FORORD


2017 stod i lobbyismens navn

Året 2017 har været et travlt år for Brancheforeningen Danske Byggecentre. Vi har været aktive i diverse partnerskab og styregrupper, har afholdt et forrygende årsmøde på Bella Sky og endnu engang været synlige på Folkemødet.

Året startede med en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi, der viste at danske byggemarkeder og deres leverandører ikke altid overholder deres informationspligt i henhold til REACH artikel 33. På den baggrund mødtes vi den 29. marts med Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at drøfte, hvordan leverandører og forhandlere af artikler i højere grad kan leve op til de lovmæssige forpligtigelser. Dette førte til et partnerskab i 2017 og 2018 med Danske Byggecentre, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen med det formål at udbrede kendskabet til pligten om at videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33.

Udover at indgå i SVHC partnerskabet har vi i hele 2017 været aktive i diverse styregrupper i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bl.a. Styregruppe for genbrug, Branchepanelet og Ekspertgruppen for byggevarer. Vi vægter disse styregrupper højt, og indgår i så mange som muligt for at tale vores medlemmers sag overfor myndighederne og andre aktører i branchen.

Ny byggevareforordning på dagsordenen

Det er kommet os for øre at byggevareforordningen skal evalueres med henblik på en vurdering af behovet for at revidere CPR. Det er bestemt ikke noget vi går ind for, og der er blevet arbejdet for at bevare CPR i dens nuværende forfatning. Vi følger udviklingen tæt og er i dialog med Head of Sector for Sustainable Construction in the European Commission, som er ansvarlig for at evaluere den eksisterende ordning.

Succesfuldt årsmøde

I 2017 valgte vi at flytte generalforsamling og konference til København. Temaet for konferencen var: Byggebranchens udfordringer og muligheder de næste 5-10 år og havde politisk kommentator Hans Engell som diskussionsleder. Efter en vellykket debat blev emnet fuldt op med indlæg fra en række førende virksomheder inden for byggeriet. Mødet var en stor succes, med et højt deltagerantal på over 200.

Flere opgraderinger på ByggeBasen

Vi arbejder hele tiden på at forbedre os selv, og de værktøjer vi udbyder, og i 2017 var der især fokus på ByggeBasen. I forbindelse med markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand, også kaldet GDV, i starten af efteråret, blev ByggeBasen opgraderet til at indeholde relevant GDV dokumentation, så medlemmerne hurtigt kunne vise at her var der altså styr på dokumentationen - og der var virkelig styr på dokumentationen.

Kommentarer fra styrelsen gjorde det klart, at byggemarkederne havde styr på reglerne omkring GDV, og man viste hvor man hentede sin data - nemlig i ByggeBasen. Det kan vi alle godt være stolte af.

Derudover arbejder vi altid fremadrettet, og derfor har vi fokus på at udvide ByggeBasen til også at indeholde dokumentation for det bæredygtige byggeri.

Synlige på Folkemødet

Vi var endnu engang med på Folkemødet på Bornholm, hvor vi sammen med Dansk Byggeri havde fokus på cirkulær økonomi og fremtidens krav til byggematerialer. Vi var medvirkende i debatter omkring det bæredygtige byggeri med deltagelse af bl.a. Ida Auken og Kasper Guldager.

Persondata

2017 var også året hvor der for alvor kom fokus på den nye EU persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018. Hos Danske Byggecentre har vi bl.a. inviteret til informationsmøde, hvor medlemmerne havde mulighed for at høre nærmere og stille spørgsmål til de nye regler i forordningen.

Rekrutteringskampagnen en udbredt succes

Med 220 interesserede UU-vejledere til møder og 1.400 skoleelever fra hele landet på besøg i 36 byggecentre i første halvår af 2017, kan vi godt være bekendt at kalde rekrutteringsindsatsen i 2016/2017 for en stor succes. Dette har vi fulgt op med en ny rekrutteringskampagne startende i november 2017.

Permanent håndværkerfradrag i boligjobordningen

Hos Danske Byggecentre har vi kæmpet for et permanent håndværkerfradrag, og vi er utrolig positive overfor, at der i finansloven for 2018 er udsigt til lige præcis dette. Det har været vigtigt for os at understrege, at håndværkerfradraget ikke er et reguleringsværktøj, men derimod et strukturelt værktøj, som ikke nødvendigvis handler om at øge aktiviteten i byggebranchen men derimod om at minimere sort arbejde, vedligeholde folks boliger samt sikre lærepladser og dermed gode uddannelsesmuligheder for branchen.

Forberedelsen til BYGGERI’18 allerede i gang

Forberedelsen til Skandinaviens vigtigste byggeri-messe er allerede i fuld gang. I løbet af efteråret 2017 har vi modtaget et rekordstort antal ansøgninger til vores prestigefyldte klimapriser. Vi har aldrig oplevet et ansøgningsfelt med så mange nye teknologier, ideer og løsninger som i år. Derfor er vi utrolig spændte på at åbne dørene, og samle hele branchen, den 13. til 16. marts 2018 til BYGGERI’18 messen.

God fornøjelse med Danske Byggecentres årsberetning.

Palle Thomsen
Adm. Direktør

Poul Erik Grønfeldt
Formand