovere bæredygtigt skulle være dyrere eller mere besværligt end konventionelt byggeri. Det er desværre nogle udbredte misforståelser, som ikke beror på facts. Det bunder i, at en af de helt store udfordringer indenfor bæredygtighed i byggeriet er viden. Det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge eller renovere bæredygtigt, siger Palle Thomsen. Vælg bæredygtigt opkvalificerer videnHos Danske Byggecentre vil vi gerne hjælpe med at komme den manglende viden til livs. Derfor startede vi branchesamarbejdet ”Vælg bæredygtigt”. I samarbejde med Dansk Byggeri, Smith Innovation og med midler fra Grundejernes Investeringsfond har vi udviklet materiale, der opkvalificerer viden hos de udførende håndværkere, og hos de kunderådgivere, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder om valg af bæredygtige materialer og løsninger. Kampagner og informationsmateriale om bæredygtigt byggeri har indtil nu i høj grad været henvendt til bygherrer og rådgivere, og i mindre grad til branchens udførende håndværkere og leverandører. Det er det vi nu har gjort op med ved […]
July 22nd, 2019|Nyhedsarkiv|

Vi søger: Dygtig økonom, lobbyist og kommunikator

Har du hvad der skal til for at kunne engagere beslutningstagere og -ledere i de danske byggecentre? Så er du måske den energiske og resultatorienterede økonom og lobbyist, vi søger! Du vil få ansvar for en række sagsområder, hvor du kan bruge din samfundsfaglige baggrund så som lettere analyser, kommunikation, erhvervs- og fagretlige forhold, it og projekter samt formidling af kommercielle initiativer overfor vore medlemmer. Du vil bl.a. få ansvar for at sætte branchepolitiske emner på dagsordenen og iværksætte initiativer med gennemslagskraft. Derudover tager du ansvaret for at iværksætte og gennemføre nye projekter. Du må have lyst til at beskæftige dig med byggeri og politik samt interesse for at arbejde i en forening. Du evner at skabe overblik og sætte dig ind i nye forhold. Du er energisk, resultatorienteret og udadvendt og kan kommunikere med både teknikere og ledelse henholdsvis hos myndigheder, leverandører og medlemmer. Du er en del af Danske Byggecentres entreprenørånd, hvor du selv er med til at definere de projekter, du skal gennemføre for medlemmerne. Du får en bred kontaktflade både i og udenfor medlemskredsen. Udadtil kommer du til at samarbejde med forskellige faglige profiler i byggebranchen afhængig af de konkrete sager. Der vil også være mulighed for at få nordiske kontakter og partnere, og du er selv i høj grad med til at præge jobbets indhold. Dine kvalifikationerDin uddannelsesmæssige baggrund kan for eksempel være cand.merc./polit, en kommunikationsuddannelse med tilsvarende erfaringer eller lignende. Interesse for politik og byggeri vil desuden være et plus. Du skal indgå i Brancheforeningen Danske Byggecentres forskellige spændende sager og projekter. Derfor vil vi lægge vægt på, at du: evt. har erfaring fra lignende job, hvor opgaver løses med en politisk […]
July 12th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  50 mio. kr. til inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

50 mio. kr. til inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Danske virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Samtidig findes der en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som på længere sigt også står uden for det ordinære arbejdsmarked. Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder. Det kræver dog en særlig indsats at få de unge i målgruppen i gang med ungdomsuddannelse og dermed på lidt længere sigt at sikre, at de bliver en del af den ordinære arbejdsstyrke. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 50,3 mio. kr. til en inklusionsindsats, der skal forbedre mulighederne for unge på kanten af arbejdsmarkedet. EU’s Socialfond medfinansierer den kommende indsats. Læs mere om inklusionsindsatsen, og find link til ansøgningsskemaet her.Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 11th, 2019|Nyhedsarkiv|

I tvivl om hvilken løntype?

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at gøre det lettere at administrere strukturfondsprojekter. Derfor lavede de i efteråret 2018 to beslutningstræer for løntyper.Beslutningstræerne skal gøre det nemt og overskueligt for tilskudsmodtagere at finde ud af, hvilken løntype den enkelte projektdeltager eller -medarbejder skal oprettes under i projektet. De har også lavet to skemaer, der giver et hurtigt overblik over, hvilke lønudgifter der er støtteberettigede for den enkelte løntype. Find beslutningstræer og vejledningsskemaer her. Kilde: Erhvervsstyrelsen
July 10th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Håndværkerfradraget er med til at sikre den grønne omstilling

Håndværkerfradraget er med til at sikre den grønne omstilling

Pressemeddelelse Regeringens støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten fremsætter nu krav til den kommende finanslov om, at boligjobordningen skal skrottes. Det er bestemt ikke noget vi bifalder hos Danske Byggecentre. Boligjobordningen har allerede haft en turbulent levetid, hvor håndværkerfradraget i flere omgange er blevet forringet, både beløbsmæssigt og antallet af håndværksydelser man kan få fradrag for er reduceret. – “Det er meget ødelæggende, med politikernes evindelige ændringer, de forskellige politiske udmeldinger, og de destruktive stop and go tiltag, der har været i forbindelse med boligjobordningen – Det er ødelæggende for en hel branche”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Håndværkerfradraget er grønne tiltagArgumentationen fra støttepartierne for at afskaffe boligjobordningen er, at pengene i stedet skal bruges på ”det grønne område” og ”grønne tiltag”. SF’s Pia Olsen Dyhr udtaler, at pengene i stedet skal bruges på en energisparefond, hvor danskerne kan søge om penge til at energi-isolere deres huse. Håndværkerfradraget er lige præcis med til at sikre, at danskerne energi-isolerer deres hjem. I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere danskernes huse, hvilket efterlyses af SF. – “Man kan undre sig over om politikerne sætter sig ind i tingene, før de udtaler sig. At ville afskaffe boligjobordningen for i stedet at oprette en energisparefond med samme formål som håndværkerfradraget allerede indfrier, virker ærlig talt mærkeligt. Og hvordan vil de sikre at det ikke bare bliver et fordyrende led, hvor en bureaukrat skal sidde og vurdere danskernes ansøgninger?” Siger Palle Thomsen. Danske Byggecentres anbefalingHos […]
July 8th, 2019|Nyhedsarkiv|