Nyhedsarkiv

Webinar om den frivillige bæredygtighedsklasse

Boligminister Kaare Dybvad Bek lancerer den frivillige bæredygtighedsklasse, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet. Bæredygtighedsklassen skal testes i en toårig periode, hvor branchen inviteres til at teste klassen på konkrete nybyggerier og ombygninger for at indsamle erfaringer. Alle bygherrer inviteres til at deltage i testforløbet, så der kan opbygges et solidt grundlag for at indføre mere bæredygtig regulering på området. For at give bæredygtighedsklassen den bedste mulige start, inviterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen branchen til et åbent webinar om vejledningen og den toårige testfase. Til webinaret kan du få indblik i og viden om: •           Målgruppe, ambition og målsætning med bæredygtighedsklassen. •           Indholdet af bæredygtighedsklassens ni krav. •           Den toårige testfase og bygherres rolle. Hvis du ønsker at deltage i webinaret kan du registrere dig her.
June 3rd, 2020|Nyhedsarkiv|

Håndspritdispensere i flugtveje

Coronavirus/COVID-19 pandemien betyder, at sundhedsmyndighederne har udsendt generelle råd til befolkningen samt mere specifikke retningslinjer, hvor der bl.a. er fokus på håndhygiejne og anbefalet brug af håndsprit. Mange virksomheder og institutioner m.fl. har derfor opsat eller opstillet håndspritdispensere, og det har i praksis vist sig uundgåeligt, at nogle af disse anbringes i flugtveje, typisk i gangarealer og ved indgangsdøre. Dette har dog hidtil kun været tilladt på plejeinstitutioner, som f.eks. sygehuse, under særlige forhold.Hvilke regler gælder for dispensere med håndsprit?Idet håndsprit er en brandfarlig væske gælder bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Placering af dispensere med håndsprit er specifikt nævnt i § 8. Den 1. juni 2020 træder en ændring af disse regler i kraft, som i højere grad muliggør anbringelse af hånspritdispensere i flugtveje, se bekendtgørelse nr. 715 af 29. maj 2020. Ændringen af reglerne er permanent og vil således også gælde efter COVID-19 situationen er overstået. Begrundelsen er, at der også efter den aktuelle pandemi situation forventes at være et stort fokus på hygiejne til forebyggelse af sygdomme. Det kan heller ikke udelukkes, at der i fremtiden kan opstå en anden epidemi, som nødvendiggør lempeligere regler.Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker til uddybning af visse bestemmelser i bekendtgørelsen. Vejledningen er opdateret den 1. juni 2020 med ændringen omkring håndspritdispensere.Hvad er ændret med de nye regler?Med de nye regler gælder der følgende for placering af håndspritdispensere: Håndspritdispensere kan placeres i flugtveje i alle typer bygninger, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og hvis dispenserne ikke kan placeres andre steder.Rumindholdet af en dispenser må højst være på 1 liter.Formålet med placeringen skal være at kunne foretage […]
June 2nd, 2020|Nyhedsarkiv|

Erhvervsministeren foreslår straksudbetaling af LAG-midler

Corona-virus har skabt et akut behov for finansiering og likviditet hos iværksættere, små virksomheder og foreninger. Blandt andet også hos de virksomheder og foreninger, der har søgt om midler fra de lokale aktionsgrupper (LAG), og som venter på at få midlerne udbetalt af Erhvervsstyrelsen. Derfor foreslår erhvervsministeren nu en straksudbetaling af 80 pct. af LAG-midlerne til de afsluttede LAG-projekter. En straksudbetaling vil nemlig sikre, at virksomheder og foreninger hurtigt får pengene, der er brugt på deres projekter, tilbage i kassen. Penge, der jo er brugt på at skabe aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsminister, Simon Kollerup: ” Med midlerne til de lokale aktionsgrupper kan vi skabe liv og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt for mig i den her svære tid at gøre, hvad jeg kan for at holde hånden under de lokale projekter, der skal realiseres med LAG-midler i ryggen. Vi må i hvert fald ikke havne i en situation, hvor LAG-projekter er nødt til at dreje nøglen om på grund af likviditetsproblemer, mens de venter på udbetalingen af nogle midler, de allerede har fået tilsagn om.” Erhvervsminister, Simon Kollerup: ”De større byer kom bedst ud af finanskrisen, mens flere landdistrikter stadig kæmper med eftervirkningerne. Og corona-krisen er også hård for yderområderne i Danmark. Det er derfor, regeringen har sagt, at vi skal ud af krisen på en retfærdig måde. Vi har en mulighed for at gøre det anderledes den her gang, hvor regningen for krisen ikke ender i for eksempel landdistrikterne.” Regeringens forslag om straksudbetaling af LAG-midler skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, før initiativet kan blive sat i gang. I alt dækker sagerne over ca. 42 mio. kr. i […]
June 2nd, 2020|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Indsats til 75 mio. kr.: 600 mindre virksomheder får i en svær tid hjælp til bedre indtjening og sund økonomi

Indsats til 75 mio. kr.: 600 mindre virksomheder får i en svær tid hjælp til bedre indtjening og sund økonomi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og landets erhvervshuse styrker nu indsatsen for små og mellemstore virksomheder yderligere. 600 virksomheder får adgang til skræddersyet og individuel rådgivning om blandt andet omstrukturering og krisehåndtering, som kan hjælpe med at imødegå udfordringer under og efter COVID-19-pandemien. Indsatsen skal hjælpe virksomhederne med at komme godt igennem COVID-19-krisen. Samtidig skal den klæde små og mellemstore virksomheder på til tiden, hvor samfundet genåbner, og der igen skal findes overskud og luft til at arbejde med udvikling og vækst. Som lokal indgang og knudepunkt for virksomhederne spiller de tværkommunale erhvervshuse en nøglerolle for virksomhederne netop nu – ikke mindst ved at bygge bro til rådgivning fra private rådgivere med erfaring og særlig indsigt i mindre virksomheders behov, udfordringer og potentialer. Med lanceringen af ”SMV:Professionalisering”, der er støttet med 75 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får 600 danske virksomheder nu lettere adgang til skræddersyet og individuel rådgivning. Indsatsen koordineres af Erhvervshus Sjælland, som ruller hjælpen ud i et landsdækkende partnerskab med de øvrige erhvervshuse og deres lokale filialer, SMVdanmark og CBS (Copenhagen Business School). Mads Vàczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland: ”Vi er klar med en massiv indsats for virksomhederne i den kommende tid. Vores mål er at hjælpe så mange virksomheder som muligt med at sikre udviklingen på baggrund af COVID-19-krisen.” Kerneaktiviteten i projektet er, at virksomhederne i tæt dialog med erhvervshusene får adgang til og støtte til anvendelse af privat rådgivere. Rådgivningen kan omfatte omstrukturering, ledelsens evne til krisehåndtering, opstart af ejer- og generationsskifte, dannelsen af advisory boards og bestyrelser m.m. Det er udviklingsopgaver, som ofte er svære at finde tid til i virksomhedernes pressede hverdag, hvor driften fylder meget, og COVID-19-krisen har gjort det endnu vanskeligere for mange virksomheder.
May 29th, 2020|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny lov skal sikre danske virksomheders rettigheder på digitale platforme

Ny lov skal sikre danske virksomheders rettigheder på digitale platforme

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der giver myndighederne mulighed for at beskytte danske virksomheders rettigheder i samarbejdet med digitale platforme. Store, digitale platforme vinder frem i hele verden og åbner nye muligheder for både forbrugere og erhvervsdrivende. Men der også en bagside af medaljen, for nogle af de virksomheder, der har deres tjenester på platformene. En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at hver fjerde virksomhed har oplevet, at den digitale platform har ændret handelsbetingelserne uden varsel og uden begrundelse. Derfor har regeringen sammen med Folketinget i dag vedtaget en ny lov, der giver myndighederne reel mulighed for at gribe ind over for den slags. ”De digitale platforme åbner mange nye markeder og muligheder for danske virksomheder, men i nogle tilfælde bliver mindre, danske virksomheder klemt i samarbejdet. Nogle danske erhvervsdrivende oplever f.eks. at blive smidt af platformen uden begrundelse. Det kan have stor betydning for den enkelte, om de har en platform til at sælge til 1 million brugere eller ej. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Folketinget i dag har besluttet at gøre det muligt at gribe ind over for den slags, når det er nødvendigt,” siger erhvervsminister Simon Kollerup. Helt konkret får Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 1. juli 2020 blandt andet mulighed for at kunne indhente oplysninger om platformenes algoritmer, udarbejde sektorundersøgelser og give påbud til digitale platforme. ”Ved at give myndighederne de nødvendige redskaber til at gribe ind, skaber vi bedre betingelser for danske virksomheder på platformene. Og det er også til gavn for forbrugerne i sidste ende,” siger Simon Kollerup. Virksomheder, der sælger deres ydelser på digitale platforme, […]
May 28th, 2020|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Ny metode til strategisk planlægning for fremtidens landsbyer

Ny metode til strategisk planlægning for fremtidens landsbyer

Det er blevet lovpligtigt for kommunerne at planlægge strategisk for deres landsbyer. En ny metode viser, hvordan de kan gribe opgaven an og sikre levedygtige landsbyer. Siden 2019 har ’Lov om strategisk planlægning for landsbyer’ gjort det lovpligtigt for kommunerne at arbejde strategisk med deres landsbyer. Formålet er at skabe bedre forudsætninger for gode hverdagsliv i landsbyerne ved at tage stilling til, hvilke landsbyer der skal vokse, hvilke der skal omstilles, og hvilke der skal tilpasses. I dag offentliggøres ’Længe leve landsbyerne’, der er et bud på, hvordan kommunerne i praksis kan gå til den strategiske planlægning lokalt: ”Metoden er ikke en manual til landsbylukning – men et redskab til at identificere nye muligheder på tværs af kommunen. Vi skal fortsat kunne besøge og leve aktive liv i landsbyerne – også selvom landdistrikterne er under forandring, og købmanden drejer nøglen om. Metoden kan forhåbentlig gøre det nemmere for kommunerne at tage kvalificeret stilling til udviklingen af hver enkelt landsby og lægge en strategisk helhedsplan for fremtiden,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Metoden viser, hvordan kommunerne gennem en grundig kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund i kommunen kan opstille realistiske mål og virkemidler for deres forskellige landsbyer: ”Der er ikke enkle svar på, hvordan kommunerne skal gribe det strategiske arbejde med landsbyerne an. Men håbet er, at metoden og de værktøjer, den indeholder, kan inspirere, kickstarte eller kvalificere kommunernes arbejde med strategisk planlægning over hele landet”, siger Nina Kovsted Helk. Et redskab til realistiske målAntallet af indbyggere i landdistrikterne er faldet siden 1800-tallet og det er en udvikling, der er kommet for at blive. Mange […]
May 27th, 2020|Nyhedsarkiv|

Hvorfor Byg-e?

Byg-e er en seriøs og professionel organisation, som gennem tiden har oparbejdet ekspertise indenfor EDI i byggevarebranchen. Ved at benytte Byg-e vil I altid have en udbyder, hvor sikkerheden er i top, hvor I vil opleve en oppetid på 99,9% og hvor der ikke opleves nedbrud. Byg-e har en hurtig svar rate og er altid klar til at supportere ved eventuelle problemer. Byg-e’s store branchekendskab gør, at vi er stærke i netop byggevarebranchen. Byg-e’s support team er hurtige og effektive og svarer på henvendelser indenfor samme dag, de er modtaget. Vi giver ikke op før opgaverne er løst. Er du medlem af Brancheforening Danske Byggecentre (f.eks.via ByggeBasen), får du GRATIS EDI hos Byg-e uanset trafikmængde. Med Byg-e får du også: God service. Vi hjælper med onboarding gennem hele processen, indtil der kan sendes EDI filer gennem systemet.Support er inkluderet. Vi finder og retter kunders fejl proaktivt og informerer dem efterfølgende.Ingen årsabonnementer.Ingen omkostninger til trafikafgifter (Gælder også ved afsendelse).Ingen omkostninger ved valg af protokoller (FTP, SFTP m.v.).Byg-e er meget konkurrencedygtige både på kvalitet, support og pris. Byg-e fungerer som udbyder af elektroniske samhandelsløsninger til byggevarebranchen, og er i dag ejet af Brancheforeningen Danske Bygecentre. Byg-e har til formål at gøre elektronisk samhandel nemt og overskueligt for branchens parter, hvad enten det er leverandører eller byggecentre. Vi er altså ikke kun drevet af profit, men er til for at servicere branchen. Derfor forsøger vi at holde vores priser på et fair niveau, og vi bryster os med at have de laveste priser på markedet. Tilmeld jer
May 22nd, 2020|Nyhedsarkiv|

Krav om varebilschaufføruddannelse bliver genindført

Reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører bliver genindført med virkning fra den 23. maj 2020. Den 23. maj 2020 træder en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i kraft. Fra samme dato bliver reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører genindført. Varebilschauffører skal derfor igen opfylde reglerne om kvalifikationer og uddannelse. Det vil dermed ikke længere være muligt for personer med kørekort til personbil at fungere som varebilschauffør uden yderligere uddannelse. For at sikre vareforsyningen blev reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører midlertidigt ophævet den 17. marts 2020. Det skete ved en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Ændringen blev blandt andet gennemført for at forebygge chaufførmangel i forbindelse med coronakrisen. Men med den nye bekendtgørelse ophører den midlertidige suspension af krav om uddannelse af varebilschauffører. Læs bekendtgørelsen her.
May 20th, 2020|Nyhedsarkiv|

Huse med historie har betydning for danskernes hverdagsliv

Hvilke bygninger og steder får danskernes hjerter til at banke? Noget tyder på, at gamle huse gør os lidt gladere. Ny undersøgelse fra Realdania tager temperaturen på danskernes forhold til kulturarven, og de bygninger der bærer på en særlig historie. Flertallet af de 2.000 adspurgte danskere mener, at historiske steder giver dem en bedre forståelse af, hvem de selv er i relation til fortid og nutid. Omkring hver tredje mener, at historiske steder har betydning for deres livskvalitet og fællesskabet med andre. Undersøgelsen viser også, at flest danskere drømmer om at bo i en murermestervilla, at mange vil bevare en landsby fra 1600-tallet, mens færre vil passe på et højhus fra 1960’erne: ”Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men kulturarven er overalt. Undersøgelsen viser, at historiske steder og bygninger faktisk har betydning for de flestes hverdag, når de bliver bedt om at reflektere over det,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Foreningen har siden 2000 haft den fælles kulturarv som et af sine indsatsområder gennem støtte til de bygninger der fortæller en historie: ”Historiske steder fortæller om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Bygninger er et tydeligt aftryk i tiden – et fysisk bevis på, at vi har været her sammen,” siger Nina Kovsted Helk. Lokalt potentiale 60 procent er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven i deres område. Samtidig svarer omkring hver fjerde af de adspurgte, at kulturarv har stor betydning for deres valg af bopæl. Kulturarven er her forstået som den danske bygningskultur – det vil sige de fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i by og land, der kan fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie.
May 19th, 2020|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Stuehus og garage på Dyrehave Mølle forvandles til boliger

Stuehus og garage på Dyrehave Mølle forvandles til boliger

Restaureringen af Dyrehave Mølle i Nyborg fra 1858 er i fuld gang. Og nu har Realdania By & Byg taget fat på ombygningen af ejendommens stuehus og garagebygning. Når arbejdet er færdigt, vil de to bygninger udgøre to dobbelthuse med fire boliger. Realdania By & Byg erhvervede Dyrehave Mølle i 2018. Ejendommen består af et stuehus, en garagebygning og et magasin samt en fredet, hollandsk gallerimølle. Restaureringen af selve møllen samt den udvendige restaurering af magasinet blev påbegyndt i 2019. Nu er turen kommet til stuehuset og garagen, der skal forvandles fra yderst til inderst. Fra hønsehus til lejlighedGaragebygningen på Dyrehave Mølle har levet en meget broget tilværelse, og under dets tag har været lokummer, hønsehus, dueslag, karlekammer, viktualierum, værksted, garage og meget mere. Fremadrettet skal garagebygningen være et delt dobbelthus for to familier. Bygningens indre omdannes til to moderne lejemål med et tidssvarende interiør, mens dens ydre i store træk fastholder sit velkendte udseende. De store porte, der på mange måder karakteriserer bygningen, omdannes til vindues- og dørpartier i glas. Denne model har arkitekt i Realdania By & Byg, Anders Brüel, der leder projektet, stor erfaring med: ”Som et led i transformationen af avlsgården på Hindsgavl Slot, som ejes af Realdania By & Byg, skulle den fredede svinestald ombygges til moderne hotelværelser. Stalden er ligeledes karakteriseret ved store porte og en uensartet facade, som skulle bevares, mens staldens indre skulle bygges fuldstændigt om. Resultatet blev, at ydervæggen varierer fra værelse til værelse og på den måde afspejler bygningens historie, mens staldens indre er komplet forandret men stadig med referencer til fortiden”.       På samme måde vil lejemålene på Dyrehave Mølle […]
May 18th, 2020|Nyhedsarkiv|