Nyhedsarkiv

Første spadestik baner vejen for pingviner

Fredag d. 7. august 2020 tager borgmester Jan Petersen det første spadestik til Kattegatcentrets kommende udvidelse, som skal rumme et stort pingvinanlæg og et nyt laboratorium til undervisning. Der bliver fest på Sydhavnen i Grenaa, når Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune, fredag d. 7. august tager det første spadestik til udbygningen af Kattegatcentret. Den 1.500 m² store udvidelse skal rumme et pingvinanlæg i særklasse, et moderne skoletjenestelaboratorium og nye faciliteter til dyrene bag kulisserne. ”Vi glæder os helt fantastisk meget til at komme i gang med byggeriet,” fortæller Kattegatcentrets direktør Helle Hegelund og fortsætter: ”Vi har arbejdet hårdt for at nå hertil med at realisere Kattegatcentrets udvidelse, og når vi nu kan invitere til fejring af første spadestik, er det ikke mindst takket være gavmilde donationer fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania, Augustinusfonden, LAG Djursland, NRGi og CAC Fonden samt en bevilling fra Norddjurs Kommune og et sponsorat fra Grenaa Havn. Vi er utrolig taknemlige for den meget store opbakning både lokalt og fra de store nationale fonde.” Historisk spadeDet er ikke en hvilken som helst spade, borgmester Jan Petersen stikker i jorden d. 7. august. Det er nemlig den selvsamme spade, som blev brugt, da byggeriet af Kattegatcentret startede i 1992. ”Kattegatcentret har siden åbningen i 1993 været en utrolig vigtig turistattraktion for Norddjurs Kommune. Kattegatcentret har betydning for både tiltrækning af turister og dermed arbejdspladser og omsætning i hele lokalområdet, men også for uddannelse af børn og unge og for forskning og udvikling. Jeg er derfor virkelig glad for at få lov til at tage det første spadestik til den kommende vigtige og meget spændende udvidelse af centret,” fortæller […]
July 31st, 2020|Nyhedsarkiv|
  • Permalink Gallery

    Antallet af indbrud er rekordlavt og har endelig knækket kurven for danskernes utryghed over for indbrud

Antallet af indbrud er rekordlavt og har endelig knækket kurven for danskernes utryghed over for indbrud

Danmarks Statistik har netop offentliggjort indbrudstal for 2. kvartal 2020. Antallet af indbrud er rekordlavt, og samtidig er danskernes utryghed, når det gælder indbrud, faldet for første gang i flere år. Det glæder Bo trygt, der opfordrer danskerne til at gøre en indsats for at fastholde de lave indbrudstal. Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet – her blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 2.826 indbrud i private hjem. Det er 2.121 færre end samme kvartal sidste år, hvor antallet af anmeldte indbrud var 4.947. Det svarer til et fald på 43 pct. Samtidig viser den seneste Tryghedsmåling fra TrygFonden, at danskerne er blevet væsentligt mindre utrygge over for indbrud. Utrygheden har ellers ligget stabilt højt de sidste 10-12 år, selvom indbrudstallet har været faldende. Nu ser kurven endelig ud til at være knækket. For to år siden lancerede Realdania og TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius indsatsen Bo trygt. En del af målsætningen er at reducere antallet af indbrud i private hjem. Programleder i indsatsen Britt Wendelboe glæder sig derfor over de nye tal: “Indbrudstallet er på et historisk lavt niveau. Samtidig ser det ud til, fremskridtene også påvirker danskernes tryghed i positiv retning. Det er meget glædeligt, selvom udviklingen i de seneste måneder er sket på en kedelig baggrund, nemlig coronapandemien, som ingen af os har kunnet planlægge. Nu gælder det imidlertid om at holde fast, så vi fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren,” siger Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt. I ugerne fra nedlukningen af Danmark og frem til første fase af genåbningen skete der 43 pct. færre indbrud i private hjem end […]
July 29th, 2020|Nyhedsarkiv|

Renovering af børnekulturhus i Roskilde på vej

’Kreativt hus for børn’ i handelsgaden Algade i Roskilde skal have nye og bedre rammer. Den historiske bygning, der oprindeligt har været klosterforvalterbolig, skal renoveres og indrettes med nye faciliteter. Realdania bidrager til ombygningen af det bevaringsværdige hus. Ligesom en række andre hovedbyer rundt om i landet arbejder Roskilde Kommune i disse år på at skabe mere liv i bymidten. Det hjælper Kreativt hus for børn i Roskildes centrale handelsgade med til. Kulturhuset er et supplement til Roskilde Bibliotek, som også driver stedet, der fungerer som et åbent og gratis mødested og tilbud til børn og unge i Roskilde og omegn – samt forældre og bedsteforældre. Den historiske klosterforvalterbolig skal renoveres og indrettes, så den kan være en moderne ramme om børnenes møde med kunst og kultur – og kreativ udfoldelse. Arealerne uden om bygningen skal også ændres, sådan at de bedre kan spille sammen med bygningens nye indhold. Tegnestuerne Marianne Levinsen, ERIK-arkitekter og JAJA Architects er valgt til at stå for den nye udformning. Borgmester, Tomas Breddam, siger: ”Bymidtens kreative hus for børn er på få år blevet et populært kreativt frirum til glæde for rigtig mange børnefamilier i Roskilde Kommune. At Realdania støtter udviklingen af huset understreger, at de også ser et stort potentiale i projektet i fremtiden. Jeg glæder mig over, at vi nu får mulighed for at skabe endnu bedre rammer for børnenes kreative udfoldelse og styrke deres møde med kunst og kultur – uanset baggrund og forudsætninger.” Realdania støtter renoveringen af Algade 31, og foreningen har også bidraget til en forundersøgelse af projektets potentialer. Projektchef, Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania, siger: ”Kreativt hus for børn er nytænkende, og med sin centrale placering ved Algade kan huset give […]
July 28th, 2020|Nyhedsarkiv|

Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling

CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling sætter i et nyt projekt fokus på bygningers stadig større rolle i den grønne omstilling. Målet er at skabe mere viden om, hvordan vi fremmer bæredygtige, klimavenlige og sunde bygninger. Vi skal bo, arbejde og undervises i bygninger, som er sunde og rare at være i. Samtidig skal bygningerne bidrage til at opfylde de nationale klimamål og til et mere bæredygtigt samfund generelt. Den vision vil CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling arbejde for at fremme i et stort, nyt projekt ”Bygninger og grøn omstilling”, som er støttet af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI). ”Måden vi bygger på og selve bygningers rolle i samfundet skal ændre sig i omstillingen mod et klimaneutralt Danmark. Bygningerne skal blandt andet være mere bæredygtige, og de skal medvirke til at nå klimamålene. I CONCITO ser vi frem til at sætte fokus på de mange nye tendenser og krav udefra, som påvirker byggebranchen. Det er vores ambition, at vi med projektet medvirker til at fremme mere bæredygtige og klimavenlige bygninger i fremtiden,” siger Camilla Damsø Pedersen, projektleder og seniorkonsulent i CONCITO. Bygninger vil få en udvidet rolle i fremtiden Projektet skal bidrage med viden om, hvilke nye tendenser og krav, der kommer til at påvirke byggebranchen, og hvordan de krav bedst håndteres. For bygninger vil fremover få en udvidet rolle, hvor de også skal være mere bæredygtige, klimavenlige og sunde. Derudover skal de spille sammen med stadig mere elektrificerede energisystemer for både el og varme, levere opladning til transporten, være sikret mod klimaforandringer samt være med til at skabe sociale fællesskaber. Projektet har derfor en bred tilgang, […]
July 27th, 2020|Nyhedsarkiv|

Nu er dyre kviklån forbudt

Fra onsdag den 1. juli 2020 er det forbudt at udbyde de dyre forbrugslån, der har ført til gældsproblemer for mange danskere. Dyre kviklån har i årevis kunnet medføre store økonomiske konsekvenser i form af uoverskuelig gæld. En gæld, der alt for ofte har haft store sociale og personlige omkostninger både for dem, der har taget de dyre lån og deres pårørende. For at gøre op med de problemer træder nye regler for kviklån i kraft i dag. Reglerne betyder blandt andet, at der kommer en helt ny og lav grænse for, hvor meget et kviklån må koste. Samtidig kommer der et loft for, hvor meget en kunde maksimalt kan ende med at betale tilbage for et kviklån. Erhvervsminister Simon Kollerup er rigtig glad for de nye regler: ”Det er på høje tid, at det er lykkedes at gøre op med de dyre kviklån, for de har været en plage alt for længe. Nu er det slut med at kunne lade sig narre til at tage de lån, som nogle forbrugere har haft så svært ved at se konsekvensen af. Vi taler altså om, at det indtil i går var lovligt at udbyde et kviklån med over 800 procent i ÅOP – nu hedder det tal 35. Jeg er stolt over, at vi nu indfører nogle regler, der vil komme rigtig mange mennesker – ikke mindst mennesker, der har det svært – til gode. Det her er ikke bare et flueben på et stykke papir – det er noget, der kan mærkes blandt dem, der har mest brug for det.” Konkret betyder de nye regler blandt andet, at: – […]
July 24th, 2020|Nyhedsarkiv|

Milliarder til ny coronafond skal skabe vækst og nye job

Erhvervsministeren sender 5 milliarder kroner til europæisk garantifond, der skal hjælpe særligt små og mellemstore virksomheder, der er ramt af corona-krisen. En ny europæisk garantifond på over 185 milliarder kroner skal hjælpe europæiske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, med at klare sig igennem corona-krisen. Fonden er ikke mindst vigtig, fordi danske virksomheder vil nyde godt af, at økonomien i hele Europa er stærk. Det er potentielt også godt nyt for danske virksomheder ramt af coronakrisen. Fonden kan nemlig bygge videre på det samarbejde som Den Europæiske Investeringsbank og dens datterselskab den Europæiske Investeringsfond år har indgået med bl.a. danske banker og Vækstfonden, der drejer sig om udlån til små og mellemstore virksomheder, lån til virksomheders forskning og udvikling mv. Erhvervsminister, Simon Kollerup: ”En stærk genopretning i Europa er en forudsætning for efterspørgsel efter varer hos de danske eksportører. Derfor er jeg glad for, at vi i Danmark har valgt at støtte op om den nye corona-garantifond i EU, fordi fonden vil være med til at give eksportmuligheder, dansk vækst og danske job. Med sin størrelse og omfang bliver Garantifonden et vigtigt redskab, når det kommer til at hjælpe de europæiske eksportmarkeder gennem krisen.” Alle lande, der bidrager, kan søge, og garantifonden vil kunne gavne både eksisterende og nye danske kunder i den Europæiske Investeringsbank, som er ejet af de europæiske lande i fællesskab, og som skal administrere fonden. Det danske bidrag på i alt 5 milliarder kroner er dermed med til at mobilisere finansiering for op mod 1.500 milliarder kroner. Garantifonden skal understøtte, at virksomheder i EU, særligt små og mellemstore virksomheder, har den nødvendige likviditet til at klare sig igennem corona-krisen. Det skal ske […]
July 23rd, 2020|Nyhedsarkiv|

Ny liste over certificerede statikere og brandrådgivere

Offentlig tilgængelig database skal gøre det nemmere at få overblik over certificerede statikere og brandrådgivere. Fra og med den 1. juli 2020 bliver det obligatorisk for alle certificerede rådgivere at indgå i en ny database, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplever stor efterspørgsel på en offentligt tilgængelig database, der indeholder oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere. Derfor etablerer styrelsen pr. 1. juli en permanent database, som det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af. Databasen afløser den midlertidige oversigt, hvor det har været frivilligt for de certificerede rådgivere, om de ville fremgå. Obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen: NavnCertificeringsniveau (dvs. brand- eller konstruktionsklasse)CertifikatnummerCertifikatets udløbsdato Frivillige oplysninger, der kan fremgå af databasen: VirksomhedKontaktoplysninger – e-mail og telefonPostnummer Det er certificeringsorganerne, der skal opdatere databasen med oplysninger. De certificerede rådgivere, der fremgår af den midlertidige liste, er blevet flyttet over i den permanente database. Databasen vil kunne tilgås via linket, hvor du også kan læse mere om både de obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen samt de frivillige oplysninger, der kan fremgå. Find certificerede brandrådgivere og statikere her. Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Se her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
July 22nd, 2020|Nyhedsarkiv|

Ny viden om efterisolering af historiske bygninger

Et stort EU-projekt – RIBuild – under ledelse af BUILD, Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan historiske bygninger kan efterisoleres uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Med den rigtige efterisolering kan indeklimaet forbedres samtidig med, at der kan spares op til 15 – 20% af energiforbruget. Et stort EU-projekt med BUILD (tidligere SBi), Aalborg Universi­tet i spidsen er afsluttet efter fem og et halvt års arbejde. RIBuild-projektet har haft til hensigt at give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare op til 15-20% af energiforbruget, nedbringe CO2-udledningen og mindske udgifterne til vedligehold. Resultaterne er nu offentliggjort på hjemmesiden www.ribuild.eu. “Projektet har været meget ambitiøst, og vi er kommet godt  i mål med at udarbejde vejledninger for indvendig efterisolering, som hjælper bygherrer og rådgivere med at vælge den rigtige løsning til en given bygning”, fortæller seniorforsker på BUILD Ernst Jan de Place Hansen, som har stået i spidsen for projektet. ÆLDRE BYGNINGER MED HØJT ENERGIFORBRUG 30% af den eksisterende bygningsmasse i Europa er opført før 1945, og denne bygningsmasse rummer væsentlige bevaringsværdier i form af facader med udsmykning og karakteristiske arkitektoniske detaljer, der afspejler forskellige stilperioder. Disse bygninger er afgørende bestanddele af de historiske pladser, torve og gadeforløb, som karakteriserer de europæiske bykerner. Men samtidig lader disse bygninger meget tilbage at ønske, hvad angår isoleringsniveau, komfort og indeklima. De lever ikke op til nutidens energistandarder. Opvarmningen af bygningerne resulterer i et højt energiforbrug og derved en høj CO2-udledning. Dermed er optimering af ældre bygninger et vigtigt indsatsområde i EU’s ambitiøse klima- og energistrategi. INDVENDIG EFTERISOLERING SOM INDSATSOMRÅDE En udvendig efterisolering er teknisk set at foretrække, men den vil […]
July 21st, 2020|Nyhedsarkiv|

Vælg trægulve og opnå DGNB-point

Træinformation har netop udgivet vejledningen ”TRÆfakta 15 Trægulve – DGNB-certificering”, som frit kan læses på træinfo.dk. TRÆfakta 15 er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig for fremtidens byggeri, og bæredygtighed står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden. Da gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, er det vigtigt at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed som baggrund for at vælge materiale og opbygning. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point i en del af de forskellige såkaldte kriterier. Kvalitetssikret af RambøllTRÆfakta 15 er udarbejdet af Træinformation i samarbejde med Green Building Council Denmark og er kvalitetssikret af Rambøll. Målgruppe TRÆfakta 15 henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende samt til leverandører og producenter af trægulve. Alle aktører der har en rolle i DGNB-certificeringsproceduren. Download og læs TRÆfakta 15 (gratis) her. Yderligere oplysningerKontakt gerne direktør for Træinformation, Mikael Koch, på telefon 40981222 eller e-mail mk@traeinfo.dk.
July 20th, 2020|Nyhedsarkiv|

Mediebureau får bøde på 2,25 millioner kroner

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: Det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, når konkurrerende virksomheder aftaler at dele kunderne mellem sig. Kunderne snydes dermed for fordelene ved velfungerende konkurrence. Det medfører normalt, at kunderne betaler for meget for ydelsen eller at de får en dårligere løsning. Virksomheder, der befinder sig på den gale side af konkurrenceloven, bør – som vi har set i denne sag – tage fat i myndighederne. Det er den kloge vej ud af et kartel, som gør det muligt at opnå tiltalefrafald, hvis man opfylder en række betingelser, herunder at man samarbejder om opklaringen af sagen. Mediacenter Danmark A/S, som er ejet af JP/Politikens Hus, betaler en bøde på 2.250.00 kroner for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Samtidig betaler en ledende medarbejder en bøde på 50.000 kroner for sin andel i overtrædelsen. Mediacenter Danmark havde i perioden november 2013 til december 2014 en aftale med MPE Distribution Aps, om at opdele markedet for distribution af adresseløse forsendelser. Det skete blandt andet gennem sms-korrespondancer, hvor selskaberne aftalte en deling af kunderne i forbindelse med afsætning af distributionsydelserne. I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at mediebureauernes aftale var i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen i juni 2018.Mediacenter Danmark bragte efterfølgende sagen for […]
July 9th, 2020|Nyhedsarkiv|