Nyhedsarkiv

Farvel-reception for DBs formand

I anledningen af at Danske Byggecentres formand – Poul Erik Grønfeldt – takker af efter 10 års arbejde for foreningen, afholder DB en reception på Hotel Nyborg Strand. Poul Erik kom ind i DBs bestyrelse i 2008 og blev allerede året efter formand for foreningen. Det blev til 10 år i foreningen, hvor hans fornemmeste ønske var at opnå den bredest mulige repræsentation i bestyrelsen til gavn og glæde for medlemmer og branche. Og det har være til gavn og glæde for branchen. Med 85 % af branchens medlemmer repræsenteret i DBs bestyrelse i dag, har foreningen gennemgået en udvikling, hvor en modernisering af foreningens navn (fra TUN til Brancheforeningen Danske Byggecentre), et kontinuerligt arbejde med at forbedre branchens image og tiltrække ung, kompetent arbejdskraft og traditionen med til at sætte centrale debatter i gang på Folkemødet på Bornholm er nogle af højdepunkterne. Danske Byggecentre ønsker i den anledning at takke Poul Erik for det utrættelige arbejde for forening, medlemmer og branche. Det vil derfor glæde Danske Byggecentre om medlemmer, samarbejdspartnere, venner og bekendte samt fæller af foreningen vil komme og sige pænt farvel og tak til Poul Erik for hans vedholdende virkelyst i foreningen, ved en reception torsdag d. 1. februar 2018, kl. 13:00 – 16:00 på Hotel Nyborg Strand   På gensyn.  
January 19th, 2018|Nyhedsarkiv|

Danmark sætter grøn verdensrekord

Pressemeddelelse 2017 blev et rekordår for de danske vindmøller. 43,4 procent af Danmarks elforbrug blev leveret af vindmøller. Det er ikke bare en ny dansk rekord, men også en verdensrekord. For niende gang på ti år sætter danske vindmøller rekord. I 2017 producerede danske land- og havvindmøller, hvad der svarer til 43,4 procent af det samlede danske elforbrug. Det er højere end den hidtidige rekord fra 2015 på 42 procent, og det glæder energi-, forsynings- og klimaministeren. ”Med den her verdensrekord vindplacerer Danmark et grønt flag på verdenskortet. Vores energisystem er blevet kåret til verdens bedste tre år i træk, og med verdensrekorden for vind cementerer vi hvorfor. Vi kan som intet andet land i verden indpasse store mængder vindkraft og anden grøn energi samtidig med, at vi bevarer fornuftige priser og en høj forsyningssikkerhed, således der altid kommer strøm ud af stikkontakten,” siger Lars Chr. Lilleholt (V). Flere vindmøller – flere rekorder I årene fremover kan vi se frem til, at nye rekorder vil blæse ind over Danmark, idet nye havvindmølleparker bliver sat i drift i de kommende år. Det gælder Horns Rev 3 ud for Esbjerg, Kriegers Flak i Østersøen samt de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord ud for Ringkøbing og Harboøre. De vil alle øge den danske vindproduktion yderligere. ”Regeringen arbejder for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi såsom vind og sol. Det er et meget ambitiøst mål, som vil skabe danske arbejdspladser i den grønne sektor,” siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Del af europæisk marked Danmark er en del af et stort europæisk marked for elektricitet, og vi har gode og stærke elforbindelser til vores nabolande. Strøm flyder hele tiden ind og […]
January 18th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Vinderne af Byggeriets Klimapriser 2016
  Permalink Gallery

  Innovationsboom i dansk byggeri – Rekordmange nominerede til Byggeriets Klimapriser

Innovationsboom i dansk byggeri – Rekordmange nominerede til Byggeriets Klimapriser

Pressemeddelelse I år har der været rekordmange indstillinger til Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris, der uddeles i forbindelse med Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, BYGGERI’18, den 13.–16. marts i Fredericia. Nu har nomineringskomitéen udpeget 20 virksomheder med i alt 23 forskellige strategier, løsninger og produkter, der skal dyste om de tre priser. Engangsmaske med indbygget frisk luft, en ny generation af glasuld, automatiseret styring af indeklimaet og træbeskyttelse uden giftstoffer. Mængden af innovation og feltet af ansøgere til Byggeriets Klimapriser favner i år vidt og bredt, og niveauet er højere end nogensinde før. Vi oplever et sandt innovationsboom inden for grønne og bæredygtige byggevarer, klimaløsninger og miljøstrategier. I år har vi modtaget 30 pct. flere indstillinger til Byggeriets Klimapriser, og vi har aldrig set så mange nytænkende teknologier, idéer og løsninger – alle til gavn for miljø og klima, siger Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, der i forbindelse med BYGGERI’18 uddeler Byggeriets tre klimapriser. Gennembrud for cirkulær økonomi I alt 20 virksomheder er af nomineringskomitéen, der består af repræsentanter fra samtlige af byggeriets parter, blevet udvalgt til at dyste om de tre priser. De i alt 23 produkter, løsninger og strategier er vidt forskellige, men ét træk er dog ifølge Palle Thomsen gennemgående hos året prisindstillede virksomheder. De seneste år er der blevet talt meget om cirkulær økonomi – nu oplever vi gennembruddet. Genanvendelse og ressourceminimering vinder stadigt større indpas, og danske virksomheder er blevet bedre til at tænke klima, energi og miljø ind i deres produkter og arbejde. Dokumenterede bæredygtige materialer og grønne løsninger er kommet højt op på dagsordenen, og det kommer til udtryk hos de nominerede virksomheder, siger Palle Thomsen. Prisuddelingen af Byggeriets Klimapris, Energipris og Miljøpris finder sted på BYGGERI’18 i MESSE C i […]
January 16th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  Regeringen vil have mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

Regeringen vil have mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

Pressemeddelelse Udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”. Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, og forbereder en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal. Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Vi skal styrke konkurrencen om offentlige opgaver. Det giver rigtig god mening at se, om der er nogen, der kan levere bedre løsninger end de løsninger, som kommuner, regioner og staten har i dag. Derfor vil regeringen i 2018 komme med et udspil, der skal sikre endnu mere konkurrence om offentlige opgaver.” ”Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver vil skabe bedre løsninger i den offentlige sektor og bidrage til at hæve produktiviteten. Samtidig vil det styrke dansk erhvervsliv.” Minister for offentlig innovation Sophie Løhde: ”Vi ser et klart potentiale i at øge konkurrencen om offentlige opgaver. Ser vi på de opgaver, der kan konkurrenceudsættes, er det i dag kun omkring 26 procent, som bliver markedstestet via udbud. Det er for få.” ”I regeringen vil vi derfor opstille måltal, der kan være med til at øge konkurrenceudsættelsen. De skal være ambitiøse og naturligvis samtidig give mening for kommuner og regioner. Og måltallene kan ikke stå alene, de skal suppleres af andre initiativer.”  I 2016 konkurrenceudsatte det offentlige opgaver for 103 milliarder kroner, mens det var muligt at konkurrenceudsætte opgaver til en samlet værdi af godt 400 milliarder kroner. Det svarer til en konkurrenceudsættelsesgrad på 25,8 procent mod 25,6 procent året før. Kommunerne har ansvar for mange vigtige opgaver. I 2016 udbød kommunerne opgaver for 62 milliarder kroner svarende til en konkurrenceudsættelsesgrad på knap 27 procent. Men der er meget store forskelle på kommunernes konkurrenceudsættelse. Gribskov Kommune konkurrenceudsatte over halvdelen af deres opgaver i 2016, mens de 10 kommuner, der […]
January 16th, 2018|Nyhedsarkiv|

Årets generalforsamling – i år uden årsmøde

Danske Byggecentres nye tradition, som startede sidste år, betyder at der kun afholdes generalforsamling i år. Det store årsmøde afholdes i 2019. Men vi ses jo også i Fredericia til marts. Som vi annoncerede sidste år kræver nye tider nye tanker og rammer. Derfor redefinerede vi branchens årsmøde og besluttede at afholde det hvert andet år mod til gengæld at trække de vigtigste og mest interessante aktører i branchen til for at gøre mødet til årets højdepunkt. Og i 2017 afholdte vi en succesfuld og vellykket konference på Bella Sky om byggeriets fremtid. I år ”nøjes” vi med generalforsamlingen torsdag d. 1. februar 2018, kl. 12:00 på Hotel Nyborg Strand. Når vi sætter nøjes i citationstegn er det fordi, vi måneden efter mødes på BYGGERI’18 i Fredericia. Danske Byggecentre giver altid branchen mindst én chance om året for at netværke og udveksle nyt. Invitationen er sendt ud til alle DBs medlemmer, og som medlem har man mulighed for at tilmelde sig generalforsamlingen her. (Der er hjælp til log-in på siden). P.S. Har du lyst til at genoplive højdepunkterne fra sidste års årsmøde, så tag et kig i vores årsberetning her. P.P.S. Årsmødet og generalforsamling afholdes i 2019 i Århus.
January 15th, 2018|Nyhedsarkiv|

Færre gravearbejder på vej

Fremover får danske trafikanter færre vejarbejder at sno sig udenom. For med et nyt register vil entreprenører fremover kunne planlægge og koordinere gravearbejde med hinanden. Ud over færre frustrationer i trafikken sparer samfundet årligt millioner af kroner, da det bliver lettere at undgå graveskader på de ca. 750.000 km rør og ledninger, der ligger under de danske veje og fortove. Med Folketingets vedtagelse af den reviderede lov for registrering af Ledningsejere er det første spadestik nu taget mod bedre planlægning og koordinering af gravearbejder. ”Man kunne lidt muntert sige, at kun en spade graver to gange! Jeg tror, at vi alle kender følelsen af, at der ofte graves flere gange på det samme sted med meget korte mellemrum. Derfor ser jeg også frem til det nye register, der giver entreprenører og graveaktører bedre overblik og mulighed for at koordinere og planlægge gravearbejde så effektivt som muligt. For dig og mig og alle andre danskere, betyder det bl.a. færre gener ved gravearbejde og mindre trængsel i trafikken”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). I Danmark ligger der 750.000 km rør og ledninger nedgravet i jorden. De forsyner hver dag virksomheder og borgere med el, vand, varme og teleydelser. Derfor er det vigtigt, at der bliver passet godt på ledningerne, når der graves, og at der ikke graves oftere end nødvendigt. Gravemakker og tomme rør Med den nye lovgivning ønsker man at gøre det nemmere for entreprenører at finde frem til andre der skal grave på samme sted i god tid inden gravearbejdet begynder, så man kan grave sammen og dermed kun behøver at bryde overfladen en enkelt gang. Det kan spare graveaktørerne for mange ressourcer, og alle andre for en masse besvær. Det vil også blive muligt at registrere […]
January 12th, 2018|Nyhedsarkiv|

Indeklimaet i småbørnsinstitutioner skal undersøges

Presseneddelelse Et dårligt indeklima rammer særligt børn. Kemikalier, CO2, partikler og fugt i omgivelserne påvirker deres sundhed og trivsel, og derfor skal et nyt projekt undersøge, hvordan det står til med indeklimaet i en række børneinstitutioner. Projektet er finansieret af Realdania. Skadelige kemikalier i legetøj, partikler fra madlavning og bål, forkerte temperaturer og fugt – det har alt sammen indflydelse på børns sundhed og trivsel. Derfor undersøger miljøorganisationen Det Økologiske Råd indeklimaet i række børneinstitutioner. Det sker i samarbejde med en lang række partnere, som hver især arbejder med forskellige vinkler på indeklima. Realdania støtter projektet som led i foreningens indsats for at forbedre børns indeklima. Projektleder Lene Wiell Nordberg fra Realdania siger: ”I Realdania sætter vi i disse år fokus på nogle af de steder, hvor børn i særlig grad påvirkes af indeklimaet. Vi er allerede i fuldt gang med indsatser for skoler og børneværelser, og nu er turen kommet til dagsinstitutionerne. Vi har fokus på at stille viden, saglighed og faglighed til rådighed for beslutningstagere og samfund, og ser frem til Det Økologiske Råds undersøgelse, som vi forventer vil give os en masse ny og vigtig viden. Ikke mindst i forhold til, hvordan vi kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som daginstitutionerne givetvis står overfor.” Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier hos Det Økologiske Råd, siger: ”Vi har tidligere vist, at børn udsættes for alt for høje niveauer af kemikalier, CO2 og partikler på deres børneværelser. Det skyldes bl.a. skadelige partikler fra madlavning og brændefyring, ligesom legetøj og elektronik kan frigive hormonforstyrrende stoffer. Denne indsigt i indeklimaet mangler for småbørnsinstitutioner, og den er overordentligt interessant, da børnene ofte er inde i mange timer.” Holdet bag projektet skal granske indeklimaet i institutioner ved at måle på temperaturudsving, CO2-niveauer, […]
January 11th, 2018|Nyhedsarkiv|
 • Permalink Gallery

  FLEGT Independent Market Monitor publishes first quarterly newsletter

FLEGT Independent Market Monitor publishes first quarterly newsletter

The FLEGT Independent Market Monitor (IMM) has published the first edition of its quarterly newsletter, featuring updates on the IMM project, market and policy news, and interviews with key FLEGT actors. The IMM is a multi-year programme funded by the European Union (EU) and managed by the International Tropical Timber Organisation (ITTO). Its role is to use trade flow analysis and market research to independently assess trade and market impacts of FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs). The newsletter — IMM News — provides a summary of the IMM’s research to understand market perceptions of VPAs and of VPA countries’ timber sectors across key EU Member States. It reports a strong positive response by EU-based operators to the arrival of FLEGT-licensed timber from Indonesia and highlights areas in which operators seek more information about Indonesia’s licensing system. It also includes an in-depth report on the IMM survey in Indonesia, an analysis of trade flows since the start of FLEGT licensing, an overview of Indonesia’s timber legality assurance system, and a summary of teething problems encountered with FLEGT licensing. Another 14 countries are negotiating or implementing VPAs with the EU, and the newsletter gives a brief overview of progress in each of these. It provides greater detail on VPA implementation in Ghana, which has progressed farthest on the path to FLEGT-licensing among the five African countries implementing VPAs. It reports in some detail on trade patterns between Ghana and the EU, and provides an overview of the VPA systems Ghana is implementing, and reveals that stakeholders in Ghana are overwhelmingly positive about the impacts of FLEGT on forest management and governance there. The newsletter includes interviews with Dr Rufi’ie (Director of Forest Products Processing and Marketing with the Indonesian Ministry of Environment […]
January 10th, 2018|Nyhedsarkiv|

Vind titlen som danmarksmester i renovering

Du kan nu indstille det eller de renoveringsprojekter, som, du mener, fortjener at kunne kalde sig Danmarks bedste renovering 2018. Frem til 1. marts kan alle indstille deres favoritrenoveringer til RENOVER prisen 2018. Prisen gives til et projekt, der er så godt, at det fortjener at kunne kalde sig danmarksmester i renovering og modtage en check på 100.000 kr. Uanset om du er helt almindelig borger, arkitekt, ingeniør, håndværker eller bygherre, kan du indstille dit bud på, hvem der skal vinde prisen. Og alle typer bygningsrenovering kan indstilles, lyder det fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond, der er de to parter bag prisen. ”Det fantastiske ved RENOVER prisen er, at vi får lov til at se så mange og så forskellige renoveringer. Det er med til at sætte renovering på samfundets dagsorden og inspirere til endnu mere renovering,” siger Lars Axelsen, der er administerende direktør i GI, og fortsætter: ”Lige fra de første indstillinger tikker ind, til prisen uddeles, bliver man imponeret over de mange og unikke renoveringer, der finder sted rundt omkring i landet. Vi håber, at 2018 også vil byde på mange nye renoverings-oplevelser.” Frem med eksempler på renoveringer fra det almene og parcelhuse Parterne bag prisen håber særligt, at danskerne vil indstille gode eksempler på renoveringer af almene bebyggelser og parcelhuse. ”Både de almene boliger og parcelhuse udgør en stor del af den samlede danske byggemasse, så derfor vil vi gerne se eksempler på, hvordan disse typer af boliger bliver renoveret på forskellige måder rundt omkring i landet. Det er bare om at indstille,” siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania. Sidste år blev i alt 200 projekter nomineret til både RENOVER prisen og Jubilæumsprisen. Jubilæumsprisen uddeles ikke i år, men RENOVER prisen kommer ikke til at stå helt […]
January 9th, 2018|Nyhedsarkiv|

Uddeling af tilskud fra tilgængelighedspuljen 2017

Tilskud fra tilgængelighedspuljen for 2017 blev 5. januar 2018 uddelt til projekter i alle dele af landet. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på i alt 32 mio. kr. i perioden 2015-2018, som fordeles med 8 mio. kr. årligt. Med tilgængelighedspuljen fra 2017 er der givet tilskud til 33 ud af 40 ansøgninger. Blandt tilskudsmodtagerne fra puljen er blandt andet Sorø Akademis Skole, hvor der gives tilskud på 727.490 kr. til etablering af elevator samt handicaptoilet. En anden af dette års tilskudsmodtagere er landbrugsmuseet Herregården Hessel, som får tilskud på i alt 301.250 kr. til fire forskellige tilgængelighedsforbedringer; etablering af niveaufri adgang, rampe, handicaptoiletter og automatisk døråbning. Det vil være omkring 1.500 personer med handicap, der årligt vil få gavn af tilgængelighedsforbedringerne. Tilskud fra puljen kan hvert år ansøges af kommunale, regionale, statslige og andre offentlige institutioner. Der kan søges om tilskud til 25 % af omkostningerne til tilgængelighedsforanstaltningerne i byggeprojektet. Tilskud fra puljen bliver givet til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. Det kan eksempelvis være tilskud til etablering af en elevator eller en rampe i en bred vifte af offentlige bygninger, herunder skoler, kirker, forsamlingshuse og haller mv. Ansøgninger for tilgænglighedspuljen for 2018 vil blive åbnet i foråret. Der vil komme nærmere information på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
January 8th, 2018|Nyhedsarkiv|