Nyhedsarkiv

Konkurrencen om danske EU-udbud

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver. Kommunale udbud har en større sandsynlighed for kun at modtage ét eller to tilbud sammenlignet med andre ordregivere. Det er især ved indkøb af snerydning og forsikringer, at der modtages få tilbud. Her modtager ca. 60 pct. af udbuddene kun ét eller to tilbud. Kommunernes forsikrings- og snerydningsudbud udgør godt 1/5 af alle offentlige udbud i analysen, da de ofte er opdelt på mange delkontrakter. Analysen identificerer også, hvilke karakteristika ved udbuddene som øger sandsynligheden for at modtage få tilbud. Det bør dog understreges, at der også er mange udbud med disse identificerede karakteristika, som formår at få flere tilbud. Hent udgivelsen her.   Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
January 16th, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 12 mio. kr. til forsøg med natur- og landskabsværdier i byfornyelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 12 mio. kr. til forsøg med natur- og landskabsværdier i byfornyelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler støtte til otte projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2018. Projekterne skal arbejde med at inkorporere mindre byers omkringliggende herlighedsværdier i byudviklingen. Mange mindre bysamfund i landkommunerne er omgivet af smuk natur og særegne landskaber, som har en stor betydning for områdets attraktionsværdi og mulighed for at tiltrække både nye tilflyttere og besøgende. Flere landsbyer er dog udfordret af manglende forbindelser til og opmærksomhed på de omkringliggende natur- og landskabsværdier. Derfor er der et uudnyttet potentiale i at tænke naturen og byen bedre sammen, når vi byfornyer på landet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor uddelt støttemidler til en række pilotprojekter, der skal opsamle erfaring om netop dette greb. Formålet med projekterne er at forbedre og formidle brugen af natur- og landskabsværdier som en driver for byfornyelsen til at skabe attraktive landsbyer for bosætning og udvikling. For at sikre konkret og håndgribelig nytteværdi er samtlige projekter bundet op på en fysisk indsats. Et par eksempler: I Bjerringbro skal den bynære del af Gudenåen via en promenadestrækning nytænkes som et fælles mødested for hele byen. På halvøen Jungshoved skal der – med udgangspunkt i tankerne omkring baghaven – arbejdes med at trække egnsspecifik flora ind i byen blandt andet ved at etablere en traditionel landsbyhave. I flere af projekterne skal der udvikles metoder for dialog og samarbejde med lodsejere af de jordstykker, som mange af stisystemerne skal anlægges på. Andre projekter arbejder også med modeller for forankringen af den fysiske indsats. Det sker blandt andet gennem oprettelsen af laug og partnerskaber, hvor private aktører skal stå for den videre drift og udvikling. Endvidere har styrelsen givet støtte til ét projekt om bæredygtig nedrivning, som skal undersøge potentialerne i genanvendelse af beton fra nedrivning samt understøtte blandt andet offentlige bygherrer […]
January 15th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nyt Gummistøvleindeks skal hjælpe danskerne ved stormflod

Ved oversvømmelser er en hurtig og effektiv indsats afgørende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udviklet et ’Gummistøvleindeks’, som beredskabet kan bruge til at forudsige, hvor det er sikkert at færdes, når de skal ud og hjælpe nødstedte borgere, der er truede af stormflod og oversvømmelser. Når Danmark i fremtiden bliver udsat for stormflod, hvor havvand oversvømmer dele af landet, vil beredskabet kunne tage et nyt værktøj i brug. Et nyt Gummistøvleindeks viser, om man skal bruge gummistøvler eller gummibåd for at komme frem til oversvømmede områder. ”Gummistøvleindekset er et godt eksempel på, at den høje kvalitet af vores geografiske data gør det muligt for os at udvikle nye værktøjer, der skaber større sikkerhed for borgerne. I det her tilfælde får beredskabet et værdifuldt værktøj, som kan bidrage til en mere effektiv indsats, når de skal ud og hjælpe borgere i nød,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Gummistøvleindekset er et dataværktøj, som kan fortælle, hvor høj vandstanden bliver på land og ikke mindst på vejene, når vejret viser tænder og havvandstanden stiger. Farveskala gør gummistøvleindekset nemt at bruge Gummistøvleindekset viser, hvor der vil blive oversvømmet ved stormflod eller andre havvandsstigninger. Men det leverer ikke blot information om, at et område risikerer at blive oversvømmet. Gummistøvleindekset viser også vandstanden i 10 cm intervaller, så man kan se, hvor høj vandstanden kan være. I beregningerne indgår også højden på veje, så det giver et meget præcist billede af fremkommeligheden i et oversvømmet område. Fakta Gummistøvleindekset bruger data fra Danmarks Højdemodel og vejnettet og viser områder, der teoretisk oversvømmes af havvand ved en given havvandsstigning. De områder, der oversvømmes i indekset, har en åben forbindelse til havet og ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde […]
January 14th, 2019|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    ”Er politik bæredygtigt?” Spørger Søren Pind på Danske Byggecentres Årsmøde

”Er politik bæredygtigt?” Spørger Søren Pind på Danske Byggecentres Årsmøde

”Er politik bæredygtigt?” Det spørger Søren Pind, fhv. politiker og minister, sig selv om, når han gæster Danske Byggecentres Konference & Årsmøde den 31. januar 2019 i Aarhus. I 30 år har Søren Pind været i dansk politik. Som 15-årig meldte han sig ind i Venstres Ungdom og har siden haft sit virke i først dansk ungdomspolitik, senere på Københavns Rådhus, sidenhen Folketinget og regeringslokalerne samt det internationale politiske samfund, indtil han i 2018 valgte at lægge politik på hylden. På Danske Byggecentres Konference & Årsmøde vil Søren Pind, udover at svare på spørgsmålet om ”politik er bæredygtigt?”, også løfte sløret for de drivkræfter, alliancer og fejder som styrer dansk politik og lovgivning. Hans skarpe betragt­ninger og morsomme anekdoter giver, udover et grun­digt indblik i politik, også rigeligt til smilebåndet og eftertanke. Gå ikke glip af Søren Pind, når han på konferencen leverer et kontant syn på venner og fjender i dansk politik. Udover Søren Pind, vil også branchens aktører debattere branchens muligheder og udfordringer i forhold til bæredygtigt byggeri under temaet: ”Det bæredygtige valg” Følgende deltager i debatten: Lone Feifer, Director of Sustainability and Architecture at the VELUX Group Forretningsudvikler Anders Sørensen, Enemærke & Petersen Lasse Lind, Head of Consulting, GXN Per Stabell Monby, Project director, Cowi Ejendomsdirektør Marius Møller, PensionDanmark Journalist og TV-vært Troels Mylenberg er diskussionsleder. Dagen starter med en sightseeing tour, hvor stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy, tager os med rundt til nogle af de mest spændende og bæredygtige byggerier i Aarhus. Stephen Willacy vil også være på talerstolen senere på dagen. Se det spændende program nedenfor og tilmeld dig her.  
January 11th, 2019|Nyhedsarkiv|

Danske Byggecentre hylder deres gode samarbejdspartnere

Danske Byggecentre vil i forbindelse med Konference og Årsmøde 2019 den 31. januar i Aarhus uddele prisen ”Byggecentrenes Leverandør 2019”. Prisen bliver givet til den leverandør, som har et bredt samarbejde med Danske Byggecentres medlemsforretninger. Det kan bl.a. være inden for følgende områder: Yder leveringssikkerhed, har et bredt produktudvalg af høj kvalitet, arbejder på at skabe bedre løsninger samt kvalitetssikrer deres produkter, services og leverancer. Hos Danske Byggecentre ser vi vores leverandører som vigtige samarbejdspartnere. Det gode samarbejde, vi har med dem, er altafgørende for vores egen succes. Derfor vil vi gerne hylde den gode samarbejdspartner ved at uddele en pris til den leverandør, der har udmærket sig mest i samarbejdet med Danske Byggecentres medlemsforretninger, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Det er Danske Byggecentres egne medlemmer, der nominerer leverandører til prisen og bestemmer vinderen. Prisen vil fremadrettet blive uddelt hvert andet ulige år. De nominerede i 2019 er: Saint-Gobain ISOVER Mascot International A/S ALFIX A/S Randers Tegl A/S Moland Byggevarer A/S Nilfisk Danmark A/S Danske Byggecentres Konference og Årsmøde 2019 – ”Det bæredygtige valg” Danske Byggecentres Konference og Årsmøde afholdes 31. januar 2019 på Radisson Blu Hotel, Aarhus. Alle i branchen er velkomne. Du kan tilmelde dig her senest 18. januar 2019. Konferencen har overskriften ”Det Bæredygtige Valg”, og det er da også bæredygtighed der kommer til at tegne konferencen og årsmødet. Vi starter med en spændende sightseeing i Aarhus, der tager os rundt blandt de mange smukke byrum og bæredygtige byggerier. Herefter samler vi byggebranchens aktører til debat om muligheder og udfordringer i forbindelse med bæredygtigt byggeri, styret af journalist Troels Mylenberg. Efter en kort pause skal vi høre stadsarkitekt Stephen Willacy fortælle om de mange nye arkitektoniske bygninger og miljøer i Aarhus under overskriften […]
January 10th, 2019|Nyhedsarkiv|

100% bæredygtigt dansk træ

Byggebranchen har meldt klart ud – træ skal være bæredygtigt! Med forkortelser som DGNB, LEEED, BREEAM og det officielle Nordiske miljømærke – Svanemærket, har branchen klædt sig på. Værktøjskassen med byggesystemer sætter bæredygtigt træ på dagsordenen. Danske virksomheder handler globalt, men der kan også handles lokalt. Lokalt savværk med bæredygtig skov i baghaven På Fyn ligger et savværk, Verninge Savværk, som indkøber træ fra bæredygtige skove i Danmark. Et netværk som igennem årene er blevet bygget op til at mindre skovejere henvender sig, men også de større skovforvaltere i Danmark er leveringsdygtige til savværket. At handle dansk har nogle klare fordele: ”Vi har meget godt træ i Danmark. Der er kort leveringstid, og jeg føler lidt det er min egen baghave jeg henter træet i. Ofte henter vi selv træet, så vi kender oprindelsesstedet og handler primært i PEFCcertificerede skove”, fortæller Søren H. Larsen, salgschef Verninge Savværk Det lokale engagement som Verninge Savværk har, betyder at der handles både med tømmer til den lokale tømrermester, men også til de danske byggecentre. Alt fra specialopgaver til metervarer på træ kan leveres af savværket – og gerne dansk træ. At handle med bæredygtigt dansk træ er mere end blot værdiskabende for virksomheden. Det handler også om at deltage aktivt i den bæredygtige dagsorden. ”Jeg synes, det er vigtigt, at branchen støtter bæredygtigt skovbrug i Danmark. Vi skal sammen være med til at sikre, at skovens ressourcer bruges i den grønne omstilling”, fortæller Søren H. Larsen, salgschef Verninge Savværk Skovbrug i Danmark Det nordiske marked for bæredygtigt træ har altid haft tætte bånd til Danmark, men træ fra Danmark skal vi bestemt ikke afskrive. Selvom skovarealet i Danmark næppe kan sammenlignes med vores nordiske kollegaer, så er der gode muligheder for at købe bæredygtigt […]
January 9th, 2019|Nyhedsarkiv|

Ny undersøgelse af danskerne og deres fysiske rammer

En ny stor survey ’Danskerne i det byggede miljø’ afdækker danskernes forhold til de fysiske rammer for deres hverdag, f.eks. bolig, arkitektur og nærområde. Realdania og Bolius står bag undersøgelsen, som fremover vil blive gentaget hvert år. Mere end 6 ud af 10 danskere vurderer, at boligen i høj eller meget høj grad har betydning for livskvalitet. 72,4 procent er tilfredse eller meget tilfredse med deres naboer – men hver tredje dansker oplever, at de ikke kender naboerne særlig godt. 54,6 pct. af danskerne angiver ét eller flere indeklimaproblemer. Og langt de fleste er glade for deres håndværkere. Det er nogle af de mange svar, man kan finde i undersøgelsen om danskerne og deres forhold til bl.a. boligen, naboskab og mange andre ting med relation til de fysiske rammer for hverdagen. I survey’en har mere end 7.000 danskere svaret på en lang række spørgsmål om alt fra vedligehold af boligen, bekymringer, betydningen af deres nærområde, og de fysiske rammers betydning for deres livskvalitet. Undersøgelsen er gennemført af Gallup for Realdania og foreningens datterselskab Bolius, og den bygger videre på den boligejeranalyse, som Bolius har udarbejdet årligt gennem de seneste seks år. Den nye og bredere undersøgelse omfatter danskere i alle boformer, både boligejere, lejere og andelsejere. ”Med mere end 7.000 respondenter er det den største undersøgelse af danskernes forhold til det byggede miljø, de bor og færdes i. I Realdania vil vi bruge den til at følge udviklingen på nogle af de områder, vi arbejder med, eller som vi kunne arbejde med i forhold til de fysiske rammers betydning for vores alle sammens hverdag og livskvalitet. Men vi håber også, at rigtig mange andre vil få glæde af oplysningerne, når de kommer hvert år,” siger adm. direktør i Realdania Jesper […]
January 8th, 2019|Nyhedsarkiv|

Et nyt og stærkt erhvervsfremmesystem går i luften

Folketinget har vedtaget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde. Lovene implementerer den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om et forenklet erhvervs- og turismefremmesystem, der skal give danske virksomheder et fokuseret og fremtidssikret system, hvor færre penge går til administration og flere på at møde virksomhedernes behov. Lovene virker fra den 1. januar 2019, der etablerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Det er på tide og godt for virksomhederne, at erhvervsfremmeindsatsen bliver forenklet og moderniseret. Med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får indsatsen et sammenhængende strategisk fokus, der kan give meget større effekt for erhvervsudviklingen – både lokalt og på tværs af landet”. En sammenhængende strategi for erhvervsfremme Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager den indsats, der før lovens vedtagelse blev varetaget af de 147 medlemmer af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som alle nedlægges. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får derfor til opgave at udfærdige en sammenhængende strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og for at sætte gang i og finansiere tiltag, der understøtter strategien. Der er udpeget 17 medlemmer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Jakob Riis, adm. direktør for Falck, er udpeget som formand. Bestyrelsesformand Jakob Riis: ”Jeg ser meget frem til samarbejdet i den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det er et stærkt hold, der stiller op. Min ambition er, at vi sammen får lagt en klar strategi for erhvervsfremmeindsatsen, så den bedst muligt understøtter virksomhederne i omstillingen til nye teknologier og markedsvilkår, og dermed den fremtidige vækst og udvikling i Danmark.” Specialiseret vejledning for alle virksomheder Med lovens vedtagelse etableres desuden seks tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Odense, Haderslev, Aarhus og Aalborg med seks filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors. Erhvervshusene skal være Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner og fungere som stærke kompetencecentre for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning […]
January 7th, 2019|Nyhedsarkiv|

Vær med på Danske Byggecentres nytårsforsæt!

I løbet af 2018 stod bæredygtigt byggeri på brancheforeningens dagsorden på flere områder – og det fortsætter ind i 2019, hvor vi på Årsmødet viser den bæredygtige vej. Hjælp kunderne med at bygge bæredygtigt 2018 bød på et samarbejde med Dansk Byggeri og Smith Innovation, hvor målet er at opkvalificere medlemmernes viden om bæredygtigt byggeri. Der laves informationsmateriale og kursustilbud, som skal give de små og mellemstore håndværkervirksomheder en bedre og mere kvalificeret rådgivning i at bygge bæredygtigt. Materialet udgives i 2019 til de kunderådgivere, som dagligt vejleder, både professionelle og private, om valg af byggematerialer og byggeløsninger. GI (Grundejernes Investeringsfond) har støttet dette projekt, og du kan læse mere om det i Danske Byggecentres Årsberetning 2018 her. Hent bæredygtigt dokumentation i Det Grønne Katalog Det var også i 2018, at ByggeBasen blev bæredygtig via Det Grønne Katalog, som er et dokumentationsarkiv, hvor vores medlemmer skal kunne søge og finde al bæredygtig dokumentation i forbindelse med et byggeri. Baggrunden for Det Grønne Katalog er kravet om, at bæredygtigt byggeri i Danmark skal dokumenteres for en lang række tekniske og miljømæssige forhold. Du kan få flere oplysninger om dette projekt i DBs årsberetning 2018. Klik her og kom direkte til artiklen. Vælg bæredygtigt på årets konference I 2019 lægger vi ud med et brag med konferencen ”Det bæredygtige valg” torsdag d. 31. januar 2019 i Aarhus. Vi byder først på en sightseeing tour rundt til nogle af de mest spændende og bæredygtige byggerier i Aarhus, arrangeret i samarbejde med stadsarkitekten Stephen Willacy. På konferencen vil der desuden være debat med nogle af branchens bedste aktører, når det kommer til bæredygtigt byggeri: Director of Sustainability and Architecture Lone Feifer, VELUX Group Forretningsudvikler Anders Sørensen, Enemærke & Petersen Head […]
January 4th, 2019|Nyhedsarkiv|

Et løft til byggeriet

Et nyt kransystem øger bæredygtigheden i byggeriet ved at forbedre arbejdsmiljøet og sikre tørre byggerier. Derfor har virksomheden bag kransystemet, som den første, fået støtte fra Realdanias nye innovationsprogram Innovation til marked.  Totalinddækninger har vundet frem de seneste år som en effektiv måde at bygge tørt og sikkert. Men hidtil har metoden været udfordret af, at det er svært at bruge kraner, når først byggepladsen er blevet overdækket. Byggepladser med totalinddækning har hidtil ikke haft mulighed for at bruge kraner til at håndtere de tunge løft. Nu er løsningen fundet. Conhoist er et nyt batteridrevet kransystem til byggebranchen, der på enkel vis kan monteres på undersiden af de stilladser, der anvendes til totaloverdækninger. På den måde bliver det muligt at få tørvejr på byggepladsen, samtidig med at kranen kan løfte og håndtere alle laster på op til 1 ton. Dermed bidrager Conhoist til at fremme brugen af totaloverdækninger, for eksempel ved tag-renoveringer, som er nødvendige for at kunne levere et fugtteknisk sikkert byggeri og give bedre arbejdsforhold for de udførende. Det giver mere effektive byggeprocesser og samtidig begrænser det spild forbundet med byggerierne. Realdania har netop bevilget støtte til at afprøve systemet på konkrete byggesager og bane vejen for de første salg. Det er sket som led i programmet Innovation til marked, der frem mod 2020 støtter bæredygtige producenter indenfor byggeriet med samlet 20 mio. kr. Andreas Lolle fra Conhoist udtaler: “Støtten er helt afgørende for, at vi kan dokumentere overfor de første kunder, at Conhoist kan være med til at effektivisere arbejdsprocessen for de udførende håndværkere, forkorte byggesagstiden og reducere manuel bæring. Det er ellers svært at finde ordninger, der hurtigt og præcist og uden for meget administrativt bøvl støtter markedsintroduktionen på samme måde som Innovation til marked”. Simon Kofod-Svendsen, […]
January 3rd, 2019|Nyhedsarkiv|