Nyhedsarkiv

Bred aftale om en ny ferielov i Danmark

Pressemeddelelse Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ny ferielov i Danmark. Med aftalen vil nye på arbejdsmarkedet kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse. Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i en bred aftale om en ny dansk ferielov, som regeringen i dag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen tager direkte afsæt i forslaget til en ny ferielov, som arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i august overleverede til regeringen. Alle lønmodtagere vil med aftalen have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.  Men fremover skal lønmodtagerne optjene og afvikle deres ferie på samme tid – i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra 1. maj året efter. Det vil blandt andet betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse. I dag kan de risikere at vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: ”Alle mennesker, der arbejder, har indimellem brug for at lade op og holde ferie. Det glæder mig derfor meget, at det på kort tid er lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som sikrer, at nyansatte nu også kan holde betalt ferie. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for deres opbakning til en ny ferielov, som direkte udspringer af de anbefalinger, regeringen i august fik overleveret af arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget. Det viser, at der er respekt for den danske model og de løsninger, arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab leverer.” Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, siger: ”Det er en rigtig god dag for alle unge, […]
November 17th, 2017|Nyhedsarkiv|

Ny kampagne skal øge kendskabet til eux

Pressemeddelelse Mindre end halvdelen af børnene og forældrene i en ny undersøgelse kender eux. Undervisningsministeriet går nu i luften med en kampagne, der via blandt andet film, vejledning og sociale medier skal øge kendskabet til eux hos både børn og deres forældre. Erhvervsskole eller gymnasiet? Det er et valg, de fleste børn skal træffe efter grundskolen. Men siden 2010 har man via eux kunnet vælge at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og dermed både blive faglært og student. Det ved de fleste forældre og deres børn i alderen 12-17 år bare ikke. Kun 47 procent af forældrene og 43 procent af børnene svarer i en ny rundspørge foretaget for Undervisningsministeriet, at de kender til eux. Til sammenligning kender 87 procent af forældrene til indholdet i stx. Det skal den nye kampagne ”Eux – student og faglært” være med til at ændre. ”Eux er et spændende alternativ til en klassisk gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse. Det er et forløb, der giver de unge mulighed for at tilegne sig både boglige og håndværksmæssige kundskaber, og med et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet er verden åben for eux’erne. Men det er også et relativt nyt uddannelsestilbud, som mange ikke kender og måske aldrig har hørt om. Derfor sætter vi nu gang i en kampagne, der skal øge kendskabet til eux,” siger undervisningsminister Merete Riisager. Tidligere i år viste en evaluering, at eux kan trække en ny type unge til erhvervsuddannelserne. Halvdelen af eux-eleverne svarede i den forbindelse, at de ville have valgt gymnasiet, hvis ikke de havde haft mulighed for at vælge eux. ”Eux – student og faglært”-kampagnen er særligt forankret på Facebook-siden Eux, der løbende opdateres med nyheder, videoer og andet indhold. Her vil der også være […]
November 16th, 2017|Nyhedsarkiv|

Topskattegrænsen hæves med kr. 19.300 til næste år

Kun personer med en gennemsnitlig månedsløn på over kr. 45.190 før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal betale topskat i 2018, fordi topskattegrænsen hæves fra kr. 479.600 til kr. 498.900. Den relativt markante stigning skyldes indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved den i 2012 vedtagne skattereform. Løftet giver isoleret set en skattelettelse på knap kr. 2.900 til dem, der ligger over grænsen. De fleste andre beløbsgrænser på skatteområdet, der reguleres efter den almindelige lønudvikling, stiger med 2,2 % i 2018. Det maksimale beskæftigelsesfradrag stiger dog med kr. 3.300 til kr. 33.300. Det er også en konsekvens af 2012-reformen. Gaver De gavmilde kan se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner hæves med kr. 300 til kr. 15.900, mens grænsen for afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn m.fl. hæves med kr. 1.400 til kr. 64.300 og med kr. 500 til kr. 22.500 for gaver til svigerbørn. Grænsen for den skattefrie julegave fra arbejdsgiveren hæves ikke i 2018 og vil derfor også dér lyde på kr. 800, ligesom også bagatelgrænsen for personalegoder uændret vil lyde på kr. 1.100. Fra 14. november kan du se dit skattekort for 2018 Forskudsopgørelsen for 2018 vil være baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2016, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret. Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for 2017 – og dermed positivt forholdt dig til denne – vil det derimod være beløbene herfra, som danner grundlag for din forskudsopgørelse for 2018. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre […]
November 15th, 2017|Nyhedsarkiv|