Nyhedsarkiv

Revisionspligt løser ingen problemer

PRESSEMEDDELELSE Erhvervsstyrelsen har med bidrag fra Skatteforvaltningen gennemført en undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt og betydningen af revision og andre revisorydelser for regnskabskvalitet og skatte- og momsbetaling. Undersøgelsen kommer på baggrund af at debatten omkring virksomhedernes skattegab er blusset op, og det er blevet sat sammen med de lempelser af revisionspligten, der er gennemført. Undersøgelsen viser, at revisionspligt ikke har signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheders årsregnskaber eller skatteangivelser. Der er heller ingen signifikant forskel på det gennemsnitlige skattegab for selskaber med og uden revideret årsregnskab. Det samme er gældende for selskaber med og uden bistand fra godkendt revisor. “Til gengæld glæder det mig, at undersøgelsen på den anden side viser, at den lempede revisionspligt i 2017 blev estimeret til at have sparet de virksomheder, som har mulighed for at fravælge revision 1,6 mia. kr. i revisorhonorarer”, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. “Med denne undersøgelse i hånden ser vi ingen grund til at indføre revisionspligten, da den tydeligvis ikke har nogen signifikant effekt på skatteindbetalingerne. Når virksomhederne samtidig sparer 1,6 mia. i bøvl vil en indførelse af revisionspligten blot fungere som endnu et administrativt tiltag, der besværliggør det at drive virksomhed i Danmark”, udtaler Palle Thomsen. Der skal fokus på de brodne kar Der vil desværre altid være virksomheder der vil forsøge at tjene penge på uærlig vis, uanset om der kommer revisionspligt eller ej. Det er derfor vigtigt at der kommer et øget fokus på de virksomheder, der tidligere har lavet bevidste fejl i deres skatteangivelse fremfor at kigge på alle virksomheder over en kam. Yderligere information: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk  
December 7th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Der kan nu ansøges til SUSTAINABLE BUILD Innovation Challenge 2018

Der kan nu ansøges til SUSTAINABLE BUILD Innovation Challenge 2018

Hvordan skaber vi det gode indeliv i vores eksisterende og fremtidige bygninger? Dette er hovedspørgsmålet for SUSTAINABLE BUILD Innovation Challenge 2018. Størstedelen af vores hverdag foregår indenfor – hvad enten vi arbejder eller leger, er vi indendørs 90% af tiden. Alle de timer vi tilbringer i vores hjem, på skoler eller kontorer kræver et særligt fokus på, hvordan vi bygger, skaber og renoverer de bygninger, vi lever i. I mange år har vi fokuseret på at optimere energieffektiviteten i bygninger, øge brugen af bæredygtige materialer og integrere principper for cirkulær økonomi. Men i vores søgen efter effektive løsninger har vi mistet fokus på de mennesker, som skal leve og opholde sig i bygningerne. Dertil kommer strukturelle udfordringer, en lang værdikæde i byggeriet, begrænsende lovgivning og mangel på finansielle incitamenter, der har skabt barrierer for helhedsorienterede løsninger. Derfor skal vi nu rette fokus mod brugernes behov og adfærd – og derigennem skabe bæredygtige liv i både eksisterende og fremtidige bygninger. ’Det Gode Indeliv’ er kendetegnet ved, at vi lærer bedre i skolen, koncentrerer os bedre på arbejdet, og at vi er bedre tilpasset derhjemme – eller generelt der, hvor vi oplever, at bygninger og rum er tilpasset os og ikke omvendt. Innovation Challenge 2018 Hvordan skaber vi ’Det Gode Indeliv’, når vi bygger, drifter og renoverer eksisterende bygninger? Målet med Innovation Challenge 2018 er at spotte projekter og innovationer, hvor: Helbred, livskvalitet og bæredygtighed er i centrum Vi designer og implementerer løsninger, der virker på tværs af lys, lyd, luft, materialer og mere. Vi lærer af den måde, vi bruger, arbejder og lever i bygninger Vi sikrer bedre samarbejde på tværs af alle faser fra design til drift, så vi kan imødekomme forventningerne til ’Det Gode Indeliv’ Hvem kan ansøge? I […]
December 7th, 2018|Nyhedsarkiv|

11 ideer til at skabe Fælles Rum i udsatte boligområder

Fra hele landet er kommuner, boligorganisationer, beboere og lokale samarbejdspartnere kommet med gode ideer til at skabe fælles mødesteder og fritidsfaciliteter. Projekterne skal skabe større sammenhængskraft og social balance i og omkring udsatte boligområder – eller områder, som er i risiko for at blive det. I alt 11 projektideer får nu støtte. En grøn ring ved Præstebakken og Syrenparken, Esbjerg Østby; et folkekøkken i Lindholm, Nykøbing Falster og en ”honningfabrik” i Urbanplanen, København. Det er tre af i alt 11 kreative projekter, som nu får støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at udvikle og modne deres ide videre frem mod fysisk realisering. Projekterne spænder vidt. Men fælles for dem er, at de alle viser nye veje til at udnytte og inddrage fælles arealer og områder i og omkring udsatte boligområder. De nye mødesteder og fritidsfaciliterer skal på den måde være med til at løfte fritidslivet og fællesskabet i og omkring boligområderne. Frem til den 14. september har aktørerne i fællesskab kunnet søge om støtte. I alt har der været 40 ansøgninger. Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til, om projekterne kan skabe fælles-skab på tværs af sociale skel og på tværs af byen, om de sammentænker helhedsplaner eller andre strategiske planer i området. Om de har en klar vision for forandringen og er nytænkende og kan realiseres med kvalitet i arkitektur og materialevalg. Derudover også, hvordan de inddrager lokalsamfundet omkring boligområdet og eventuelt også det lokale foreningsliv. De udvalgte 11 projekter modtager udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 procent medfinansiering. I 2019 har projekterne mulighed for at søge om realiseringsstøtte. Cirka 3-7 projekter vil blive udvalgt og få mellem 5-7 mio. kr. til arbejdet. I alt er der afsat 35 mio. […]
December 6th, 2018|Nyhedsarkiv|

Nye initiativer giver mere bæredygtigt træ til branchen

Byggecentre rundt om i landet trækker overskrifter, når de går ”all-in” på bæredygtigt træ. Det sender et stærkt signal kun at ville sælge certificeret træ og viser, at branchen har stærke bånd til verdens skove. De danske byggecentre er med helt i front på den bæredygtige dagsorden. ”Vores medlemmer vil den bæredygtige udvikling. Som brancheforening arbejder vi aktivt for, at værdien af bæredygtighedscertificeringer også aktivt kan bruges i vores brancheforening. Et nyt initiativ, som i fremtiden skal understøtte branchens arbejde med bæredygtighed, er ByggeBasen”, fortæller Palle Thomsen, Adm. Direktør, Danske Byggecentre ByggeBasen er en platform, der i fremtiden også vil vise miljømærkede produkter, som f.eks. PEFC-certificerede produkter. Branchen får på den måde via ByggeBasen viden om de produkter, som kan bidrage til bæredygtigt byggeri, som f.eks. DGNB, Svanemærket, LEED, BREAM med flere. Brancheforeningen Danske Byggecentre har været med til at præge den bæredygtige udvikling i mange år. Bl.a. ved deltagelse i PEFC Danmarks arbejde, og ByggeBasens udvidelse er endnu et positivt skridt for branchen. Bæredygtighed skal være for alle Mindre og mellemstore virksomheder i branchen skal have mulighed for at blive sporbarhedscertificeret og sælge PEFC-certificeret bæredygtigt træ til branchen. Én mulighed er at indgå i en såkaldt gruppeordning. I 2018 blev den første gruppe etableret. ”Det var med stor glæde, at den første gruppeordning blev etableret for virksomheder. At byggebranchen er stærkt repræsenteret i gruppen, ser jeg som et udtryk for ansvar og, at branchen har stærke rødder i de nordiske skove, som primært er PEFC-certificeret”, fortæller Morten Thorøe, Sekretariatsleder, PEFC Danmark. Den første gruppeordning har allerede tre medlemmer og er repræsenteret både på byggecentersiden og i leverandørledet. Gruppeordning for virksomheder Alle virksomheder med en årlig omsætning under ca. 60 millioner kroner og med mindre end 50 fuldtidsansatte har mulighed for at indgå […]
December 5th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Nye anbefalinger til regeringen: Skab bedre rammer for handels- og logistikvirksomheder i Danmark

Nye anbefalinger til regeringen: Skab bedre rammer for handels- og logistikvirksomheder i Danmark

Vækstteam for handel og logistik har givet 24 anbefalinger til regeringen. Rådene lyder bl.a.: Styrk vilkår for e-handel og brug Danmark som brand, sæt ind mod ulige konkurrence fra udlandet og fjern administrativt bøvl. Handels- og logistikerhvervet er under hastig forandring som følge af nye teknologier og forretningsmodeller. Vækstteamet for handel og logistik har med 24 anbefalinger givet konkrete bud på, hvordan regeringen kan hjælpe erhvervet med at udnytte Danmarks eksisterende styrkepositioner og udvikle nye. Formanden for vækstteamet, Michael Løve: ”Den teknologiske udvikling og den fortsat stigende handel på nettet har allerede haft en kæmpe effekt på handels- og logistikerhvervet, og vi er blandt vækstteamets medlemmer ikke i tvivl om at vi langt fra har set enden på de forandringer e-handel og globalisering vil medføre. Derfor har det været vigtigt for vækstteamet at samles om en fælles vision; At Danmark skal fostre og styrke handels- og logistikvirksomheder, der kan vinde i den internationale konkurrence i både Danmark og udlandet.” Tre fokusområder for regeringen Vækstteamet peger på tre fokusområder, hvor medlemmerne ser et potentiale for, at politisk handling kan have store positive effekter for handels- og logistikerhvervet. Digital omstilling og vækst i handels- og logistikvirksomhederne skal fremmes blandt andet med en ny digital infrastruktur, der skal understøtte virksomhederne i at eksportere ved brug af Danmark som brand og lettere adgang til offentlige tilbud, der kan hjælpe virksomhederne med at udnytte ny teknologi og nye forretningsmodeller, fx at eksportere via globale online platforme. Der skal arbejdes for lige konkurrencevilkår nationalt og internationalt blandt andet ved, at der lukkes hurtigt ned for fuphjemmesider og ved at give produktsikkerhedsmyndighederne bedre værktøjer til kontrol. Handels- og logistikvirksomhedernes hverdag skal forenkles blandt andet med flere elektroniske transportdokumenter, lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft og ved at muliggøre flere leveringer […]
December 4th, 2018|Nyhedsarkiv|

Danskerne skal kunne handle trygt på nettet

Julehandlen står for døren, og et stigende antal danskere handler på nettet. Langt den meste nethandel går godt, men det sker, der opstår problemer. Derfor lancerer regeringen nu en vedvarende informationsindsats under overskriften ”Nethandel #heltsikkert”. 12 myndigheder står bag. Godt 44.000 danskere var i 2017 udsat for bedrageri ved køb på nettet. Lægemiddelstyrelsen tilbageholdte 3662 forsendelser indeholdende ulovligt indført medicin. Og blandt 55 stykker børnetøj sat til salg på nettet fandt Sikkerhedsstyrelsen, at ti stykker var så farlige, at salget blev stoppet. Ulovlige kopivarer vurderes at udgøre 2,5 procent af verdenshandlen, og indebærer tabte milliardbeløb og tabte arbejdspladser i virksomheder i Danmark. Og Forbruger Europa har de seneste år oplevet en betydelig stigning i antal henvendelser fra forbrugere, der er blevet snydt på nettet. ”Danskerne hører blandt dem, der handler mest på nettet, og regeringen ønsker at understøtte, at de kan gøre det nemt og sikkert. Langt de fleste handler går godt, men desværre ikke alle. Vi har nu samlet myndighedernes gode råd om nethandel til forbrugerne ét sted. Her kan danskerne både se, hvad de kan gøre for at undgå fælder, og hvad de bør gøre, hvis de er gået i dem,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov. Forbrugerombudsmanden har set eksempler på, at danskere får trukket 699 kroner månedligt fra deres konto, fordi de er gået i en online abonnementsfælde. Og Rigspolitiet har over en årrække set en stigning i kriminaliteten på nettet. Sammen med Københavns Universitet har Det Kriminalpræventive Råd estimeret, at omkring 44.000 danskere var udsat for bedrageri ved nethandel i 2017. Det er næsten en fordobling på tre år. ”Stadig mere kriminalitet flytter over på internettet, hvor folk f.eks. oftere udsættes for bedrageri og svindel. For at styrke trygheden online har politiet oprettet et nyt […]
December 3rd, 2018|Nyhedsarkiv|

Genvej til energikrav i BR18 er et hit

Videncentret lancerede i starten af året en opdateret version af BR-værktøjet, som giver en let genvej til energikravene ved renovering. Ved hjælp af alfabetiske lister over bygningsdele og installationer er det nemt at slå ned på præcis det område, hvor du har behov for at kende kravene i BR18. Værktøjet nærmer sig de 50.000 besøg her i 2018. Gå til BR18-værktøjet her.   Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
November 30th, 2018|Nyhedsarkiv|

Ny bog om bygningsfredning gennem 100 år

Det er 100 år siden, bygningsfredningsloven blev sat i verden for at værne om bygninger af arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. I den anledning udkommer nu en bog, som sætter de fredede bygninger i historisk sammenhæng. Siden vedtagelsen i 1918 har bygningsfredningsloven reddet mange værdifulde bygninger fra nedrivning. I dag står der således omkring 9.000 bygninger over hele landet – alt fra pompøse slotte til jævne købstadshuse – som er blevet vurderet til at have værdi for den fælles kulturarv. Men hvordan har synet på, hvad der er bevaringsværdigt ændret sig gennem tiden? Det undersøger bogen ’Fredet. Bygningsfredning i Danmark 1918-2018’, som stiller skarpt på bygningsfredningslovens første 100 år. Forfatterne er professor, arkitekt Mogens A. Morgen og arkitekturhistoriker, ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen. Realdania har støttet forskningen bag bogen, som afdækker, hvordan man til forskellige tider har fredet og ud fra hvilke kriterier. Hvor bygningens alder, kunstneriske kvalitet eller samfundsmæssige funktion som regel er de afgørende fredningskriterier, kan politiske og ideologiske motiver også spille en rolle. Der kan også være forhindringer forbundet med bestemte områder og erhverv, for eksempel har det været svært at frede en væsentlig del af Danmarks historie i form af landbrugsbygninger, og Ebeltofts gamle Rådhus var aldrig blevet fredet, hvis det havde ligget i København. Fra middelalder til 1970’er-modernisme Bogen er illustreret med originale arkitekturtegninger, dokumenter og arkivfotos samt 200 nye fotografier af fredede bygninger ved arkitekturfotografen Jens Markus Lindhe. Han har rejst Danmark rundt og besøgt alt fra middelalderboder, møller og broer til herregårde fra renæssancen, barokhuse i købstæderne og relativt nye bygninger fra 1900-tallet. Værket er skrevet med udgangspunkt i forfatternes forskningsprojekt ved Arkitektskolen Aarhus. Forskningsprojektet blev støttet af Realdania. Læs mere om bogudgivelsen her.   Kilde: Realdania
November 29th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Advarsel til alle udstillere der har deltaget på BYGGERI-messen

Advarsel til alle udstillere der har deltaget på BYGGERI-messen

Danske Byggecentre oplever med jævne mellemrum, og som det er tilfældet i disse dage, at udstillere modtager breve fra International Fairs Directory. Danske Byggecentre samarbejder ikke med dette firma og opfordrer til at udstillere ikke svarer på deres henvendelse. Firmaerne Construct Data Verlag AG, Expo-Guide, Event•Fair, International Fairs Directory og andre lignende firmaer sender af og til skriftlige tilbud om optagelse/annoncering på deres internetportal til udstillere, som har deltaget på BYGGERI-messen i Fredericia. Disse firmaer beder udstillere rette deres oplysninger, for at fortsætte med gratis at fremstå på deres udstillerliste. Dog har det vist sig at udstillere, der har underskrevet og returneret skemaet, er blevet opkrævet op mod 25.000 kroner for 3 års optagelse på internetportalerne. Firmaerne har fået fat i udstilleres navne uden vores viden endsige samtykke, og Danske Byggecentre vil gerne understrege, at vi på ingen måde samarbejder med de pågældende firmaer og aldrig har leveret udstillernavne eller -lister til dem. Danske Byggecentre tager på det skarpeste afstand for disse firmaers forretningsmetoder. På BYGGERI-messens hjemmeside kan man læse en advarsel mod disse firmaer. Vi opdaterer siden løbende, såfremt vi får viden om lignende firmaer. Se advarslen her. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Ingelise Alsø på ia@bdb.dk eller Mette Jensen på mhj@bdb.dk. Nedenfor ses et eksempel på disse breve fra International Fairs Directory.    
November 27th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne har i mange år ligget på et højt niveau. I 2015 blev der gennemført en reform, som blandt andet havde til formål at mindske frafaldet ved at indføre et karakterkrav på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøver. Efter reformen er frafaldet mindsket blandt elever, der for første gang begynder på en erhvervsuddannelse.  Frafaldet er gået fra omkring 29 pct. før reformen i 2013/14 til omkring 24 pct. efter reformen i 2015/16. Reduktionen i frafaldet er størst blandt elever med karaktergennemsnit over 4 fra folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. Samtidig er elevgrundlaget ændret sådan, at færre elever fra uddannelsesfremmede hjem optages på erhvervsuddannelserne, og forældrenes gennemsnitsindkomst er højere efter reformen. Analysens hovedkonklusioner: Frafaldet inden for det første år på erhvervsuddannelserne blandt førstegangselever har i perioden fra 2011/12 til 2014/15 ligget mellem 28 pct. og 32 pct., men faldt til 24 pct. det første år efter reformen. Det er hos elever med karaktergennemsnit over 4 fra folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik, at frafaldet er reduceret mest, selv om disse elever ikke har været direkte påvirket af reformen. Tilgangen til erhvervsuddannelserne har været faldende siden skoleåret 2011/12, og denne tendens fortsætter efter reformen. Andre forhold end karakterer er vigtige for elevers frafald. Der er knap 40 procentpoint til forskel i frafaldssandsynlighederne mellem elever med de bedste og ringeste forudsætninger for at blive fastholdt på en erhvervsuddannelse, når karakterer holdes konstant på gennemsnittet. Elevgrundlaget på erhvervsuddannelserne er ressourcemæssigt styrket siden skoleåret 2011/12 og er yderligere blevet forstærket efter reformen sammenlignet med udviklingen i befolkningen generelt. For eksempel er gennemsnitsindkomsten blandt elevers forældre steget, flere forældre er i beskæftigelse og det generelle uddannelsesniveau blandt forældrene er højere. Hele analysen kan læses
November 26th, 2018|Nyhedsarkiv|