Header
---
Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre

Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre

Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi og den forventelige økonomiske udvikling i den nære fremtid. Den korte version er desværre ikke nogen nyhed: Dansk økonomi hænger fast i en dyb og langvarig vækstkrise – også selvom den lave BNP-vækst ikke fortæller hele historien… Læs mere

---
Nu åbner bredbåndspuljen for ansøgninger fra områder med dårlig dækning

Nu åbner bredbåndspuljen for ansøgninger fra områder med dårlig dækning

Nu åbner bredbåndspuljen for ansøgninger fra områder med dårlig dækning. Der åbnes nu op for, at man kan ansøge om tilskud fra regeringens bredbåndspulje på 200 mio. kr. til at få forbedret bredbåndsforbindelse i de lokalområder, hvor der er dårlig dækning… Læs mere

---
Selskaber skal indberette digitalt

Selskaber skal indberette digitalt

Det ikke længere muligt at oprette, ændre og lukke selskaber pr. e-mail eller brev til Erhvervsstyrelsen. Stort set alle indberetninger er pr. 1. juli 2016 obligatorisk digitale. Hidtil har selskaber kunne udfylde en blanket på Virk Indberet og sende den pr. mail til Erhvervsstyrelsen. Den mulighed udgår… Læs mere

---
Danske Byggecentre arbejder for enklere regler i branchen sammen med Virksomhedsforum

Danske Byggecentre arbejder for enklere regler i branchen sammen med Virksomhedsforum

Virksomhedsforum for enklere regler blev nedsat i foråret 2012 som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Regeringen har besluttet at forlænge mandatet til 2019. Danske Byggecentre har senest indrapporteret… Læs mere

---
Succes for CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

Succes for CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen er Danmarks første egentlige uddannelse i bestyrelsesarbejde. Den er på dansk og med internationalt perspektiv, anvender erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv og har i en international sammenhæng også et unikt faculty… Læs mere

---
Nye GDV-regler

Nye GDV-regler

Første juli 2016 er en ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, trådt i kraft. Bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV), ophæves samtidig. Den nye bekendtgørelse giver mulighed for at byggevarerne kan markedsføres og sælges i Danmark uden en GDV-godkendelse, hvis det er certificeret i… Læs mere

---