BERETNING

Vellykket konference om byggeriets fremtid


Paneldeltagerne (fra venstre): Lene Espersen, Henrik L. Bang, Torben Liborius, Gunde Odgaard, Elly Kjems Hove og Palle Thomsen.


Bæredygtighed og nye samarbejdsformer er nøglerne til fremtidig lønsomhed i byggeriet.

Torsdag den 2. februar 2017 samledes den danske byggebranche på Bella Sky Conference Center til Danske Byggecentres store Årsmøde og Konference.

Konferencen stillede skarpt på byggebranchens udfordringer og muligheder de næste 5-10 år og havde politisk kommentator Hans Engell som diskussionsleder. Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, opsummerede diskussionen på denne måde:

”Vore paneldebatdeltagere var gennemgående enige om, at byggesektoren må lægge sig i selen de kommende år for at finde mere effektive samarbejdsformer, der kan mindske spild og øge produktiviteten i hele sektoren. Der var også enighed om at bede politikerne gøre noget for at fremme organiseret handel med genanvendte byggematerialer og materialer, som bygger på genbrug. Alle kan se forretningsperspektiverne i dette, men de regulatoriske rammer er ikke gode nok.”

Efter debatten blev der fulgt op på emnet med tre indlæg.

CEO Søren P. Olesen fra DT GROUP (nu STARK Group) præsenterede sine tanker om branchens fremtidige udfordringer og muligheder. Hans udgangspunkt var, at branchen gennemgår forandringer som aldrig før. De vigtigste er ujævn vækst, skiftende behov og ændrede kundetyper, krav om øget varetilgængelighed, multikanal-distribution drevet af digitalisering og nye spillere i branchen.

Han så fremtidens vindere som virksomheder, der kan finde effektive måder at omfavne samspillet mellem disse forandringer. En væsentlig konsekvens af forandringerne er, at antallet af kontaktpunkter med kunden er stigende.

Kasper Guldager Jensen , som er partner i arkitektfirmaet 3XN og direktør for udviklingsfirmaet GXN, argumenterede for, at genbrug af gamle byggematerialer er en forretningsmulighed, som tegner til at blive bedre og bedre fremover i takt med stigende priser på ressourcer. Udnyttelse af de mange muligheder, der åbner sig i kraft af den hastige udvikling af digitale værktøjer, kan forventes at blive et vigtigt element i realiseringen af dette forretningsperspektiv, hvilket Kasper Guldager bl.a. illustrerede på denne måde (fotokreditering: MT Højgaard):


Martin Manthorpe, direktør for strategi- og forretningsudvikling hos NCC, talte om ”grøn digital disruption” som en stor chance for byggeriet – men også et stort ansvar.

Byggeriet kan blive fremtidens helte og gøre en forskel, men det kræver en ny selvforståelse i en konservativ branche. Bæredygtighed har tre dimensioner: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige, som alle er vigtige. For energiregnskabet for nyopførte bygninger er tippet: den energi, der er bundet i fremstilling af materialerne, overstiger den energi, der skal bruges til bygningsdriften. Livscyklusanalyser og materialepas er på vej til at blive krav, der skal opfyldes, bygninger kommer til at indgå i byernes smart grid, og nye aktører er på vej ind i byggesektoren.

Det er i Danske Byggecentres bestyrelse besluttet, at der fremover afholdes almindelig generalforsamling i lige år og Årsmøde og Konference i ulige år.
Næste Årsmøde og konference vil således blive afholdt i Aarhus i 2019.

Der afholdes generalforsamling i Danske Byggecentre den 1. februar 2018 på Nyborg Strand.
Invitation vil tilgå alle medlemmer direkte.

Rekrutteringskampagnen 2016/2017 var en succes

Med 1.400 skoleelever på besøg i 36 byggecentre landet over i første halvår af 2017 og med 220 interesserede UU-Vejledere til vore møder må rekrutteringsindsatsen i 2016/2017 siges at være en stor succes. Den blev fulgt op med en ny rekrutteringskampagne med opstart i november 2017.

På årets Byggecenterdag den 12. januar 2017 havde 13 byggecentre landet over besøg af 372 skoleelever fra 8., 9. og 10. klasse fra nærliggende skoler.

For de skoler, der ikke kunne afsætte tid til et besøg den 12. januar, blev der efterfølgende arrangeret besøg i yderligere 23 byggecentre, hvor 1.034 elever og deres lærere deltog. Nogle af besøgene havde deltagelse af store grupper af elever, den største bestod af 150 elever.

Der havde generelt været stor begejstring for besøgene blandt deltagerne – såvel eleverne som deres lærere. Vi har f.eks. fået denne udtalelse fra en lærer:

”Det kom bag på os lærere hvor mange uddannelsesmuligheder, der er. Eleverne var positivt overraskede, måske fordi de ikke rigtig havde nogle forventninger eller kun negative. Der var flere af især 8. klasserne, der snakkede om at komme i praktik derude eller arbejde der i fritiden. For 7. og 8. klasserne var det virkelig en øjenåbner”.

Og en UU-vejleder udtaler:

”Vi takker mange gange for et godt besøg. Eleverne var tilfredse med besøget, som var informativt og godt planlagt: Der var en lærling som fortalte om sin uddannelse, der var generel info om kæden og specifik info om byggecentret. Allerbedst var der indlagt en quiz med flotte præmier, her måtte eleverne komme rundt i virksomheden for at finde svar selv. Vi håber, at vi næste år må vende tilbage igen”.

UU-vejledermøder i byggecentre

Årets kampagne inkluderede også en række arrangementer, hvor UU-vejledere fik mulighed for at besøge et byggecenter. Der har været afholdt seks arrangementer rundt i landet: I Odense, Helsinge, Hobro, Næstved, Haderslev og Lyngby. I alt 43 UU-vejledere deltog.

Tilbagemeldingerne fra byggecentrene har blandt andet været:

”Det var en meget opmuntrende oplevelse. Det mest slående var, hvor interesserede UU-vejlederne var, og hvor glade de var for at komme på besøg i en virksomhed”.

”Konceptet er godt, arbejdet med at gennemføre arrangementet har været overskueligt. De to elever, der medvirkede som oplægsholdere, var så stolte af deres arbejdsplads, at de var svære at få til at holde inde. Det har helt klart gjort indtryk på de deltagende UU-vejledere at komme rundt i hele virksomheden og opleve hvor stor og mangesidig en forretning, der er tale om. Det var helt klart ambassadører for karrieremulighederne i branchen, der tog fra mødet”.


Besøg hos UU-vejledere

I slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017 sendte Danske Byggecentre to konsulenter på besøg hos UU-vejledningerne landet over for at præsentere karriere- og uddannelsesmulighederne i branchen.12 UU-vejledninger blev besøgt med et samlet deltagerantal på 177.

Konsulenterne er gennemgående blevet mødt af opmærksomme, positive og lydhøre UU-vejledere, der er en vigtig målgruppe, hvad angår rekruttering af elever.


Danske Byggecentres rekrutteringskampagne ruller igen

Succesen blev fulgt op med en ny rekrutteringskampagne med opstart i november 2017, hvor byggecentrene igen indbød elever fra 8., 9. og 10. klasse til besøg i deres forretninger.

Også UU-vejledere blev indbudt til et besøg i et byggecenter, og der blev arrangeret møder med de UU-vejlederkontorer, som ikke blev besøgt i første halvdel af 2017.

Kampagnen understøttes af www.karrierestigen.dk og tilhørende app. Ligesom der er udarbejdet en karrierestige-folder, se den her.
Folkemødet 2017

Danske Byggecentre var også at finde på Folkemødet 2017 ligesom de to forgående år. I år var fokus på det bæredygtige byggeri og cirkulær økonomi.

Vi var medarrangør af en branchefrokost og netværksmøde om cirkulær økonomi og fremtidens krav til byggematerialer sammen med Dansk Byggeri. Her blev blandt andet diskuteret, hvordan byggeriet og dets leverandører kan bidrage til at realisere mere cirkularitet i byggeriet og samtidig bygge sikkert og langtidsholdbart. Derudover var der fokus på genbrug og genanvendelse af byggeaffald, og hvordan det kan bidrage positivt til byggeriet. Dette kom der nogle meget produktive debatter ud af med deltagelse af bl.a. Kasper Guldager fra 3XN og Ida Auken fra Det Radikale Venstre.

Derudover deltog Danske Byggecentre også i en debat hos Bygherreforeningen om det bæredygtige byggemarked, og vi var ligeledes med til VIP frokosten om bæredygtige byggematerialer. Der blev også tid til frokost med Miljøstyrelsen om vores samarbejde i det SVHC-partnerskab, vi indgik i tidligere på året.

På Folkemødet blev der også tid til at gøre opmærksom på vores rekrutteringskampagne og www.karrierestigen.dk, der skal trække de unge til vores branche. Som blikfang havde vi taget en fjernstyret bil med – og det skabte netop opmærksomhed til at få os med i et indslag på TV2 Bornholm.


Højt humør på vej til Folkemødet fra formand Poul Erik Grønfeldt og adm. direktør Palle Thomsen


Adm. direktør Palle Thomsen i debat om det bæredygtige byggemarked


Vi havde i år valgt at tage sponsorbilen til folkemødet, som vi blandt andet brugte til at markedsføre vores rekrutteringskampagne og www.karrierestigen.dk
Knauf blev kåret som Årets Leverandør
af Danske Byggecentre

Danske Byggecentre kårede torsdag den 2. februar 2017 Knauf som Årets Leverandør. Knauf fik prisen for sit innovative arbejde med at udvikle en række nye redskaber, som kan understøtte faktabaserede markedsbeslutninger.


Torsdag den 2. februar 2017 afholdte Danske Byggecentre sin årlige generalforsamling og konference. I forbindelse hermed udnævntes Knauf til Årets Leverandør 2017.

Prisen gives til en leverandør, der har tiltrådt DB12 – udvidet ansvar og som altid sørger for at have samtlige produktinformationer opdaterede og klar i ByggeBasen. En leverandør hvis varer byggecentrene trygt kan udbyde og sælge, vel vidende at de overholder loven, og at de kan love kunderne, at leverandøren tager ansvar og står helhjertet bag sine produkter. En leverandør der det seneste år har gjort en særlig indsats for at styrke samarbejdet med byggecentrene.

Danske Byggecentres formand Poul Erik Grønfeldt overrakte prisen til adm. direktør Morten la Cour Ørnstrand-Søborg.

Årets Leverandør er fundet blandt de mere end 500 leverandører, som byggecentrene til daglig har et godt samarbejde med.

Knauf har lagt et stort og innovativt arbejde i at udvikle en række nye redskaber, som kan bruges til at understøtte faktabaserede markedsbeslutninger.

Knauf har gennem 2015 og 2016 investeret betydeligt i at få en bedre, mere detaljeret forståelse af den danske byggebranche for at kunne træffe bedre, stærkere og mere kvalificerede beslutninger på et faktuelt grundlag. Hjertet i Knaufs indsats har været at interviewe, observere og diskutere med de mennesker, som det hele handler om: Boligejerne, håndværkerne og medarbejderne i byggecentrene. Knauf vil gerne hæve niveauet ved at invitere både håndværkerne og byggecentrene indenfor i et nyt konceptuelt univers, hvor der med faktabaseret dialog kan skabes bedre løsninger, der er skræddersyet til de enkelte kunder.

I øvrigt er Knauf en trofast deltager i BYGGERI-messen og har været med til at gøre messen til det, den er i dag, hvilket Danske Byggecentre også gerne vil påskønne.

Prisen var en skulptur ved navn " Struds med guldæg". Skulpturen er lavet af kunstneren Hans Felthaus.


I byggecentrenes daglige arbejde er leverandøren en af vores vigtigste samarbejdspartnere. Derfor er det en vigtig begivenhed og med stor glæde, at Danske Byggecentre udpeger Årets Leverandør. Danske Byggecentre ønsker dermed at påskønne den gode indsats, over for vores medlemmer.