Nyhedsarkiv

Nu må vi ikke glemme valget til Europa-Parlamentet

Pressemeddelelse Vi hører med rette, rigtig meget om folketingsvalget i disse dage, men det er desværre på bekostning af mindre mediedækning af valget til Europa-Parlamentet. Hos Danske Byggecentre kan vi godt blive bange for, at mange vil glemme EP-valget, fordi folketingsvalget dominerer mediebilledet. For få stemmer til Europa ParlamentetVed det seneste europaparlamentsvalg i 2014 var valgdeltagelsen kun på 56 procent. Blandt de unge mellem 18 og 24 år var det kun 38 procent der stemte. Det tal skulle vi helst få højere op denne gang, men det bliver svært, når der skal kæmpes om mediedækning med folketingsvalget. Det er rigtig ærgerligt med denne forholdsvis lave valgdeltagelse, når man samtidig tænker på hvor stor betydning de beslutninger, der træffes i Europa-Parlamentet, har for Danmark. I parlamentet træffes der bl.a. beslutninger om det indre marked, herunder arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er utrolig vigtigt for Danmark, at vi er en del af det indre marked. Vi er ikke verdens største økonomi, og vi er afhængige af samhandlen med landene omkring os for at sikre fortsat vækst. Vi har også brug for arbejdskraft fra de andre EU-lande. “Vi mangler arbejdskraft i Danmark, og derfor er det utrolig vigtigt, at der er så få barrierer som muligt, når danske virksomheder skal tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det hjælper arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor EU med”, udtaler Palle Thomsen, Adm. direktør Danske Byggecentre. De seneste år er der sket rigtig meget på klima- og miljøområdet. Folk har for alvor fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at der bliver handlet. Det er et ansvar, vi alle står med både i Danmark men […]
May 16th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Større og større fokus på den europæiske tømmerforordning

Større og større fokus på den europæiske tømmerforordning

Den europæiske tømmerforordning, også kaldet EUTR, har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. Både importeret træ samt træ fældet indenfor EU’s grænser. Det er vigtigt at bekæmpe handel fra ulovlig tømmerhugst, fordi det flere steder i verden bidrager til ikke bæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse. Heraf er der store afledte skadevirkninger såsom unfair konkurrence på træmarkedet, øget CO2-udslip og global opvarmning, øget korruption og offentlige kasser der mister hugstafgifter og skatter. Forpligtigelser for markedets aktørerEUTR indeholder tre primære forpligtelser der afhænger af hvor man befinder sig i trækæden fra skoven til forbruger. EUTR skelner mellem en virksomhed, som bringer træet i omsætning i EU for første gang, og forhandlere som udelukkende handler med træ som allerede er bragt i omsætning. For virksomheder der bringer træet i omsætning i EU for første gang er der forbud mod at omsætte ulovligt fældet træ. Lovteksten i EU’s tømmerlov definerer lovligt træ, som træ fældet i overensstemmelse med hugstlandets gældende lovgivning. Derudover skal virksomheder der for første gang bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet udvise ”Due diligence” – fornøden omhu. En Due diligence skal sikre at virksomheden har adgang til helt specifik information om træprodukterne, herunder hugstland, træart, mængde eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af, samt information der viser, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet. For forhandlere er der krav om sporbarhed af de træprodukter der sælges. Det er værd at bemærke at EUTR omfatter alle træprodukter, og produkter der indeholder træ. Man er altså også omfattet af EUTR, hvis man f.eks. afsætter møbler lavet helt eller delvist af træ. Eutr.dkMiljøstyrelsen har sammen med en række erhvervsorganisationer, bl.a. Danske […]
May 15th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Brug mere træ – det er godt for økonomien og for klimaet

Brug mere træ – det er godt for økonomien og for klimaet

Danske virksomheder, der bruger træ som råvare, skaber jobs til 115.300 danskere, bidrager årligt med 77 milliarder kroner til den danske velstand og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, viser en ny kortlægning af træsektorens betydning for det danske samfund. Bag analysen står organisationerne Træ- og Møbelindustrien i Dansk Industri, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening og Danske Byggecentre, som tilsammen repræsenterer virksomhederne indenfor træsektoren i Danmark. Organisationerne er gået sammen for at vise, at der er god grund til at værne om træerhvervet og sikre det bedre betingelser i fremtiden. 115.300 jobs uden for de store byerTræsektoren skaber jobs overalt i landet til 115.300 danskere med mange forskellige uddannelser. Trævirksomhederne har en bemærkelsesværdig evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer, og lokalt kan skoven, savværket, møbelfabrikken, byggeri- eller papirindustrien være en væsentlig kilde til arbejdspladser. Faglærte medarbejdere udgør omtrent halvdelen af de beskæftigede i træsektoren, og det understreger branchens fokus på tekniske kundskaber og produktion af varer. 77 milliarder kroner er træsektorens årlig bidrag til det danske BNP, men træ er ikke kun godt for arbejdspladser og økonomi. Virksomhederne udnytter på mange forskellige måder træets klimavenlige egenskaber dels i skoven, i byggeriet, til møbler, emballage, papir og i energisektoren. Træ er nøglen til et fossilfrit samfundTræ er et fornybart materiale, som binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance. Og i en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer bliver det stadig mere afgørende at tage højde for materialers fornybarhed og klimaaftryk. Bæredygtigt træ er på mange måder godt for miljøet, og der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og som supplement […]
May 14th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny millionaftale skal sætte skub i den grønne omstilling af landbruget og byggeriet

Ny millionaftale skal sætte skub i den grønne omstilling af landbruget og byggeriet

De enkelte landmænd skal hjælpes til at gøre deres produktion mere klimavenlig. Derfor udvikles et koncept for klimaregnskaber for de enkelte landbrug. Sammen med to yderligere initiativer skal det sætte skub i landbrugets grønne omstilling. Regeringen afsætter sammen med S, DF, R og SF i alt 23,7 mio. kr. fra den grønne klimapulje til tre forskellige tiltag, der skal understøtte landbrugets omstilling til en mere klimavenlig drift. Der afsættes desuden 3 mio. kr. til en indsats, der skal fremme klimavenligt byggeri. ”Regeringen har taget fat på den store udfordring, det er, at få reduceret drivhusgasudledningerne fra landbruget og byggeriet. Derfor glæder det mig, at partierne bag aftalen er med på at få sat ekstra skub i omstilling af netop de sektorer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Partierne er enige om at sætte penge af til at udvikle et nyt koncept for klimaregnskaber og oplysning til landmændene. Det skal styrke de enkelte landmænds viden om de klimamæssige konsekvenser af deres produktion og give dem nogle styringsredskaber, så de kan planlægge deres landbrugsdrift i en mere klimavenlig retning. Derudover er der afsat midler til to projekter, der skal fremme produktionen af mere klimavenligt dyrefoder. ”Vi sætter næsten 8 mio. kr. af i 2019, til at få udviklet et solidt koncept for klimaregnskaber til landbrugsbedrifterne. Det skal give landmændene nogle værktøjer til at planlægge deres landbrugsdrift mere klimavenligt. Det er konkret klimapolitik, der virker i marken,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Desuden vil partierne, i samarbejdet med branchen, sætte gang i et gennemgribende analysearbejde, der skal samle viden omkring klimavenligt byggeri, herunder træbyggeri. Det skal sikre, at alle byggeriets parter kan omsætte […]
May 13th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen øger fokus på digitale platforme

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen øger fokus på digitale platforme

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerer ”Center for Digitale Platforme”, som skal styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for digitale platforme. Samtidig skal centeret udarbejde analyser af platformenes adfærd for blandt andet at afdække, hvordan de påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugerne. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: “De digitale platforme spiller en stadigt større rolle i handlen med varer og tjenesteydelser. Det har stor betydning for konkurrencen, og for os som forbrugere. Derfor opretter vi nu et nyt center, der skal have fokus på håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme og gennem løbende analyser etablere ny viden om platformene.” Som en opfølgning på Disruptionrådets drøftelser om digitale platforme, gode rammevilkår og fair konkurrenceforhold har regeringen besluttet at afsætte midler til en styrket håndhævelse af konkurrencereglerne over for digitale platforme. Initiativet indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder. Fra 1. maj etablerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ”Center for Digitale Platforme”. Centerets opgaver består blandt andet i at: håndhæve konkurrenceregler for digitale platformeudarbejde konkurrenceanalyser af digitale platformegennemføre opsøgende aktiviteter henvendt mod danske virksomheder og andre interessentervære et knudepunkt for styrelsens analyser af big data, machine learning, kunstig intelligens og algoritmer samt brug herafanalysere adfærdsmæssige virkemidler på digitale platformehåndhæve de kommende regler i forordningen om erhvervsbrugeres rettigheder på digitale platforme (P2B-forordningen) For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98. Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
May 10th, 2019|Nyhedsarkiv|

100 mio. kr. til hurtigt internet

Nu er bredbåndspuljen for ansøgninger i 2019 åbnet. Puljen kan søges af lokalområder med langsomt bredbånd. Det er fjerde gang regeringen uddeler midler, og i år er der 100 mio. kr. i puljen. Der er stadig danskere, der ikke er kommet med på den digitale motorvej. Derfor opfordrer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til, at alle med ”ondt i internettet”, undersøger om de kan søge tilskud til et lokalt bredbåndsprojekt. ”Det er regeringens målsætning, at alle skal have adgang til en god bredbåndforbindelse. Det er helt afgørende for, at man kan bo og drive virksomhed over hele landet. Hurtigt internet er en vigtig forudsætning for, at vores børn kan aflevere deres lektier, at man kan handle på internettet og i det hele taget få en familie til at fungere fornuftigt”, siger minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V). Hvem kan søge?Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at udrulle hurtigt bredbånd på kommerciel basis. Desuden skal en ansøgning dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. ”Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i 2018 puljen mere mod tyndt befolkede områder. Det ser helt klart ud til at have virket. Og derfor kan jeg kun opfordre lokalområder med ”ondt i internettet” til at sende en ansøgning”, siger Lars Chr. Lilleholt. I 2018 blev der givet tilsagn om tilskud til 91 projekter med ca. 4.500 adresser, hvoraf godt 98 pct. ligger i landzone. […]
May 9th, 2019|Nyhedsarkiv|

Der er brug for fokus på erhvervslivet i valgkampen

Pressemeddelelse Hos Danske Byggecentre glæder vi os til valgkampen, men vi håber, at der bliver mere fokus på erhvervslivets vilkår, end der har været op til valget.  Der er snakket meget om tidligere pension, bedre sygehuse og flere pædagoger – alle emner der vedrører rigtig mange danskere, men det er vigtigt at huske på, at intet af det kan lade sig gøre uden hårdt arbejde i private virksomheder. Det danske samfund har brug for konkurrencedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser og tjener penge, der kan bruges til at finansiere velfærdsstaten. – “Det danske erhvervsliv har selvfølgelig brug for en god offentlig sektor, der kan sikre gode uddannelsesmuligheder og en veludbygget infrastruktur, men den offentlige sektor har i den grad brug for erhvervslivet, der sikrer at det hele kan løbe rundt. Uden fokus på erhvervslivets vilkår gambler vi med hele fundamentet for den velfærdsmodel vi har i Danmark”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Vigtigt at øge arbejdsudbuddetHos Danske Byggecentre har vi længe slået et slag for, at der skal være nem adgang til kvalificeret arbejdskraft for de danske virksomheder. Hvis vi ser på de seneste tal fra Danmarks Statistik har over hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen måtte sige nej til arbejde på grund af mangel på arbejdskraft. – “Det er ikke godt nok, at over hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen mangler arbejdskraft, og det bliver der nødt til at være fokus på i valgkampen. Udenlandsk arbejdskraft har været et fyord i dansk politik, og indtil nu har der heller ikke været enighed om at sænke skatten, for at give folk et større incitament til […]
May 8th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Stadig tid til at søge tilskud til digital omstilling igennem SMV:Digital

Stadig tid til at søge tilskud til digital omstilling igennem SMV:Digital

I forbindelse med regeringens strategi for Danmarks digitale vækst blev SMV:Digital oprettet. Formålet er at fremme digitalisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder fra alle erhverv i Danmark. Igennem SMV:Digital er det muligt at søge tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel. Den private rådgivning kan indkøbes til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering – med krav om egen medfinansiering. I byggebranchen udgør virksomheder med under 50 medarbejdere 99 pct. af alle virksomhederne i branchen. Derfor er SMV:Digital meget relevant i forbindelse med den digitale omstilling af byggebranchen. Digitale værktøjer kan bidrage til bedre likviditet, f.eks. ved afregning på udførelsesstedet, effektiv regnskabsstyring, sparet tid ved bedre planlægning og afrapportering og bedre konkurrenceevne på større byggeprojekter. Puljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet og der lukkes for nye ansøgninger senest 10. juni 2019. Så hvis det har interesse, skal der søges nu, så man kan komme i gang med den digitale omstilling af sin virksomhed med det samme. Der kan læses mere om tilskudsordningen her, hvor der også kan søges om tilskudsmidler.
May 7th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb

Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb

En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser for hovedparten af offentlige indkøb, at transaktionsomkostningerne er moderate. Blandt de mindre udbud udgør transaktionsomkostningerne dog en relativt stor andel af kontrakten. I alt udgør summen af transaktionsomkostningerne for ordregivere – altså de offentlige aktører, der afholder udbuddet, 1,4 pct. af den samlede kontraktsum. Tilsvarende har virksomhederne, der afgiver tilbud, transaktionsomkostninger for i alt 0,5 pct. af den samlede værdi af de kontrakter, som de vinder. Transaktionsomkostninger er for ordregiver de omkostninger, der afholdes i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af et udbud. For tilbudsgiver er transaktionsomkostningerne især knyttet til forberedelsen og selve udformningen af tilbuddet. Transaktionsomkostningerne varierer dog en del fra udbud til udbud. I nogle udbud er omkostningerne således minimale, mens enkelte – typisk små – udbud har transaktionsomkostninger på op imod en tredjedel af udbuddets kontraktværdi. Det er navnlig blandt de mindre udbud, at transaktionsomkostningerne udgør en relativt stor andel af kontraktværdien. Analysen ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud” er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse – bedst mulig service for pengene” fra maj 2018. Analysen er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ordregivere og vindende tilbudsgivere. Den omfatter EU-udbud, der er afsluttet i perioden januar 2018 til maj 2018. Transaktionsomkostninger er et evalueringskriterium i den igangsatte evaluering af udbudsloven, der forventes at foreligge ved årsskiftet 2019/2020. Herunder om der er områder, hvor transaktionsomkostningerne kan sænkes inden for rammerne af EU-reglerne. Se Analyse af transaktionsomkostninger ved EU-udbud her. Kilde: Erhvervsministeriet
May 6th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Nu kan ildsjæle igen søge støtte til at gøre projekter til virkelighed

Nu kan ildsjæle igen søge støtte til at gøre projekter til virkelighed

Pressemeddelelse Nu inviterer Realdanias kampagne Underværker igen ildsjæle i det byggede miljø til at søge støtte til at føre deres projektidéer ud i livet. I Idestrup på Falster stod landsbyens nedslidte ungdomsklub over for nedrivning, men lokale borgere ville det anderledes. I dag er bygningen sat grundigt i stand, og landsbyens unge er igen rykket ind. I fynske Svendborg har ildsjæle overtaget Frelsens Hærs gamle bygning og forvandlet den til forsamlingshus, som de nu fylder op med foredrag, folkekøkken, værksteder, temacaféer og meget andet. Og i København er det ene af Knippelsbros to ikoniske brotårne omdannet til kulturhus med  radiobiograf, udstillinger og pop-up restaurant, som trækker både borgere og turister til. Det er blot tre eksempler på, hvad der kan ske, når ildsjæle får øje på lokale udfordringer og muligheder og beslutter sig for at gøre noget ved sagen. For nogle handler det om bæredygtighed, lokalt fællesskab og om at udvikle nytænkende alternativer til det organiserede foreningsliv. Andre rækker ud til udsatte børn, unge og familier. Og andre igen arbejder for at redde en historisk bygning og bruge den til nye aktiviteter. Fælles er, at ildsjælene skaber store og varige forandringer – for små midler. Når ildsjæle bygger, blomstrer lokalsamfundet. Ny ansøgningsmulighed for ildsjæle starter nuMed kampagnen Underværker har Realdania i en årrække målrettet støttet ildsjæle i det byggede miljø med penge, viden og sparring, så projektdrømmene kan blive til virkelighed. Nu inviterer kampagnen igen ildsjæle fra hele landet til at byde ind med deres gode idéer. Der er åbent for ansøgninger nu, og fristen udløber den 16. september kl. 12.00. ”Ildsjælene er uundværlige for ethvert lokalsamfund, både i byen og på […]
May 3rd, 2019|Nyhedsarkiv|