OM DB

Bestyrelser og udvalg


Danske Byggecentre kan kontaktes hver dag mellem kl. 9.00 og kl. 16.30 på tlf. 45 80 78 77, email db@bdb.dk eller via brev på adressen: Egebækvej 98, 2850 Nærum.

Kompetente og serviceorienterede medarbejdere i Danske Byggecentres administration yder i det daglige professionel og målrettet medlemsbetjening over for Danske Byggecentres medlemmer.

Danske Byggecentre er også sekretariat for følgende foreninger:

 • Organisationen ByggeBasen FmbA
 • Byg-e a/s
 • byg-e.net a/s
 • FUT- Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk
 • ØTD – Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987

Her yder Danske Byggecentres administration ligeledes en faglig og målrettet service over for medlemmer og interessenter under ledelse af:

Adm. direktør
Palle Thomsen, MBA

email: pt@bdb.dk

Sektorchef
Ingelise Alsø

email: ia@bdb.dk

Foreningskonsulent
Martin Møllemand

email: mkm@bdb.dk

IT-chef
Paul Jacobsen

email: pj@byg-e.dk

Sekretær
Marianne Mouritzen

email: mm@bdb.dk

Ved support til ByggeBasen kontakt support@byggebasen.dk

Ved support til Byg-e kontakt support@byg-e.dk

Ved fremsendelse af faktura kontakt adm@bdb.dk

Danske Byggecentres bestyrelse består af fem repræsentanter samt to suppleanter. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, mens suppleanterne vælges for ét år.

Bestyrelse:

 • Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt Hansen, XL-BYG Grønfeldt A/S, Formand
 • Trælastdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsens Tømmerhandel A/S, Næstformand
 • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
 • Adm. direktør Britta K. Stenholt, STARK A/S
 • Regionsdirektør Tony Hansen, Bygma A/S

Suppleanter til DBs bestyrelse:

1. suppleant: Jesper Plugge, XL-BYG Øbro Træ A/S
2. suppleant: Peter Schepler, Bygma A/S

Messeudvalget

Messeudvalget består af 9 personer, som varetager planlægningen af BYGGERI-messen. BYGGERI’18 afholdes 13. - 16. marts 2018 i MESSE C, Fredericia.

Palle Thomsen
Danske Byggecentre
Formand

Ingelise Alsø
Danske Byggecentre
Repræsentant for Danske Byggecentre

Michael Buhl
XL-BYG CF Petersen & Søn A/S
Repræsentant for Danske Byggecentre

Klaus Lund
XL-BYG Thyholms Tømmerhandel A/S
Repræsentant for Danske Byggecentre

Jørgen Holmgaard
STARK
Repræsentant for Danske Byggecentre

Preben Nielsen
Bygma A/S
Repræsentant for Danske Byggecentre

Lars Peetz-Schou
Rationel Vinduer A/S
Udstillerrepræsentant

Jens Christensen
Dewalt
Udstillerrepræsentant

Peer Leth
Troldtekt A/S
Repræsentant for DI Byg

ByggeBasens officielle navn er Organisationen ByggeBasen F.m.b.A. Bestyrelsen består af seks personer, der repræsenterer henholdsvis Danke Byggecentres medlemmer og kæder. Den daglige ledelse varetages af Danske Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for ByggeBasen.

Bestyrelse:

 • Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S, Formand, Repræsentant for DB
 • Adm. direktør Peter H. Christiansen, Bygma A/S, Repræsentant for DB
 • Direktør Flemming Petersen, XL-BYG Rold Trælasthandel A/S, Repræsentant for DB
 • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S, Repræsentant for DB
 • Adm. direktør Britta K. Stenholdt, STARK A/S, Repræsentant for Kæderne
 • Adm. direktør Thorbjørn Sejer Jensen, XL-BYG a.m.b.a., Repræsentant for Kæderne

Adm. direktør:
Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Byg-e’s bestyrelse består af seks repræsentanter. Den daglige ledelse varetages af Danske Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for Byg-e a/s.

Bestyrelse:

 • Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S, Formand
 • Trælastdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsens Tømmerhandel A/S, Næstformand
 • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
 • Regionsdirektør Tony Hansen, Bygma A/S
 • Adm. direktør Britta K. Stenholt, STARK A/S
 • Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Adm. direktør:
Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Byg-e.net’s bestyrelse består af fem repræsentanter. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen. Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for Byg-e.net a/s.

 • Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S, Formand
 • Trælastdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsens Tømmerhandel A/S, Næstformand
 • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
 • Regionsdirektør Tony Hansen, Bygma A/S
 • Adm. direktør Britta K. Stenholt, STARK A/S

Adm. direktør:
Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Fonden blev i 1987 stiftet af trælasthandlere, som var organiseret under Brancheforeningen Danske Byggecentre i Østdanmark. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse af medarbejdere og ledere i DBs medlemsforretninger i Østdanmark. Ligeledes gives støtte til personer, der har arbejdet i Danske Byggecentres medlemsforretninger som chefer eller overordnede funktionærer eller sådanne personers enker eller uforsørgende børn.

Fondsbestyrelsen:

 • Direktør Torben Svendsen, Corporator Holding ApS, Roskilde, Formand
 • Direktør Jørgen Andersen, JA XL-BYG BYGGELAND, Måløv
 • Adm. direktør Peter H. Christiansen, Bygma A/S, Søborg
 • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S, Kgs. Lyngby
 • Sales Development Director Ole Dahl, København

Sekretariat:

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Arbejdsgruppe for genbrugte byggematerialer
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Branchepanel for byggeri under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Fagudvalget under branchepanel for byggeri, TBBST
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

ByggeBasen projektgruppe
Afdelingsleder Erling Carlsson, Bygma Vareadministration
Intern salgsmedarbejder Susanne Holst, Timberman
Fælles IT, Lene Juul Christiansen, XL-BYG
Kalkulationschef Thomas Sørensen, STARK
Kategorikoordinator Lasse Åkerström, Optimera
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre
IT-koordinator John Nørhave, Danske Byggecentre

Byggeteknisk udvalg, Bygningskultur Danmark
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Bygningskultur Danmark
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Dansk Kildemærkningsforum
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Det Digitale Byggeri
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Connect & Construct
Europæisk Digitalt Byggeri
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

DB12 Styreguppe
Tømmerhandler Michael Buhl, XL-BYG CF Petersen A/S
Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S
Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
Indkøbsdirektør Preben Nielsen, Bygma
Advokat Mark Gall, Bech-Bruun
Advokat Peter Stig Jakobsen, Bech-Bruun
Økonomidirektør Jan Simonsen, XL-BYG
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Det Rådgivende Udvalg for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Ekspertgruppen under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

ETTF (European Timber Trade Federation)
Bestyrelsesmedlem Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S

FUTs sekretariat
Sekretær Marianne Mouritzen, Danske Byggecentre

Følgegruppen vedr. CPR i Energistyrelsen (CE-mærkning af byggevarer i EU)
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Følgegruppe i partnerskab for affaldsforebyggelse og bæredygtigt byggeri
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

International Softwood Conference
Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kend din byggevare, arbejdsgruppe under Ekspertgruppen
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Komité vedr. Reduktion af administrative byrder på byggeområder, Erhvervsstyrelsen
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kontaktudvalg for Skoven i skolen
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kontraktudvalget vedr. Nordiske Kontrakter
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Nordisk Database samarbejde
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Organisationsudvalget for Brancheaftale om Taglægter
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Organisationsudvalget for Brancheaftale om træplader til tage
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – Danmark
Formand
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Styregruppen for partnerskabet for byggemarkedsbranchen under Miljøministeriet
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Træ.dk
Bestyrelsesmedlem
Regionsdirektør Tony Hansen, Bygma A/S

UFEMAT (European Association of National Builder’s Merchants Associations)
Bestyrelsesmedlemmer
Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, XL-BYG Grønfeldt A/S
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Underarbejdsgruppen for udarbejdelsen af vejledningsmateriale vedr. genbrugte byggevarer under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Styregruppen for www.EUTR.dk
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Stående Byggepanel
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre#ÅretPåDeSocialeMedier #dkbyggecentre

Danske Byggecentre er på de sociale medier for at skabe opmærksomhed om de emner, der berører vores medlemmer og som er vores fokusområder.

Derfor er vi bl.a. aktive på de sociale medier i forbindelse med Folkemødet, hvor vi ønsker at skabe opmærksomhed og påvirke de meningsdannere, interessenter og politikere, som tager beslutninger og påvirker vores medlemmers hverdag.

Derudover ønsker vi også at invitere folk med ind i Danske Byggecentres hverdag ved f.eks. at poste billeder fra de arrangementer, vi afholder. Nedenfor kan du læse lidt om Danske Byggecentres år på de sociale medier.

Generalforsamling og Årsmødet

Året på de sociale medier startede med dækningen af Danske Byggecentres Årsmøde fra Bella Sky, hvor der blev postet under de forskellige oplæg og debatter.

Det blev bl.a. til billeder fra debatten ”Byggebranchens udfordringer og muligheder de næste 5-10 år” med Hans Engell som diskussionsleder. Her diskuterede Elly Kems Hove (Branchedirektør, DI Byg), Henrik L. Bang (Direktør, Bygherreforeningen), Lene Espersen (Direktør Danske Arkitektvirksomheder), Torben Liborius (Erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri), Gunde Odgaard (Sekretariatsleder, BAT-kartellet) og Palle Thomsen (Adm. direktør, Danske Byggecentre), hvilke muligheder og udfordringer de mener byggebranchen står overfor.

Derudover blev der postet under oplæggene fra Søren P. Olesens (CEO, DT Group (nu Stark Group)), Kasper Guldager Jensen (partner i 3XN og CEO for Innovationsselskabet GXN), Martin Manthorpe (Strategidirektør, NCC) og ikke mindst fra Jesper Buch, iværksætter, Founder af Just-Eat, Angel Investor.

Aftenen på de sociale medier blev sluttet af med stemningsbilleder fra den efterfølgende gallamiddagen, hvor også Årets Leverandør blev uddelt.

#fmdk

Danske Byggecentre var igen i år på Bornholm i forbindelse med årets Folkemøde, hvor vi både promoverede Karrierestigen og deltog i debatter.

Her benyttede vi vores medbragte fjernstyrede bil samt vores ”sandwich-skilt” til at skabe opmærksomhed om Karrierestigen både på Bornholm, men også på de sociale medier.

Der blev også postet på de sociale medier, da Palle Thomsen deltog i debatten om cirkulær økonomi med bl.a. Ida Auken og i debatten om det bæredygtige byggemarked. I sidstnævnte var Bonderøven, kendt fra DR, blandt publikum og stillede spørgsmål til panelet, hvor han efterlyste deklaration på byggematerialer med henblik på at dokumentere kvaliteten i byggematerialer. Her kunne Danske Byggecentres Adm. direktør Palle Thomsen fortælle om ByggeBasen, hvor netop dokumentation af byggematerialer er i fokus.Sociale medier – Her er vi

Facebook

http://www.facebook.com/byggerimessen
http://www.facebook.com/karrierestigen

Følg BYGGERI-messen på Facebook - fordi vi sammen kan skabe en bedre messeoplevelse.

På Karrierestigens Facebook-profil kan du bl.a. følge med i Karrierestigens arrangementer rundt om i landet.


LinkedIn

http://www.linkedin.com/company/danske-byggecentre
http://www.linkedin.com/company/byggeri-messen
http://www.linkedin.com/company/byg-e

På LinkedIn deler vi bl.a. de nyeste pressemeddelelser med dig om branchen og om BYGGERI-messen.


Twitter

http://www.twitter.com/dkbyggecentre
http://www.twitter.com/BYGGERImessen

Følg os på Twitter og vær med til at sætte dagsordenen blandt politikere, meningsdannere og journalister.


YouTube

http://www.youtube.com/user/danskebyggecentre

Her kan du bl.a. se de videoer, som vi har lavet i forbindelse med vores reklamer.


Instagram

http://www.instagram.com/dkbyggecentre
http://www.instagram.com/byggeri
http://www.instagram.com/karrierestigen

På Instagram viser vi historier fortalt i billeder fra Danmarks bedste arbejdspladser – de danske byggecentre - og fra de travle messedage på BYGGERI-messen.
Hjemmesider – Her er vi

http://www.bdb.dk

Danske Byggecentres hjemmeside. Her findes relevante nyheder og emner om branchen.


http://www.karrierestigen.dk

Karrierestigens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse om uddannelsesmulighederne i byggecentrene, hvilke byggecentre, der tilbyder praktikgaranti m.m.


http://www.byggebasen.dk

Byggebranchens internet produktdatabase. Her kan du tilmelde dig ByggeBasen og finde alle DB numre.

Siden kræver login.


http://www.byg-e.dk

Her findes information om Byg-e’s IT-løsninger.


http://www.dbreach.dk

Her findes alt, du skal vide om REACH. REACH er en kemikalielovgivning, der gælder samtlige EU lande for at få et ensartet regelsæt og fælles registrering af de stoffer, der anvendes i EU.


http://www.dbclp.dk

Her findes alt, du skal vide om CLP. CLP er en klassificering og mærkning af kemikalier og står for Classification, Labelling and Packaing.


http://www.dbbedrebolig.dk

BedreBolig er din genvej til energirenovering. Formålet med BedreBolig-ordningen er overordnet at få flere danskere til at energirenovere deres bolig.


http://www.udvidetansvar.dk

Her kan du få et overblik over, hvad udvidet ansvar er og hvilke leverandører, der er tiltrådt.


http://www.dbdkf.dk

Her kan du læse om Dansk Kildemærknings Forum samt tilslutte dig. Formålet med DKF er at få implementeret en fælles standard for varesikring i de danske byggecentre.


http://www.otd-fonden.dk

Østdanske Trælsthandleres Dispositionsfond af 1987’s hjemmeside. Her kan du læse om fonden og om, hvordan du søger legater.


http://www.fut.dk

Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolks hjemmeside. Her findes nyheder om branchen og informationer om alle de tiltag FUT tilbyder. Her kan du ligeledes tilmelde dig foreningen.


http://www.byggemarkedscase.dk

Introduktion til arbejdet i et byggemarked. Her findes materiale til lærere samt opgaver til elever.