TRÆKON 2002
Her finder du Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af træbaserede produkter.

TRÆKON 2002 er gældende fra 1. januar 2003 og erstatter den tidligere PLATON.

I en årrække har PLATON været salgsbetingelsen for handel med træbaserede pladematerialer i Danmark. Ændret lovgivning har gjort en revision ønskelig, ligesom det er fundet formålstjenligt at udvide betingelserne til at omfatte alle træbaserede produkter, som ikke er dækket af DANKON.

En ny udgave er nu udarbejdet, og den er kommet under navnet TRÆKON2002 gældende fra 1. januar 2003.

Dansk Træforening har haft TRÆKON til forhåndshøring i Konkurrencestyrelsen, der har udtalt, at ingen bestemmelser er i strid med konkurrenceloven.

Med DANKON og TRÆKON er der nu aftale- og kontraktbetingelser gældende for alle sektioner, dvs. trælast-, plade- og hårdttræsektionerne.

TRÆKON 2002 – Salgs- og leveringsbetingelser

Vedtaget af Dansk Træforening.

trækon2002

 

Se DANKON 2002 her