Nyhedsarkiv

Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft

Miljøminister Lea Wermelin vil reducere Danmarks luftforurening, sådan som den tidligere SR-regering aftalte med FN. Derfor ratificerer Danmark nu Gøteborg-protokollen, som netop er trådt i kraft. Hvert år dør 4.200 mennesker for tidligt i Danmark på grund af luftforurening. Det vil regeringen gøre noget ved. Det begynder med understregningen af, at Danmark vil indfri sin ambitiøse målsætning og reducere forureningen fra fem luftforurenende stoffer. Partikeludledningen skal eksempelvis nedbringes med 33 procent inden 2020. “Jeg tiltræder på Danmarks vegne Gøteborg-protokollen, for at vise, at Danmark igen er et grønt foregangsland. Denne regering vil leve op til vores internationale forpligtelser, og vi vil have ren luft. Vi står fuldt og helt bag Danmarks målsætning, og regeringen er i fuld gang med at se på, hvilke initiativer, der kan bringe os i mål”, siger miljøminister Lea Wermelin. Alle lande skal bidrageBrændefyring og trafik er blandt de store bidragere til luftforurening. Brændefyring står for op mod 2/3 af den direkte partikeludledning. Samlet set koster luftforurening årligt samfundet op mod 79 mia. kroner, og det meste forurening blæser hertil fra udlandet. Derfor er en effektiv international regulering helt afgørende for en bedre luftkvalitet. “Danmark arbejder internationalt for, at alle lande bidrager til at gøre luften over Europa renere. Det er vigtigt for menneskers helbred, men også for at sikre lige konkurrencevilkår for danske virksomheder og støtte grøn innovation. Hvis vi skal være med til at drive den udvikling, skal vi som minimum stå ved vores egen målsætning”, siger Lea Wermelin. “Luftforurening kender ingen landegrænser, og derfor er det vigtigt, at alle lande gør alt, hvad de kan og forpligter sig til at mindske luftforureningen, så der kommer renere […]
October 17th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Byggeriet af verdens første PEFC-certificerede familiehus er i gang

Byggeriet af verdens første PEFC-certificerede familiehus er i gang

I år er sommerferien hos Jakobsen Huse ikke blevet brugt på at nyde det danske sommervejr, men på at støbe fundamentet til verdens første PEFC-certificerede familiehus, Villa Grenaa. Husets ambition er ikke kun en verdens titel, men også at blive Danmarks første PEFC-projektcertificering og få en DGNB-certificering. Idéen til huset opstod i hovedet på dets kommende beboer Dennis Friis Thaagaard, og i samarbejde med Jakobsen Huse kunne denne idé udleves. Hos PEFC Danmark håber vi at dette projekt bliver et pejlemærke og markerer starten på en ny tid i dansk byggeindustri, hvor dokumenteret bæredygtigt træ bliver en selvfølgelighed i byggebranchen og i familiers hverdag. Første eksterne kontrol gennemført på Villa GrenaaPEFC har tidligere ført kampanger og lavet tiltag, som skulle motivere arkitekter og bygherrer til at benytte certificeret træ, men nu kan slutproduktet, huset, også blive certificeret. Jakobsen Huse arbejder på at få huset projektcertificeret, og ved en uafhængig tredjepartskontrol af certificeringsvirksomheden NEPCon, at kunne sætte PEFC logoet på selve huset. Det vil blive første gang i verden, at et typehus – altså et almindeligt familiehus – vil få et PEFC-certifikat, og vi håber at dette er begyndelsen på en fremtidig tendens. ”Kort fortalt handler dette byggeprojekt om at kunne dokumentere, at processen og det færdige produkt er så bæredygtigt og miljøvenligt som muligt. Vi vil være sikre på at træet vi benytter, kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvilket vi kan spore gennem PEFCs sporbarhedscertificering.” Maria Venø Jakobsen, ejer af Jakobsen huse ApS NEPCon certificering, er en uafhængig tredjepart, og som i sidste ende kan udstede et PEFC-certifikat til huset. Kundernes garanti for at huset er dokumenteret bæredygtig, er ved at NEPCon kontrollerer at Jakobsen Huse overholder kravene i PEFC-systemet. ”Det interessante […]
October 16th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Rekordlave støttesatser til vedvarende energi frigør midler til klimaindsatser

Rekordlave støttesatser til vedvarende energi frigør midler til klimaindsatser

Teknologien til solceller og landvindmøller er nu så veludviklet, at vedvarende energi kan opføres meget billigt. Det forventes, at man nærmer sig en situation, hvor der kan opføres nye solcelleparker og landvindmøller helt uden støtte. Derfor kan der frigøres midler til finansiering af andre områder af den grønne omstilling. Der vil over de næste år blive opført både solcelleparker og landvindmøller helt uden statsstøtte. Sidste års såkaldte teknologineutrale udbud, hvor solceller, landvind og kystnær havvind konkurrerede om støtte, viste rekordlave støttesatser. Det betyder, at der er brug for langt færre penge til at støtte udbygningen af vedvarende energi end tidligere forventet. Det giver mulighed for at flytte pengene til andre dele af den grønne omstilling. ”Vi skal bruge pengene klogt og der, hvor der er størst behov. Udbygningen af solceller og landvindmøller kan i dag ske med meget lidt støtte og forhåbentlig snart helt uden støtte. Derfor giver det god mening at flytte nogle af de penge, der var sat af til støtte, hen, hvor de virkelig kan gøre en forskel”, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.   Klimaministeren har derfor besluttet at flytte 339 mio. kr. fra støtte til vedvarende energi til andre dele af den grønne omstilling. Pengene vil indgå i finansieringen af klimahandlingsplanen, der skal fastlægge de konkrete redskaber til at nå målsætningen om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030. Den nærmere anvendelse af pengene fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen. ”Vi skal investere massivt i den grønne omstilling. Der skal både handling og penge bag målsætningerne. Vi er i fuld gang med forhandlingerne om en bindende klimalov, der skal opstille de juridiske rammer for den grønne omstilling. Men vi er så sandelig også i fuld gang […]
October 15th, 2019|Nyhedsarkiv|

Regeringen klar med Brexit-hjælp til danske virksomheder

Erhvervsministeren præsenterede den 9. oktober regeringens handlingsplan, som blandt andet indeholder initiativer for knap 50 mio. kroner til at sikre små og mellemstore virksomheder den blødest mulige landing i tilfælde af et ’no deal’ Brexit. Når Storbritannien inden længe forlader EU, kommer det til at kunne mærkes for danskerne og for dansk erhvervsliv. Særligt hvis det ender med et ’no deal’ Brexit, vil det betyde en anden hverdag for mange danske virksomheder, som ikke kan undgå at mærke konsekvenserne af bruddet. For eksempel vil det betyde fortoldning af varer, fødevarekontroller og data, som ikke kan flyde frit. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder er forberedt bedst muligt forud for Brexit. Men særligt for de små og mellemstore virksomheder, kan det være en svær opgave at skulle sætte sig ind i nye regler og procedurer. Regeringen ønsker at hjælpe dansk erhvervsliv så godt som muligt. Derfor har regeringen lanceret en handlingsplan, som skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at få styr på deres Brexit-forberedelser. Erhvervsminister Simon Kollerup:”Brexit kommer til at vende op og ned på hverdagen for rigtigt mange danske virksomheder, uanset om man eksporterer varer til Storbritannien, benytter sig af britiske underleverandører eller måske har data eller medarbejdere derovre. Særligt for små virksomheder, der ikke har råd til at dedikere en medarbejder til at sætte sig ind i situationen og forberede virksomheden på Brexit, kan det være en stor og uoverskuelig udfordring, som i sidste ende går ud over os allesammen. Derfor ser vi det i regeringen som en fælles opgave at sikre, at konsekvenserne bliver reduceret så meget som muligt for virksomhederne, så en skidt situation […]
October 14th, 2019|Nyhedsarkiv|

FN’s klimapanel: Verdens have stiger med uventet hast

FN’s klimapanel, IPCC, konkluderer i en netop offentliggjort rapport, at havisen smelter og havene opvarmes med større hast end tidligere antaget. Rapporten tegner et alarmerende billede af klimaforandringerne og efterlyser hurtig og ambitiøs handling. Verdenshavene stiger og bliver varmere. De mister ilt og forsures. Vi vil få flere ekstreme oversvømmelser. Og det vil alt sammen ske hurtigere, end forskerne tidligere har forudset. Det er nogle af hovedkonklusionerne i en netop offentliggjort rapport fra FN’s Klimapanel, som fastslår, at håndteringen af klimaforandringerne er fuldstændig afhængig af hastig, ambitiøs, koordineret og bæredygtig implementering af grøn omstilling og klimatilpasning. ”Det er alarmerende, at verdenshavene stiger og bliver varmere hurtigere end forventet. Det burde efterhånden stå tindrende klart for alle, at der ikke nogen vej uden om at sætte ambitiøse klimamål. Regeringen lytter til videnskaben. Og videnskaben siger, at verdens regeringer skal handle nu,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Livet i jordens have forandres også. Opvarmningen af havene har ifølge rapporten medført store geografiske forskydninger i forekomsten og hyppigheden af marine plante- og dyrearter. Det gælder alt fra plankton og fisk til pattedyr og havfugle. Det har konsekvenser for samspillet mellem arterne, det påvirker deres udbredelse og har en lang række følger for økosystemerne i havene. ”Havområderne spiller en nøglerolle i klimasystemet, og det er nedslående, at vi presser dem til det yderste. Det er derfor vigtigt, at vi reducerer udledningerne, og samtidig passer bedre på vores havmiljø gennem blandt andet flere beskyttede havområder,” siger miljøminister Lea Wermelin. Klimaforandringerne ved polerne har betydning for hele verden. Dansk, grønlandsk og færøsk forskning i Arktis ved universiteter og institutioner som GEUS og DMI vil fremover have meget stor international betydning. Rapportens hovedkonklusioner kan findes […]
October 11th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regeringen afsætter 30 millioner kroner ekstra til landdistrikterne

Regeringen afsætter 30 millioner kroner ekstra til landdistrikterne

Som et led i arbejdet med landbrugspakken beskar den tidligere V-regering de lokale aktionsgrupper, hvis formål er at skabe liv og aktivitet i landdistrikterne. Den nedskæring ruller erhvervsminister Simon Kollerup nu tilbage. Regeringen afsætter dermed 30 millioner kroner ekstra i 2020 til de lokale aktionsgrupper. Mere præcist 30 millioner kroner til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. Erhvervsminister Simon Kollerup:”LAG-midlerne er vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De skaber liv og aktivitet, og de fastholder arbejdspladser overalt i landet. Derfor var det en helt skæv prioritering, da V-regeringen i sin tid beskar ordningen med en tredjedel. Vi har i Socialdemokratiet lovet at rulle den borgerlige nedskæring tilbage. Det gør vi nu i dag ved at tilføre 30 millioner kroner til området i 2020.” Erhvervsministerens forventning er, at flere midler til de lokale aktionsgrupper vil understøtte bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne og på de små øer. De grønne projekter skal være med til at styrke lokalsamfundene og skabe flere arbejdspladser. Erhvervsminister Simon Kollerup:”Landdistrikterne er en del af klimaløsningen. Produktionen og idéer er mange i disse skønne områder uden for de store byer. Det er derfor, at vi nu både styrker de lokale aktionsgrupper og den grønne omstilling. Der er i mine øjne gode sammenhæng mellem at skabe aktivitet og arbejdspladser ude i landdistrikterne og at bidrage til en mere grøn fremtid. Det potentiale understøtter vi nu helt kontant.” Den nuværende LAG-indsats er en del af EU’s Landdistriktsprogram og løber til 2020, hvorefter der igen skal forhandles om en ny programperiode. Fakta om LAGDer er i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 […]
October 9th, 2019|Nyhedsarkiv|

Ny podcast fra Datatilsynet

Datatilsynet lancerer nu en podcast, der skal hjælpe mindre virksomheder til at få et overblik over reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Datatilsynet lancerede den 27. september de to første episoder af en ny podcast, der handler om databeskyttelse og de regler, man skal efterleve, når man behandler personoplysninger. Podcasten består af 15 episoder, og i hvert afsnit indtager forskellige medarbejdere fra Datatilsynet rollen som vært og fortæller om et emne, der er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Vi taler blandt andet om, hvad personoplysninger egentlig er, hvordan man må behandle dem, hvornår et samtykke er gyldigt, og hvad man skal tænke over, hvis man gerne vil bruge cloudløsninger. Hvorfor en podcast?“Vi har allerede masser af vejledninger og hjælpetekster på vores hjemmeside, men podcasten er tænkt som en hjælp til dem, der får mere ud af at få en god mundtlig forklaring, som man fx kan høre, når man sidder i toget. Sidste år arbejdede vi sammen med e-mærket om en podcast om GDPR, og den viste sig at være en hjælp for mange, der gerne ville blive klogere på vores regler – det er derfor, vi nu går et spadestyk dybere med denne nye podcast,” fortæller Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano. Podcasten fra e-mærket vandt også en pris – blandt andet for den gode formidling af et svært emne. Se mere om podcastprisen her. “Denne gang har vi også forsøgt at holde det i et ikke alt for juridisk sprog, selv om nogle af emnerne er komplicerede,” siger Cristina Angela Gulisano. Podcasten er således ikke tænkt som en udtømmende forklaring af reglerne, men […]
October 8th, 2019|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Forhøjelse af den kontracykliske kapitalbuffer fra 1,5 procent til 2,0 procent

Forhøjelse af den kontracykliske kapitalbuffer fra 1,5 procent til 2,0 procent

Regeringen har besluttet at forhøje satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 4. kvartal 2019 fra 1,5 pct. til 2,0 pct. i Danmark med virkning fra den 30. december 2020. Formålet med at hæve kravet til bufferen til 2,0 pct. er at undgå unødigt fald i kreditgivningen, når konjunkturerne vender. Dermed vil kreditinstitutterne også i dårlige tider have bedre mulighed for at låne penge ud til erhvervslivet og privatkunder, fordi de finansielle institutioner er forberedte. Med det øgede krav til buffersatsen sørger regeringen for, at bankerne udnytter de nuværende gode økonomiske vilkår til at forberede sig på mindre gode tider. ”Det er ansvarligt, at penge- og realkreditinstitutterne polstrer sig yderligere, så de er forberedte på, at finansielle risici og international usikkerhed på et tidspunkt kan slå igennem og presse dansk økonomi og den finansielle sektor,” siger erhvervsminister Simon Kollerup. Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Mens bankerne har et år til at indstille sig på et øget krav til bufferen, så kan den frigives – altså reduceres eller nulstilles – øjeblikkeligt, hvis det bliver nødvendigt. ”En frigivelse af bufferen vil i tilfælde af dårligere konjunkturer hjælpe med til, at pengeinstitutterne kan låne penge ud til borgere og virksomheder,” understreger erhvervsministeren. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling. Kravet øges, når det går godt og reduceres, når tiderne vender. Kapitalen bliver i instituttet, men bindes, så der kan tæres på den i dårligere tider. En forøgelse af bufferen forventes ikke generelt at begrænse bankerne i at låne ud. Formålet med den kontracykliske kapitalbuffer er at understøtte udlånet ved at frigive […]
October 7th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nyt bofællesskab skal skabe rammerne om et sundt seniorliv

Pressemeddelelse 57 aktive ældre er rykket ind i Københavns nye seniorbofællesskab, Kamelia Hus. Onsdag inviterer de til housewarming for at vise huset frem. Fremover skal bofællesskabet skabe rammerne om et godt seniorliv med masser af livskvalitet i beboernes hverdag. Midt i Københavns nye bydel, Grønttorvet, er seniorbofælleskabet Kamelia Hus skudt op. Her er 57 seniorer nu flyttet ind i et hus, der skal bidrage med fællesskab og liv, både for husets beboere og for omgivelserne i bydelen i Valby. Onsdag inviterer beboerne alle interesserede til housewarming for at vise det nye hus frem. Bofællesskabet er ejet og opført af PKA Pension i samarbejde med FB Gruppen og Realdania, og det er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel. ”Vores ambition med Kamelia Hus har både været at tilbyde en god bolig til vores medlemmer, men samtidig også at inspirere til, hvordan man kan skabe rammerne for en mere aktiv og fællesskabsorienteret måde at tilbringe sit seniorliv på,” siger Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør i PKA. Huset ligger på det gamle Grønttorv i København, hvor PKA og FB Gruppen er ved at udvikle en ny mangfoldige bydel, hvor der både bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger, studieboliger og seniorboliger. Kamelia Hus består af 49 lejligheder i forskellige størrelser. Derudover er der store fællesarealer med både bibliotek, orangeri og multimedierum. Indretningen af huset er sket i tæt samarbejde med de nye beboere, fortæller Peter Damgaard Jensen. ”Det er vigtigt for os, at selvom vi ejer ejendommen, så er det også beboernes hus. Det er dem, der skal bo i det, og derfor har vi brugt meget energi på at tale med dem om, hvordan vi skaber de bedst […]
October 4th, 2019|Nyhedsarkiv|

Nyt forum skal forenkle dansk og europæisk regulering

Regeringen har etableret et nyt forum, som skal styrke indsatsen for, at det bliver enklere og lettere at drive en ordentlig og sund virksomhed i Danmark. Det nye forum skal både kigge på forenklinger i dansk og europæisk regulering samt bane vejen for øget innovation. Regeringen øger nu indsatsen for at skabe bedre regulering og rammevilkår på erhvervsområdet. Det sker ved at forankre indsatsen fra Virksomhedsforum og Implementeringsrådet i et nyt forum, Erhvervslivets EU- og regelforum. Erhvervslivets EU- og regelforum skal dermed både videreføre Virksomhedsforums og Implementeringsrådets gode arbejde med at sikre både enkle og overskuelige regler i dansk lovgivning og danske interesser, når EU-regler bliver til, og når de skal implementeres. Derudover skal det nye forum som noget nyt også have fokus på forenklinger, der kan understøtte udvikling af nye forretningsmodeller og udbredelse af ny teknologi samt på, hvordan de offentlige digitale løsninger kan forbedres. Erhvervsminister Simon Kollerup:”Det er min klare holdning, at de virksomheder, som har orden i penalhuset og gerne vil spille efter reglerne, ikke skal bøvle med omkostningstung og unødigt kompliceret regulering. I regeringen mener vi, at det skal være så let og enkelt som muligt, at drive en ordentlig og sund forretning i Danmark. Derfor styrker vi nu indsatsen for regelforenkling. Samtidig mener jeg, at det er vigtigt, at vores lovgivning er agil og følger med den digitale udvikling og ikke ender med at spænde ben for innovation og nytænkning. Vi skal derfor sørge for at fremme udviklingen af fælles løsninger, der styrker vores konkurrenceevne og sætter rammerne for et bæredygtigt erhvervsliv. Her mener jeg, at det er helt oplagt at sammentænke regelforenklinger og den digitale udvikling i det arbejde, […]
October 3rd, 2019|Nyhedsarkiv|